Acad. VASILE TONOIU (1941-2023)
victorg, Friday 09 June 2023 - 14:14:40 //


Tonoiu_Vasile_a.pngInstitutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române anunță cu profund regret trecerea în neființă a Academicianului VASILE TONOIU (3 februarie 1941 – 9 iunie 2023), personalitate marcantă a culturii și filosofiei românești, profesor universitar, autor al unor remarcabile studii de cercetare și lucrări de filosofie, dar și traducător al unor importante opere, cu caracter de reper, ale unor filosofi europeni contemporani.
Acad. Vasile Tonoiu s-a născut la Corbeni, județul Argeș. A urmat liceul la Curtea de Argeş, apoi studii universitare la Facultatea de Filosofie a Universității din Bucureşti, unde în 1971 a obţinut titlul de doctor în filosofie.
A fost cadru didactic al Universității din Bucureşti, unde a predat cursuri de filosofie generală, filosofia științei și metafilosofie ca preparator (1962-1965), asistent (1965-1968), lector (1968-1989) şi profesor, începând cu anul 1990.
Domeniile sale predilecte de interes au fost: filosofia științei, ontologia, hermeneutica.

A publicat un impresionant număr de cărți, dintre care menționăm: Idoneismul, filosofie a deschiderii, Editura Politică, 1972; Spiritul științific modern în viziunea lui Gaston Bachelard, Editura Științifică și Enciclopedică, 1974; Dialectică și relativism, Editura Științifică și Enciclopedică, 1978; Ontologii arhaice în actualitate, Editura Științifică și Enciclopedică, 1995; Omul dialogal, Editura Fundației Culturale Române, 1995; În căutarea unei paradigme a complexității, Editura IRI, 1997; Dialog filosofic și filosofie a dialogului, Editura Științifică, 1997; Despre diferențe, alteritate și dialog intercultural, Editura Academiei Române, 2005; Obstacolul limbii, Editura Academiei Române, 2006; Înțelepciune vs. filosofie, Editura Academiei Române, 2007; Laudă icoanei, (I. Despre rugăciunea zugrăvită. II. Vizibilitate și transcendență), Editura Academiei Române, 2011;  Apropieri insolite, Editura Academiei Române, 2012; Mereu cu omul, mereu cu filosofia, Editura Academiei Române, 2013; Trei eseuri asupra imaginarului, Editura Academiei Române, 2013; O fi chiar tăcerea, Editura Universității din București, 2014; Reflecții asupra Meditațiilor carteziene, Editura Academiei Române, 2014; Moartea la persoana întâi, Editura Academiei Române, 2015; Tâlcuiri ascunse în evidență, Editura Universității din București, 2016 
Este traducătorul mai multor lucrări de primă importanță din filosofia europeană: Stéphane Lupasco, Experiența microfizică și gândirea umană, Editura Științifică, 1992; Paul Ricoeur, Eseuri de hermeneutică, Editura Humanitas, 1995; Marcel Gauchet, Dezvrăjirea lumii, Editura Științifică, 1996; Alexandre Koyre, De la lumea închisă la universul infinit, Editura Humanitas, 1997; Marcel Gauchet, Inconștientul cerebral (L’inconscient cérébral), Editura Univers Enciclopedic, 1997; Vladimir Jankélévitsch, Ireversibilul și nostalgia, Editura Univers Enciclopedic, 1998.
În 1997 a devenit membru corespondent al Academiei Române, iar din anul 2003 este membru titular.
Transmitem condoleanțe familiei îndoliate, precum și tuturor celor care i-au fost apropiați și resimt dispariția unei personalități de anvergură a culturii și filosofiei românești!
Dumnezeu să-l odihnească!