SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R. (22.06.2023)
victorg, Monday 19 June 2023 - 00:00:00 //


Joi, 22 iunie 2023, orele 12–14
Conferențiar: Lector univ. dr. DRAGOȘ GRUSEA (Universitatea Națională de Arte, București)
Tema: „Infinitul negativ la Kant și Fichte”
Linkul pentru accesul online:
https://meet.google.com/idm-boup-spy


În Fundamentele întregii teorii a cunoașterii din 1794 Fichte arată că sistemul kantian poate fi redus la o judecată sintetică a priori primordială: Eu sunt Eu. Această judecată tetică e numai aparent o tautologie, fiindcă instituie o diferență între eul ca subiect, cel care pune, și eul ca predicat, cel care este pus. Cu alte cuvinte, judecata descrie procesul prin care conștiința se ia pe sine ca obiect. Aceasta înseamnă că Eu sunt Eu nu poate descrie Eul absolut, adică acea stare a eului de dinaintea autodiferențierii sale în subiect și obiect. Eul primordial se arată numai în mod negativ, ca o lipsă care naște în eul autolimitat un dor (Sehnsucht) îndreptat spre starea aflată înaintea conștiinței de sine. Teza acestei conferințe este că modelul metafizic al lui Fichte generalizează teoria avansată de Kant în Analitica Sublimului din cea de-a treia Critică. Pentru filosoful din Königsberg sublimul nu poate fi niciodată dat în mod real conștiinței, el manifestându-se numai ca o năzuință izvorâtă din sentimentul acut al absenței infinitului din finit. Kant numește această absență esențială „întruchipare negativă a infinitului”. Acest concept al infinitudinii negative stă nu numai la originea filosofiei lui Fichte, dar și a romantismului german.