STUDII DE ISTORIE A FILOSOFIEI UNIVERSALE


Numărul curent
RezumateInformații pentru autori
Manuscrisele primite pentru publicare vor fi evaluate de către doi evaluatori, dintre care unul este din Comitetul editorial. Editorii pot sugera schimbări în manuscris, cu scopul îmbunătățirii clarității sau economiei de expresie. Aceste schimbări nu vor fi făcute fără consultarea autorului. Autorii trebuie sa se asigure ca textul este trimis în forma finala. Corectura textelor va fi făcuta de autori, dar numai pentru erori de tipar. Corecturile vor fi efectuate si returnate într-un termen de 7 zile de la primire.

Autorii vor trimite textul atât în varianta electronica (Microsoft Word) cât și listată pe hârtie, însoțite de un rezumat în limba engleza, CV, email, datele de contact, afiliere instituțională (adresa completă). Doua copii vor avea șterse datele de identificare ale autorului.

Manuscrisele vor fi acceptate numai după înțelegerea faptului ca au un conținut original și ca nu au fost publicate anterior. Nu vor fi luate în considerare manuscrisele care sunt trimise simultan altor reviste pentru publicare.

Articolele vor fi editate conform normelor Academiei Române. Referintele bibliografice vor avea urmatorul format:
- cărți: autor, titlu, editură, loc, an;
- articole: autor, titlul articolului, numele revistei, volum, an, numarul paginilor;
- capitole din cărți: autor, titlul articolului..., în..., numele editorului, titlul volumului, editura, localitatea, anul, paginile.
  
Editor

Contact

Adresă web