SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R. (11.04.2024)
victorg, Monday 08 April 2024 - 00:00:00 //


Joi, 11 aprilie 2024, orele 12-14
Conferențiar: HENRIETA ȘERBAN (I.F.P.A.R.)
Tema: „Funcția epistemologică a conceptualizării, descrierii și vocabularului la R. Rorty și Th. Kuhn”
Linkul pentru accesul online:


Conferința își propune să prezinte corelativ contribuțiile epistemologice ale lui Richard Rorty și Thomas Kuhn, nu într-un mod exhaustiv, ci urmărind funcția epistemologică a conceptualizării și, în special, a descrierii și a vocabularului la Richard Rorty și Thomas Kuhn. Se evidențiază apartenența acestor perspective epistemologice la idealismul epistemologic și la o anumită modalitate de înțelegere a priorității conceptualizării asupra ontologicului. O teză comună celor doi filosofi ai științei este aceea că ceea ce se transmite și stabilește drept cunoaștere se realizează prin limbaj și nu reprezintă realitatea, sau esențialul, ci doar un „vocabular”. Aparent, formularea ne situează mai aproape de concepția lui Richard Rorty, unde „vocabularul” reflectă o „lume”, decât de cea a lui Thomas Kuhn. De fapt și la Thomas Kuhn, constituirea paradigmatică în jurul puzzle-urilor și rezolvării de probleme, precum și ucenicia într-o paradigmă, va privilegia o anumită terminologie, un vocabular specific. Termenii evidențiați, deși nu sunt dramatic diferiți de ceea ce se înțelege curent prin „vocabular” și „lume”, au particularități care deschid oportunități comparative cu perspectiva lui Thomas Kuhn, care observă (și susține) că participanții la diferite matrice disciplinare vor vedea lumea diferit, susținând că lumile lor sunt diferite.