Prof. dr. Mircea Itu, CS I

pdf_ico.png CURRICULUM VITAE


Lista de lucrări publicate

a)    Studii publicate în presa culturală şi de specialitate, neincluse în volume:

1. O jumătate de oră din viața lui Constantin Noica, în „Gracious Light. Review of Romanian Spirituality and Culture” (Lumină lină. Revistă de spiritualitate și cultură românească), New York, ISSN 1086-2366, ISI, 2010, XV, nr. 5, ianuarie-martie, pp. 59-63.
2. Spiritul în concepția lui Constantin Noica, în „Gracious Light. Review of Romanian Spirituality and Culture” (Lumină lină. Revistă de spiritualitate și cultură românească), New York, ISSN 1086-2366, ISI, 2010, XV, nr. 7, iulie-septembrie, pp. 35-42.
3. Idei religioase și concepții filosofice la Mircea Eliade, în “Origini”, ISSN 1094-5814, 2010, 20 p.
4. Pour une philosophie de la religion, în “Revue Roumaine de Philosophie”, 50, nr. 1-2, Bucureşti, 2008, 12 p.
5. Hermeneutica mitului la Eliade, în “Analele Universităţii Spiru Haret”, seria Studii de Filosofie, nr. 9, Bucureşti, 2007, 7 p.
6. Îndumnezeirea omului în viziunea lui Dumitru Stăniloae, în “Gracious Light (Review of Romanian Spirituality and Culture)”, an XI, nr. 3, New York, iulie-septembrie 2006, 10 p.
7. Idee şi metodă la Eliade, în “Analele Universităţii Spiru Haret”, seria Studii de Filosofie, nr. 8, Bucureşti, 2006, 8 p.
8. Blaga şi Shankara, în “Analele Universităţii Spiru Haret”, seria Studii de Filosofie, nr. 7, Bucureşti, 2005, 14 p.
9. Symboles indiens chez Mircea Eliade, în “Revue Roumaine de Philosophie”, 49, nr. 1-2, Bucureşti, 2005, 26 p.
10. Istoria ca viaţă spirituală, în “Analele Universităţii Spiru Haret”, seria Studii de Filosofie, nr. 6, Bucureşti, 2004, 4 p.
11. Repere bibliografice, recenzie la cărţile lui James W. Heisig, Şcoala filosofică de la Kyoto. Nishida Kitaro, Tanabe Hajime şi Nishitani Keiji, traducere N. I. Mariş şi Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Merc Serv, 2002, 396 p. şi James W. Heisig, Dialoguri la câţiva centimetri deasupra pământului. Revendicările credinţei într-o epocă interreligioasă, traducere N. I. Mariş şi Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Merc Serv, 2003, 220 p. în “Revista de filosofie”, tomul LI, nr. 3-4, Bucureşti, mai-august 2004, 3 p.
12. Îndumnezeirea omului în viziunea lui Dumitru Stăniloae, în “Revista de filosofie”, tomul LI, nr. 1-2, Bucureşti, ianuarie-aprilie 2004, 10 p.
13. Viaţa ştiinţifică, prezentarea sesiunii Academiei Române, Filosofia şi teologia în faţa provocărilor lumii contemporane, în “Revista de filosofie”, tomul L, nr. 5-6, Bucureşti, septembrie-decembrie 2003, 3 p.
14. Aspectos del indianismo en obras maestras de Mihail Eminescu (Aspecte ale indianismului în capodoperele lui Mihai Eminescu), în “Empireuma”, an XVIII, nr. 29, Alicante, vară-toamnă 2003, 4 p.
15. Immortality in Celtic, Thracian and Indian Religions (Nemurirea la celţi, traci şi inzi), în “Gracious Light (Review of Romanian Spirituality and Culture)”, an VIII, nr. 4, New York, octombrie-decembrie 2003, 10 p.
16. Mircea Eliade şi metoda comparativă, în “Gracious Light (Review of Romanian Spirituality and Culture)”, an VII, nr. 1, New York, ianuarie-martie 2002, 5 p.
17. Lucian Blaga despre buddhism. De la samsara la nirvana, în “Studii de filosofie”, Analele Universităţii “Spiru Haret”, nr. 4, Bucureşti, 2002, 6 p.
18. Pe tărâmul poporului din rai (Zulu), prezentarea Congresului Internaţional de Istoria Religiilor (al XVIII-lea), în “Revista de filosofie”, tomul L, nr. 5-6, Bucureşti, septembrie-decembrie 2002, 7 p.
19. Conferinţe internaţionale despre opera şi personalitatea lui Mircea Eliade susţinute la Institutul de Filosofie al Academiei Române, în “Revisa de filosofie”, nr. 1-2, Bucureşti, ianuarie-aprilie, 2002, 4 p.
20. Filosofia practicii Yoga, în “Revista de filosofie”, tomul L, nr. 1-2, Bucureşti, ianuarie-aprilie 2002, 12 p.
21. Mircea Eliade şi fenomenologia sacrului, în “Gracious Light (Review of Romanian Spirituality and Culture)”, an VI, nr. 3, New York, iulie-septembrie 2001, 8 p.
22. Arhetipuri ale culturii române în capodopera lui Sergiu Al-George, în “Caiete critice”, Bucureşti, 2000, 8 p.
23. Congresul Internaţional de Istoria Religiilor, în “Academica”, Bucureşti, 2000, 3 p.
24. Excerpte din lucrările Congresului Internaţional de Istoria Religiilor (Antonio Barbosa da Silva, Natale Spineto, Philip Vanhaelemeersch, Michiaki Okuyama, G. J. Muthuraj, Elena Borta etc.) în “Astra”, Braşov, mai, iunie, iulie, august 2000, 18 p.
25. Lucian Blaga despre sasra, în “Astra”, Braşov, mai 2000, 4 p.
26. Julien Ries despre antropologia religioasă în viziunea lui Mircea Eliade, în “Astra”, Braşov, aprilie 2000, 5 p.
27. Sergiu Al-George despre problema autenticităţii la Mircea Eliade, în “Astra”, Braşov, martie 2000, 3 p.
28. Claudio Mutti despre opţiunea legionară din tinereţe a lui Mircea Eliade, în “Astra”, Braşov, februarie 2000, 2 p.
29. Gilbert Durand despre homo religiosus şi illud tempus la Mircea Eliade, în “Astra”, Braşov, ianuarie 2000, 4 p.
30. Bryan S. Rennie despre reconstruirea filosofiei lui Mircea Eliade, în “Astra”, Braşov, noiembrie-decembrie 1999, 4 p.
31. Mac Linscott Ricketts despre prietenia dintre Mihail Sebastian şi Mircea Eliade, în “Astra”, Braşov, octombrie 1999, 4 p.
32. Eugen Simion despre literatura lui Mircea Eliade, în “Astra”, Braşov, septembrie 1999, 4 p.
33. Recenzie la studiul Le comparatisme de Mircea Eliade, parte din volumul Le comparatisme en histoire des religions, de Natale Spineto, în “Astra”, Braşov, decembrie 1998, 2 p.
34. Mircea Eliade - un profet român cu vocaţia universalităţii, în “Astra”, Braşov, noiembrie 1998, 8 p.
35. Pentru o nouă filosofie a religiei, recenzie la cartea Sacru şi ontofanie, de Aurel Codoban, în “Gazeta de Transilvania”, Braşov, noiembrie 1998, 2 p.
36. Recenzie la cartea Mircea Eliade - definitio sacri, de Wilhelm Dancă, în “Astra”, Braşov, noiembrie 1998, 2 p.
37. Metafizica românească în dialogul european, în “Astra”, Braşov, octombrie 1998, 7 p.
38. Maya - visul omului şi vălul lumii, în “Astra”, Braşov, octombrie 1998, 12 p.
39. God was born in Exile. Mircea Eliade and the Recuperation of the Sacred (Dumnezeu s-a născut în exil. Mircea Eliade şi recuperarea sacrului), în “Anuarul Departamentului de Studii Germanistice şi Romanistice”, Delhi University, New Delhi, 1998, 12 p.
40. Jurnal indian, în “Gazeta de Transilvania”, Braşov, serial, februarie-octombrie 1998, 28 p.
41. Spargerea acoperişului, în “Gazeta de Transilvania”, Braşov, 29.04.1997, 3 p.
42. Un interspaţiu al paradisului, în “Gazeta de Transilvania”, 30.03.1997, 3 p.
43. India de dincolo de timp, în “Gazeta de Transilvania”, Braşov, 23.03.1997, 3 p.
44. Tripartiţia, în “Gazeta de Transilvania”, Braşov, 2 februarie 1997, 3 p.
45. Descartiruirea, în “Gazeta de Transilvania”, Braşov, 12 ianuarie 1997, 3 p.
46. André Malraux, în “Gazeta de Transilvania”, Braşov, 24 noiembrie 1996, 3 p.
47. Eminescu - Universal Poet, însoţit de traducerea poeziei Şi dacă... în limba hindi, în “Anuarul Institutului Central de Hindi”, Agra, Uttar Pradesh, India, 1993, 5 p.
48. Motive indiene în pictura românească de azi, în “Gazeta de Transilvania”, Braşov, ianuarie 1996, 3 p.
49. Ultima zi, întâia zi, în “Gazeta de Transilvania”, număr consacrat revoluţiei române, Braşov, 23 decembrie 1989, 1 p.

b)    Capitole publicate în volume:

1. French Books on India (Cărți în franceză despre India), reformatată și revizuită, cu secțiunea de filosofia religiei coordonată de Mircea Itu, editată de Ian Magedera, University of Liverpool, Arts&Humanities Research Council, University of Glasgow, French and German Publications, Glasgow, 2011, 152 p.
2. Conceptul de spirit la Constantin Noica raportat la Mircea Eliade, în volumul Constantin Noica, coordonator Acad. Alexandru Surdu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, 6 p.
3. Filosofia trăirii, în volumul Cartea și lectura – azi, coordonator Miorița Got, București, Editura ErcPress, 2010, 22 p.
4. Filosofia și hermeneutica religiei, în volumul Educația pentru religie și pentru cultura diversității. Competențe ale educatorului creștin, coordonator Miorița Got, București, Editura ErcPress, 2010, 27 p.
5. Filosofia trăirii, în volumul Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. al III-lea, coordonator Viorel Cernica, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008, 25 p.
6. Alexandru Surdu despre logica religiei, în volumul Alexandru Surdu: itinerarii logico-filosofice, vol. al II-lea, coordonator Dragoş Popescu, Bucureşti, Editura Paideia, 2008, 10 p.
7. Mircea Eliade şi fenomenologia sacrului, în volumul Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. al II-lea, coordonator Viorel Cernica, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2007, 24 p.
8. Mit şi timp – sacralizare şi consacrare, în Natura timpului , coordonator Adrian Niţă, Giurgiu, Editura Pelican, 2006, 21 p.
    9. Blaga şi Shankara. O perspectivă comparată, Concepţia filosofică a lui August Treboniu Laurian, Mihail Kogălniceanu – un filosof al istoriei, Idei-forţă ale filosofiei lui Mircea Eliade, în volumul Studii de istorie a filosofiei româneşti, coordonator Ion Pogorilovschi, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006, 54 p.
10. Hermeneutica mitului, în Studii de istoria filosofiei universale, coordonatori acad. Alexandru Boboc, N. I. Mariş, vol. al XIII-lea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, 34 p.
11. Hermeneutică şi Filosofia religiei, în volumul Sinteze pentru anul III învăţământ la distanţă, coordonatori Acsinte Dobre şi Pamfil Nichiţelea, Bucureşti, Editura Fundaţiei “România de Mâine”, 2004, 44 p.
12. Dumnezeu şi religia în concepţia lui Immanuel Kant din Religia în limitele raţiunii, în volumul Studii de istorie a filosofiei universale, coordonatori Alexandru Boboc şi N. I. Mariş, vol. al XII-lea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2004, 24 p.
13. Dumnezeu în viziunea lui Śankaracarya din Brahma-sutra-bhashya, în volumul Studii de istorie a filosofiei universale, coordonatori Alexandru Boboc şi N. I. Mariş, vol. al XI-lea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003, 14 p.
14. Aspecte legate de concepţia lui Alexandru Surdu despre religie, în volumul Alexandru Surdu: itinerarii logico-filosofice, coordonatori Marius Dobre şi Dragoş Popescu, Bucureşti, Editura Paideia, 2003, 10 p.
15. Istoria religiilor, în volumul Sinteze pentru anul I învăţământ la distanţă, coordonatori Ioan N. Roşca şi Sultana Craia, Bucureşti, Editura Fundaţiei “România de Mâine”, 2003, 27 p.
16. Templul visat de Constantin Brâncuşi, în volumul Constantin Brâncuşi, artist-filosof, coordonator Ion Pogorilovschi, Târgu-Jiu, Editura Fundaţiei “Constantin Brâncuşi”, 2002, 5 p.
17. Dieu est né en exil. Mircea Eliade and the Recuperation of the Sacred (Dumnezeu s-a născut în exil. Mircea Eliade şi recuperarea sacrului), în volumul Inhabiting the Other: Essays on Literature and Exile, New Delhi, Aryan, 2001, 12 p.
18. Aspecte ale indianismului în capodopera Glossa de Mihai Eminescu, în volumul Eminescu în actualitate, coordonator Dan Brudaşcu, Cluj-Napoca, 2000, 6 p.
19. Transcenderea contrariilor, în volumul Eliadiana, coordonator Cristian Bădiliţă, Iaşi, Editura Polirom, 1997, 12 p.
20. Glossa, Memento mori, în Literatura română pentru bacalaureat şi admitere, coordonatori Iustina Itu şi Mircea Itu, Braşov, Editura Orientul latin, 1996, 10 p.
Mihai Eminescu (Amita Bhose, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Liviu Rusu, Rosa del Conte) în volumul Dicţionar de critică literară, coordonatori Iustina Itu şi Mircea Itu, Braşov, Editura Orientul latin, 1995, 37 p.

c)    Volume tipărite sub semnătură proprie:

1. Mircea Eliade, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007, 124 p.
2. Nishida Kitaro, O cercetare asupra binelui, traducere din engleză şi postfaţă de Mircea Itu, Braşov, Editura Orientul latin, 2005, 232 p.     3. Filosofia şi istoria religiilor, Bucureşti, Editura Fundaţiei “România de Mâine”, 2004, 307 p.
    4. Filosofia şi religiile Indiei, Braşov, Editura Orientul latin, 2004, 215 p.
5. Itinerarii britanice, Braşov, Editura Orientul latin, 2003, 224 p.
6. Introducere în hermeneutică, Braşov, Editura Orientul latin, 2002, 245 p.
7. Manual de limba sanscrită, Prefaţă Cicerone Poghirc, Braşov, Editura Orientul latin, 2001, 226 p.
8. Cultură şi civilizaţie indiană, Prefaţă Lucia Wald, Bucureşti, Editura Credis a Universităţii Bucureşti, 2001, 207 p.
9. Itinerarii indiene, vol. II, Braşov, Orientul latin, 2000, 361 p.
10. Lila, roman indien, traducere în limba franceză, Braşov, Editura Orientul latin, 1999, 226 p.
11. Itinerarii indiene, vol. I, Braşov, Editura Orientul latin, 1998, 329 p.
12. Lila, roman indian, Braşov, Editura Orientul latin, 1998, 192 p.
13. Indianismul lui Eliade, Prefaţă Roberto Scagno, Braşov, Editura Orientul latin, 1997, 528 p.
14. Indianismul lui Blaga, Prefaţă Cicerone Poghirc, Braşov, Editura Orientul latin, 1996, 288 p.
15. Mihai Eminescu - spirit universal (Comentarii şi sinteze pentru examene), Braşov, Editura Orientul latin, 1996, 84 p.
16. Indianismul lui Eminescu, Braşov, Editura Orientul latin, 1995, 176 p.
17. Poezii de dragoste (antologie universală), Braşov, Editura Orientul latin, 1992, 208 p.

d) Studii şi volume aflate în manuscris:

1. Saint John Cassian’s Mystical Vision and Cosmic Christianity (Viziunea mistică a Sfântului Ioan Cassian şi creştinismul cosmic), studiu prezentat la Congresul Internaţional de Istoria Religiilor (al XIX-lea), Tokyo, 26 martie 2005, 37 p.
2. Religion in Romania, studiu prezentat la conferinţa internaţională de dialog interreligios, Institutul Nanzan de Religie şi Cultură, Nagoya, 22 martie 2005, 18 p.
3. Ioan Cassian, în volumul Dicţionarul gândirii filosofice româneşti, vol. I., coordonatori Alexandru Surdu, Ion Pogorilovschi şi Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Economică, 2005, 5 p.
4. Mircea Eliade şi fenomenologia sacrului, în volumul Studii de fenomenologie, coordonatori Alexandru Boboc şi N. I. Mariş, Editura Academiei Române, 2007, 35 p.
5. Gerardus van der Leeuw şi fenomenologia religiei, în volumul Studii de fenomenologie, coordonatori Alexandru Boboc şi N. I. Mariş, Editura Academiei Române, 2007, 32 p.
6. Anna-Teresa Tymieniecka şi şcoala sa de fenomenologie, în volumul Studii de fenomenologie, coordonatori Alexandru Boboc şi N. I. Mariş, Editura Academiei Române, 2007, 26 p.
7. Elemente de filosofia religiei (1848-1930), în volumul Istoria filosofiei româneşti, coordonatori Alexandru Surdu şi Ion Pogorilovschi, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007

Debut publicistic şi editorial:

Cu articolul Ne cheamă străbunii, ne cheamă părinţii, în “Contemporanul”, Bucureşti, 1987
Cu volumul Poezii de dragoste (antologie universală), Braşov, Editura Orientul latin, 1992