Dr. Titus Lates, CS III


LISTĂ DE LUCRĂRI
:              

A. Lucrări îngrijite şi coordonate:
 
2.
Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. VII, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, aparat bibliografic de Titus Lates,  Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, 245 p. (ISSN 2065-4405)  
1.
Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. V: Centenar Constantin Noica (1909-2009), coord. Acad. Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Titus Lates, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, 632 p. (ISBN 973-27-1354-2)      

B. Lucrări publicate în cărţi şi volume colective
:  
12.
Evoluţia concepţiei lui Charles Sanders Peirce despre teoria categoriilor, în Studii de teoria categoriilor, vol. 3, coord.: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, pp. 195 – 211. (ISBN 978-973-27-2123-0)  
11.
Emil Cioran în Biblioteca Centrală Universitară “Carol I”, în Întâlniri cu Cioran, vol. 2, culegere realizată de Marin Diaconu şi Mihaela-Genţiana Stănişor, Bucureşti, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2011, pp. 149 – 162. (ISBN 978-606-555-060-5)  
10.
Traducerea „Organon” – ului: o cercetare pe margini de pagini, în Mircea Florian: reconstrucţia datului şi ideea recesivităţii, coord. Mihaela Pop, Viorel Cernica, Bucureşti, Editura Universităţii, 2010, pp. 112 – 121. (ISBN 978-973-737-891-0)  
9.
Constantin Noica. O bibliografie a exegezei, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. V: Centenar Constantin Noica (1909-2009), coord. Acad. Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Titus Lates, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, pp. 603-632. (ISBN 973-27-1354-2)  
8. Istoria filosofiei româneşti: un concept controversat, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. III: Omagiu profesorului Alexandru Surdu, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, pp. 75-83. (ISBN 973-27-1354-2)  
7. Rolul imaginaţiei în cunoaşterea adevărului la C. S. Peirce, în Imaginaţie şi intenţionalitate: perspective istorico-fenomenologice şi sistematice, ed. Ion Tănăsescu, Giurgiu, Editura Pelican, 2008, pp. 166-179. (ISBN 973-799-302-0)  
6.
Metodă istorică şi filosofia istoriei la Gheorghe I. Brătianu, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. II, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, pp. 452-457. (ISBN 973-27-1354-2)  
5.
Preocupări de logică la reprezentanţii Şcolii Ardelene, în Istoria logicii româneşti, coord. Alexandru Surdu şi Dragoş Popescu, Bucureşti, Editura Tehnică, 2006, pp. 25-39. (Cogito) (ISBN 973-31-2283-1)  
4. Conturarea disciplinelor filosofice în iluminismul românesc, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. I, coord. Ion Pogorilovschi, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, pp. 19-44. (ISBN 973-27-1354-2)  
3.
Comparatism şi profunzime în opera lui Sergiu Al-George, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. I, coord. Ion Pogorilovschi, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, pp. 315-321. (ISBN 973-27-1354-2)  
2.
Eugen Coşeriu – filosof al ligvisticii, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. I, coord. Ion Pogorilovschi, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, pp. 322-327. (ISBN 973-27-1354-2)  
1.
Înţelegerea la Brâncuşi, în Brâncuşi, artist-filosof, coord. Ion Pogorilovschi, Târgu-Jiu, Editura Fundaţiei “Constantin Brâncuşi”, 2001, pp. 84-87. (Brâncuşiana, 14) (ISBN 973-8162-06-8)      

C. Lucrări publicate în periodice şi reviste de specialitate
:  
14.
Provocările semioticii şi radiografia artei simbolizării în „Scrisori despre logica lui Hermes”, în Simpozionul naţional „Constantin Noica”, ediţia a III-a: „Pagini despre sufletul românesc”, Iaşi, 5-6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Mona Mamulea şi Ovidiu G. Grama, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, pp. 199 – 205. (ISSN 2247-7853)  
13.
Emil Cioran: lecturi din tinereţe (1926 – 1947), în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. VII, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, aparat bibliografic de Titus Lates,  Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, pp. 88 – 99. (ISSN 2065-4405)  
12.
Petre Botezatu, o bibliografie a exegezei la centenar: 1911 -2011, în Probleme de logică, vol. XIV, coord. Alexandru Surdu, Dragoş Popescu şi Ştefan-Dominic Georgescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, pp. 255 – 264. (ISSN 1454-2366)  
11.
Logica clasificării ştiinţelor la Charles Sanders Peirce, în Probleme de logică, vol. XIII, coord. Dragoş Popescu şi Ştefan-Dominic Georgescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, pp. 255 – 264. (ISSN 1454-2366)  
10.
Mircea Florian: o bibliografie a exegezei, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. VI, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, pp. 179 – 190. (ISSN 2065-4405)  
9.
O carte pentru (ne)liniştea noastră [Adrian Niţă, Deşertul interogaţilor, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007, 147 p.], în “Revista de filosofie”, tomul LVII, nr. 1-2, 2010, pp. 247 – 249. (ISSN 0034-8260)  
8.
In memoriam: Ion Pogorilovschi (1938 – 2009), în “Revista de filosofie”, tomul LVII, nr. 5-6, 2009, pp. 717 – 719. (ISSN 0034-8260)  
7.
Percept, fapt perceptual şi judecată perceptuală la Charles Sanders Peirce, în “Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie”, anul LVIII, 2009, pp. 11-20. (ISSN 0068-3175)  
6.
Maria Cornelia Bârliba, Introducere în retorică, Bucureşti, Editura Printech, 2007, 407p. [recenzie], în “Revista de filosofie”, tomul LV, nr. 3-4, 2008, pp. 465, 466. (ISSN 0034-8260)  
5.
Petre Botezatu: contribuţii logico-semiotice, în “Revista de filosofie”, tomul XLIX, nr. 5-6, 2002, pp. 671-674. (ISSN 0034-8260)  
4. De la Elementa linguæ daco-romanæ sive valachicæ la elemente de filosofie a limbii în Şcoala Ardeleană, în “Revista de filosofie”, tomul XLVIII, nr. 5-6, 2001, pp. 537-542. (ISSN 0034-8260)  
3.
Gilbert Harman – Reasoning, Meaning, and Mind; Clarendon Press, Oxford, 1999, VIII+291 p. [recenzie], în “Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie”, anul XLIX, 2000, pp. 117, 118. (ISSN 0068-3175)  
2.
Grupul şi inconştientul, în „Psihanaliza”, anul VI, nr. 4, 1999, pp. 32-38. (ISSN 1222-4332)    
1.
Sistemul rostirii filosofice româneşti la Constantin Noica, în “Revista de filosofie”, tomul XLIV, nr. 4, 1997, pp. 409-422. (ISSN 0034-8260)      

D. Comunicări ştiinţifice
:  
13.
Orizontul logic al „Trilogiei cunoaşterii”, la Simpozionul naţional „Epistemologie şi cosmologie la Lucian Blaga”, organizat de Universitatea Politehnica din Bucureşti – Departamentul de Ştiinţe Sociale şi Umaniste şi Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Filosofie: Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice (Universitatea Politehnica din Bucureşti, 9 noiembrie 2011)  
12.
Emil Cioran – lecturi din tinereţe, la Simpozionul naţional „Emil Cioran – sensuri metafizice, etice şi estetice ale operei”, organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice, Societatea Română de Filosofie şi Academia Română – Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”. (Facultatea de Filosofie din Bucureşti, 20 mai 2011)  
11.
Radiografia artei simbolizării în „Scrisori despre logica lui Hermes”, la Simpozionul naţional Constantin Noica, ediţia a III-a: „Pagini despre sufletul românesc”, organizat de Academia Română – Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” şi Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi. (Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, 5 – 6 mai 2011)  
10.
Din cărţile dăruite de Titu Maiorescu Bibliotecii de Filosofie şi Litere, la Simpozionul naţional “Maiorescu şi maiorescianismul în conştiinţa filosofică românească”, organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice, împreună cu Societatea Română de Filosofie. (Facultatea de Filosofie din Bucureşti, 26 noiembrie 2010)  
9.
Traducerea „Organon”-ului: o cercetare pe margini de pagini, la Simpozionul naţional „Mircea Florian – opera filosofică de la reconstrucţia datului la ideea recesivităţii”, organizat de Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Filosofie şi Societatea Română de Filosofie. (Facultatea de Filosofie din Bucureşti, 19 – 20 martie 2010)  
8.
Provocările semioticii în „Scrisori despre logica lui Hermes”, la Simpozionul internaţional „Filosofie şi logică la Noica”, organizat de Universitatea din Craiova – Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Secţia Filosofie, Academia Română – Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” şi Societatea Română de Filosofie. (Universitatea din Craiova, 30 octombrie 2009)  
7. Nina Façon despre filosofia românească, la Simpozionul „Interdisciplinaritatea umanistă – Centenar Nina Façon”, organizat de Academia Română – Institutul de Istorie şi Teorie Literară „George Călinescu”, Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Filosofie şi Societatea Română de Filosofie. (Institutul de Istorie şi Teorie Literară „George Călinescu” din Bucureşti, 27 noiembrie 2009)  
6. Rolul imaginaţiei în cunoaşterea adevărului la C. S. Peirce, la Colocviul „Imaginaţie şi intenţionalitate: perspective istorico-fenomenologice”, organizat de Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” (Bucureşti, 8-9 noiembrie 2007)  
5.
Internet and meaningless life, la Simposionul Internaţional „The Philosophical Relevance of Contemporary Chalenges” organizat de Universitatea Politehnica din Bucureşti, Academia Română şi Universitatea din Bucureşti (Universitatea Politehnica din Bucureşti, 19 octombrie 2007)  
4.
Semnul la Kant: un capitol din „Antropologia din perspectivă pragmatică”? la Sesiunea ştiinţifică „Kant-2004” organizată cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la moartea lui Immanuel Kant de Academia Română (Bucureşti, 11-12 iunie 2004)  
3.
Lidentite nest pas seule: une approche semiotique, la Conference Internationale Francophone en Science de l’Information (CIFSIC) (Universitatea din Bucureşti, 28 iunie - 2 iulie 2003)  
2.
How Can We Escape Pragmatism?, la Conferinţa Centenară Internaţională Karl Popper (Facultatea de Filosofie din Bucureşti, 18 - 20 octombrie 2002)  
1. Înţelegerea la Brâncuşi, la Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Brâncuşi, artist-filosof” (Institutul de Filosofie din Bucureşti, 28 septembrie 2001)