EXTRASE CERCETĂRI FILOSOFICO-PSIHOLOGICE
NOTE DE LECTURĂ [Cercetări filosofico-psihologice anul III nr. 2-2011]
DescriptionAlexandru Surdu, Izvoare de filosofie românească, Eseuri apărute în revista „Clipa” – Magazinul actualităţii culturale româneşti, ed. a II-a, Bucureşti, Editura Renaissance, 2011, 162 p
Rumänisches Goethe-Jahrbuch, Band 1, Bukarest, Editura Paideia, 2011, 376 p.
George Guţu (Ed./Hrsg.), Naraţiune şi identitate la Hans Bergel / Erzählung und Identität bei Hans Bergel, Bucureşti, Editura Paideia, 2011, 216 p.
Thomas Hobbes, Despre om şi societate [Leviathan, cap. XIII–XVIII], trad. de Ovidiu G. Grama şi Mona Mamulea, Bucureşti, Editura All, 2011, 102 p.
Florentin Sorescu, Arca lui Iona, Timişoara, Editura Brumar, 96 p.
Pavel Pereş, Mântuiţi inimile noastre, Bucureşti, Editura Lucman, 2010, 216 p.
„Cahiers Emil Cioran. Approches Critiques”, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Éditions Les Sept Dormants, Leuven, 1998–2010
Scriitori braşoveni astrişti
Imageno image available
Filesize285.02 kB
Downloads3015
Download
Rating
Not rated