CS I dr. Claudiu Dan BaciuLISTA PUBLICAȚIILOR    

Cărți  
Claudiu Baciu, Conceptul filosofiei transcendentale: nucleu tematic şi diversitate de perspective, Editura Antaios, Oradea, 2001, ISBN: 973-99294-7-8, 209 p.
Claudiu Baciu, Immanuel Kant – Critica raţiunii pure. Prezentare de Claudiu Baciu, Editura Cartea de buzunar, Bucureşti, 2004, ISBN: 973-705-041-X, 94 p. Ediția a II-a, București, 2015, ISBN 9786067480405, 164 p.
Claudiu Baciu, Conceptul de funcţionalizare la Max Scheler şi Heinrich Rombach, Editura Academiei Române, București, 2006, ISBN: (10) 973-27-1421-2 (13) 978-973-27-1421-8, 328 p. (Premiul „Vasile Conta” al Academiei Române, 2008).
Claudiu Baciu, Filosofia idealismului german: repere pentru o nouă modernitate, Editura Academiei Române, București, 2014, ISBN: 978-973-27-2402-3, 256 p.
Claudiu Baciu, Funcționalism și ontologie, Editura Academiei Române, București, 2014, ISBN: 978-973-27-2403-3, 255 p.  

Traduceri de cărți
Max Weber, Sociologia religiei, Editura Teora, Bucureşti, 1998, 270 p., ISBN: 973-601-943-8;
Friedrich Nietzsche, Voinţa de putere. Încercare de transmutare a tuturor valorilor (Fragmente postume), Editura Aion, Oradea, 1999, 667 p., ISBN: 973-97662-6-9.
Max Scheler, Cunoaştere şi muncă. Un studiu privind limitele motivului pragmatic în cunoaşterea lumii, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2005, 261 p., ISBN: 973-558-219-8.
Hans Lenk, Rațiunea pragmatică. Filosofia între știință și practică, Editura Academiei Române, București, 2016, 172 p., ISBN: 978-973-27-2653-2.  

Volume coordonate  
Claudiu Baciu, Marius Dobre (coordonatori), „Miorița” în cumpăna vremurilor. Perspective filosofice, București, Editura Academiei Române, 2016, ISBN/ISSN 978-973-27-2714-0.  

Studii  
„Etica fără metafizică? Problema temporalităţii la Ernst Jünger” în Revista de filosofie, Editura Academiei Române, Bucureşti, Nr. 5/1997, pp:  569-574, ISSN: 0034-8260.
„Specificul fenomenologic al analizei gândirii mitice la Ernst Cassirer” în Revista de filosofie, Editura Academiei Române, Bucureşti, Nr. 3/1998, pp. 295-313, ISSN: 0034-8260.
„Goethe în viziunea lui Nietzsche” în Zeitschrift der Germanisten  Rumäniens, Nr. 1-2 (15-16)/1999, Bucureşti, pp. 46-49, ISSN: 973-9368-06-9.
„Studiu introductiv” , în Fr. Nietzsche, Voinţa de putere, traducere de Claudiu Baciu, Oradea, Ed. Aion, 1999.
„Argumentul ontologic între fenomenologia religiei şi metafizică la Max Scheler”, în I. Tănăsescu (editor), Argumentul ontologic: aspecte tradiţionale şi interpretări moderne, Giurgiu, Ed. Pelican, 2003.
„Conceptul de a priori la Max Scheler şi Immanuel Kant”, în Al. Boboc, N. Mariş (coordonatori), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XII, Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2004, ISBN/ISSN 1583-8536.
„Studiu introductiv” în Max Scheler, Cunoaştere şi muncă. Un studiu privind valoarea şi limitele motivului pragmatic în cunoaşterea lumii, trad. de Claudiu Baciu, Bucureşti, Ed. Ars Docendi, 2005, ISBN : 973-558-219-8. 
„Perception et unité fonctionelle chez Maurice Merleau-Ponty” în Analele Universităţii Craiova, seria Filosofie, Nr. 22 (2/2008), Craiova, 2008, pp. 5-18, ISBN : 1841-8325.
„De ce s-a despărţit (totuşi) Noica de Goethe” în Analele Universităţii Craiova, seria Filosofie, Nr. 24 (1/2009), Craiova, 2009, pp. 28-37, ISBN: 1841-8325.
„Hegel on the Relational Meaning of the Identity between Being, Nothingness and Becoming”, în Revue Roumaine de Philosophie, Tome 58, Nr. 2, 2014, ISBN/ISSN 1220-5400, p. 197-207. 
„Despre posibilitatea unei deschideri ontologice la Constantin Noica", în Simpozionul Naţional Constantin Noica, ed. a VI: Concepte deschise, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, pp. 105-108. ISSN:2247-7853.
„Being and Function in the Philosophy of Immanuel Kant and Constantin Noica”, în Revue Roumaine de Philosophie, Tome 59, Nr. 1, 2015, ISBN/ISSN 1220-5400, p. 85-98.
„Beyond Logical Diversity - A New Form of Humanism”, în Revue Roumaine de Philosophie, Tome 59, Nr. 2, 2015, p. 383-387. ISSN: 1220-5400.
„Timpul ca mediu ireductibil al gândirii la Imm. Kant”, în Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâț (coord.), Studii de epistemologie și teoria valorilor, vol. 1, Editura Academiei Române, 2015, ISBN/ISSN 978-973-27-2606-8, p. 34-42.
„Universalia sunt realia”, în Simpozionul Naţional Constantin Noica, ed. a VII - a: Treptele realității, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Mona Mamulea și Ovidiu Grama, Bucureşti, Târgu Mureș, Editura Academiei Române, Editura Ardealul, 2015, p. 81-84. ISSN:2247-7853.
„Aspecte ale libertății ca exteriorizare de sine a persoanei la Hegel”, în Filosofie și economie. Teme și realități contemporane, coordonatori, Loredana Cornelia Boșca, Lucia Ovidia Vreja, București, Editura ASE, 2015. ISBN 978-606-505-869-95.
„Miorița și extazul posibilului”, în Claudiu Baciu, Marius Dobre (coordonatori), „Miorița” în cumpăna vremurilor. Perspective filosofice, București, Editura Academiei Române, 2016, ISBN/ISSN 978-973-27-2714-0, p. 173-186.
„Observații privind conceptul de libertate la Kant și Hegel”, în Filosofie și viață. In honorem Alexandru Boboc, București, Editura Academiei Române, 2015, p. 249-260. ISBN : 978-973-27-2521-4.
„Gândire funcțională și metafizică în idealismul german”, în Filosofie şi Economie: Etică şi raţionalitate economică, coord.: Vasile Macoviciuc, Loredana Cornelia Boşca, Lucia Ovidia Vreja. – Bucureşti : Editura ASE, 2016. ISBN 978-606-34-0074-2.
„Libertate și cauzalitate a rațiunii la Kant”, în Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tănăsescu (coord.), Studii de Istorie a Filosofiei Universale, vol. XXIV,  București, Editura Academiei Române, 2016, ISBN/ISSN 1583-8536,  p. 71-78.
„Observații privind formalismul moralei kantiene”, în Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâț, (coord.), Studii de epistemologie și teoria valorilor, vol. 2, București, Editura Academiei Române, 2016, ISBN/ISSN 978-973-27-2715-7, p. 159-166.
„Despre rostul omului și punerea în rost a lumii: un dialog cu Constantin Noica", în Simpozionul Naţional Constantin Noica, ed. a VIII - a: „Logos, Cuvânt, Rostire, Sâmbăta de Sus, 2016, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Mona Mamulea și Ovidiu Grama, Bucureşti, Arad, Editura Academiei Române, Editura Ardealul, 2016, p. 183-188. ISSN:2247-7853.
„Intersubiectivitate și limbaj la Karl-Otto Apel”, în Alexandru Surdu, Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tănăsescu (coord.), Studii de Istoria Filosofiei Universale, vol. XXV, București, Editura Academiei Române, 2017, pp. 155-171, ISSN 1583-8536.
„On the Processual Character of Being in the Ontology of Constantin Noica”, în Revue Roumaine de Philosophie, Tome 61, Nr. 2, 2017, ISBN/ISSN 1220-5400, p. 229-240. 
„Gândire dogmatică și gândire funcțională la Lucian Blaga”, în Viorel Cernica, Mona Mamulea, Titus Lates, Mihai Popa (coord), Studii de istorie a filosofiei românești, vol. XIII, București, Editura Academiei Române, 2017, (ISSN: 2065-4405), p. 19-26.
„The a priori as Bridge Between Kant’s Theoretical and Practical Philosophy”, în Balkan Journal of Philosophy, vol. 9, issue 2/2017, ISBN/ISSN 1313-888X, p. 127-132.
„Despre structura ființei la Constantin Noica", în Simpozionul Naţional Constantin Noica, ed. a IX - a: Creație și frumos în creația filosofică românească, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Mona Mamulea și Ovidiu Grama, Bucureşti, Arad, 2017, Editura Academiei Române, Editura Ardealul, 2017, p. 41-46. ISSN:2247-7853.
„Despre moralitatea poporului român în viziunea lui Constantin Rădulescu-Motru” în Simpozionul Național Constantin Rădulescu-Motru, Ediţia I, Tîrgu-Mureş, 2016, coordonatori: Alexandru Surdu, Marius Dobre, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017, pp. 83-90, ISSN 2601-2316.
„Aspecte ale secularizării în gândirea lui Hans Blumenberg”, în Alexandru Surdu, Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tănăsescu (coord.), Studii de Istorie a Filosofiei Universale, vol. XXVI, București, Editura Academiei Române, 2018, (ISSN 1583-8536), p. 147-162.
„Note privind pesimismul german în secolul XIX”, în Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâț, Studii de epistemologie și teoria valorilor, vol. 4, București, Editura Academiei Române, 2018, (ISBN 978-973-27-2715-7).
„Viața ca depășire de sine în gândirea lui Nietzsche”, în Revista de Filosofie, Nr. 4, 2018, pp. 328-337, ISSN: 0034-8260.
„Universalul în tradiția filosofică și în ontologia lui Noica", în Simpozionul Naţional Constantin Noica, ed. a X - a: Sentimentul românesc al ființei, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Mona Mamulea și Ovidiu Grama, Bucureşti, Râmnicu Vâlcea, 2018, Editura Academiei Române, 2018, p. 199-206. ISSN:2247-7853.
„Ideea de vocație la C. Rădulescu-Motru”  în Simpozionul Național Constantin Rădulescu-Motru, Ediţia II, „Maiorescu și Maiorescienii”, Tîrgu-Mureş, 2017, coordonatori: Alexandru Surdu, Marius Dobre, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018, pp. 147-152, ISSN 2601-2316.
„Vasile Conta”, în Alexandru Surdu, Dragoș Popescu, Ștefan-Dominic Georgescu, Istoria filosofiei românești. București, Editura Academiei Române, 2018, ISBN 978-973-27-3000-3, pp. 122-126.
„Sistemul ondulațiunii universale al lui Vasile Conta”, în Alexandru Surdu, Dragoș Popescu, Ștefan-Dominic Georgescu, Istoria filosofiei românești. București, Editura Academiei Române, 2018, ISBN 978-973-27-3000-3, pp. 237-242.
„Substanțialismul lui Camil Petrescu” în Alexandru Surdu, Dragoș Popescu, Ștefan-Dominic Georgescu, Istoria filosofiei românești. București, Editura Academiei Române, 2018, ISBN 978-973-27-3000-3, pp. 270-275.
„Aforism și experiment la Nietzsche”, în Alexandru Surdu, Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tănăsescu (coord.), Studii de Istorie a Filosofiei Universale, vol. XXVII, București, Editura Academiei Române, 2019, p. 93-102, (ISSN 1583-8536).
„Egoism și moralitate la Nietzsche”, în Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâț, Studii de epistemologie și teoria valorilor, vol. 5, București, Editura Academiei Române, 2019, (ISBN 978-973-27-2715-7).
„Speculaţia privind infinitul şi condiţia sufletului uman în tradiţia filosofică occidentală”, în Revista de Filosofie, Nr. 2, 2019, pp. 229-236, ISSN: 0034-8260.
„O temă majoră a gândirii filosofice occidentale: elementele opuse ale realităţii şi unitatea acestora”, în Revista de Filosofie, Nr. 4, 2019, pp. 467-475, ISSN: 0034-8260.
„Ființa ca rațiune imanentă la Constantin Noica”, în Simpozionul Naţional Constantin Noica, ed. a XI - a: Rațiune și credință la Constantin Noica și în școala lui Nae Ionescu, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Mona Mamulea și Ovidiu Grama, Bucureşti, Craiova, 2019, Editura Academiei Române, 2019, p. 96-101. ISSN:2247-7853.
„Interpretarea tragediei antice grecești ca sursă a programului filosofic la Fr. Nietzsche”   în Simpozionul Național Constantin Rădulescu-Motru, Ediţia IV, Tîrgu-Mureş, 2019, coordonatori: Alexandru Surdu, Marius Dobre, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2020, pp. 155-165, ISSN 2601-2316.
„Human Nature Between History And Perennial Theoretical Difficulties”, în Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâț, Studii de epistemologie și teoria valorilor, vol. 6, București, Editura Academiei Române, 2020, (ISBN 978-973-27-2715-7).
„Reconfigurări conceptuale la A.N. Whitehead”, în Alexandru Surdu, Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tănăsescu (coord.), Studii de Istorie a Filosofiei Universale, vol. XXVIII, București, Editura Academiei Române, 2020, p. 93-102, (ISSN 1583-8536).
„Abstractizare și filosofie la A.N. Whitehead”, în Revista de filosofie, Tomul LXVII, Nr. 5, 2020, p. 537-546, ISSN: 0034-8260.
„Overcoming Aristotle: The Copernican Revolution” în Cercetări filosofico-psihologice, anul XII, Nr 1, București, 2020, ISSN: 2066­7566. „Noica și Whitehead: afinități conceptuale”, în Simpozionul Naţional Constantin Noica, ed. a XII - a: Devenirea întru Ființă, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Mona Mamulea și Ovidiu Grama, Bucureşti, București, 2020, Editura Academiei Române, 2020, p. 96-101. ISSN:2247-7853.
„Creativitate și ontologie la Alfred North Whitehead” în Claudiu Baciu, Ion Tănăsescu (coordonatori), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. 29, București, Editura Academiei Române, 2021, ISSN: 1583-8536.
„Hegel în viziunea lui Rawls”, în Marius Augustin Drăghici, Marian George Panait   (coordonatori)  Studii de epistemologie şi de teorie a valorilor vol. 7, anul 2021, ISSN 2601-1875.
„Virtue and Substance in Aristotle”, în Revue Roumaine de Philosophie, nr. 2, an 2021, ISSN: 1220-5400.
„De la filosofia ca Wissenschaft la Kant la filosofia ca Gaya Scienza la Nietzsche”, în Revista de Filosofie, nr. 6, an 2021.
„Despre exterioritatea față de sine a naturii în concepția lui Hegel” în Studii de Istorie a Filosofiei Universale, București, Editura Academiei Române, 2022, pp. 215, ISBN: 1583-8536.
„Hegel și Kuhn: afinități cu privire la interpretarea schimbării concepției despre lume” în Studii de epistemologie și de teorie a valorilor, Nr. VIII, București, Editura Academiei Române, 2022, ISSN 2601-1875; ISSN-L 2601-1875.
„Despre erorile lui Russell în prezentarea filosofiei lui Hegel”, în Probleme de Logică, vol. XXV, București, Editura Academiei Române, 2022, ISSN: 1454-2366.
„Despre lume și om ca medii necesare ale revelației divine” în Revista de Filosofie, Tomul LXIX, Nr. 4, 2022, pp. 447-454, ISSN: 0034-8260.
„Despre premisele filosofiei lui Hegel”, în Revista de Filosofie, Tomul LXIX, Numarul 5, 2022, pp. 640-646, ISSN: 0034-8260.
„Despre liberul-arbitru”, în Revista de Filosofie, Tomul LXIX, Numarul 6, 2022, pp. 806-823, ISSN: 0034-8260.    

Traduceri de studii 
Oswald Spengler, Declinul Occidentului (fragment), în volumul Cultura Egiptului antic al revistei Secolul 20, ed. de Uniunea Scriitorilor din România, Nr.4-5-6/1995, p. 27-34.
Capitolele „Raţiunea” şi „Adevărul”, în H. Schnädelbach and E. Martens (editori), Filozofie – curs de bază, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1999, p. 61-90, respectiv 91-138.
Paul Valery, „Note despre Nietzsche”, în volumul „Paul Valery“ al revistei Secolul 20, Nr. 7-12/1995, p. 184-223. -
Peter Koslowski, „Tragedia modernităţii”, în volumul „Ernst Jünger“ al revistei Secolul 20, Nr. 10-12/2000, p.165-187.
Wolfhart Henckmann, „Teoria lui Scheler privind concepţia naturală despre lume”, în Revista de filosofie, Nr. 1-2/2004, p. 5-26.
Helmuth Vetter, “Poarta de intrare a spiritului. Locul fanteziei în filosofia târzie a lui Scheler”, în Revista de filosofie, Nr. 1-2/2004, p. 51-63, ISSN: 0034-8260.
Helmuth Vetter, „Heidegger în contextul filosofiei dialogului – cu o privire asupra lui Eberhard Grisebach”, în Revista de filosofie, Nr. 5-6/ 2004, p. 581-596, ISSN: 0034-8260.
Christian Damböck, Wolfgang Stegmüller si „traditia continentală”: despre apariția și concepția „Curentelor principale ale filosofiei contemporane”, în Revista de Filosofie, Nr. 2/2012, p. 237-253, ISSN: 0034-8260.
Johann Wolfgang von Goethe, Pagini despre ştiinţă, în Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tănăsescu (coord.), Studii de Istorie a Filosofiei Universale, vol. XXIII,  București, Editura Academiei Române, 2015, ISSN 1583-8536, p. 314-335
Alexius Meinong, Experimentul de gândire în Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tănăsescu (coord.), Studii de Istorie a Filosofiei Universale, vol. XXII,  București, Editura Academiei Române, 2014, ISSN 1583-8536, p. 258-265.