Dr. MONA MAMULEA, CS I

mona_mamulea.png

LISTA DE LUCRĂRI  

Cărţi:
Teme filosofice în cultura populară românească,
București, Editura Academiei Române, 2015.
Dialectica închiderii şi deschiderii în cultura română modernă
, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, 298 p.  
Visul cultural. Studiu de caz la Bogata, Braşov, Editura Arania, 2003.
Visele si cultura. Elemente de antropologie a oniricului, Braşov, Editura Arania, 2000 (Premiul Uniunii Scriitorilor – Filiala Braşov pentru eseu – 2001 şi Premiul Fundaţiei Culturale Arania pentru studiu ştiinţific – 2001). 

Ediţii îngrijite:

Studii de istorie a filosofiei româneşti, I, coord. Ion Pogorilovschi, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, 338 p.
Studii de istorie a filosofiei româneşti
, II, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, 600 p.
Studii de istorie a filosofiei româneşti
, III, Omagiu profesorului Alexandru Surdu, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, 170 p.
Studii de istorie a filosofiei româneşti
, IV, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, 394 p.
Studii de istorie a filosofiei româneşti
, V, Centenar Constantin Noica, coord. Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Titus Lates, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, 632 p.
Studii de istorie a filosofiei româneşti
, VI, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, 330 p.
Studii de istorie a filosofiei româneşti
, VII, Centenar Emil Cioran; Titu Maiorescu: 170 de ani de la naştere, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, 244 p.
Studii de istorie a filosofiei româneşti
, VII (Supliment: Simpozionul Naţional Constantin Noica, ediţia a II-a, „Bucuriile simple”, Arad, 9–10 septembrie 2010), coord. Alexandru Surdu, Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Doru Sinaci, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, 194 p.
Simpozionul Naţional Constantin Noica, ed. a III-a,
Pagini despre sufletul românesc, Iaşi, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Mona Mamulea şi Ovidiu G. Grama, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, 296 p.
Studii de istorie a filosofiei româneşti
, VIII, Mircea Vulcănescu, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, 376 p.
Studii de istorie a filosofiei româneşti, IX, Timp şi spaţiu în gândirea românească, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, 396 p.
Simpozionul Naţional „Constantin Noica” ediţia a V-a. „Cum e cu putinţă ceva nou?”, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, 300 p.
Studii de istorie a filosofiei româneşti, X, Existenţă, fiinţă realitate, coord. Viorel Cernica, Mona Mamulea, Titus Lates, Mihai Popa, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, 324 p.
Simpozionul Naţional „Constantin Noica”, ediţia a VI-a, „Concepte deschise”, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, 310 p. 
Studii de istorie a filosofiei româneşti, XI: Lucian Blaga, 120 de ani de la naştere, coord. Mihai Popa, Mona Mamulea, Viorel Cernica, Titus Lates, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2015, 272 p., ISSN: 2065-4405.  
Studii de istorie a filosofiei româneşti, XII: Teorii și categorii ale cunoașterii, coord. Alexandru Surdu, Mihai Popa, Mona Mamulea, Viorel Cernica, Titus Lates, București, Editura Academiei Române, 2016, 264 p., ISSN: 2065-4405.
Studii de istorie a filosofiei româneşti, XIII: Ipostaze ale transcendenței, coord. Alexandru Surdu, Mihai Popa, Mona Mamulea, Viorel Cernica, Titus Lates, București, Editura Academiei Române, 2017, 256 p, ISSN: 2065-4405.
Studii de istorie a filosofiei româneşti, XIV: Intelect, rațiune, speculațiune, coord. Alexandru Sudu, Mona Mamulea, Mihai Popa, Titus Lates, Viorel Cernica, București, Editura Academiei Române, 2018, 200 p., ISSN: 2065-4405.
Studii de istorie a filosofiei româneşti, XV: Problema conștiinței, coord. Alexandru Surdu, Mona Mamulea, Viorel Cernica, Mihai Popa, Titus Lates, București, Editura Academiei Române, 2019, 186 p., ISSN: 2065-4405.
Simpozionul Naţional „Constantin Noica”, ediția a VII-a: Treptele realității, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Mona Mamulea și Ovidiu G. Grama, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2015, 210 p., ISSN 2247-7853. 

Studii în volume colective:
„Şcheii Braşovului”, în Itinerarii logico-filosofice, Bucureşti, Editura Paideia, 2003, pp. 109–114.
„Doctrina sintezei între contrarii – temeiul filosofiei lui Ion Heliade Rădulescu”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, I, coord. Ion Pogorilovschi, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, pp. 61–76.
„Modelele filosofice ale anului 1848 şi romantismul”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, I, coord. Ion Pogorilovschi, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, pp. 77–107
„Concepţia filosofică a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, I, coord. Ion Pogorilovschi, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, pp. 109–132.
„Lazăr-Leon Asachi, primul traducător al Logicii lui Condillac”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, I, coord. Ion Pogorilovschi, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, pp. 171–174.
„Virgil Bărbat: o definiţie filosofică a culturii”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, I, coord. Ion Pogorilovschi, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, pp. 212–217.
„Ioan Petru Culianu – o răsturnare de paradigmă în filosofia culturii”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, I, coord. Ion Pogorilovschi, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, pp. 328–337.
„Titu Maiorescu: de la «relaţia conceptuală» la «relaţia culturală»”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, II, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, pp. 152–170.
„Miron Costin – autorul celui dintâi poem filosofic din cultura română”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, II, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, pp. 447–451.
„Visul în culturile exotice: de la experienţa sacrului la analiza inconştientului”, în Teologie şi analiză, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, pp. 287–300.
„Paradigme metodologice în istoria filosofiei româneşti”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, III, Omagiu profesorului Alexandru Surdu, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, pp. 27–45.
„Gândirea speculativă” (Al. Surdu, Gândirea speculativă), în Omagiu Academicianului Alexandru Surdu, Bucureşti, Paideia, 2008, pp. 164–169.
„Stilul şi raportul specific-universal la Edgar Papu”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, IV, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, pp. 152–161.
„Tipurile epistemologice şi problema identităţii culturale”, în Tendinţe în filosofia ştiinţelor socio-umane, coord. Angela Botez, Gabriel Nagâţ, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, pp. 255–266.
„Religion, Ecumenism and Cultural Identity. A Romanian Controversy of Modern Period”, în Itinerario e il Contenuto del formare ecumenico, Venezia, Istituto di Studi Ecumenici S. Bernardino, 2008, pp. 110–119.
„Conceptul de «identitate deschisă». Un posibil răspuns al filosofiei la «dilemele» integrării”, în Ideea naţională şi ideea europeană, coord. Cristi Pantelimon, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2009, pp. 126–132.
„Constantin Noica, acatholia şi teoria artei cinematografice”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, V, Centenar Constantin Noica, coord. Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Titus Lates, ediţie îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, pp. 582–602.
Fides et ratio”. Mircea Florian şi smerenia raţiunii, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, VI, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, pp. 168–178.
„Individualul ca posesor al generalului: Mircea Florian şi Constantin Noica”, în Mircea Florian – reconstrucţia datului şi ideea recesivităţii, coord. Mihaela Pop şi Viorel Cernica, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, pp. 80–93.
„Mitologia locului incert, diavolul şi cele două moduri de situare în cultură”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, VII (Supliment: Simpozionul Naţional Constantin Noica, ediţia a II-a, „Bucuriile simple”), coord. Alexandru Surdu şi Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea şi Doru Sinaci, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, pp. 124–135.
„Particularul  şi  universalul  sau  dilemele  Şcolii  lui  Maiorescu. Câteva consideraţii istorice”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, VII, Centenar Emil Cioran; Titu Maiorescu: 170 de ani de la naştere, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, pp. 160–182.
„Pagini din zonele răzvrătite ale firii”, în Simpozionul Naţional Constantin Noica, ed. a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Iaşi, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Mona Mamulea şi Ovidiu G. Grama, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, pp. 285–296.
„«Ce-ar fi dacă?» Mitologia ca «teorie de fond» pentru experimentul de gândire”, în  Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. VIII, Mircea Vulcănescu, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, pp. 241–254.
„La început a fost povestea. Despre funcţia cognitivă a naraţiunii în mitologie şi ştiinţă”, în Simpozionul Naţional Constantin Noica, Ediţia a IV-a, „La început era cuvântul”, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Ovidiu G. Grama, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, pp. 35–41.
„Specificul iubirii la români”, în Academicianul Alexandru Surdu la 75 de ani, ed. îngrijită de Victor Emanuel Gica şi Dragoş Popescu, Braşov, Editura Kron-Art, 2013, pp. 119–123.  
„Experimentele de gândire filosofice şi ştiinţifice: despre rolul teoriei şi posibilitatea unei abordări transdisciplinare", în Studii de istorie a filosofiei universale, XXII, coord. Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tănăsescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, pp. 266–283.
„Câtă aparenţă, tot atâta realitate: Petrovici şi domniţa la ananghie", în Viorel Cernica, Mona Mamulea et. al. (coord.), Studii de istorie a filosofiei româneşti, X: Existenţă, Fiinţă, Realitate, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, pp. 155–163.
„«Măcar câteva întrezăriri». Petrovici şi realitatea în sine", în Filosofie şi viaţă. In Honorem Alexandru Boboc, coord. Oana Vasilescu şi Marius Augustin Drăghici, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2015, pp. 173-180.
„Realitatea se întoarce: O presupoziție a lui Blaga despre raportul cunoaștere–realitate”, Studii de istorie a filosofiei românești, XI: Lucian Blaga, 120 de ani de la naștere, București, Editura Academiei Române, 2015, pp. 90–98, ISSN 2065-4405.

Studii publicate în reviste (selecţie):

„Elemente magico-rituale în Obiceiul junilor”, în ASTRA, anul II, nr. 4 (8), Braşov, 1999, pp. 32–36.
„Elemente de filosofia culturii la George Bariţiu”, în ASTRA, anul III, nr. 1 (17), Braşov, 2000.
„Arta bisericească în timpul lui Constantin Brâncoveanu”, în ASTRA, anul III, nr. 2 (18), Braşov, 2000, pp. 26–28.
„Dunărea – simbol al legăturii şi al rupturii dintre Balcani şi Europa centrală”, în ASTRA, nr. 8 (24), Braşov, 2000, pp. 76–78.
„Dialectica vis–cultură în comunităţile etnografice”, în ASTRA, anul III, nr. 9 (25), Braşov, 2000, pp. 49–55.
„Globalizarea ca ipostază modernă a acculturaţiei”, în Revista Respiro, nr. 7, 2001.
„Nichifor Crainic şi modernitatea”, în Revista de filosofie, t. LII, 1–2, ianuarie–aprilie 2005, pp. 189–203.
„Petru Comarnescu în filosofia culturii”, în Academica, anul XV, nr. 38, mai 2005, pp. 36–41.
„Etica şi frumosul în concepţia lui Petru Creţia”, în Academica, anul XVII, nr. 56-57, noiembrie–decembrie 2006, pp. 78–80. 
„«Revenirea dintru fiinţă» şi basmele nemuririi”, în Saeculum (Sibiu), anul IX (XI), nr. 1 (29), 2010, pp. 7–16. 
„«Venus la biserică!» Simion Mehedinţi şi coincidenţa arhetipală kalon kagathon”, în Buletinul Asociaţiei „Simion Mehedinţi (Focşani), anul 14, nr. 14, octombrie 2010, pp. 16–21.
„Fluierul fermecat: de la dionisiac la apolinic”, în Buletinul Asociaţiei „Simion Mehedinţi” (Focşani), anul 15, nr. 15, octombrie 2011, pp. 6–10.
„A Thought Experiment of Cross-Cultural Comparison: The Question of Rationality”, Cercetări filosofico-psihologice, Anul IV. Nr. 2, iulie–decembrie 2012, pp. 105–114.
„The Narrative Imaginary of the Abandoned Wall: Eliade’s Puzzle and the Romanian ‘dualist’ legends”, Cogito, Vol. V, Nr. 1, martie 2013, ISSN: 2068-6706  
„Criteriul realităţii:metafizică şi ştiinţă în şcoala lui Maiorescu", în Revista de filosofie LXI, nr. 1, 2014, pp. 271–283.
„«Cogitant, ergo mundus est» sau înţelesul realităţii corporale la Traian Brăileanu”, Revista de filosofie, LXII, nr. 3, 2015, pp. 257–265, ISSN 0034-8260. 
„A neutral monism based on Kant: Constantin Rădulescu-Motru”, Revue Roumaine de Philosophie, tome 59, nr. 1, 2015, pp. 73–83, ISSN 1220-5400 20.        
„The reality beyond: Synchronicity vs. complementarity”, Revue Roumaine de Philosophie, tome 60, nr. 1, 2016, pp. 131–139, ISSN 1220-5400. 


Traduceri (filosofie şi ştiinţe sociale):
James W. Heisig, Şcoala filosofică de la Kyoto [Philosophers of Nothingness, Honolulu, University of Hawai'i, Press, 2001]; Bucureşti, Merc Serv, 2003 (XI+396 p.); grant oferit de International Foundation for the Promotion of Languages and Culture.
James W. Heisig, Dialoguri la câţiva centimetri deasupra solului. Revendicările credinţei într-o epocă interreligioasă [Dialogues at One Inch Above the Ground: Reclamations of belief in an interreligious age, New York, The Crossroad Publishing Company, 2003], Bucureşti, Merc Serv, 2003 (220 p.).
Keiji Nishitani, Religia si Nimicul [Religion and Nothingness], University of California Press, 1982], Bucureşti, Yes, 2004 (xliv+300 p.); grant oferit de Suntory Foundation, Japan.
Costică Brădăţan, „Consideraţii neconvenţionale asupra filosofiei ca literatură” [„Introduction: Unorthodox Remarks on Philosophy as Literature”, in The European Legacy, Vol. 14, No. 5, pp. 513–518, Routledge, 2009] în Secolul XXI, 2009, pp. 7–17.
Costică Brădăţan, Simon Critchley, Giuseppe Mazzotta, Alexander Nehamas, „Despre gânditori şi poeţi. Un dialog cu privire la filozofie, literatură şi reclădirea lumii” [„Of Poets and Thinkers: A Conversation on Philosophy, Literature and the Rebuilding of the World”, in The European Legacy, Vol. 14, No. 5, pp. 519–534, Routledge, 2009], în Secolul XXI, 2009, pp. 18–39.
Thomas Hobbes, Despre om şi societate (Leviatanul, cap. XIII–CVIII), trad. de Mona Mamulea şi Ovidiu Grama, Bucureşti, Editura All, 2011.
David Hume, Tratat despre natura umană (Cartea I), traducere de Mona Mamulea & Ovidiu G. Grama, Bucureşti, Editura All, 2012.
John Stuart Mill, Despre guvernarea reprezentativă, trad. de Mona Mamulea și Ovidiu G. Grama, București, Editura All, 2016, 400 p, ISBN 978-606-587-150-2.  

Eseuri (selecţie):

„Crăciunul ca timp mitic şi Crăciunul ca timp liturgic”, în Gazeta de Transilvania, vineri–sâmbătă, 24–25 decembrie 1999.
„Căutând cerul cu stelele, am aflat pământul cu templele”, în ASTRA, anul II, nr. 2 (6), Braşov, 1999, p. 86.
„Crucea şi Învierea în accepţia Părintelui Constantin Galeriu”, în ASTRA, anul II, nr. 4 (8), Braşov, 1999, p. 9.
„Teatrul şi unitatea interioară”, în ASTRA, anul II, nr. 11 (15), Braşov, 1999, pp. 13–15.
„Sărbătoarea pascală din diverse perspective”, în Gazeta de Transilvania, sâmbătă–duminică, 29–30 aprilie 2000.
„Terra Mater şi Fecioara. Din conotaţiile principiului matern”, în ASTRA, an III, nr. 8 (24), Braşov, 2000; (sub pseudonim)
„Tony Judt şi românismul”, în Revista Respiro, nr. 5, 2001.
„O societate senilă”, în Gazeta de Transilvania, sâmbătă–duminică, 13–14 iulie 2002.
„Un teoretician al «fenomenului românesc»”: între Orfismul eminescian şi Sfântul de la Hobiţa”, în Gazeta de Transilvania, sâmbătă–duminică, 7–8 ianuarie 2006.
„Despre amnezie în cultura română”, în Astra (Braşov), serie nouă, anul IV (XLIII), nr. 28 (315), martie 2009, p. 3.
„Istorie şi angoasă”, în Astra, Serie nouă, Anul IV (XLIII), nr. 29 (316), aprilie 2009, p. 3.
„Diferenţă şi indiferenţă”, în Astra, Serie nouă, Anul IV (XLIII), nr. 30 (317), mai 2009, p. 3.
„Zodia lui Hermes”, în Astra, Serie nouă, Anul IV (XLIII), nr. 31 (318), iunie 2009, p. 3.
„Singurătatea piesei din margine”, în Astra, Serie nouă, anul IV (XLIII), nr. 32 (319), iulie 2009, p. 3.
„Maestrul, discipolul şi cerul de deasupra lor”, în Astra, Serie nouă, anul IV (XLIII), nr. 34 (321), septembrie 2009, p. 3.
„Ştefan cel Mare şi Daniil Sihastrul”, în Astra, Serie nouă, anul IV (XLIII), nr. 35 (322), octombrie 2009, p. 3.
„Cărarea dintre case”, în Astra, Serie nouă, anul IV (XLIII), nr. 36 (323), noiembrie 2009, p. 3.  

Cronici de carte (selecţie):

„Ion Filipciuc – Asupra cuvântului «noroc»”, în ASTRA, anul I, nr. 2, Braşov, 1998, p. 97.
„Romulus Chiriţă – Ştii să citeşti filosofie?”, în ASTRA, anul I, nr. 2, Braşov, 1998, pp. 95–96.
„Ion Ianoşi – Vârstele omului”, în ASTRA, anul I, nr. 3, Braşov, 1998, p. 97–98.
„Max Scheler – Omul resentimentului”, în ASTRA, anul II, nr. 1 (5), Braşov, 1999, pp. 86–87.
„«Vizita» domnului Kundera” (Milan Kundera, Insuportabila uşurătate a fiinţei), în „Gazeta de Transilvania”, sâmbătă–duminică, 14–15 august 1999.
„Victor Isac – Mesajul etic al filosofiei”, în ASTRA, anul II, nr. 2 (6), Braşov, 1999, p. 89.
„Dan Berindei – Revoluţia Română din 1848–1849”, în ASTRA, anul II, nr. 2 (6), Braşov, 1999, p. 87.
„Irina Holdevici – Gândirea pozitivă”, în ASTRA, anul II, nr. 5 (9), Braşov, 1999, pp. 87–88.
„Ion Mânzat – Psihologia transei şamanice”, în ASTRA, anul II, nr. 5 (9), Braşov, 1999, pp. 85–86.
„Gheorghe Vlăduţescu – Filosofia legendelor cosmogonice româneşti”, în ASTRA, anul II, nr. 7 (11), Braşov, 1999, p. 90.
„Alexandru Surdu – Contribuţii româneşti în domeniul logicii în secolul XX”, în ASTRA, anul II, nr. 9 (13), Braşov, 1999, p. 37.
„Ion Ştefan – Cogniţie şi creativitate”, în ASTRA, anul II, nr. 12 (16), Braşov, 1999, p. 91.
„Floricele din jurul Cohalmului” – poezii populare din Ardeal culese de Gheorghe Cernea, în ASTRA, anul III, nr. 8 (24), Braşov, 2000, p. 87.
„Simion Mehedinţi – Cultură şi civilizaţie”, în ASTRA, anul III, nr. 4 (20), Braşov, 2000, pp. 88–89.
„Terrain 26. Rever”, în ASTRA, anul III, nr. 6 (22), Braşov, 2000, pp. 91–93.
„Journal of the History of the Behavioral Sciences”, în ASTRA, anul III, nr. 7 (23), Braşov, 2000, pp. 90–91.
„N.I. Mariş – Itinerarii filosofice. De la Renaştere la epoca contemporană”, în ASTRA, anul III, nr. 9 (25), Braşov, 2000, p. 86–87.
„Anthropological Journal on European Cultures”, în ASTRA, anul III, nr. 9 (25), Braşov, 2000, pp. 91–92.
„Petre Dan – Mică enciclopedie de cultură şi civilizaţie românească”, în ASTRA, anul III, nr. 9 (25), Braşov, 2000, p. 88.
„Teologii sinucigaşi” (N.I. Mariş, Involuţii în spiritualitatea americană contemporană: Teologia morţii lui Dumnezeu ), în Gazeta de Transilvania, sâmbătă–duminică, 3–4 februarie 2001.
„Din arhivele global-play-ului teologic” (Paul Tillich, Curajul să fii), în Gazeta de Transilvania, miercuri, 24 octombrie 2001.
„Alina Cozan – Persia antică”, în Gazeta de Transilvania, 3–4 noiembrie 2001.
„Gândirea speculativă” (Alexandru Surdu, Gândirea speculativă), în Revista de filosofie, t. XLVIII, 5–6, septembrie–decembrie 2001, pp. 635–638.
„«Ortofilosofarea» ca alternativă a postmodernismului” (Alexandru Surdu, Gândirea speculativă ), în Argeş, anul II (36), nr. 5 (236), februarie 2002, p. 17.
„Brâncuşi, artist–filosof”, în Revista de filosofie, t. XLIX, 1–2, ianuarie–aprilie 2002, pp. 196–199.
„Sesiunea de comunicări ştiinţifice «Brâncuşi, artist–filosof»”, în Academica, nr. 4 (136), februarie 2002.
„Cristalul şi Calea luminii – Namkhai Norbu”, în Gazeta de Transilvania, sâmbătă–duminică, 30–31 iulie 2005.
„Gheorghiţă Geană – Antropologia culturală. Un profil epistemologic”, în Revista de filosofie, nr. 3–4, 2006, pp. 801–806.  

Cronica plastică (selecţie):

„Arta ceaiului şi coliziunea dintre două civilizaţii”, în Gazeta de Transilvania, august 1998.
„Expoziţia de grafică niponă – alegorie şi mister”, în Gazeta de Transilvania, vineri, 7 august 1998.
„Din lumea de sticlă a basmului” [Titi Simionescu], în ASTRA, an III, nr. 8 (24), Braşov, 2000.
„Ion Irimescu – descriptivism şi esenţialism”, în Academica, anul XI, 9–10 (129–130), iulie–august 2001, p. 27.
„Das Auge ißt mit”, în Gazeta de Transilvania, sâmbătă–duminică, 11–12 mai 2002.  

Reportaje (selecţie):

„Mărturisiri la Păltiniş”, în Gazeta de Transilvania, sâmbătă–duminică, 3–4 octombrie 1998; 10–11 octombrie 1998; sâmbătă–duminică, 17–18 octombrie 1998.
„Serile de la Bogata. Prof. Preot Nicolae Moşoiu despre raportul corp–suflet şi taina creaţiei din nimic”, în Gazeta de Transilvania, sâmbătă–duminică, 4–5 septembrie 1999. „Un muzeu etnografic în Rupea”, în Gazeta de Transilvania, sâmbătă–duminică, 2–3 octombrie 1999.  

Emisiuni:

Dialectica închiderii şi deschiderii în cultura română modernă, „Izvoare de filosofie” (Constantin Aslam), Radio România Cultural, 26 ianuarie 2008.
Tradiţie şi modernitate în cultura română
, „Bibliopolis” (Silvia Blendea), Radio România Cultural, 6 februarie 2009 (partea I), 20 februarie 2009 (partea a II-a).
Studii de istorie a filosofiei româneşti. Centenar „Constantin Noica”
, „Bibliopolis” (Silvia Blendea), Radio România Cultural, 22 ianuarie 2010 (partea I), 5 februarie 2010 (partea a II-a).