SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R. (23.11.2023)
victorg, Monday 20 November 2023 - 00:00:00 //


Joi, 23 noiembrie 2023, orele 12–14
Conferențiar: OVIDIU G. GRAMA (I.F.P.A.R.)
Tema: „Despre termenii aspect și perspectivă”
Linkul pentru accesul online:


În orice demers epistemic, oricât de simplu ar părea lucrul care face obiectul său, acesta nu poate fi cercetat în integralitatea sa, ci numai parțial, sub aspectul considerat relevant pentru respectivul demers epistemic (sau, ceea ce este echivalent, nu poate fi cercetat decât dintr-o anumită perspectivă). Toate celelalte aspecte trec în fundal. Cuplul conceptual ASPECT–PERSPECTIVĂ se dovedește astfel important în ordine epistemică: așezându-te într-o anumită perspectivă, selectezi un anumit aspect. Sunt însă aspectele lucrului simple artefacte ale procesului de cunoaștere, adică sunt doar urmări ale adoptării unei anumite perspective, sau au și o semnificație ontologică, nu doar una epistemologică? Cu alte cuvinte, aspectele sunt ale lucrului sau țin de perspectiva adoptată?