DEPARTAMENTUL DE FILOSOFIE

Director
Prof. univ. dr. Mircea DUMITRU, membru al Academiei Române

Secretar științific
CS I dr. Bogdan Danciu

COLECTIVUL DE LOGICĂ ȘI METAFIZICĂ

CS III dr. Şerban N. Nicolau
CS III dr. Victor Emanuel Gica
CS III dr. Constantin C. Brîncuș
CS drd. Ovidiu Gelu Grama

COLECTIVUL DE EPISTEMOLOGIE ȘI ETICĂ

CS II dr. Marius Drăghici (coordonator)
CS II dr. Sergiu Bălan
CS III dr. Anișoara Henrieta Şerban
CS III dr. Nora Grigore
CS dr. Marian Panait


 
COLECTIVUL DE ISTORIA FILOSOFIEI UNIVERSALE

CS I dr. Ion Tănăsescu (coordonator)
CS I dr. Claudiu Dan Baciu
CS III dr. Alexandra Tinca Ioana Prunea
CS III dr. Niță Adrian  
CS dr. Erwin KesslerCOLECTIVUL DE ISTORIE A FILOSOFIEI ROMÂNEȘTICS I dr. Mona Mamulea (coordonator)   
CS II dr. Titus Lates
CS III dr. Viorel Cernica  
CS III dr. Mihai Popa  
CS I dr. Eugeniu Nistor 
Mihaela Sofia Popa, asistent

sublink.pngPagina colectivului de Filosofie românească   

REVISTA DE FILOSOFIE

Mircea Adrian Dobre, redactor
 
BIBLIOTECĂ

Oana Vasilescu, debutant


COLECTIVUL ECONOMIC ADMINISTRATIV


Florica Grigore, contabil șef
Maria Apostol, referent de specialitate
Dana Arventi, referent de specialitate
Mihaela Botiș, referent IA