REVISTA DE FILOSOFIE, TOMUL LXXI, 2024


ÎNSEMNĂRI FILOSOFICE

OPINII DESPRE CĂRŢI
În obiectiv: Adrian Niță, Membranele înțelegerii, Iaşi, Institutul European, 2023, 245 p.

CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE EXTATICĂ
(Editor invitat: Horia Vicențiu Pătrașcu)
DORIN ȘTEFĂNESCU, Loci communes. Căi spre un același pisc
DAN TOMULEȚ, Plotin: despre posedarea divină
CORNEL-FLORIN MORARU, Experiența teoriei filosofice și înțelegerea virtualului. Schița unei filosofii a virtualității
DRAGOȘ GRUSEA, Kandinsky și percepția extatică
VIANU MUREȘAN, Contemplația invizibilului, cu trimitere la Sf. Teodor al Edessei
HORIA VICENȚIU PĂTRAȘCU, Existența extatică. De la psyche la ego

ÎNSEMNĂRI FILOSOFICE
CLAUDIU BACIU, De la „lucrul în sine” al lui Kant la „Voința” lui Schopenhauer
GEORGETA CUCULEANU, Modelul predicativ pentru silogistica categorică al lui Stanislav Jaskowski
CRISTINA-ANITA DRELLA, Opera de artă deschisă și lumea deschisă de opera de artă
TEODOR CRISTESCU, Arta profană: prin definiție, o artă transgresivă

OPINII DESPRE CĂRŢI
În obiectiv: Ioan Biriș, Maria Sinaci (coordonatori), Filosofie românească în spațiul arădean, București, Editura Eikon, 2023, 420 p.