CS I dr. Eugeniu Nistor

Cercetător ştiinţific gr. I dr. Eugeniu Nistor             

Cercetător ştiinţific, profesor, scriitor de literatură şi filosofie, editor, Eugeniu Nistor (n. la 13 mai 1957, Giuluş, jud. Mureş) a obţinut licenţa în filosofie în cadrul Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti. Tot în aceeaşi istituţie de învăţământ a urmat doctoratul (în 2006), cu teza Conceptul de spaţiu mioritic în filosofia lui Lucian Blaga, sub coordonarea Acad. prof. univ. dr. Gheorghe Vlăduţescu.
Este cercetător ştiinţific gr. I la Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române (din 2016). Membru al Uniunii Scriitorilor din România (din 1994) şi al Societăţii Române de Filosofie (din 2009). Debut în revista Vatra, nr. 11 / noiembrie 1976, colaborator al unor importante publicaţii culturale din ţară şi străinătate,. A susţinut comunicări / discursuri la mai multe conferinţe şi simpozioane internaţionale, precum: la cel de-al XXXIII-lea Congres Internaţional de Filosofie de la Veneţia (august 2010), la Conferinţa Internaţională „Statele Unite ale Europei” din Lecce (martie 2014), la Festivalul de Literatură „Bucureşti-Chişinău-Orheiu Vechi” (iunie 2014), la Conferinţa Internaţională „Lucian Blaga creaţie, cultură, universalitate”, din Madrid (mai 2019) şi la Târgul Internaţional de carte de la Beijing (august 2019).      
Este autor al cărţilor de specialitate: Teoria blagiană despre matricea stilistică, 1999, Dialoguri în Agora, 2006, Conceptul de spaţiu mioritic în  filosofia  lui  Lucian Blaga, 2007, Introducere în filosofia comunicării şi a relaţiilor publice, cu focalizare pe aspectele de criză, Elemente de retorică şi argumentare - ambele în 2011, Filosofie şi comunicare (prefaţată de Acad. Gh. Vlăduţescu) - 2012, Lucian Blaga – filosof al culturii, 2014 (tradusă în limba franceză şi publicată, în 2016, la Paris, ulterior tradusă şi publicată în limba italiană), Etică şi comunicare, 2016, Studii şi eseuri de filosofia culturii, 2017, Prolegomene la Trilogiile lui Lucian Blaga, 2018, Lucian Blaga – biografie şi destin, 2019 ş.a. A prefaţat şi îngrijit ediţii din operele unor filosofi clasici, precum: René Descartes, Immanuel Kant, Benedetto Croce, Vasile Conta, C. Rădulescu-Motru, Lucian Blaga ş.a.       
Despre cărţile lui au scris critici literari, filosofi şi eseişti de azi, între care îi amintim pe: Acad. Gh. Vlăduţescu, Acad. Alexandru Surdu, Acad. Nicolae Manolescu, Alex. Ştefănescu, Cornel Moraru, Sorin Lavric, Ioan N. Roşca, Angela Botez, Constantin Cubleşan, George Vulturescu, Aurel Pantea, Vasile Spiridon, Iulian Boldea, Aurel Sasu, Marian Popa  ş.a.       
A obţinut, în mai multe rânduri, premiul Filialei Târgu-Mureş a Uniunii Scriitorilor, dar şi diploma de excelenţă a Primăriei Municipiului Târgu-Mureş, diploma de excelenţă a Prefecturii jud. Mureş şi medalia „Fibula de la Suseni” (2009); i s-a decernat de două ori premiul „Vasile Conta” al Academiei Române (în 2009 şi 2011), precum şi premiul special pentru filosofie „Lucian Blaga” al Academiei Române, în cadrul Festivalului Internaţional de la Lancrăm (mai 2012); Filiala Cluj-Napoca a Acedemiei Române i-a decernat diploma şi medalia Distincţia culturală (2017). A fost declarat cetăţean de onoare al Municipiului Sebeş, jud. Alba (2018).

LISTĂ  DE  LUCRĂRI  
(Prezentare selectivă)  
A. Cărţi de specialitate – unic autor   
- editate în străinătate:
1. Lucian Blaga – philosophe de la culture. Essais, version française Ileana Sandu, Edition Asymetria, Elancourt – France, 2016, ISBN 978-2-9536827-1-7, 157 pagini.  
- editate în ţară:
1. Eugeniu Nistor – Teoria blagiană despre matricea stilistică, Editura Ardealul (cod 305 CNCSIS), Biblioteca de filosofie, Târgu-Mureş, 1999, ISBN 973-97392-9-6, 114 pagini. Premiul pentru eseu al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Târgu Mureş (2000).  
2. Eugeniu Nistor – Dialoguri în Agora, Colecţia Dialog (convorbiri cu filosofi şi scriitori contemporani), Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 2005, ISBN 973-8406-14-7, 172 pagini. Premiul special pt. publicistică al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Târgu Mureş (2000).  
3. Eugeniu Nistor – Conceptul de spaţiu mioritic în filosofia lui Lucian Blaga, Editura Ardealul, Colecţia Universitas, Târgu-Mureş, 2007, ISBN-10 973-8406-33-1, ISBN-10 978-973-8406-33-9, 426 pagini. Premiul pentru exegeză Blaga – filosofie al Societăţii culturale „L. Blaga” Cluj-Napoca (2007); Premiul pentru eseu al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Târgu Mureş (2008); Premiul „Vasile Conta” al Academiei Române (2009).  
4. Eugeniu Nistor – Elemente de retorică şi argumentare. Din antichitate la Şcoala de Bruxelles şi Grupul μ, Colecţia Didactica, Editura Universităţii „Petru Maior” (cod 200 CNCSIS), Târgu-Mureş, 2011, ISBN 978-606-581-006-8, 175 pagini. Premiul pentru eseu al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Târgu Mureş (2012).  
5. Eugeniu Nistor – Introducere în filosofia comunicării şi a relaţiilor publice, cu focalizare pe aspectele de criză, Colecţia Didactica, Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 2011, ISBN 978-606-581-007-5, 274 pagini.  
6. Eugeniu Nistor – Filosofie şi comunicare. Studii şi cercetări, prefaţă de Acad. Gh. Vlăduţescu, Editura Academiei Române (cod 164CNCSIS), Bucureşti, 2012, ISBN 978-973-27-2208-4, 248 pagini; Premiul special „Lucian Blaga” pentru filosofie al Academiei Române, în cadrul Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”, ediţia a XXXII-a, Sebeş-Lancrăm, 2012; Premiul pentru eseu al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Târgu Mureş (2013).  
7. Eugeniu Nistor – Lucian Blaga – filosof al culturii, Editura Mentor (cod 292 CNCSIS), Târgu-Mureş, 2014, ISBN 978-973-599-615-4, 167 pagini.  
8. Eugeniu Nistor – Etică şi comunicare, Colecţia Filosofie şi Comunicare, Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 2016, ISBN 978- 606-8372-25-9, 103 pagini.  
9. Studii şi eseuri de filosofia culturii, Editura Mega (cod 155 CNCSIS), Cluj-Napoca, 2017, ISBN 978- 606-543-883-5, 254 pagini; Premiul pentru eseu al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Târgu Mureş (2013).  
10. Eugeniu Nistor – Lucian Blaga – filosofo della cultura, Saggi, traducere în limba italiană de Fabio Melano, Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 2018, ISBN 978- 606-8372-57-0, 141 pagini.  
11. Eugeniu Nistor – Prolegomene la Trilogiile lui Lucian Blaga, Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 2018, ISBN 978- 606-8372-48-8, 247 pagini.  
12. Eugeniu Nistor – Lucian Blaga – biografie şi destin, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2019, ISBN 978- 606-020-021-5, 92 pagini. Diploma de Excelenţă a Institutului de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” (2020).  
13. Eugeniu Nistor – Lucian Blaga – biografia e destino, Saggi, traducere în limba italiană de Fabio Melano, Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 2020, ISBN 978- 606-8372-69-3, 92 pagini.  
- cu alte teme, secundare (publicistică, eseu, interviuri, material didactic)
1. Eugeniu Nistor – Scrisori din Transilvania, eseuri şi însemnări, Casa de editură „Mureş”, Târgu Mureş, 1991, ISBN 973-9087-06-X, 80 pagini.
2. Eugeniu Nistor – Nostalgia golfului, interviuri, însemnări, tablete, Casa de editură „Mureş”, Târgu-Mureş, 1993, ISBN 973-9087-12-4,160 pagini.
3. Eugeniu Nistor – Giuluş - file de monografie, studiu monografic, cu un cuvânt înainte de Ion Horea, Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 2008, ISBN 978-973-8406-50-6; reeditare la aceeaşi editură în 2013, ISBN 978-606-8372-29-7, 107 pagini.
4. Eugeniu Nistor – Curs de istoria filosofiei, Colecţia Didactica, Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 2015, ISBN 973-8300-00-2, 116  pagini.    

B. Capitole în cărţi  
- editate în străinătate:
1. Eugeniu Nistor – „Communicasdtion et philosophie”, p. 168-174 (7 pagini), în vol. Al. Cistelecan, Iulian Boldea, Eugeniu Nistor (editors) – Literature, Communication, Interculturality, Editura Asymetria, Elancourt, France, format B 5, 239 pagini, 2011, ISBN 978-2-9536827-2-4.  
2. Eugeniu Nistor – „Communication, Action et Connaisance”, p. 263-268 (6 pagini), în vol. Iulian Boldea (coord.) - Memory, Identity and Intercultural Communication, Editura Nuova Cultura, Roma, Italy, format B 5, 471 pagini, 2011, ISBN 9788868120016.  
3. Eugeniu Nistor – „La communication humaine comme action et connaissance”, p. 659-662 (4 pagini), în vol. „L'action. Penser la vie, agir la pensee”.  Actes du XXXIII Congres International de l 'Association des Societes de Philosophie de Langage Francaise (ASPLF), Veneţia, 2010, sous la direction de: Jean Ferrari, Roberto Formisano, Maurizio Malguti (coord.), Librairie Philosophique J. Vrin, Paris-Sorbona, format B 5, 820 pagini, 2013, ISBN 978-2-7116-4374-5.  
4. Eugeniu Nistor – „Personalita e fatti che hanno construito la cultura e la civilita della Romania moderna”, p. 87-102 (16 pagini), în vol. Stati uniti d'Europa, Renzo Canova (coord.), Academia editrice d'Italia e San Marino, Lecce, Italy,  format B 5, 134 pagini, 2014, ISBN 978-88-95321-13-4.  
5. Eugeniu Nistor – „Crisis and crisis communication”, p. 251-267 (17 pagini), în vol. Iulian Boldea, Cornel Sigmirean (coord.) – Elites and South-East European Culture, Editura Nuova Cultura, Roma, Italy, format B 5, 354 pagini, 2015, ISBN 978886812885.  
6. Eugeniu Nistor – „Theory of Culture in Lucian Blaga’s Philosophical System”, pag. 59-68 (10 pagini), în vol. Humanities in the Spotlight. Studies of literary criticism and discourse analysis, philosophy of culture, history, linguistics and the teaching of specialized languages, coordonatori: Luminiţa Chiorean, Cristina Nicolae, Cristian Lako, Beau-Bassin, Mauritius, format A 5, 278 pagini, Lap Lambert Academic Publishing, 2019, ISBN 978-620-0-48128-3.  
7. Eugeniu Nistor – „Concepts and categories of science, culture and values in Lucian Blaga’ Philosophy”, pag. 78-90 (13 pagini), în vol. Humanities in the Spotlight The Role of Humanities in Pandemic Times. Studies of literary criticism and discourse analysis, philosophy of culture, history, linguistics and the teaching of specialized languages, coordonatori: Luminiţa Chiorean, Cristina Nicolae, Beau-Bassin, Mauritius, format A 5, 480 pagini, Lap Lambert Academic Publishing, 2020, ISBN 978-620-3-02821-8.  

- editate în ţară: 
1. Eugeniu Nistor – „Glose despre spaţiul mioritic”, p. 445-546 (102 pagini), în Opera blagiană-filosofie şi destin. Studii şi interpretări critice, volum coordonat, prefaţat şi îngrijit de Eugeniu Nistor şi Iulian Boldea, Colecţia Sinteze, Editura Ardealul, Târgu-Mureş, format A-5, 713 pagini, 2009, ISBN 978-973-8406-83-4; cuprinde studii de: Iulian Boldea, Al. Cistelecan, Constantin Cubleşan, Ionuţ Isac, Cornel Moraru, Eugeniu Nistor, Teodor Vidam. - Premiul „Vasile Conta” al Academiei Române (în colaborare, 2011).
2. Eugeniu Nistor – „Notă asupra ediţiei”, p. 5-8 (4 pagini), în vol. Benedetto Croce – Elemente de estetică, ediţie îngrijită şi notă asupra ediţiei de Eugeniu Nistor, traducere de Şt. Neniţescu (1922), colecţia Biblioteca de filosofie, Editura Ardealul, Târgu-Mureş, format A 5, 98 pagini, 1998, ISBN 973-98881-0-0.
3. Eugeniu Nistor – „Studiu introductiv”, p. 5-14 (10 pagini), în vol. Immanuel Kant – Prolegomene la orice metafizică viitoare care se va putea înfăţişa ca ştiinţă, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Eugeniu Nistor, traducere de Mihail Antoniade (1924), colecţia Biblioteca de filosofie, Editura Ardealul, Târgu-Mureş, format A 5, 140 pagini, 1999, ISBN 973-988819-4.
4. Eugeniu Nistor – „Notă asupra ediţiei”, p. 5-8 (4 pagini), în vol. C. Rădulescu - Motru – Nietzsche, viaţa şi filosofia, ediţie îngrijită şi notă asupra ediţiei de Eugeniu Nistor, colecţia Biblioteca de filosofie, Editura Ardealul, Târgu-Mureş, format A 5, 88 pagini, 1999, ISBN 973-98881-8-6.
5. Eugeniu Nistor – „Poezia eminesciană în viziunea filosofică a lui Lucian Blaga, p. 27-32 (5 pagini), în vol. de studii şi cercetări  Eminescu – 2000, editat de revista Târnava, Târgu-Mureş, Editura Ardealul, 2000, format A 5, 63 pagini, ISBN 973-98880-2-X.
6. Eugeniu Nistor – „O dispută de presă cu larg ecou în epocă”, p. 5-8 (4 pagini), în vol. Polemica Blaga-Botta, texte antologate, notă introductivă şi ediţie îngrijită de Eugeniu Nistor, colecţia Biblioteca de filosofie, Editura Ardealul, Târgu-Mureş, format A 5, 96 pagini, 2001, ISBN 973-8300-08-8.
7. Eugeniu Nistor – „Premise ale apariţiei Revistei de filosofie”, p. 204-208 (5 pagini), în vol. Angela Botez, Victor Botez, Mihai Popa (coordonatori) – Revista de filosofie la 80 de ani. Caiet aniversar 1923-2003, Editura Ardealul, Târgu-Mureş, format A 5, 281 pagini, 2003, ISBN 973-8406-11-0.
8. Eugeniu Nistor – „Notă asupra ediţiei”, p. 5-8 (4 pagini), în vol. Vasile Conta – Încercări de metafizică, notă asupra ediţiei şi ediţie îngrijită de Eugeniu Nistor, colecţia Biblioteca de filosofie, Editura Ardealul, Târgu-Mureş, format A 5, 194 pagini, 2004, 973-8300-06-1. Premiul pentru ediţii îngrijite al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Târgu Mureş (2005).
9. Eugeniu Nistor – „Tărâmul inconştientului şi procesul personanţei”, p. 76-79 (4 pagini), în vol. Caietele Blaga. Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, coordonatori: Constantin Şalapi, Ioan Mărginean, Gheorghe Maniu, Editura Altip, Alba Iulia, format A 5, 196 pagini, 2006, ISBN (10) 973-7724-93-3; ISBN (13) 978-973-7724-93-9.
10. Eugeniu Nistor – „Lucian Blaga despre transcendenţă şi sofianism”, p. 139-146 (8 pagini), în vol. Meridian Blaga -7, tom 2-Filosofie, Societatea culturală „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, format A 5, 214 pagini, 2007, ISBN 973-686-054-X; ISSN 1843-3448.
11. Eugeniu Nistor – „Spaţiul mioritic – înfruntări şi confruntări”, p. 265-288 (24 pagini), în vol. Angela Botez, Victor Botez, Mihai Popa (Coordonatori) – Lucian Blaga-confluenţe filosofice în perspectivă culturală, Editura Academiei Române, Bucureşti, format B 5, 552 pagini, 2007, ISBN (10) 973-27-1403-4; ISBN (13) 978-973-27-1403-4.
12. Eugeniu Nistor – „Comunicare şi cunoaştere în perspectivă postmodernă”, p. 7-25 (19 pagini), în vol. Mihai Ardelean, Dorin Suciu (coordonatori) – Comunicarea dintr-o perspectivă multidisciplinară, Editura University Press, Târgu-Mureş, format A 5, 272 pagini, 2007, ISBN 978-973-7665-78-2.
13. Eugeniu Nistor – „Prolegomene la o revistă europeană de filosofie”, p. XIV-XXXII (19 pagini), în vol. Saeculum. Revistă de filosofie. Director Lucian Blaga. Colecţia 1943-1944, Editura Ardealul, Târgu-Mureş, ediţie anastatică, prefaţă Acad. Gh. Vlăduţescu, îngrijitor de ediţie şi studiu introductiv Dr. Eugeniu Nistor, format A 5, 1120 pagini, 2008, ISBN 978-973-8406-56-8.
14. Eugeniu Nistor – „Despre stil şi metamorfozele stilului”, p. 85-129 (45 pagini), în vol. Lucian Blaga – Filozofia stilului, ediţie anastatică a volumului publicat de către filosof la Editura Cultura Naţională (Bucureşti, 1924), colecţia Biblioteca de filosofie, Editura Ardealul, Târgu Mureş, îngrijitor de ediţie şi postfaţă Dr. Eugeniu Nistor, format A 5, 132 pagini, 2011, ISBN 978-973-8406-85-8.
15. Eugeniu Nistor – „Categoriile persuasive ale Retoricii lui Aristotel”, p. 96-122 (27 pagini), în Studii de teoria categoriilor, vol. VI , coordonatori: Acad. Alexandru Surdu, Mihai Popa, Sergiu Bălan, Editura Academiei Române, Bucureşti, format B 5, 260 pagini, 2014, ISBN 978-973-27-1876-6.
16. Eugeniu Nistor – „O analiză critică a ideilor şi valorilor religioase” (postfaţă), p. 215-222 (8 pagini), în vol. Lucian Blaga – Religie şi spirit, ediţie anastatică a volumului publicat de către filosof la Editura Dacia Traiană (Sibiu, 1942), colecţia Biblioteca de filosofie, Editura Ardealul, Târgu Mureş, îngrijitor de ediţie şi postfaţă Eugeniu Nistor, format A-5, 222 pagini, 2014, ISBN 978-606-8372-38-9. 
17. Eugeniu Nistor – „Modele de convieţuire umană într-un spaţiu multicultural / Models of human coexistence in a multicultural space”, p. 221-240 (20 pagini), în vol. Privind înapoi fără mânie / Looking black, Culegere de studii, Coordonatori: Marius Paşcan, Eugeniu Nistor, Editura Ardealul, Târgu Mureş, format A-5, 243 pagini, 2015, ISBN 978-606-8372-27-3.
18. Eugeniu Nistor – „Lucian Blaga – destin politic şi destin cultural”, p. 309-343 (33 pagini), în vol. Intelectualii – ideologii şi destin politic, coordonator Cornel Sigmirean, Editura Alpha Tg. Mureş, format A 5, 383 pagini, 2015, ISBN 978-606-8624-28-0.
19. Eugeniu Nistor – „O concepţie originală despre fenomenul complex al culturii”, p. 189-198 (10 pagini), în vol. Orizont şi stil, ediţie anastatică a volumului publicat de către filosof la Fundaţia pentru Literatură şi Artă “Regele Carol II” (Bucureşti, 1936), Editura Ardealul, Târgu Mureş, îngrijitor de ediţie şi postfaţă Eugeniu Nistor, format A-5, 200 pagini, 2015, ISBN 978-606-8372-35-8.
20. Eugeniu Nistor – „Lucian Blaga and the Structure of the Romanian Soul”, p. 104-110 (7 pagini), în vol. Redefining Community in Intercultural Context, editor: Academia Forţelor Aeriene  Braşov, nr. 1 / 2015, tom IV, format A 4, ISSN 2285-2689.
21. Eugeniu Nistor – „Junimea şi spiritul maiorescian”, p. 153-159 (7 pagini), în vol. Cornel Moraru – critică şi raţionalitate,  coordonator Iulian Boldea,  Editura Arhipelag XXI,Tg. Mureş, format A 5, 241 pagini, 2015, ISBN 978-606-93692-0-3.
22. Eugeniu Nistor – „Originalitatea teoriei culturale blagiene”, p. 80-84 (5 pagini), în vol. Lumina din cuvinte, coordonator Irina Petraş, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, format B 5, 447 pagini, 2015, ISBN 978-973-596-417-7.
23. Eugeniu Nistor – „Personalitatea şi opera lui C. Rădulescu-Motru”, p. 281-289 (9 pagini), în vol. C. Rădulescu-Motru – Personalismul energetic, ediţie îngrijită şi note de Gh. Vlăduţescu-Motru, postfaţă de Eugeniu Nistor, Editura Ardealul, Târgu Mureş, format A-5, 293 pagini, 2016, ISBN 978-606-8372-43-3.
24. Eugeniu Nistor – „Lucian Blaga şi ideile Şcolii Ardelene”, p. 51-60 (10 pagini), în vol. Şcoala Ardeleană şi începuturile modernităţii româneşti, coordonator Irina Petraş, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, format B 5, 530 pagini, 2016, ISBN 978-606-797-022-7.
25. Eugeniu Nistor – „Lucian Blaga sub semnul comunicării epistolare” ”, p. 5-14 (10 pagini), în vol. Lucian Blaga – Epistolar filosofic, Editura Ardealul, Târgu Mureş, prefaţă Eugeniu Nistor, colecţia „Filosofie şi Comunicare”, format A-5, 343 pagini, 2016, ISBN 978-606-8372-28-0.
26. Eugeniu Nistor – „Contribuţia clericilor aromâni la evoluţia politică şi culturală din Transilvania şi Ungaria în epoca modernă”, p. 30-47 (18 pagini), în vol. Cler, biserică, societate în Transilvania în secolele XVII-XX, coordonatori: Cornel Sigmirean, Corina Teodor, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, Editura Symphologic Publishing, Gatineau – Canada, format A 5,  461 pagini, 2016, ISBN  978-973-109-692-6 (Argonaut),  ISBN 978-1-988192-17-8 (Symphologic).
27. Eugeniu Nistor – „Un istoric american despre europenism şi despre filosofia lui Lucian Blaga”, p. 78-86 (9 pagini) - în vol. Caietele Blaga. Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, redactori responsabili: Ion Mărgineanu (iniţiator şi coordonator), Eugeniu Nistor, Zenovie Cârlugea, Constantin Şalapi, Editura Altip, Alba Iulia, format A 5, 250 pagini, 2017, ISSN 2360-3054; L 2360-3054.
28. Eugeniu Nistor – „Izvoarele teoretice ale tânărului filosof Lucian Blaga”, p. 104-120 (16 pagini),  în vol. Lucian Blaga – Fenomenul originar,  Editura  Ardealul, Tg. Mureş, 2017, format A 5, 121 pagini, ISBN 978-606-8372-54-9.
29. Eugeniu Nistor – „Configurarea sistemului de gândire al lui Lucian Blaga”, p. 5-10 (6 pagini),  în vol. Sistemul filosofic blagian. Antologie,  Editura  Ardealul, Tg. Mureş, 2017, format A 5, 665 pagini, ISBN 978-606-8372-56-3.
30. Eugeniu Nistor – „Premise gnoseologice ale filosofiei culturii”, p. 149-158 (10 pagini),  în vol. Lucian Blaga – opera filosofică. Studii şi cercetări,  Editura  Ardealul, Tg. Mureş, 2017, format A 5, 362 pagini, ISBN 978-606-8372-53-2.
31. Eugeniu Nistor – „Pledoarie pentru o altfel de interpretare şi de situare a operei lui Lucian Blaga în istoria filosofiei româneşti”, p. 97-128 (32 pagini), în vol. Acad. Gheorghe Vlăduţescu la 80 de ani, editor Sabin Totu, Editura Universităţii din Bucureşti, format A 5, 448 pagini, 2017, ISBN 978-606-16-0910-3.
32. Eugeniu Nistor – „Dialog despre viitor”, p. 199-206 (8 pagini), în vol. Filosofia ca sărbătoare, ediţie îngrijită de Victor Emanuel Gica, Dragoş Popescu, Luminiţa Gliga, Cristian Radu Nema, Editura Academiei Române, Bucureşti, format B 5, 633 pagini, 2018, ISBN 978-973-27-2907-6.
33. Eugeniu Nistor – „Filosofia lui Lucian Blaga”, p. 174-186 (13 pagini), în vol. Istoria filosofiei româneşti, coordonatori: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan Dominic-Georgescu, Editura Academiei Române, Bucureşti, format B 5, 520 pagini, 2018, ISBN 978-973-27-3000-3.
34. Eugeniu Nistor – „Scriitori, teologi şi filosofi români din Transilvania ”, p. 63-87(25 pagini), în vol. Istoria filosofiei româneşti, coordonatori: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan Dominic-Georgescu, Editura Academiei Române, Bucureşti, format B 5, 520 pagini, 2018, ISBN 978-973-27-3000-3.
35. Eugeniu Nistor – „Identitate naţională, identitate confesională în opera filosofică a lui Lucian Blaga”, p. 172-182 (11 pagini), în vol. Confesiune, cultură, naţiune. Perspective istorice, coordonatori: Cornel Sigmirean, Iulian Boldea, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, format A 5, 273 pagini, 2018, ISBN 978-973-109-818-0.
36. Eugeniu Nistor – „Lucian Blaga şi Marea Unire”, p. 26-34 (9 pagini), în vol. Actele Unirii, coordonatori: Cornel Sigmirean, Cristina Preutu, Silviu B. Moldovan, Editura Hamangiu, Bucureşti, format B 5, 367 pagini, 2018, ISBN 978-606- 27-1256-3.
37. Eugeniu Nistor – „Raţiunea salvatoare a lui Descartes”, p. 5-12 (8 pagini), în vol. René Descartes – Omul, cugetptorul metodic şi epistolierul, ediţie coordonată, îngrijită şi prefaţată de Eugeniu Nistor, studii traduse din limba franceză de: Eugeniu Nistor, Iulian Boldea şi Teodor Vidam, Editura Ardealul, Târgu-Mureş, format A 5, 141 pagini, 2019, ISBN 978-606-8372-64-8.
38. Eugeniu Nistor – „Spiritul critic manolescian şi eseistica filosofică în cuprinsul Istoriei... sale”, pag. 341-343 (3 pagini), în vol. Istoriile literaturii române, format B5, coordonator: Irina Petraş, Cluj Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2020, ISBN 978-606-797-538-3.
39. Eugeniu Nistor – „Ioan Maiorescu, Titu Maiorescu şi descendenţii maiorescieni”, pag. 131-135 (5 pagini), coordonatori: Alexandru Surdu, Marius Dobre, în vol. Simpozionul Naţional „Constantin Rădulescu-Motru”, ediţia a IV-a, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2020, format B5, ISSN 2601-2316.
40. Eugeniu Nistor – „Satul românesc – izvor milenar de civilizaţie şi de spiritualitate”, pag. 93-103 (11 pagini), coordonatori: Alexandru Surdu, Marius Augustin Drăghici, în vol. Simpozionul Naţional „Lucian Blaga” – „Spaţiul mioritic, satul şi sufletul românesc”, ediţia I, Fărcaşa-Maramureş, 26-29 septembrie 2019, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2020, format B5, ISBN 978-973-27-3185-7.  

C. Articole în reviste cotate ISI, B+ şi BDI:
1. Eugeniu Nistor – „Philophical  Beginnings of Lucian Blaga and the Influences of Western Thought / Les debutes phlosophiques de Lucian Blaga et les influences de la pensee occidentale”, p. 167-174 (8 pagini), în Revue Roumaine de Philosophie, Editura Academiei Române, Bucureşti, nr. 1 /2015,  format B5, Tome 59, Janvier-Juin, ISSN 1220-5400.
2. Eugeniu Nistor – „Some Aspects of the Lucian Blaga's Philosophical Exegesis / Quelques aspects de l'exegese philosophique de Lucian Blaga”, p. 173-187 (15 pagini), în Revue Roumaine de Philosophie, Editura Academiei Române, Bucureşti, nr. 1 /2017,  format B5, Tome 61, Janvier-Juin, ISSN 1220-5400.
3. Eugeniu Nistor – „Lucian Blaga's View On The Philosophical Structure Of The Romanian Spirit/ La configuration philosophique de l'esprit roumain dans la conception de  Lucian Blaga”, p. 243-254 (12 pagini), în Transylvanian review, vol. XXVII, Supplement  no. 1 /2018, Cluj-Napoca, ISSN 2067-1016.
4. Eugeniu Nistor – „Lucian Blaga: apropieri şi disocieri între cultura minoră şi cea majoră”, în revista Studia Universitatis „Petru Maior”- seria Philologia, nr. 1 / Târgu-Mureş, 2002, p. 64-71, ISSN 1582-9960.
5. Eugeniu Nistor – „Ritm şi ondulaţie în filosofia românească preblagiană”, în revista Studia Universitatis „Petru Maior”- seria Philologia, nr. 2 / Târgu-Mureş, 2003, p. 88-91, ISSN 1582-9960
6. Eugeniu Nistor – „Ecouri ale ideii de spaţiul mioritic în perioada interbelică”, p. 701-716 (15 pagini); în Revista de filosofie, apare sub egida Academiei Române, Tomul L, nr. 5-6/ septembrie- decembrie 2003, Editura Academiei Române, Bucureşti, format B 5, paginaţia numărului: 581-874, 2003, ISSN 0034-8260.
7.  Eugeniu Nistor – „Spaţiul mioritic al lui Lucian Blaga – dosar de receptare în critica filosofică”, în revista Studia Universitatis „Petru Maior”- seria Philologia, nr. 3 / Târgu-Mureş, 2004, p. 94-105, ISSN 1582-9960.
8. Eugeniu Nistor – „Spaţiul mioritic – critici marxiste”, p. 465-476 (11 pagini), în Revista de filosofie, apare sub egida Academiei Române, Tomul LII, nr. 3-4 / mai august 2005, Editura Academiei Române, Bucureşti, format B 5, paginaţia numărului: 345-656, 2005, ISSN 0034-8260.
9. Eugeniu Nistor – „Arhitectura sistemului şi conceptele integrative blagiene”, p. 629-633 (5 pagini), în Revista de filosofie, apare sub egida Academiei Române, Tomul LII, nr. 3-4 / mai august 2005, Editura Academiei Române, Bucureşti, format B 5, paginaţia numărului: 345-656, 2005, ISSN 0034-8260.
10. Eugeniu Nistor – „Configuraţia şi specificitatea spaţiului mioritic blagian”, în revista Studia Universitatis „Petru Maior”- seria Philologia, nr. 4 / Târgu-Mureş, 2005, p. 87-91, ISSN 1582-9960.
11. Eugeniu Nistor –  „Comunicare şi cunoaştere pluridisciplinară”, p. 48-57 (10 pagini), în revista Limba Română. Revistă de ştiinţă şi cultură, Nr. 11-12 (173-174) noiembrie-decembrie / 2009, Chişinău, Republica Moldova, format B 5, 240 pagini, 2009, ISSN 0235-9111.
12. Eugeniu Nistor – „Comunicare şi cunoaştere multidisciplinară”, p. 159-170 (12 pagini) – în vol. Number 3, coord.: Iulian Boldea, Cornel Sigmirean; Simion Costea, The International Conference „European Integration – Between Tradition and Modernity”, EITM–3 th Edition, 2009, format A 4, ediţie electronică, Editura Universităţii „Petru Maior” Târgu-Mureş, 1226 pagini, ISSN 1844-2048.
13. Eugeniu Nistor – „Categorii subtile ale spaţiului mioritic blagian”, p. 49-59 (10 pagini), în revista Studia Universitatis „Petru Maior”. Philologia, nr. 9 / 2010, Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu-Mureş, format B 5, 367 pagini, 2010, ISSN 1582-9960.
14. Eugeniu Nistor – „Eminescu şi filosofia”,  p. 69-73 (5 pagini), în revista de cultură Vatra, la rubrica „Eseu”, Târgu-Mureş, anul XLII, nr. 1 / 2012, format A 4, 96 pagini, ISSN 1220-6334.
15. Eugeniu Nistor – „O dragoste cu semn negativ”, p. 46-47 (2 pagini), în revista de cultură Vatra,  Târgu-Mureş, anul XLII, nr. 12 / 2012, format A 4, 96 pagini, ISSN 1220-6334.
16. Eugeniu Nistor – „Aspecte ale eficacităţii stilului în Retorica lui Aristotel”, în revista Studia Universitatis „Petru Maior”- seria Philologia, nr. 13 / Târgu-Mureş, 2013, p. 88-94, ISSN 1582-9960.
17. Eugeniu Nistor – „Geneza retoricii în Grecia antică şi manifestările ei în etapa pre-aristotelică”, p. 809-821 (13 pagini) – în vol. Number 5, coord.: Iulian Boldea, Cornel Sigmirean; Simion Costea, The International Conference „European Integration – Between Tradition and Modernity” (EITM–5 th Edition, 24-25 octombrie 2013); format A 4, ediţie electronică, Editura Universităţii „Petru Maior” Târgu-Mureş, 1242 pagini, ISBN 978-606-581-095-2.
18. Eugeniu Nistor – „Axiomele Şcolii de comunicare de la Palo Alto”, p. 956-959 (4 pagini) – în vol. Number 5, coord.: Iulian Boldea, Cornel Sigmirean; Simion Costea, The International Conference „European Integration – Between Tradition and Modernity” (EITM–5 th Edition, 24-25 octombrie 2013); format A 4, ediţie electronică, Editura Universităţii „Petru Maior” Târgu-Mureş, 1242 pagini, ISBN 978-606-581-095-2.
19. Eugeniu Nistor – „Filosofia blagiană, balada Mioriţa şi mioritismul”, p. 142-145 (4 pagini), în revista de cultură Vatra, la rubrica „Eseu”, Târgu-Mureş, anul XLIII, nr. 10-11 / 2013, format A 4, 192 pagini, ISSN 1220-6334.
20. Eugeniu Nistor – „Gândire şi comunicare în civilizaţiile orientale”, în revista Studia Universitatis „Petru Maior”- seria Philologia, nr. 15 / Târgu-Mureş, 2013, p. 45-50, ISSN 1582-9960.
33. Eugeniu Nistor – „A sufletului românesc cinstire”, în revista Cercetări filosofico-psihologice, apărută sub egida Academiei Române, an V, nr. 1 (ianuarie-iunie), 2013, p. 141-145, ISSN 2066-7566.
21. Eugeniu Nistor – „Comunicarea umană ca proces operaţional în spaţiul  public”, p. 104-110 (7 pagini), în vol. Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Literature, Discourse and Multicultural Dialogue”, LDMD – I, 5-6 decembrie 2013, vol. I / 2013, Editura  Arhipelag XXI, 2013, Format A 4, ediţie electronică, 504 pagini, ISBN 978-606-93590-3-7. 22. Eugeniu Nistor – „Gândire şi comunicare sub arcadele creştinismului: Augustin, Pascal, Descartes”, în revista Studia Universitatis „Petru Maior”- seria Philologia, nr. 17 / Târgu-Mureş, 2014, p. 45-51, ISSN 1582-9960.
23. Eugeniu Nistor – „Conceptualizare şi comunicare la grecii antici”, p. 95-104 (10 pagini) –  lucrare publicată în vol. Conferinţei Internaţionale Comunicare, Context, Interdisciplinaritate, Comunicare, Context, Interdisciplinaritate, ediţia a III-a, CCI – III, Târgu-Mureş, 23-24 octombrie 2014, Editura Universităţii „Petru Maior” Târgu-Mureş, format A4, ISSN 2069-3389.
24. Eugeniu Nistor – „Revista de filosofie Saeculum (1943-1944), pro şi contra”, p. 67-78 (11 pagini), în vol. Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Literature, Discourse and Multicultural Dialogue”, LDMD – II, 4-5 decembrie 2014,  vol. II / 2014, Editura  Arhipelag XXI, 2014, Format A 4, electronică, 179 pagini, ISBN 978-606-93691-9-7.
25. Eugeniu Nistor – „Elements of ethics and professional deontology in the process of public communication”, p. 102-108 (7 pagini), în vol. Debates on Globalization approaching National Identity Through Intelectual Dialogue, al Conferinţei Internaţionale GIDNI-II, Tg. Mureş, 28 mai 2015, Editura  Arhipelag XXI, Tg. Mureş, 2015, Format A 4, ediţie electronică, 340 pagini, ISBN 978-606-93692-5-8.
26. Eugeniu Nistor – „A press dispute with a large echo in the epoch the Blaga-Botta polemic”, p. 146-149 (4 pgini), în vol. Debates on Globalization approaching National Identity Through Intelectual Dialogue,  al Conferinţei Internaţionale GIDNI-II, Tg. Mureş, 28 mai 2015, Editura Arhipelag XXI, Tg. Mureş, 2015, Format A 4, ediţie electronică, 340 pagini, ISBN 978-606-93692-5-8.
27. Eugeniu Nistor – „Communication ethics and PR professional codecs of ethics”, p. 58-70 (13 pagini), în vol. Communication, public relations, journalism, al Conferinţei Internaţionale LDMD-III, Tg. Mureş, 26-29 mai 2015, Editura Arhipelag XXI, Tg. Mureş, 2015, Format A 4, ediţie electronică, 230 pagini, ISBN 978-606-8624-21-1.
28. Eugeniu Nistor – „Trepte şi aspecte spirituale nuanţate în configurarea logicii formale”, în revista Studia Universitatis „Petru Maior”- seria Philologia, nr. 18 / Târgu-Mureş, 2015, p. 41-55, ISSN 1582-9960.
29. Eugeniu Nistor – „Ideile Şcolii Ardelene în viziunea filosofică a lui Lucian Blaga”, p. 38-45 (8 pagini), în revista Studia Universitatis „Petru Maior”. Philologia, nr. 21/ 2015, Ed. Universităţii „Petru Maior”, Târgu-Mureş, format B 5, ISSN 1582-9960.
30. Eugeniu Nistor – „Gândire şi comunicare în epoca modernă: sistemul lui Immanuel Kant”, în revista Studia Universitatis „Petru Maior”- seria Philologia, nr. 19 / Târgu-Mureş, 2015, p. 63-71, ISSN 1582-9960.
31. Eugeniu Nistor – „Aspecte ale fenomenului religios în opera filosofică a lui Lucian Blaga”, p. 32-44 (13 pagini), în vol. Studii de istoria filosofiei româneşti, tomul XI / 2015, coordonarea şi îngrijirea ediţiei: Mihai Popa, Mona Mamulea, Viorel Cernica, Titus Lateş, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2015, format B5, 272 pagini, ISSN 1065-4405.
32. Eugeniu Nistor – „The beginnings of philosophical thinking in Transilvania / Începuturile gândirii filosofice în Transilvania”, p.339-346 (8 pagini), în vol. Communication, Journalism, Education, Psychology and Sociology, din cadrul conferinţei cu participare internaţională Literature, Discours and the Power of Multicultural Dialogue, LDMD, ediţia a V-a, Târgu-Mureş, 2017, Editura Ahipelag XXI, 2017, format A4, 364 pagini, ISBN 978-606-8624-12-9.
33. Eugeniu Nistor – „Accentul pe cultură şi valori în structura sistemului blagian de gândire”, p. 34-41 (17 pagini), în revista Studia Universitatis „Petru Maior”. Philologia, nr. 22 / 2017, Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu-Mureş, format B 5, 2017 ISSN 1582-9960.
34. Eugeniu Nistor – „Diferenţialele divine ale lui Lucian Blaga – un model metafizic de geneză a lumii”, p. 62-82 (20 pagini), în revista Studia Universitatis „Petru Maior”. Philologia, nr. 23 / 2017, Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu-Mureş, format B 5, 2017, ISSN 1582-9960.
35. Eugeniu Nistor – „Gândire critică şi conştiinţă în opera filosofică a lui Lucian Blaga”, p. 41-46 (6 pagini), în revista Studia Universitatis „Petru Maior”. Philologia, nr. 24 / 2018, Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu-Mureş, format B 5, 2018, ISSN 1582-9960.
36. Eugeniu Nistor – „Omul ca fiinţă istorică în viziunea filosofică a lui Lucian Blaga”, p. 37-52 (16 pagini), în revista Studia Universitatis „Petru Maior”. Philologia, nr. 25 / 2018, Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu-Mureş, format B 5, 2018, ISSN 1582-9960.
37. Eugeniu Nistor - „Lucian Blaga – repere biografice”, p. 218-229 (12 pagini), în revista Anuarul Institutului de cercetări „Gheorghe Şincai”, nr. XXI, Târgu-Mureş, format B 5, 260 pagini, 2018, ISSN 1454-5284.
38. Eugeniu Nistor – „Cărţile blagiene ale cunoaşterii şi critica filosofică”, p. 164-186 (21 pagini), în Revista de Filosofie, nr. 2 / 2019 , Tom LXVI, Editura Academiei Române, Bucureşti, format B 5, 2019, ISSN 0034-8260.
39. Eugeniu NistorLucian Blaga în ultimul lustru al vieţii sale, în revista Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Şincai”, paginile 278-288 (11 pagini),  nr. XXII / 2019, Târgu Mureş, editată de Academia Română: Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”, format B5, ISSN 1454-5284.
40. Eugeniu Nistor – „A sufletului românesc cinstire”, în revista Cercetări filosofico-psihologice, p. 141-145 (5 pagini), apărută sub egida Academiei Române, an V, nr. 1 (ianuarie-iunie), 2013, format B5, ISSN 2066-7566.
41. Eugeniu Nistor – „Iluminismul transilvan şi implicarea elitei intelectuale româneşti în configurarea şi afirmarea ideii de naţiune modernă”, în revista Cercetări filosofico-psihologice”, pag. 77-94 (18 pagini), nr. 1 (22) / 2020, Bucureşti, editată de Academia Română: Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, format B5, ISSN 2066-7566.
42. Eugeniu Nistor – „Alexandru Surdu, Eminescu şi filosofia, Târgu-Mureş, Editura Ardealul, 2020, în revista Cercetări filosofico-psihologice, pag. 141-144 (4 pagini), nr. 1 (22) / 2020, Bucureşti, editată de Academia Română: Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, format B5, ISSN 2066-7566.
43. Eugeniu Nistor – Blaga despre conştiinţa filosofică şi creaţia metafizică, pag. 18-19 (2 pagini A3), în revista România literară, anul LII, nr. 7 / 14 februarie 2020, editată de Uniunea Scriitorilor din România, Bucureşti, ISSN 1220-6318.  

D. Lucrări prezentate la conferinţe internaţionale organizate în străinătate
1. Eugeniu Nistor – „La Communication Humaine – comme action et connaisance / Comunicarea umană – ca acţiune şi cunoaştere” - prezentată la Congresul Internaţional de Filosofie de la Veneţia (Italia), ediţia a XXXIII-a, Insula San Servolo, 17-21 august 2010;organizator: Societatea Mondială a asociaţilor de filosofie de limbă franceză.
2. Eugeniu Nistor – „Personalita e fatti che hanno construito la cultura e la civilita della Romania moderna / Personalităţi şi fapte fondatoare ale civilizaţiei şi culturii române moderne” - prezentată la Conferinţa Internaţională „Statele Unite ale Europei”, Lecce (Italia), ediţia I, 13-14 martie 2014; co-organizator: Academia din Lecce, provincia Salento.
3. Eugeniu Nistor „Figuri emblematice ale culturii române: Titu Maiorescu, fondatorul revistei Convorbiri literare şi triumvirii literari Coşbuc, Slavici şi Caragiale – fondatorii revistei Vatra”  - prezentată în Aula Magna a Universităţii de Stat din Chişinău (Republica Moldova), la 20 iunie 2014, în cadrul Festivalului Internaţional de Literatură „Bucureşti –Chişinău – Orheiul Vechi”, Republica Moldova, ediţia I, 19-21 iunie 2014; organizator: Uniunea Scriitorilor din România, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova şi Institutul Cultural Român.
4. Eugeniu Nistor – „Idei şi structuri de idei în arhitectura sistemului filosofic al lui Lucian Blaga” – prezentată în cadrul Conferinţei Internaţionale „Lucian Blaga – creaţie, cultură, universalitate”, Universitatea Alcala, din Madrid (Spania), la data de 24 mai 2019, organizată de Uniunea „Lucian Blaga” a Scriitorilor şi Artiştilor Români din Madrid şi Universitatea Alcala.
5. Eugeniu Nistor – „Interferenţe culturale româno-chineze.Matricea stilistică a culturii chineze în viziunea lui Lucian Blaga” – prezentată la Târgul Internaţional de carte de la Beijing (China), la data de 21 august 2019, în cadrul celei de-a 26-a ediţii, organizată de Institutul Cultural Român şi Uniunea Scriitorilor din România.