SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R. (27.04.2023)
victorg, Sunday 23 April 2023 - 00:00:00 //


Joi, 27 aprilie 2023, orele 12–14
Conferențiar: MARIAN GEORGE PANAIT (I.F.P.A.R.)  
Tema: „Platon și Aristotel: scurtă descriere și câteva remarci despre relația dintre ideile lor”
Linkul pentru accesul online:
https://meet.google.com/idm-boup-spy


Conținutul prezentării nu este rezultatul unei preocupări unice, recente, pentru unul sau altul dintre aspectele platonismului sau aristotelismului; nu este nici rezultatul unui studiu sistematic de lungă durată al lui Platon sau Aristotel. Ideile prezentării s-au născut dintr-o revenire repetată de-a lungul a mai bine de patru decenii asupra diverselor aspecte din filosofia celor doi gânditori. Aceste întâlniri repetate au generat întrebări – care este statutul formelor la Platon; care e poziția genurilor supreme din Sofistul; de ce nu apare la Aristotel un intelect activ pentru individ; ce legătură există între tripartiția în cetate și meritul relevant etc. –, semnificative chiar filosofic, nu doar istoric; întrebări care pot sugera interpretări sistematice ale gândirii celor doi. O remarcă a lui W.D. Ross despre natura strânsă a relațiilor ideatice dintre Platon și Aristotel m-a încurajat să fac acest demers. Oricum, el va prilejui, cel puțin, dezbateri despre o tematică mereu actuală. Voi proceda astfel: propun o schiță a principalelor aspecte (ontologie și epistemologie) ale gândirii fiecăruia dintre filosofi; cu această ocazie: 1. introduc întrebări, de felul celor amintite, și propun răspunsuri pentru fiecare; 2. fac unele observații despre relația de idei dintre cei doi filosofi; în expunerea propriu-zisă, subiectele de la 1 și 2 vor fi uneori întrețesute.