PROBLEME DE LOGICĂ


PROBLEME DE LOGICĂ united_kingdom_square_icon_64.png
 
 

SIFU-00.pngProbleme de logică este o publicație cu tradiție în cercetarea filosofică românească. Primul volum a apărut în anul 1968, sub patronajul Centrului de Logică al Academiei Române. După desființarea acestei instituții de cercetare de către autoritățile comuniste (1974), ea apare cu întreruperi, revenind fără pauze din anul 2009. Găzduiește nu numai articole de logică din toate cele trei tipuri de logică (clasico-tradițională, simbolico-matematică, dialectico-speculativă), dar și din discipline conexe.
Probleme de logică adună îndeosebi rezultatele cercetării de la Departamentul de Logică și Metafizică al Institutului de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, dar reunește și studii ale unor cercetători și cadre didactice universitare din România și din străinătate, fiind un spațiu al dialogului și cercetării academice de înaltă performanță. Articolele sunt accesibile și online din 2011 și este singura publicație specializată pe logică din România care apare periodic (anual). Din 2021, seria acceptă și articole în limba engleză, franceză sau germană.

ISSN 3008-2870              INDEXĂRI:
ISSN-L 1454- 2366 ebsco-logo.png
NUMĂRUL CURENT: Vol. XXVI, 2023

ARHIVA PROBLEME DE LOGICĂ

 Coordonatori

Acad. Mircea Dumitru

CS I Marius Dobre
marius.dobre@institutuldefilosofie.ro

CS I Viorel Vizureanu
viorel.vizureanu@institutuldefilosofie.ro
CS II Ștefan-Dominic Georgescu
dominic.georgescu@institutuldefilosofie.ro


 Informații pentru autori

Manuscrisele primite pentru publicare vor fi evaluate de către doi evaluatori, dintre care unul este membru al Comitetului editorial. Autorii trebuie să se asigure că textul este trimis în forma finală. Editorii pot sugera autorilor schimbări în manuscris, cu scopul îmbunătățirii continutului, clarității sau economiei de expresie. Corectura textelor va fi făcută de autori, dar numai pentru erori de tipar. Corecturile vor fi efectuate și returnate într-un termen de 7 zile de la primire.
Autorii vor trimite textul atât în varianta electronică (Microsoft Word), cât și listată pe hârtie (3 exemplare), însoțite de un rezumat în limba engleză, de CV, adresa de email, datele de contact și afilierea instituțională (adresa completă). Două copii vor avea șterse datele de identificare ale autorului.
Manuscrisele trebuie să propună un conținut original. Nu vor fi luate în considerare manuscrisele care sunt trimise simultan altor reviste sau edituri pentru publicare.
Articolele vor fi editate conform normelor Academiei Române. Stilul de citare este exemplificat mai jos:

pdf_ico.png Stil de citare Probleme de logică

 
 Contact