REVISTA DE FILOSOFIE


 

REVISTA DE FILOSOFIEView   Order by   Sort  
Name Date Author Size DL's Rating Get
Sumar, Rev. filos., LXVIII, 4, 202129 Oct : 08:03281.41 kB70Not rated
Contents, Rev. filos., LXVIII, 4, 202129 Oct : 08:03281.28 kB63Not rated
Abstracts, Rev. filos., LXVIII, 4, 202129 Oct : 08:024 kB17Not rated
Bogdan OLARU, Conceptul de prietenie civică în filosofia lui John Rawls29 Oct : 08:01369.11 kB33Not rated
Mihail-Valentin CERNEA, Rawls și dreptul internațional: o examinare critică29 Oct : 08:01241.85 kB30Not rated
Radu USZKAI, Rawls, proprietatea intelectuală și pirateria online29 Oct : 08:00362.85 kB34Not rated
Constantin SĂLĂVĂSTRU, Despre raționalitatea liberalismului echitabil29 Oct : 08:00380.92 kB38Not rated
Toni GIBEA, Echilibrul reflectat în contextul filosofiei experimentale29 Oct : 07:59390.37 kB40Not rated
Anda ZAHIU, Universalitatea în redistribuție ca ideal normativ29 Oct : 07:58242.94 kB40Not rated
Viorella MANOLACHE, Temperamentul adânc religios al lui John Rawls29 Oct : 07:58481.99 kB32Not rated
Viorel VIZUREANU, Intuiționismul lui Brouwer și cel al lui Bergson29 Oct : 07:56487.55 kB33Not rated
Marius DOBRE, Tipuri de argumentare greşită în perioada Covid-1929 Oct : 07:56368.08 kB41Not rated
Mihai POPA, Despre eu şi personalitate în Personalismul energetic29 Oct : 07:56330.05 kB33Not rated
Eva IVAN-HAINTZ, Concepţii moderne în estetica sublimului29 Oct : 07:55375.26 kB91Not rated
Savu TOTU, Gheorghe Vlăduțescu, „Dicționarul” lui Aristotel29 Oct : 07:54408.56 kB37Not rated
Ion TĂNĂSESCU, „Dicționarul” lui Aristotel: o reconstrucție liberă29 Oct : 07:53512.71 kB39Not rated
Sumar, Rev. filos., LXVIII, 3, 202103 Sep : 17:55273.67 kB106Not rated
Contents, Rev. filos., LXVIII, 3, 202103 Sep : 17:54273.68 kB127Not rated
Abstracts, Rev. filos., LXVIII, 3, 202103 Sep : 17:544 kB25Not rated
GHEORGHE VLĂDUŢESCU, Marcus Aurelius – profil de filosof03 Sep : 17:53379.24 kB91Not rated
CRISTIAN BEJAN, Filosofia ca preocupare de sine în concepţia lui Marcus Aurelius03 Sep : 17:53607.27 kB60Not rated
ANDREI-TUDOR MAN, Συζῆν θεοῖς. Gândire şi practică în teologia lui Marcus Aurelius03 Sep : 17:52485.9 kB62Not rated
ADRIANA NEACŞU, Arta de a trăi la Marcus Aurelius03 Sep : 17:51427.11 kB62Not rated
IOANA COSTA, Μελοσ şi μεροσ la Marcus Aurelius03 Sep : 17:50313.31 kB74Not rated
THEODOR GEORGESCU, Cum trăieşte un filosof în propriul trup? Studiu de caz: Marcus Aurelius03 Sep : 17:50383.48 kB63Not rated
ANA BAZAC, Stoicism şi blândeţe în viziunea lui Marcus Aurelius03 Sep : 17:49418.05 kB65Not rated
MARIAN GEORGE PANAIT, O moştenire platoniciană: tema filosofului rege03 Sep : 17:49438.74 kB60Not rated
OANA VASILESCU, Despre rostul filosofiei la Marcus Aurelius03 Sep : 17:48311.96 kB54Not rated
Recenzii, Gheorghe Vlăduţescu, Filosofia în Roma veche03 Sep : 17:44279.65 kB73Not rated
Recenzii, Gabriel Nagâţ, Ştiinţele sociale şi angoasa legitimităţii03 Sep : 17:43431.18 kB63Not rated
In memoriam, Gabriel-Marius Nagâţ (1958–2021)03 Sep : 17:42201.44 kB67Not rated
Sumar, Rev. filos., LXVIII, 2, 202118 Jun : 07:02353.22 kB186Not rated
Contents, Rev. filos., LXVIII, 2, 202118 Jun : 07:01347.47 kB169Not rated
Abstracts, Rev. filos., LXVIII, 2, 202118 Jun : 07:014 kB42Not rated
ADRIAN BUZDUGAN, Cioran – filosof sau gânditor privat18 Jun : 07:00465.53 kB142Not rated
PAVEL FARCĂU, Rolul paliativ al ideii de rugăciune şi al ideii de sinucidere în retorica cioraniană18 Jun : 06:59427.27 kB157Not rated
ANDREEA NEAGU, Descendenţă ontologică şi temporalitate la Emil Cioran18 Jun : 06:59412.75 kB153Not rated
HENRIETA ANIŞOARA ŞERBAN, „Supraomul” cioranian, însingurat şi stoic18 Jun : 06:58396.08 kB146Not rated
MARA MAGDA MAFTEI, Un Cioran sfârtecat de sentimente contradictorii18 Jun : 06:58247.95 kB148Not rated
TITUS LATES, Cioran şi analiza cafard-ului18 Jun : 06:57437.15 kB159Not rated
DANIEL COJANU, Etnicul românesc în viziunea lui Constantin Rădulescu-Motru18 Jun : 06:56360.64 kB66Not rated
MARIUS DOBRE, Concepţia despre logică a lui Constantin Rădulescu-Motru18 Jun : 06:56321.33 kB77Not rated
Repere bibliografice, Rev. filos., LXVIII, 2, 202118 Jun : 06:54842.24 kB96Not rated
Sumar, Rev. filos., LXVIII, 1, 202113 May : 10:23353.36 kB281Not rated
Contents, Rev. filos., LXVIII, 1, 202113 May : 10:23286.98 kB257Not rated
Abstracts, Rev. filos., LXVIII, 1, 202113 May : 10:224 kB58Not rated
CLAUDIU BACIU, Metafizică teoretică și metafizică practică la Kant13 May : 10:21388.1 kB129Not rated
MARIUS AUGUSTIN DRĂGHICI, O lectură kantiană privind obiectul matematic la Gödel13 May : 10:21391.14 kB119Not rated
DRAGOŞ GRUSEA, Construcţia a priori a vitezei la Kant13 May : 10:20399.97 kB124Not rated
GABRIEL NAGÂŢ, Cercetarea dirijată de date şi revigorarea științei13 May : 10:16362.81 kB128Not rated
4360 download(s) from 50 files
Return to Category List

Go to page       >>