CS III dr. Viorel Cernica

CS III dr. Viorel Cernica

Prof. univ. dr. și conducător de doctorat, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti.
Cercetător (CS III), Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, Academia Română. 

Responsabilități administrativ-didactice și de cercetare
Director al Școlii Doctorale de Filosofie, Universitatea din București (din 2016) și membru al CSUD, Universitatea din București (2016-2020)
Președinte al Comisiei de contestații – domeniul Filosofie, CNATDCU (2016-2020).
Director al Centrului de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice (CCIIF), Facultatea de Filosofie, Universitatea din București (2010-2016)
Membru al Consiliului Facultății de Filosofie (2011-2015; 2015-2019; 2019 - )
Referent oficial în comisii naționale și internaționale de susținere a unor teze de doctorat; președinte comisie de susținere a unor teze de doctorat
Membru în comisii de îndrumare a studenților-doctoranzi și îndrumător lucrări de licență, disertații masterale, lucrări metodico-științifice de Gr. I.
Membru în comisii de concurs pentru ocuparea unor funcții didactice și de cercetare.

Responsabilități editoriale și de evaluare
Coordonator/editor – Seria de volume Studii de istorie a filosofiei româneşti și Colecţia de „Filosofie românească”, Editura Academiei Române. Editor-in-Chief: (1) International Journal of Aesthetics and Philosophy of Culture (Editura Universității din București); (2) Jus et Civitas. A Journal of Social and Legal Studies (Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti). Peer reviewer for „Shota Rustaveli National Science Foundation”, Georgia. Referent ştiinţific: (1) reviste: Balkan Journal of Philosophy; Essachess – Journal for Communication Studies etc.; (2) edituri: Editura Universităţii din Bucureşti, Editura Academiei Române, Editura Instititul European, Editura Ars Docendi. Expert evaluator în diferite proiecte de cercetare (POSDRU/187/1.5/S/155559; POSDRU/159/1.5/133675). Membru în comitetele de organizare a unor conferințe internaționale și naționale și organizator și moderator al unor conferințe studențești.

Formare
Studii universitare de lungă durată: Universitatea din București, Facultatea de Istorie și Filosofie, Secția de Filosofie și Istorie (1981-1985); Teza de licență: Direcții de abordare a problematicii silogisticii. Contribuții românești în silogistică.
Studii doctorale: Academia Română, Institutul de Filosofie (1994-1999); Teza de doctorat: Personalismul energetic și proiectul antropologic kantian(26.04.1999).
Abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Filosofie- Universitatea din București, Facultatea de Filosofie; Teza de abilitare: History of Philosophy, Phenomenology of Judgment, Hermeneutics of Culture: Concepts, Methodologies, Applications (susținută în noiembrie 2015).

Afilieri, premii, distincții
Membru al Societății Române de Filosofie. Membru al Uniunii Scriitorilor din România.
Membru al Societății „Kant” din România.
Premiul „Mircea Florian” al Academiei Române, pentru lucrarea Judecată şi timp. Fenomenologia judicativului (2013/2015).
Premiu la Concursul de eseu filosofic „J. J. Rousseau” organizat de Serviciul Cultural al Ambasadei Franţei la Bucureşti, în 1993.

Proiecte de cercetare internaționale
The Future of Religion in the Balkans, Bulgarian Academy of Sciences and Romanian Academy; 2012-2014. – Member of Scientific Staff.
Culture and Value in Late Modernity. The Approach of the Process Ontology through Art and Values in Knowledge-Based Societies in Romania and Bulgaria, Bulgarian Academy of Sciences, Romanian Academy, and University of Bucharest, Faculty of Philosophy; 2015-2017. – Member of Scientific Staff. 

Proiecte de cercetare naționale
Clasic şi modern în teoria categoriilor, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române, 2008-2020 (13 lucrări de cercetare).
Filosofia românească de la origini până în prezent, în raporturile ei cu gândirea universală, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române, 2005 – 2007 (3 lucrări de cercetare).
Dicţionar de filosofie românească, Institutul de Filosofie al Academiei Române, 1995-2000 (16 articole de dicționar).

Granturi
Reconstrucţia filosofiei româneşti din perspectiva unor concepte interculturale – Academia Română, 2007-2008 – Responsabil de proiect.
Prezenţe româneşti în filosofia universală, Academia Română, 1996 – cercetător.

Domenii de cercetare și predare
Istoria filosofiei, Hermeneutica filosofică a culturii, Logica și fenomenologia judecății, Hermeneutica pre-judicativă, Filosofie contemporană (Fenomenologie franceză), Filosofie românească.

LUCRĂRI PUBLICATE

Cărţi de specialitate (unic autor) – 14 (volume)
Exerciţii fenomenologice asupra filosofiei româneşti interbelice, Bucureşti, Casa de Presă şi Editură “Mihai Dascal Editor”, 1999. Ediţia a II-a, revizuită: Filosofie românească interbelică. Perspectivă fenomenologică, Iaşi, Editura Institutul European, 2006.
C. Rădulescu-Motru şi proiectul antropologic kantian, Bucureşti, ”Mihai Dascal Editor”, 2000. (Teza de doctorat). Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită: Filosofia umanului. Personalism energetic şi antropologie kantiană, Iaşi, Editura Institutul European, 2008.
Căutarea de sine şi chemările tradiţiei, Bucureşti, “Mihai Dascal Editor”, 2002. (Studii filosofice) Topos-ul formal şi istoric al silogisticii, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003. Proiectele filosofiei kantiene, Iaşi, Editura Institutul European, 2004. (Studii kantiene)
Fenomenul şi nimicul. Proiectul fenomenologic – concept şi aplicaţii, Bucureşti, Editura Paideia, 2005.
Cetatea sub blocada ideii. Schiţă fenomenologică a istoriei gândirii politice, Iaşi, Editura Institutul European, 2005.
Situaţiile existenţiale, Bucureşti, Editura Paideia, 2007.
Lucrări de Istoria Filosofiei Româneşti, vol. I şi II, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2015. (Studii de filosofie românească publicate, în reviste de specialitate, reviste de cultură şi în volume colective, până în 2014.)

Eseuri filosofic-literare – 3 volume
Răstiri către sine. Încercări de ideologie polifonică, Bucureşti, Editura Paideia, 2006.
Răstiri către cei de-o seamă cu sine. Încercări noi de ideologie polifonică, Bucureşti, Editura Paideia, 2009.
Rezervaţii naturale. Poeme şi noeme în cheia ideologiei polifonice, Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române, 2013.

Volume coordonate/editate – 27
Studii în hermeneutica pre-judicativă și meontologie, București, Editura Universității din București (5 volume: 2016-2020).
Constantin Noica în filosofia românească, Georgeta Marghescu și Viorel Cernica (ed.), București, Editura Printech, 2009.
Mircea Florian. Reconstrucţia datului şi ideea recesivităţii, Mihaela Pop și Viorel Cernica (ed.), București, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010.
Cultura postmodernă. Orizonturi de interpretare, Georgeta Marghescu și Viorel Cernica (ed.), București, Editura Printech, 2010.
Epistemologie şi cosmologie la Lucian Blaga, Georgeta Marghescu și Viorel Cernica (ed.), Bucureşti, Editura Printech, 2012.
Filosofia lui P. P. Negulescu. Reconsiderări istorice, Georgeta Marghescu și Viorel Cernica (ed.), București, Editura Universităţii din Bucureşti, 2014.
Hermeneutica ideii de filosofie românească, Constantin Aslam, Viorel Cernica, Oana Şerban (ed.), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2015.
Realitate și aparență, evidență și probabilitate, G.-P. Florea, V. Cernica (ed.), Editura Universităţii din Bucureşti, 2020.

Capitole în cărţi / Studii în volume colective ~ 45 (*Selecție din ultimii 10 ani)
„Notă filosofică asupra fantasticului eminescian”, în Mihai D. Vasile (Ed.), Mihai Eminescu în destinul istoric al României, Bucureşti, Editura Paideia, 2013.
„Studii în hermeneutica pre-judicativă – o introducere”, în Studii în hermeneutica pre-judicativă și meontologie, vol. I, București, Editura Universității din București, 2016.
„Culture and prejudice”, in Bordering the European Identity, V. Vizureanu, S. Laegreid, O. Șerban (eds), București, Editura Universității din București, 2017.
„Temporalitatea experienței nonjudicative. Timpul morții”, în Studii de hermeneutică pre-judicativă și meontologie, București, Editura Universității din București, 2017.
„Theological judgments and non-judicative experience”, în Studii de hermeneutică pre-judicativă și meontologie, București, vol. III, Editura Universității din București, 2018.
”Actul de a pre-judeca și re-constituirea subiectului. Aplicație în hermeneutica pre-judicativă”, Studii de hermeneutică pre-judicativă și meontologie, vol. IV, Editura Universității din București, 2019.
„Some Formal and Historic-Philosophical Researches of Syllogism”, în Aristotel 2400, Editura Universității din București, 2020.
”Pre-judecăți ale hermeneuticii postmoderne. Schiță critică din unghiul hermeneuticii pre-judicative”, în Studii de hermeneutică pre-judicativă și meontologie, vol. IV, Editura Universității din București, 2020.
”Reguli de construcție a ipotezelor în filosofia românească”, în H.V. Pătrașcu, Gânditori români în cultura universală, Iași, Editura Universității ”Al. I. Cuza”, 2020.

Studii / articole în reviste de specialitate ~ 50 (*Selecție din ultimii 10 ani)
„Două sensuri ale originii gândirii cioraniene”, în Revista de filosofie, Nr. 1/2012.
„The Ontology of the Judicative. The Outline of a Pre-judicative Ontology”, in Balkan Journal of Philosophy, Nr. 2 / 2016.
„Methodological Functions of Some Thematic Concepts”, in Revue Roumaine de Philosophy, no 2/2017.
“Problems, ideas, concepts, methods of the Romanian philosophy in the last century”, in Concordia. Internationale Zeitschrift für Philosophie, No 73/2018.
„On the Particular Condition of Philosophy. A Case Study: The Romanian Philosphy”, in Philosophical-Theological Review, Institute of Philosophy at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2018.

Studii în volume ale unor conferinţe internaţionale ~ 8 (*Selecție din ultimii 10 ani)
Religion and philosophy in the contemporary culture – Case study, in Bogdana Todorova (ed.), The Balkans as reality. Cultural Policy and Religious Communities in the Balkans: Present Condition and Future Development, Publishing House „St. Ivan Rilski” – University of Mining and Geology, Sofia, 2013.
„On the Phenomenology of Religious Act”, in Mihaela Pop, Oana Şerban (ed.), Culture and Religion in the Balkans, Editura Universităţii din Bucureşti, 2014.
„Some Formal and Historic-Philosophical Researches of Syllogistics”, Aristotel 2400, București, Editura Universității din București, 2020.

Studii în volume ale unor conferinţe naţionale ~ 14 (*Selecție din ultimii 10 ani)
„Tehnici hermeneutice noiciene”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, Vol. VII, Supliment, Simpozionul Naţional Constantin Noica, „Bucuriile simple”, Editura Academiei Române, 2011.
„Eficacitatea istorică a antinomiei transfigurate blagiene”, în vol. Epistemologie şi cosmologie la Lucian Blaga, Bucureşti, Editura Printech, 2012.
„Condiţia de ‘filosof’ şi geneza formelor culturii”, în vol. Petre P. Negulescu. Reconsiderări istorice, Editura Universităţii din Bucureşti, 2014.
„Preliminarii la o teorie a experienţei topologice”, în Constantin Aslam, Viorel Cernica, Oana Şerban (coord.), Hermeneutica ideii de filosofie românească, Editura Universităţii din Bucureşti, 2015.
”O schiță a istoriei filosofiei românești din ultima sută de ani pornind de la un gând al lui Constantin Noica”, în vol. Al. Surdu, M. Mamulea, O.G. Grama, Simpozionul național ”Constantin Noica”, Ediția a X-a – ”Sentimentul românesc al ființei”, Râmnicu Vâlcea, 25-26mai 2018, București, Editura Academiei Române, 2018.

Traduceri şi ediţii critice
Marin Ştefănescu, Le dualisme logique. Essai sur l’importance de sa réalité pour le problème de la connaissance / Dualismul logic. Eseu asupra importanţei realităţii sale pentru problema cunoaşterii, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2019.
Marin Ştefănescu, Essai sur le rapport entre le dualisme et le théisme de Kant. Contribution à l’Intelligence de laCritique de la Raison Pure” / Eseu asupra raportului dintre dualismul şi teismul lui Kant. Contribuţie la înţelegerea „Criticii raţiunii pure”, în vol. cit., 2019.

Conferinţe internaţionale ~ 15
Conferinţe naţionale ~ 50
Recenzii (~ 12); prefețe (~ 14);
Articole în presa culturală (~ 175);
Invitat la Radio Romania Cultural (~ 120 de emisiuni pe teme filosofice).