EXTRASE CERCETĂRI FILOSOFICO-PSIHOLOGICE
Note de lectură, Cercetări filosofico-psihologice nr. 2/2012
DescriptionCercetări filosofico-psihologice, anul IV, nr. 2, Bucureşti, 2012
- EXTRAS -

NOTE DE LECTURĂ
E. Moutsopoulos, Valences de l’action, Académie d’Athènes, Centre de Recherche sur la Philosophie Grecque, 2012 (Rodica Croitoru)
Cleobulos Tsourkas, Începuturile învăţământului filosofic şi gândirii libere în Balcani. Viaţa şi opera lui Teofil Corydaleu (1563–1646), traducere din franceză şi greacă veche, note şi indexuri de Şerban N. Nicolau, Craiova, Editura Aius, 2012 (Cezar Roşu) 154
Vasile Dem. Zamfirescu, Nevroză balcanică, Bucureşti, Editura Trei, 2012
(Roberta Carolina Cristea)
Lucian Cherata, Limba rromani. Istorie. Morfologie. Structuri lexicale indo-europene, Craiova, Editura AIUS, 2012 (Adrian Rezeanu)
Sergiu Bălan, Cercetări de istorie a filosofiei, Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2012 (Ovidiu G. Grama)
Imageno image available
Filesize263.43 kB
Downloads2305
Download
Rating
Not rated