S.E.T.V. - Informaţii pentru autori SETV-coperta-0.jpg
INFORMAȚII PENTRU AUTORI

Selecţie şi evaluare
Întrucât redacția nu dispune de corectori, corectura textelor cade exclusiv în sarcina autorilor. Materialele care vor conține excesiv de multe erori de redactare nu vor intra în procedura de evaluare. În urma unei prime selecţii la nivelul editorilor (care se face în virtutea respectării condiţiilor unei lucrări ştiinţifice – inteligibilitate şi claritate ale ideilor, argumentare, bibliografie corespunzătoare temei, originalitate), textele selectate în vederea publicării vor fi evaluate anomin de către doi evaluatori. În urma acestui proces, se pot sugera modificări în manuscris, iar în acest caz autorii trebuie să retrimită materialul în forma actualizată/finală.
Autorii vor trimite textele ca fișiere Microsoft Word și PDF, însoțite de un rezumat în limba engleză (de maxim 150 de cuvinte), unde se vor adăuga titlul și cuvintele-cheie. Vor fi indicate totodată adresa email și afilierea instituțională. Într-un fișier MS Word separat vor fi incluse: o scurtă prezentare a autorului, adresa email și alte date de contact, afilierea instituțională detaliată.   Materialele trimise spre publicare vor respecta normele de editare impuse de Editura Academiei Române. Cerințe de formatare Textele vor fi redactate folosind fontul Times New Roman corp 14, spațiere la 1 rând, pagină A 4 cu margini de 2.5 cm. 
Notele (inclusiv trimiterile bibliografice) se vor plasa exclusiv în subsolul paginilor.  

Reguli privind indicațiile bibliografice
Autorul, Cartea [italice], Editura, Orașul, anul.
    Ex. Ion Popescu, Filosofice, Editura Xulescu, Ploiești, 1900.
Autorul, „Studiul” / „Articolul”, în Revista [italice], volum, număr, an, pp. ...
    Ex. Ion Popa, „Filosofi de succes”, în Revista filosofică, vol. XXI, nr. 16, 2055, pp. 55-155.
Autorul, „Studiul" / „Articolul”, în Lucrarea colectivă ...., coord. A. B. și C.D., Editura, Orașul, anul, pp.      Ex. Emil Zoleu, „Ziceri”, în Cugetări, coord. M. Nae, Editura Ax, Focșani, 1995, pp. 1-10.  
Pentru citare se vor folosi ghilemelele specifice limbii române „ ...”. Pentru cazurile în care se impune folosirea a două rânduri de ghilimele se va apela la semnele grafice franceze  «...»; așadar, textul citat va avea forma grafică „...... «...» ........”.  
Omisiunile în textele citate vor fi marcate cu puncte plasate între paranteze drepte: [...]