STUDII DE ISTORIE A FILOSOFIEI UNIVERSALE


STUDII DE ISTORIE A FILOSOFIEI UNIVERSALE united_kingdom_square_icon_64.png
 
 Despre Studii de istorie a filosofiei universale

  • DescSIFU-00.pngriere și obiective generale
  • Comitetul editorial
  • Frecvență
  • Ce publicăm
  • Publicul țintă
  • Politica open access
  • Informații pentru autori
  • Contact

Descriere și obiective generale
Seria Studii de istorie a filosofiei universale (SIFU) este o publicație academică open access dedicată studierii istoriei ideilor filosofice și reflecției asupra statutului istoriei filosofiei ca disciplină filosofică fundamentală.
Seria publică studii consacrate momentelor semnificative ale istoriei filosofiei, precum și traduceri din opere filosofice fundamentale relevante pentru tema volumelor individuale.
SIFU este editată, încă de la înființare, de Institutul de Filosofie (mai târziu Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”) al Academiei Române și apare în limba română în formă tipărită din 1969 iar în formă tipărită și online din 2022.
Numerele sunt tematice, iar tema din secțiunea centrală este anunțată la începutul anului (vezi și rubrica Numere viitoare). Volumele pot conține și secțiuni non-tematice.

ISSN (print): 1583-8536              INDEXĂRI:
ISSN (online): 3008-2129 ebsco-logo.png
ISSN-L 1583-8536 CEEOL-logo.png


NUMĂRUL CURENT: Vol. XXXI, 2023


ARHIVA SIFU

 COMITETUL EDITORIAL
Coordonatori:
CLAUDIU BACIU
claudiubaciu@institutuldefilosofie.ro
cercetător științific I, Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
TINCA PRUNEA-BRETONNET
tinca.prunea@institutuldefilosofie.ro
cercetător științific III, Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
ION TĂNĂSESCU
ion.tanasescu@institutuldefilosofie.ro
cercetător științific I, Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

Editare web: Victor Emanuel Gica

 

Frecvență
Studii de istorie a filosofiei universale apare o dată pe an.

Ce publicăm

Studii de istorie a filosofiei universale publică cercetări actuale inedite și originale, indiferent de metoda filosofică utilizată. Sunt agreate atât cercetările istoriografice sau comparative, cât și cercetările analitice, hermeneutice sau fenomenologice.
Studii de istorie a filosofiei universale nu publică polemici cu caracter personal sau ideologic.
Studii de istorie a filosofiei universale încurajează participarea specialiștilor din domeniile conexe în dezbaterea temelor propuse și acordă un interes special atragerii tinerilor masteranzi și doctoranzi în aceste discuții.
Studii de istorie a filosofiei universale acceptă din 2023, pe lângă articole în limba română, și articole în limba engleză, franceză și germană.
În vederea propunerii unui material, vă rugăm să consultați rubric Informații pentru autori.

Publicul-țintă

Publicul vizat este format în primul rând de profesioniștii cercetării filosofice și studenții facultăților de profil. Însă seria de Studii de istorie a filosofiei universale se adresează, în general, și cititorului de literatură de specialitate din domeniul disciplinelor umaniste și sociale.

Politica open access
Seria Studii de istorie a filosofiei universale subscrie la principiile unei științei larg accesibile și contribuie în mod activ la implementarea acestora, acordând acces liber, nerestricționat, la întregul său conținut publicat. Seria are un caracter non-profit și este finanțată integral de editorii săi. Drept urmare, cititorii au acces gratuit la toate articolele, fără nicio taxă pentru procesarea, trimiterea articolelor sau alte posibile taxe impuse autorilor. Studii de istorie a filosofiei universale susține Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing, așa cum sunt formulate de COPE, DOAJ, OASPA și WAME
În privința drepturilor de autor, începând cu Volumul 31 (2023), articolele publicate în Studii de istorie a filosofiei universale intră sub incidența Creative Commons Attribution-NonComercial 4.0 International Public License (CC BY-NC 4.0). Această autorizare permite preluarea, partajarea și adaptarea materialului publicat în orice mediu și format în scopuri strict noncomerciale, cu condiția ca lucrarea originală să fie citată în mod corespunzător, să se facă trimitere la sursa autorizării și să se indice orice modificare adusă creației originale.
Ea oferă, astfel, acces gratuit imediat la articole și permite oricărui utilizator să citească, să descarce, să copieze, să distribuie, să imprime, să caute sau să creeze o conexiune la textele integrale ale articolelor, să le acceseze cu crawlere în scopul indexării acestora, să le transmită ca date către programe specifice sau să le folosească în orice alt scop legal, așa cum se prevede în definiția DOAJ privind calitatea open access.
Autorii își păstrează integral drepturile de autor asupra articolelor lor publicate în Studii de istorie a filosofie universale și au libertatea de a le publica ulterior fără nicio restricție. Autorii sunt îndemnați să păstreze versiunea publicată a articolelor lor în arhivele instituționale și personale.
Prin trimiterea articolelor lor către redacția Studiilor de Istorie a Filosofiei Universale, autorii își dau acordul de a le publica în condițiile autorizației CC BY-NC 4.0 menționate anterior. Aceasta acordă editorilor Studiilor de istorie a filosofiei universale dreptul de a publica articolele în această serie și de a o indica drept mediu originar al publicării lor.
Editorii au dreptul de a păstra articolele în arhiva electronică a seriei accesibilă publicului precum și în orice bază de date care stochează articole din reviste sau alte publicații fără a necesita acordul explicit al autorilor, cu condiția ca obligațiile prevăzute în prevederile din Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License (CC BY-NC 4.0) să fie îndeplinite.

 Informații pentru autori

Manuscrisele primite pentru publicare vor fi evaluate de către doi evaluatori, dintre care unul este membru al Comitetului editorial. Autorii trebuie să se asigure că textul este trimis în forma finală. Editorii pot sugera autorilor schimbări în manuscris, cu scopul îmbunătățirii continutului, clarității sau economiei de expresie. Corectura textelor va fi făcută de autori, dar numai pentru erori de tipar. Corecturile vor fi efectuate și returnate într-un termen de 7 zile de la primire.
Autorii vor trimite textul atât în varianta electronică (Microsoft Word), cât și listată pe hârtie (3 exemplare), însoțite de un rezumat în limba engleză, de CV, adresa de email, datele de contact și afilierea instituțională (adresa completă). Două copii vor avea șterse datele de identificare ale autorului.
Manuscrisele trebuie să propună un conținut original și să nu fi fost publicate anterior. Nu vor fi luate în considerare manuscrisele care sunt trimise simultan altor reviste sau edituri pentru publicare.

Articolele vor fi editate conform normelor Academiei Române. Stilul de citare este exemplificat mai jos:

pdf_ico.png SIFU - Stil de citare

 
 CONTACT