EXTRASE CERCETĂRI FILOSOFICO-PSIHOLOGICE
Note de lectură - Cercetări filosofico-psihologice nr. 1/2012
DescriptionNOTE DE LECTURĂ

NOTE DE LECTURĂ
Rodica Croitoru, Fericire şi lege morală la Kant (Happiness and Moral Law in Kant), Bucharest, BIC ALL Publishing House, 2008, 190 p. (E. Moutsopoulos)
Marius Dobre, Victor Emanuel Gica, Dragoş Popescu, Filosofia lui Mircea Vulcănescu, Piteşti: Paralela 45, 2011, 200 p. (Romina Surugiu)
Genoveva Preda, Destinul unui spectacol: „Cioran, l’homme à fragments”, Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2011, 336 p. (Marius Dobre)
Ioan Alexandru, Democraţia constituţională – utopie şi/sau realitate, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, 328 p. (Ion Craiovan)
Imageno image available
Filesize248.95 kB
Downloads2645
Download
Rating
Not rated