Colocviu ”John Rawls, o sută de ani de la naştere. O teorie a dreptăţii, cincizeci de ani de provocări intelectuale”
victorg, Monday 15 February 2021 - 19:22:54 //


Sunt persoane care, prin activitatea lor, îşi transformă datele individuale în repere culturale. John Rawls se numără printre acestea. A Theory of Justice, lucrarea publicată de el în 1971, este dovada forţei de iradiere pe care o au în filosofia contemporană ideile celui care şi-a legat numele şi cariera de prestigioasa Harvard University.
Prestigiul său nu se măsoară doar în numeroasele lucrări de referinţă pe care le-a publicat, ci, mai ales, în impresionanta capacitate de a-şi corecta permanent ideile, de a răspunde criticilor şi de a încerca să-şi optimizeze propunerile de filosofie morală şi politică astfel încât să poată fi aplicate respectând, în cea mai mare măsură, exigenţele libertăţii şi egalităţii. Acest efort neîncetat i-a atras eticheta de liberal egalitar și l-a făcut pe el însuşi să-şi considere poziţia drept o utopie realistă. Înainte de orice critică sau omagiu, trebuie apreciat efortul tehnic şi pasionat al lui Rawls de a găsi o soluţie pentru complexitatea societăţii contemporane. Miza lui principală este să propună aranjamente atât la nivelul unei naţiuni, cât şi la nivel internaţional, care să asigure respectul pentru dreptate, care să optimizeze, în măsura posibilului, libertatea şi egalitatea fiecărui cetăţean şi ale fiecărui stat, cu menţiunea că în definiţia pe care o propune pentru dreptate libertatea  are primat; egalitatea fără libertate nu este dreaptă.


Colocviul John Rawls, o sută de ani de la naştere. O teorie a dreptăţii, cincizeci de ani de provocări intelectuale își propune să trateze una dintre temele centrale ale operei lui Rawls în relație cu sursele gândirii lui, cu implicaţiile susţinerilor sale sau cu dialogul cu alţi filosofi.
Colocviul se va desfășura în limba română, cu menţiunea că se acceptă şi prezentări în limba engleză, la solicitarea prealabilă a contributorilor. Cei interesați de participarea la colocviu sunt rugați să trimită până la data de 31.05.2021  pe adresa ifilosofie@yahoo.com un rezumat de minim 200 – maxim 300 de cuvinte. Rezultatele procesului de selecție vor fi anunțate până la data de 30.06.2021. Durata alocată unei prezentări va fi stabilită odată cu stabilirea listei participanților (orientativ, fiecărui participant îi vor fi alocate 35 de minute, (20 prezentarea temei, 15 discutarea ei). Condiții minime de participare: statutul de doctorand cu o temă a lucrării de doctorat relevantă pentru tematica manifestării. Colocviul se va desfășura online pe data de 10 septembrie 2021. Cei interesați să asiste la  lucrările  colocviului o vor putea face trimițându-și adresa de email la  ifilosofie@yahoo.com, de unde vor primi un link de participare.