VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

coin_athena_tr.png
S.I.F.R.

sifr-logo.jpg
LEGĂTURI

ar_hp21.png

EAR_logo.jpg
Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
CERCETĂRI FILOSOFICO-PSIHOLOGICE - Anul III, nr. 2 (iulie - decembrie), 2011

CERCETĂRI FILOSOFICO-PSIHOLOGICE

NUMĂRUL CURENT

pdf_ico.png Anul III, nr. 2 (iulie - decembrie), 2011SUMAR / EXTRASE

STUDII ŞI CERCETĂRI

pdf_ico.png ALEXANDRU SURDU, Specificul logicii hermeneutice
pdf_ico.png HANS LENK, »Autoritär« oder »demokratisch« geleitetes Training?
pdf_ico.png DRAGAN YAKOVLYEVITCH, The successes of science and scientific-theoretical realism: a less than direct connection
pdf_ico.png ION TĂNĂSESCU, Despre multipla semnificaţie a termenului "intenţionalitate" în psihologia brentaniană
pdf_ico.png TEODOR VIDAM, O perspectivă critic constructivă asupra gândirii etice
pdf_ico.png CARMEN REPOLSCHI, Luigi Pareyson. Scurt excurs asupra întrebării fundamentale a metafizicii
pdf_ico.png COSMIN DUMITRESCU, Probleme de logică a religiei în teologia dogmatică ortodoxă
pdf_ico.png HORIA PĂTRAŞCU, Sentimentul şi practica înstrăinării în monahism
pdf_ico.png NICOLAE GEORGESCU, Eduard Gruber şi destinele eminesciene
pdf_ico.png POMPILIU ALEXANDRU, La photographie, une phénoménologie de l’instant
pdf_ico.png CORINA IANE, Anonymity on the Internet and its psychological implications for communication

pdf_ico.png VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

Al X-lea Congres Internaţional al Societăţii de Sudii Kantiene de Limbă Franceză, Kant: teologie şi religie, Luxemburg, 5–8 octombrie 2011 (Rodica Croitoru)
"150 de ani de la întemeierea Asociaţiunii Astra (1861–2011)", Sesiune ştiinţifică, Bucureşti, 25 octombrie, 2011 (Mihai Popa)

OPINII DESPRE CĂRŢI

În obiectiv: ALEXANDRU SURDU, Cercetări logico-filosofice, Bucureşti, Editura Tehnică, 2009
pdf_ico.png ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Fundamentele logico-filosofice ale filosofiei pentadice
pdf_ico.png OVIDIU G. GRAMA, Mai mult decât o culegere de studii

pdf_ico.png NOTE DE LECTURĂ

Alexandru Surdu, Izvoare de filosofie românească, Eseuri apărute în revista „Clipa” – Magazinul actualităţii culturale româneşti, ed. a II-a, Bucureşti, Editura Renaissance, 2011, 162 p
Rumänisches Goethe-Jahrbuch, Band 1, Bukarest, Editura Paideia, 2011, 376 p.
George Guţu (Ed./Hrsg.), Naraţiune şi identitate la Hans Bergel / Erzählung und Identität bei Hans Bergel, Bucureşti, Editura Paideia, 2011, 216 p.
Thomas Hobbes, Despre om şi societate [Leviathan, cap. XIII–XVIII], trad. de Ovidiu G. Grama şi Mona Mamulea, Bucureşti, Editura All, 2011, 102 p.
Florentin Sorescu, Arca lui Iona, Timişoara, Editura Brumar, 96 p.
Pavel Pereş, Mântuiţi inimile noastre, Bucureşti, Editura Lucman, 2010, 216 p.
„Cahiers Emil Cioran. Approches Critiques”, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Éditions Les Sept Dormants, Leuven, 1998–2010
Scriitori braşoveni astrişti