Dr. Mihai Popa, CS III

LISTA DE LUCRĂRI
 

1. Teza de doctorat  
- Contribuţii ale lui A. D. Xenopol în filosofia istoriei, Insitutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, octombrie, 2006.  

2. Cărţi publicate de autor  
- A.D. Xenopol –  filosof al istoriei, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, 216 p., ISBN: 978-973-27-1553-6;
- Timp şi experienţă istorică, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Libra, 2009, 154 p., ISBN: 978-973-7633-82-8;
- Historia sub specie aeternitatis. Ideea de istorie în cultura română  până la 1800, colecţia Filosofie românească, Seria Reconstrucţii tematice, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, 278 p., ISBN: 978-973-27-1964-0;
- Timp şi istorie. Idei şi concepte din filosofia românească interbelică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, 294 p., ISBN:978-973-27-2136-0;
- Filosofia istoriei la Gh. I. Brătianu. Sinteză şi devenire istorică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, 300 p., ISBN:978-973-27-2253-4;
- Ştiinţă şi reprezentare în arta Renaşterii, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, 278 p., ISBN: 978-973-27-2490-3;
- Antropologie stilistică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2017, 254 p., ISBN: 978-973-27-2824-6;
- Antropologia poiesis, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2019, 202 p., ISBN: 978-973-27-3138-3;
- Ideea de istorie. Concepte antropologice și de filosofia culturii, București, Editura Academiei Române, 2022, 264 p., ISBN 978-973-27-3507-7;
- The Anthropology of Poiesis, translated by Floriana Stavarache, Cambridge Scholars Publishing, Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, 2022, 138 p., ISBN (10) 1-5275-7828-3; ISBN (13) 978-1-5275-7828-9 (traducere a lucrării Antropologia poiesis, București, Editura Academiei Române, 2019).  

3. Volume coordonate  
- „Revista de filosofie” la 80 de ani. Caiet aniversar, coord. Angela Botez, Victor Popescu, Mihai Popa, Tg.-Mureş, Editura Ardealul, 2004, 281 p, ISBN : 973-8406-11-0. 
- Lucian Blagaconfluenţe filosofice în perspectivă culturală, coord. Angela Botez, Victor Botez, Mihai Popa, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, 552 p., ISBN: (10) 973-27-4; ISBN: (13) 978-973-27-1403-4 – Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coordonatori), Studii de teoria categoriilor, vol. IV, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, 300 p., ISBN:978-973-27-1876-6.
- Studii de teoria categoriilor, vol. V, cooronatori: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, 264 p., ISBN:978-973-27-2370-8.
- Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, vol. VI, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, 260 p., ISBN:978-973-27-1877-3.
- Studii de istoria filosofiei româneşti, vol. XI, Lucian Blaga – 120 de ani de la naştere, coord. Mihai Popa, Mona Mamulea ş.a., Bucureşti, Editura Academiei Române, 2015, 272 p.
- Studii de teoria categoriilor, vol.VII, coord. Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2015, 188 p. ISBN: 978-973-27-2581-8.
- Studii de istorie filosofiei româneşti, vol. XI, Lucian Blaga – 120 de ani de la naştere, coord. Mihai Popa, Mona Mamulea ş.a., Bucureşti, Editura Academiei Române, 2015, 272 p.           
- Studii de teorie a categoriilor, vol. VIII, coord. Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016, 206 p, ISBN 978-973-27-1876-6; 978-973-27-2710-2 (vol. VIII)
- Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. XII, Teorii şi categorii ale cunoaşterii, coordonatori Alexandru Surdu, Mihai Popa, Mona Mamulea, Viorel Cernica, Titus Lates, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016, 262 p., ISSN : 2065-4404 ; ISSN online 2821-4478.
- Studii de teoria categoriilor, vol. IX, coord. Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2017, 180 p., ISBN:978-973-27-1876-6;
- Studii de teoria categoriilor, vol. X, 2018, coord. Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2018, 116 p., ISBN:978-973-27-2985-4;
- Studii de teoria categoriilor, vol. XI, coord. Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2019, 221 p., ISBN: 978-973-27-3149-9, (vol. X); 978-973-27-1876-6.
- Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. XIII, Ipostaze ale transcendenţei, coord. Alexandru Surdu, Mihai Popa, Mona Mamulea, Viorel Cernica, Titus Lates, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2017, 255 p., ISSN: 2065-4405;
- Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. XIII, Intelect, raţiune, speculaţiune, coord. Alexandru Surdu, Mona Mamulea, Mihai Popa, Viorel Cernica, Titus Lates, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2018, 201 p.
- Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. XIII, Problema conştiinţei, coord. Alexandru Surdu, Mona Mamulea, Mihai Popa, Viorel Cernica, Titus Lates, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2019, 186 p.        
– Alexandru Surdu, Mona Mamulea, Mihai Popa ș. a. (cordonatori), Studii de istorie a filosofiei românești, vol. XVI, București, Editura Academiei Române, 2020, 220 p.
- Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coordonatori), Studii de teoria categoriilor, vol. XII, București, Editura Academiei Române, 2020, 210 p, ISBN: 978-973-27-3283-0 (vol. XII).
- Studii de istorie a filosofiei românești, vol. XVII, coordonatori Mona Mamulea, Titus Lates, Viorel Cernica, Mihai Popa, 2021, 200 p., ISSN 2065-4405.
Studii de istoria filosofiei românești, vol. XVIII, Știință și metafizică. Ion Petrovici, coordonatori Mona Mamulea, Titus Lates, Viorel Cernica, Mihai Popa, București, Editura Academiei Române, 2022, 204 p., ISSN 2065-4405, ISSN online 2581-5478. 

4. Studii publicate în volume colective  
- Ideal şi vocaţie filosofică. Vitalitatea unei tradiţii, în „Revista de filosofie” la 80 de ani. Caiet aniversar, coord. Angela Botez, Victor Popescu, Mihai Popa, Tg.-Mureş, Editura Ardealul, 2004, p. 84 – 95.
- Abordări ale epistemologiei şi filosofiei istoriei, în „Revista de filosofie” la 80 de ani..., ed. cit., p. 119 – 129.
- Universal şi particular în istorie. Categoria de serie  istorică la A. D. Xenopol, în Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XIII, coord. Al. Boboc, N. I. Mariş, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, p. 500 – 514.
- Fiinţa istorică la Blaga – între contingent şi absolut. Istoricitate şi progres la Blaga şi Xenopol, în: Lucian Blaga – confluenţe filosofice în perspectivă culturală, coord. Angela Botez, Victor Botez, Mihai Popa, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, p. 159 – 171.
- A.D. Xenopol, V. Pârvan, N. Bagdasar, Gh. I. Brătianu. Teoria seriilor în relaţii conceptuale cu ritmul istoric, teoria reflectării şi sinteza istorică, în Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XIV, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, p. 436 – 459.
- A.D. Xenopol – istoric şi filosof al istoriei, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. II, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, p. 249 – 262.
- Individul –"prizonier" al istoriei, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. III. Omagiu profesorului Alexandru Surdu, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, p. 165-170.
- Timpul şi ideea de istorie. Timp şi libertate la C. Rădulescu-Motru şi M. Heidegger, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. IV, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, p. 252 – 260.
- Experienţa istorică, în Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XVII, coord., Al. Boboc, N. I. Mariş, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, p. 281 – 292.
- A. D. Xenopol în perspectiva celor două „măsuri” noiciene ale filosofiei, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. V, Centenar Constantin Noica (1909 –2009), Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Titus Lates (coordonatori), Mona Mamulea (ediţie îngrijită), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, p. 553 – 560.
- Semnificaţia istorică a recesivităţii timpului în raport cu eternitatea la Mircea Florian, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, coord. Viorel Cernica, Mona Manulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, p. 127 – 133.
- Timp şi istorie la Rădulescu-Motru şi Bergson, în Studii de teoria categoriilor, vol. II, coord. Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, p. 269 – 283.
- Unitatea stilistică a artei primitive raportate la sacrul în Repere cultural-filosofice. Omagiu profesorului Vasile Macoviciuc, coord. Ştefan-Dominic Georgescu, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Libra, 2010, p. 173 – 182.
- Timp şi eternitate la Mircea Florian, în Mircea Florian – reconstrucţia datului şi ideea recesivităţii, coord. Mihaela Pop, Viorel Cernica, Bucureşti, Editura Universităţii Bucureşti, 2010, p. 142 – 148.
- Timp şi creaţie la Constantin Noica, în „Studii de istorie a filosofiei româneşti”, vol. VII, Supliment, Simpozionul Naţional Constantin Noica, Arad, 9 – 10 Septembrie 2010, coord. Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Mona Mamulea, Doru Sinaci, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, p. 113 – 117.
- „Timpul cel lung” şi amăgirea istoriei la  Emil Cioran, „Studii de istoria filosofiei româneşti”, vol.VII  coord. Viorel Cernica,  ediţie îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, p. 56 – 66.
- Dimensiunea „istorică” a existenţei româneşti la M. Vulcănescu, Gh. I. Brătianu, V. Băncilă, în Viorel Cernica (coord.), Mona Mamulea (îngrijitoare de ediţie), Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. VIII, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, 309 p.
- Historical Imaginary in Dimitrie Cantemir’s Work (9 p.), în volumul Conferinţei internaţionale „Dimensiunea enciclopedică şi universală a operei lui Dimitrie Cantemir”, ediţia a II-a, organizată de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, 26-27 octombrie 2012.
- Ştiinţă şi reprezentare în arta Renaşterii, în Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, vol. V, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, p. 252 – 266.
- Timpul şi istoria în concepţia lui A. D. Xenopol, în Viorel Cernica, Mona Mamulea (coord.), Studii de istoria filosofiei Româneşti, vol. IX, Timp şi spaţiu în gândirea românească, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, p. 164 – 174.
- Cum e posibil ceva nou în ştiinţa Renaşterii din perspectiva lui C. Noica, în Simpozionul Naţional „Constantin Noica”, ediţia a V-a, Cum e posibil ceva nou, coord. Al. Surdu, ed. îngrijită de Ovidiu Grama şi Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013 (7 p.).
- Existenţă şi trăire estetică la Liviu Rusu, în Viorel Cernica, Mona Mamulea ş.a. (coord.), Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. X, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, p. 105 – 114.
- Leonardo da Vinci şi spaţiul renascentist, în Al. Boboc, Claudiu Baciu ş.a. (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, p. 46 – 59.
- Leonardo da Vinci – de la artă la ştiinţă. Studiul naturii şi creaţia artistică, în vol. Viorel Cernica (coord.), P. P. Negulescu. Reconsiderări istorice, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2014, p. 109 – 117.
- Concepte deschise în estetica Renaşterii, în volumul Simpozionul naţional „Constantin Noica”, ediţia a VI-a, „Concepte deschise”, Universitatea din Craiova, Craiova, 23 – 24 mai 2014,  Editura Academiei Române, 2014, cca 7 p.
- Motive tradiţionale în arta plastică românească modernă. Rol şi semnificaţie estetică, vol. Conferinţei naţionale „Contemporanizarea tradiţiei. Identitate şi alteritate”, Delia Anamaria Răchişan, Janeta Ciocan (coord.)  ediţia I, 30 – 31 octombie 2014, Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Limba Română, Muzeul de Etnografie şi Artă din Baia Mare, p. 210 – 219.
- Creaţia tradiţională şi identitatea românească. Reflecţii pe marginea lucrării Orizont şi stil a lui Lucian Blaga, în Studii de istoria filosofiei româneşti, vol. XI, Lucian Blaga – 120 de ani de la naştere, coord. Mihai Popa, Mona Mamulea ş.a., Bucureşti, Editura Academiei Române, 2015, p. 45–52.
- Tradiţie şi autenticitate în cultură. Idei estetice privind relaţia dintre nou şi vechi în operele de artă, în Studii de istoria filosofiei universale, coord., Alexandru Boboc, Claudiu Baciu ş.a., Bucureşti, Editura Academiei Române, 2015, p. 267–278.
- Artă şi simbol în cultura tradiţională românească, în Tradiţie şi inovaţie. Unitate şi diversitate în context european, coord. Delia-Anamaria Răchişan, Bucureşti, Editura Etnologică, 2015, p. 364–372.
- Devenirea în limitele realului la Noica, în Simpozionul Naţional „C. Noica”, ediţia a VII-a, „Treptele realităţii”, Aula Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş, 10–11 iunie 2015, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2015, p. 145–149.
- Art et transfiguration humaine chez Cioran, în Cioran archives paradoxales. Nouvelles approches critiques, sur la direction d’Aurélian Demars, Nicolas Cavallés, Caroline Laurent et Mihaela-Genţiana Stănişor, Paris, Classiques Garnier, 2015, p. 73-79.
- Creaţia tradiţională şi identitatea românească. Reflecţii pe marginea lucrării „Orizont şi stil” a lui Lucian Blaga, în Studii de istoria filosofiei româneşti, vol. XI, Lucian Blaga – 120 de ani de la naştere, coord. Mihai Popa, Mona Mamulea ş.a., Bucureşti, Editura Academiei Române, 2015, p. 45–52.
- Tradiţie şi autenticitate în cultură. Idei estetice privind relaţia dintre nou şi vechi în operele de artă, în Studii de istoria filosofiei universale, coord., Alexandru Boboc, Claudiu Baciu ş.a., Bucureşti, Editura Academiei Române, 2015, p. 267–278.
- Valoare şi semnificaţie. Artă şi simbol în creaţia tradiţională, în Studii de epistemologie şi de teoria valorilor, vol. I, coord., Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâţ, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2015, 188–193 p.
- Artă şi simbol în cultura tradiţională românească, în Tradiţie şi inovaţie. Unitate şi diversitate în context european, coord. Delia-Anamaria Răchişan, Bucureşti, Editura Etnologică, 2015, p. 364–372.
- Devenirea în limitele realului la Noica, în Simpozionul Naţional „C. Noica”, ediţia a VII-a, „Treptele realităţii”, Aula Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş, 10–11 iunie 2015, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2015, p. 145–149.
- Antropologia stilurilor culturale, în Studii de istorie a filosofiei universale, XXIV, coordonatori Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tănăsescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016, p. 135–144.
- Mioriţa între mythos şi poiesis. Reprezentare a unui ritual de trecere, în Mioriţa în cumpăna vremurilor. Perspective filosofice, coordonatori Claudiu Baciu, Marius Dobre, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016, p. 111–128.
- Rostire şi rost al gândirii în existenţă la Noica,  în Simpozionul Naţional „Constantin Noica” ed. a VIII, „Logos, cuvânt, rostire”, Academia Română – Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, Mitropolia Ardealului – Academia Duhovnicească de la Mănastirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, 20–21 mai 2016, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016, circa 5 p.
- Daimonion la Goethe şi Blaga. Implicaţii stilistice, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. XII, Teorii şi categorii ale cunoaşterii, coordonatori Alexandru Surdu, Mihai Popa, Mona Mamulea, Viorel Cernica, Titus Lates, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016, p. 85–95.
- Publius Ovidius Naso şi Dante Aligheri, de la Metamorfoze la Itinerarium mentis in Deum, Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XXV, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2017, p. 17-25.
- Morala personalismului energetic. Vocaţie spre folosul comunităţii omeneşti, în Filosofie şi economie, 3, Sensuri ale utilităţii în ştiinţele socio-umane, coordonator Vasile Macoviciuc, Bucureşti, Editura ASE, 2017, p. 512-517.
- Conceptul de mimesis în arta Renașterii,  în Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XXVI, 2018, coord. Alexandru Surdu ș.a., Bucureşti, Editura Academiei Române, 2018, cca 7 p.
- Intelect, rațiune, speculațiune. Poiesis și metafizică, în Studii de istorie a filosofiei românești, vol. XIV, coord. Alexandru Surdu, Mona Mamulea, București, Editura Academiei Române, 2018, p. 103-110.
- Formele ideale și fenomenul originar la Platon și Goethe, în Studii de teoria categoriilor, vol. X, 2018, coord Alexandru Surdu,  Sergiu Bălan, Mihai Popa, București, Editura Academiei Române, 2018, p. 85-92.
- Ființa ca poiesis în Sentimentul românesc al ființei, în Simpozionul naţional „Constantin Noica”, ediţia a X-a, „Creaţie şi frumos în rostirea filosofică românească”, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, Arhiescopia Râmnicului, Râmnicu Vâlcea, 25- 26 mai 2018, coord. Mona Mamulea, București, Editura Academiei Române, 2018, cca 9 p.
- Filosofia istoriei și istoria filosofiei, în Istoria filosofiei românești, coord. Alexandru Surdu ș. a., București, Editura Academiei Române, 2018, p. 300-319.
- Rembrandt şi Brâncuşi – creaţie şi cunoaştere, Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. XV, 2019, coord. Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Mona Mamulea, Mihai Popa, Titus Lates, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2019, p. 155-170.
- Giordano Bruno, Despre înlănţuiri în general. Iubirea şi cunoaştere, Studii de teorie a categoriilor, vol. XI, coord. Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2019, pag.151-160.
- Consideraţii asupra moralei personalismului exergetic. Vocaţia: între muncă şi imaginaţie creativă,  în Simpozionul Naţional „C. Rădulescu-Motru”, ed. a III-a, Târgu-Mureş, 2018, coord. Alexandru Surdu, Marius Dobre, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2019, pag. 141-148.
- Experienţă şi cunoaştere la Nae Ionescu, în Simpozionul naţional „Constantin Noica”, ediţia a XI-a, „Raţiune şi credinţă la Constantin Noica şi în şcoala lui Nae Ionescu”  International Conference „Politics. Diplomacy. Culture”), 30 mai – 1 iunie 2019,  Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2019,
- Giordano Bruno despre suflet și rostul omului în lume, în Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coordonatori), Studii de teoria categoriilor, vol. XII, București, Editura Academiei Române, 2020, pp. 171-179.
- Ființă și trăire ‒ necesitatea metafizicii în viziunea lui Nae Ionescu, în Alexandru Surdu, Mona Mamulea ș. a. (cordonatori), Studii de istorie a filosofiei românești, vol. XVI, București, Editura Academiei Române, 2020, p.107-115.
- Ideea de istorie la Sf. Augustin, în Alexandru Surdu, Marius Drăghici, Gabriel Nagâț (coordonatori), Studii de epistemologie și de teorie a valorilor, vol. VI, București, Editura Academiei Române, 2020p.167-173.
- Originile istoriei în Știința nouă a lui Giambattista Vico, în Alexandru Surdu, Claudiu Baciu ș.a. (coordonatori), Studii de istorie a filosofiei universale,  vol. XXVIII, București, Editura Academiei Române, 2020, p. 57-68.
- Sf. Augustin despre mister și cunoaștere în viziunea lui Constantin Noica, în Simpozionul național „Constantin Noicaˮ, ed. a XII-a, „Devenirea întru ființăˮ, București, Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motruˮ, 16 octombrie 2020, București, Editura Academiei Române, 2020, circa 5 p.
Cunoaștere și adevăr la Vasile Conta. Semnificații pentru teoria istoriei, în Studii de istorie a filosofiei românești, vol. XVII, coordonatori Mona Mamulea, Titus Lates, Viorel Cernica, Mihai Popa, 2021, p. 69‒78, ISSN 2065-4405.
John Rawls ‒ teoria dreptății și valoarea vieții individului uman, în Marius Augustin Drăghici, Marian George Panait (coordonatori), Studii de epistemologie și de teorie a valorilor, vol. VII, București, Editura Academiei Române, 2021, 9 p., ISSN 2601-1875, ISSN-L 2601-1875.
Condiția istorică a ființei umane în filosofia lui Giordano Bruno, în Claudiu Baciu, Ion Tănăsescu (coordonatori), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XXIV, București, Editura Academiei Române, 2021, p. 9-22, ISSN 1583-8536.
Ion Petrovici: despre necesitatea metafizicii sau cât de aproape suntem de adevăr?, în Studii de istoria filosofiei românești, vol. XVIII, Știință și metafizică. Ion Petrovici, coordonatori Mona Mamulea, Titus Lates, Viorel Cernica, Mihai Popa, București, Editura Academiei Române, 2022, p. 91‒100, ISSN 2065-4405, ISSN online 2581-5478.
Funcțiile imaginarului în poiesis, în Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XXX, coordonatori Claudiu Baciu, Ion Tănăsescu, București, Editura Academiei Române, 2022, p. 9‒16, ISSN 1583-8536.
Rolul filosofului în cetate ‒ considerații asupra unei lucrări a lui Gheorghe Vlăduțescu, în Istoria filosofiei ca hermeneutică. Studii și eseuri în onoarea profesorului Gheorghe Vlăduțescu, coordonatori Oana Vasilescu, Ion Tănăsescu, Mircea Dumitru, București, Editura Academiei Române, 2022, p. 203-214, ISBN 978-606-27-3650-7.
Devenirea progresivă a cunoașterii la Nicolae Bărbulescu, în Mic compendiu de epistemologie românescă, Partea I, editori Marius Augustin Drăghici, Oana Vasilescu, București, Editura Academiei Române, 2022,  p. 211‒215, ISBN 978-973-27-3683-8; Partea I ISBN 978-973-27-3682-1.
Triunghiul epistemologic la Nicolae Mărgineanu, în Mic compendiu de epistemologie românescă, Partea I, editori Marius Augustin Drăghici, Oana Vasilescu, București, Editura Academiei Române, 2022, p. 2021‒225, ISBN 978-973-27-3683-8; Partea I ISBN 978-973-27-3682-1.
‒ Dualismul logic la Marin Ștefănescu, în Mic compendiu de epistemologie românescă, Partea I, editori Marius Augustin Drăghici, Oana Vasilescu, București, Editura Academiei Române, 2022,  p. 254‒259, ISBN 978-973-27-3683-8; Partea I ISBN 978-973-27-3682-1.
Universal și particular în filosofia istoriei la Constantin Noica, în Simpozionul național „Constantin Noicaˮ, ediția a XIII-a, „Rugați-vă pentru fratele Alexandru. In memoriam Alexandru Surdu (1938‒2020)ˮ, coordonatori Sergiu Bălan, Ștefan-Dominic Georgescu, București, Editura Academiei Române, 2022, p. 119-126, ISSN 2247-7853, ISSN-L 2247-7853.   

5. Studii şi articole publicate în reviste  
- Despre necesitatea reperelor iniţiale în arta contemporană, „Revista de filosofie”, tom. L, nr. 1-2, 2003, p. 171 – 180.
- Cauzalitatea în succesiune şi evoluţia istorică la A. D. Xenopol, „Revista de filosofie”, tom. LI, nr. 1 – 2, 2004, p. 237 – 246.
- Voinţa de formă, capacitatea formativă şi modelul de creaţie, „Revista de filosofie”, tom. LII, nr. 5 – 6, 2005, p. 973 – 983.
- A.D. Xenopol şi V. Conta. Seria istorică şi teoria ondulaţiunii universale, în „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţ» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. IV, 2006, p. 313 – 326.
- Izvoare şi contexte istorice pentru "teoria seriilor istorice" la A.D. Xenopol, în "Revista de filosofie", nr. 5-6, 2006, p. 889-907.
- De la teoria „seriilor istorice” la sinteza istorică, „Revista de ştiinţe politice şi relaţii internaţionale”, tom. IV, nr. 1, 2007, p. 36–42.
- Este istoria fatală filosofiei?, în Analele Universităţii „Spiru Haret”, seria Studii de filosofie, nr. 10, 2008, p. 233 – 236.
- Timp şi  destin  la Rădulescu-Motru, în „Revista  de filosofie”, tomul  LVI,  nr. 6, 2009, p. 639 – 646.
- Evoluţie şi circularitate la Noica, în Analele Universităţii „Spiru Haret”. Studii de filosofie, nr. 11, Bucureşti, 2009, p. 55 – 60.
- Istorie şi eternitate în Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, în Analele Universităţii „Spiru Haret”, Seria Studii de filosofie, nr. 12, 2010, p. 65 – 71.
- Dimitrie Cantemir – individul „prezent” în istorie, în „Cogito – revistă de cercetare pluridisciplinară”, vol. II, nr. 4, decembrie 2010, p. 58 – 63.
- Instituţia domniei de drept divin în Ţările Române, în Categorii şi concepte în filosofia ştiinţei, coord. Angela Botez, Henrieta Anişoara Şerban, Gabriel Nagâţ, Marius Augustin Drăghici, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, p. 475 – 482.
- Noica sur le rapport culture – nature dans la philosophie roumaine, în „Symposion”, tom. VIII, nr. 2 (16), 2010, p. 327 – 336.
- Unitatea stilistică a artei medievale româneşti, în „Cercetări filosofice-psihologice”, an III, nr. 1, ianuarie-februarie, 2011, p. 135 – 143.
- Emil Cioran despre timp şi istorie, în „Analele Universităţii din Bucureşti. Seria Filosofie”, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, p. 154 – 160.
- Historical Synthesis and National Creation at Mihai Eminescu and Gh. I. Brătianu, în „Cogito. Multidisciplinary Research Journal”, vol. IV, No. 3/September, 2012, p. 35-45.
- Ştiinţă şi reprezentare în arta Renaşterii, în „Revista de filosofie”, tomul LXI, nr. 3/2014, p. 235 – 244. – Comprehesiune şi devenire. Timpul – factor al unităţii stilistice, în „Revista de filosofie”, nr. 2/2016, p. 109-116. –  La mort à l’ombre de la vie. Essai sur le pessimisme de Cioran, în „Cercetări filosofico-psihologice”,  anul VIII, nr. 2/2016, p. 109-116.
- Bicoming vs historicity in Constantin Noica, în „Revue Roumaine de Philosophie”, tom 61, nr. 2/2017, p. 279-286. – Pentamorfoza artei, o viziune originală asupra fenomenului artistic,la Alexandru Surdu, în „Revista de filosofieˮ, LXV, nr. 1/2018, p. 47-54.
- Poiesis şi metafizică, Revista de filosofie, LXVI, nr. 3, 2019, p. 355-363.    

6. Comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale
- Fiinţa istorică blagiană, Sesiunea de comunicări cu participare internaţională „110 de la naşterea   lui  Lucian Blaga”, organizată  de  către  Institutul  de  Filosofie  şi  Psihologie „C. Rădulescu-Motru” şi Academia Română, Bucureşti, Academia Română, 15 – 16 septembrie, 2005.
- Teoria „seriilor istorice” şi sinteza istoricăA. D. Xenopol şi Gh. I. Brătianu, Sesiunea de comunicări „A. D. Xenopol – orientări în filosofia istoriei”, organizată de Institutul de Relaţii Internaţionale al Academiei Române şi Ministerul Afacerilor Externe, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la apariţia lucrării lui A. D. Xenopol, Cauzalitatea în succesiune, Academia Română, 17 noiembrie, 2006.
- Ideea de istorie în opera lui Constantin Rădulescu-Motru, Simpozionul jubiliar „Modernitatea operei lui Constantin Rădulescu-Motru”, organizat de Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” şi Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii din Bucureşti, Institutul de Filosofie, 16 iunie 2007.
- Metafizica la Conta: între imaginaţie şi ştiinţă, Colocviul Imaginaţie şi intenţionalitate. Perspective istorico-fenomenologice, Institutul de Filosofie şi Psihologie "C. Rădulescu-Motru", 8-9 noiembrie 2007.
- Timp şi istorie la Constantin Noica, Simpozionul naţional „Constantin Noica”, ediţia I, organizat de către Academia Română, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român ASTRA, Societatea Germano-Română de Filosofie, Editura Kron-Art, Fundaţia „Dacia”, Braşov, 16 octombrie 2009.
- A.D. Xenopol, filosof al istoriei, emisiunea radiofonică „Izvoare de filosofie”, Radio România Cultural, 23 mai, 2009.
- Evoluţie şi circularitate la Noica, Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice din Facultatea de  Filosofie, Ştiinţe Politice şi Studii Culturale, Universitatea „Spiru Haret”, 6 mai 2009, Sesiunea I: „Evoluţionismul şi gândirea filosofică contemporană” – 150 de ani de la apariţia Originii speciilor a lui Carles Darwin.
- Experienţă istorică şi comuniune cu divinitatea în Divanul lui Dimitrie Cantemir, Conferinţa internaţională „Dimitrie Cantemir – un simbol al confluenţei civilizaţiilor”, dedicată celebrării a 300 de ani de la înscăunarea în Moldova a lui Dimitrie Cantemir, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 21 – 22 octombrie, 2010.
- Timp şi eternitate la Mircea Florian, Simpozionul naţional „Mircea Florian – opera filosofică de la reconstrucţia datului la ideea recesivităţii”, Bucureşti, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 20 martie 2010.
- Timp şi creaţie în „Mathesis sau bucuriile simple”, Simpozionul naţional „Constantin Noica” – Bucuriile simple, ediţia a II-a, organizat de către Academia  Română, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, Universitatea  de Vest din Timişoara, Universitatea  „Aurel Vlaicu” din Arad, 9 – 10 septembrie 2010.
- Istoria ca formă a eternităţii. Însemnări pe marginea Învăţăturilor lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, „Actualitatea filosofiei lui Mircea Florian”, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii „Spiru Haret”, 17 iunie 2010.
- Titu Maiorescu – actualitatea discursului critic în context contemporan, Colocviul „Titu Maiorescu – istoria filosofiei în contextul criticii culturii”, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, Departamentul de Filosofie Românească, Bucureşti, 8 octombrie 2010.
- Constantin Noica despre arta românească, Simpozionul naţional „Constantin Noica”, ediţia a III-a, Pagini despre sufletul românesc, organizat de Academia Română, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” şi Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Iaşi 5 – 6 mai 2011.
- Emil Cioran – poziţia faţă de istorie: între revoltă şi împăcare, Simpozionul naţional „Emil Cioran – sensuri metafizice, etice şi estetice ale operei”, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 20 mai 2011.
- Durată şi destin istoric în culturile minore la Lucian Blaga, Simpozionul naţional „Epistemologie şi cosmologie la Lucian Blaga”, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 9 noiembrie 2011.
- Fiinţa istorică şi conceptul de circularitate. Idei şi concepte din filosofia românească interbelică (Historical being and the concept of circularity. Ideas and concepts in the interwar Romanian Philosophiy), Conferinţă internaţională  organizată de Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” şi Editura Academiei Române, Bucureşti, 29.08.2011.
- Sinteza istorică prin prisma raportului dintre devenire şi conţinut istoric la Constantin Noica (6 p.), în volumul Simpozionul Naţional Constantin Noica – „La început a fost cuvântul”, organizat de Academia Română, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” şi Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Teologie, mai, 2012.
- Conceptul de cultură naţională la Mihai Eminescu şi Gh. I. Brătianu, în volumul Mihai Eminescu în destinul istoric al României, care cuprinde Comunicările conferinţei cu acelaşi titlu, Piteşti, ianuarie 2012.
- Historical Imaginary in Dimitrie Cantemir’s Work Conferinţei internaţional „Dimensiunea enciclopedică şi universală a operei lui Dimitrie Cantemir”, ediţia a II-a, organizată de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, 26-27 octombrie 2012.
- Tradiţia istorică în opera lui Gh. I. Brătianu, Simpozionul internaţional „Mit şi istorie”, organizat de Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Târgovişte, 1-2 iunie 2012.
- Theoretical Models of the Historical Synthesis, comunicare prezentată la Conferinţa internaţională „Unity and Diversity in Knowledge Sociery”, Academia Română, Filiala Iaşi, 27-30 septembrie 2012.
- Ontologia faptului istoric,  Conferinţa internaţională „Experience and Explonation in Knowledge Society”, organizată de Academia Română, Filiala Iaşi şi Universitatea de Nord din Baia Mare, 22-25 noiembrie 2012.
- Artă şi transfigurare umană la Cioran, comunicare la Colloque International Emil Cioran, XVIIIe édition, Sibiu-Răşinari, du 16 ou 28 mai 2013, organizator Facultatea de  Litere şi Arte, Universitatea „L. Blaga”, Sibiu.
- Tradiţie şi inovaţie în bibliotecile contemporane, lucrare prezentată la Conferinţa internaţională „Biblioteca ştiinţifică – pilon pentru edificarea societăţii cunoaşterii”, organizată de către Academia de Ştiinţă a Republicii Moldova, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”, a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 28 octombrie – 1 noiembrie 2013.
- Cum e posibil ceva nou în ştiinţa Renaşterii din perspectiva lui C. Noica, Simpozionul Naţional „Constantin Noica”, ed. a V-a, „Cum e cu putinţă ceva nou”, 24 – 25 mai 2013, Universitatea de Vest din Timişoara, organizatori Academia Română, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, Universitatea de Vest din Timişoara. – Imagine, semn, reprezentare în arta veche românească. Reflecţii despre filosofia stilului, lucrare prezentată la Conferinţa „Hermeneutica ideii de filosofie românească”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Bucureşti, 8 – 9 noiembrie 2013.
- Chipul şi reprezentarea divinităţii în Divanul lui D. Cantemir,  lucrare prezentată la Simpozionul „Teologie şi logică” organizat de Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, Arad, 18 – 19 aprilie 2013.
- Concepte deschise în estetica Renaşterii, Simpozionul naţional „Constantin Noica”, ediţia a VI-a, „Concepte deschise”, Universitatea din Craiova, Craiova, 23 – 24 mai 2014.
- Dumnezeu şi minima moralia a omului de azi, Simpozionul „Şcoala ardeleană”, ediţia a IX-a, 29 – 31 oct. 2014, Oradea, Episcopia Unită cu Roma, Greco-Catolică, Oradea, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Inst. de Istorie „G. Bariţiu”, Academia Română.
- Motive tradiţionale în arta plastică românească modernă. Rol şi semnificaţie estetică, conferinţa naţională „Contemporanizarea tradiţiei. Identitatea şi alteritate”, ed. I, 30 – 31 oct. 2014, Baia Mare, Univ. Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Limba Română, Muzeul de Etnografie şi Artă din Baia Mare.
- Moartea în umbra vieţii. Eseu despre „pesimismul” cioranian (La mort à l’ombre de la vie. Essai sur le «pessimisme» de Cioran, Colloque international „Emil Cioran”, XXe édition, Sibiu-Răşinari, 7–9 mai 2015, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Litere şi Arte.
- Permanenţa istoriei la Lucian Blaga, Festivalul internaţional „Lucian Blaga”, ediţia a XV-a, Târgu-Mureş, 29 iulie – 2 august 2015, Societatea Scriitorilor Mureşeni – Editura „Ardealul”.
- Artă şi simbol în cultura tradiţională românească, conferinţa internaţională Unitate şi diversitate în context european, Universitatea din Baia Mare,  Facultatea de Lingvistică, 30–31 octombrie 2015.
- Devenirea în limitele realului la Noica,  Simpozionul Naţional „C. Noica”, ediţia a VII-a, „Treptele realităţii”, Aula Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş, 10–11 iunie 2015.
- Permanenţa istoriei la Lucian Blaga, Festivalul internaţional „Lucian Blaga”, ediţia a XV-a, Târgu-Mureş, 29 iulie – 2 august 2015, Societatea Scriitorilor Mureşeni – Editura „Ardealul”.
- Artă şi simbol în cultura tradiţională românească, conferinţa internaţională Unitate şi diversitate în context europea, Universitatea din Baia Mare,  Facultatea de Lingvistică, 30–31 octombrie 2015.
- Devenirea în limitele realului la Noica, în Simpozionul Naţional „C. Noica”, ediţia a VII-a, „Treptele realităţii”, Aula Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş, 10–11 iunie 2015.
- Antropologia stilurilor culturale. Identitate, diversitate, comunicare, Simpozionul International „Modele ale convieţuirii şi ecumenicităţii”, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Centrul de Cercetări în Ştiinţe Politice şi Comunicare, Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere şi Comunicare, Târgovişte, 7 martie 2016. –  Rostire şi rost al gândirii în existenţă la Noica, Simpozionul Naţional „Constantin Noica” ed. a VIII, „Logos, cuvânt, rostire”, Academia Română – Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, Mitropolia Ardealului – Academia Duhovnicească de la Mănastirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, 20–21 mai 2016.
- Fiinţa istorică şi factori stilistici ai devenirii istorice,  Festivalul Internaţional „Lucian Blaga” ediţia a  XVI-a, Societatea Scriitorilor Mureşeni şi Editura Ardealul, Primăria Municipiului Târgu-Mureş, Universitatea „Petru Maior”, Facultatea de Litere, Academia Română – Insitutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulesc-Motru”, Institutul de Cercetări Socioumane „Gh. Şincai”, Uniunea Scriitorilor din România, Revistele „Vatra” şi „Târnava”, Consiliul Judeţean Mureş, Târgu-Mureş, 21–24 iulie 2016.
- The Concept of Entelelehia in Blaga’s perspective. Elements of Historical Anthropology/Conceptul de entelehie la Lucian Blaga. Elemente de antropologie istorică, comunicare la The International Conference 2400 Aristotle, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 25-26 noiembrie 2016.
- Geometrism versus istoricitate la Constantin Noica. Implicaţii stilistice, Simpozionul naţional „Constantin Noica”, ediţia a IX-a, „Creaţie şi frumos în rostirea filosofică românească”, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, Consiliul Naţional Arad, Centrul Cultural Judeţean Arad, 26-27 mai 2017, Arad.
- Together, here and beyond. Reflections on the collective imaginary, International Conference „Cohabitation and ecumenicity. Social imaginaries of cultural diversity”, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Târgovişte, 26-27 mai 2017.
- Artă, frumos, abstract, Conferinţa Internaţională „Tradiţii, identitate, dialog cultural, diversitate/Traditions, National Identity, Intercultural Dialogue, Diversity”, ed. a III-a, Baia Mare, 27-28 octombrie 2017, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Baia Mare.
- Daimonion la Goethe şi la Blaga, Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, ed. a XVII-a, Societatea Scriitorilor Mureşeni şi Editura Ardealul, Primăria Municipiului Târgu-Mureş, Universitatea „Petru Maior”, Institutul de Cercetări Socioumane „Gh. Şincai”, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, Târgu-Mureş, 27-30 iulie 2017.
- Formele fără fond la Titu Maiorescu şi seriile istorice la A. D. Xenopol, Simpoyionul Naţional „C. Rădulescu-Motru”, ed. a II-a, „Maiorescu şi maiorescienii”, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, Institutul de Cercetări Socioumane „Gh. Şincai” Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 25-28 octombrie 2017.
- Ființa ca poiesis în Sentimentul românesc al ființei, în Simpozionul naţional „Constantin Noica”, ediţia a X-a, „Creaţie şi frumos în rostirea filosofică românească”, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, Arhiescopia Râmnicului, Râmnicu Vâlcea, 25- 26 mai 2018.
- Poiesis ca emulație a omului întru asemănare cu divinitatea și autonegare, conferință susținută la Salonul anual de carte, ed. a XXVII-a, Consiliul Județean Ialomița, Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescuˮ, Ialomița, Slobozia, 5 octombrie 2018.
- Experienţă şi cunoaştere la Nae Ionescu, în Simpozionul naţional „Constantin Noica”, ediţia a XI-a, „Raţiune şi credinţă la Constantin Noica şi în şcoala lui Nae Ionescu” (în cadrul 6th International Conference „Politics. Diplomacy. Culture”), 30 mai – 1 iunie 2019,  Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.
- Morala omului de creaţie în personalismul energetic, Simpozionul Naţional „C. Rădulescu-Motru”, ed. a IV-a, Târgu-Mureş, Academia Română, Institutul de Filosofie Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, Institutul de Cercetări Socioumane „Gh. Şincai” ,  Primăria Târgu-Mureş, UMFST, Târgu-Mureş, Facultatea de Ştiinţe şi Litere „Petru Maior”, 19-22 septembrie 2019.
- Sf. Augustin despre mister și cunoaștere în viziunea lui Constantin Noica, Simpozionul național „Constantin Noicaˮ, ed. a XII-a, „Devenirea întru ființăˮ, București, Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motruˮ, 16 octombrie 2020.  

7. Referințe critice  
Recenzii  
Opinii despre cărți În obiectiv: Mihai Popa, The Anthropology of Poiesis [Antropologia poiesis], Cambridge Scholars Publishing, Lady Stephenson Lybrary, Newcastle upon Tyne,UK, 2022.
- Ștefan-Dominic Georgescu, Creație și devenire ‒ semnificații ale poiesis, în „Revista de filosofieˮ, LXIX, 2, p. 251-256, ISSN 0034-8260.
- Sergiu Bălan, Rațiunea ființei sau libertatea de creație în The Anthropology of Poiesis, în „Revista de filosofieˮ, LXIX, 2, p. 257-262, ISSN 0034-8260.
- Prezentare a activității științifice în Enciclopedia reprezentanților scrisului istoric românesc, vol. IV (O‒R), coordonatori Victor Spinei, Dorina N. Rusu, Academia Română, Secția de Științe Istorice și Arheologie, Editura „Karl A. Romstorferˮ a Muzeului Național al Bucovinei, Suceava, 2021, ISBN: 978-606-8698-50-2; 978-606-8698-54-0 (vol. IV).

8. Granturi            
- „Valori şi idei româneşti integrate în paradigma culturii filosofice europene”, Academia Română, 2005 –2006, într-o echipă coordonată de către prof. univ. dr. Angela Botez. 
- „Filosofia ştiinţelor umaniste în România”, Academia Română, 2007 – 2008, într-o echipă coordonată de prof. univ. dr. Angela Botez, GAR nr. 339/2007-2008.
- „Societatea bazată pe cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective”, proiect cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2012 –2013, POSDRU/8911.5/S/56815.
- Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani. Proiectul 9. Cultura românească între naţional, localizare în zona proximă şi universal – Europa multilingvistă, cultura electronică, coordonator acad. Alexandru Surdu, 2016, Academia Română.
- Contribuții filosofice românești la reconfigurarea conceptual-categorială din epistemologie (EPISTERO), membru al colectivului, GAR-UM-2019-XII-3.4-2, finanțat de Fundația „Patrimoniuˮ a Academiei Române, coordonat de Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motruˮ (director grant, Marius-Augustin Drăghici; perioada de desfășurare: 2019‒2022).