SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R. (11.01.2024)
victorg, Monday 08 January 2024 - 00:00:00 //


Joi, 11 ianuarie 2024, orele 12-14
Conferențiar: ION TĂNĂSESCU (I.F.P.A.R.)
Tema: „Problema intenționalității și a ierarhiei fenomenelor la Brentano și Comte”
Linkul pentru accesul online:

Prezentarea compară viziunea lui Comte și a lui Brentano cu privire la clasificarea fenomenelor și la criteriul divizării lor. Comparația pornește de la ideea că ierarhia fenomenelor la Comte se bazează pe trei principii: principiul dependenței, al continuității și al emergenței. În acest context, separarea fundamentală a fenomenelor se află între anorganic și organic, respectiv între mediu și organism. În ceea ce-l privește pe Brentano, recunoaște și el dependența psihicului de fiziologic și emergența primului pe baza celui de-al doilea. Cu toate acestea, pentru el nu există continuitate între cele două domenii deoarece fenomenele psihologice sunt absolut eterogene nu doar față de cele fiziologice, ci față de toate fenomenele fizice în general. Din acest motiv, la el diviziunea de bază a lumii fenomenelor nu este între fenomenele chimice (anorganice) și cele biologice (organice), ca la Comte, ci între fenomenele fiziologice și cele psihice. Spre deosebire de Comte, pentru care fiecare nouă clasă de fenomene se bazează pe fenomenele anterioare pe care le și conține în mod real, fenomenele psihice la Brentano nu conțin celelalte fenomene în mod real, ci doar în mod fenomenal și intențional. În timp ce pentru Comte organizarea constituie criteriul separării lumii anorganice de cea organică, pentru Brentano lumea mentală este separată de lumea fizică nu pe baza organizării, ci pe baza intenționalității, separare strâns legată de diviziunea res extensa–res cogitans la Descartes.