CS I dr. Marius Dobre
LISTA  DE  LUCRĂRI  

Cărţi publicate:
1. Însemnări filosofice, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2006.
2. O teorie logică asupra autorităţii, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006.
3. Certitudinile unui sceptic – Emil Cioran, ediția I, Editura Trei, Bucureşti, 2008; ediţia a II-a (Les certitudes d'un sceptique – Emil Cioran), revizuită şi adăugită, Editura Junimea, Iaşi, 2013.
4. Ghid pentru rezolvarea testelor de verificare a raţionamentului logic (co-autor), manual realizat în cadrul Proiectului „Asistenţă tehnică în vederea elaborării testelor de gândire critică”, finanţat de Programul Băncii Mondiale privind reforma sistemului judiciar (consultant Law School Admission Council – SUA), www.inm-lex.ro, 2010.
5. Filosofia lui Mircea Vulcănescu, în colaborare cu Dragoș Popescu şi Victor Emanuel Gica, Editura Paralela 45, Piteşti, 2011.
6. Studii şi eseuri despre Cioran, Editura Junimea, Iaşi, 2013.
7. Logică și gândire critică, Editura Trei, București, 2015.
8. Discurs publicitar, retorică, logică, Editura Trei, București, 2017.    

Studii şi eseuri:
9. „Schiţă despre autoritatea epistemică la Platon”, în: Astra (Braşov), nr. 5, 2000, p. 58-60.
10. „Emil Cioran, fiul risipitor al Mioriţei”, în: Astra (Braşov), nr. 6, 2000, p. 44-45.
11. „Despre două tipuri de logică a autorităţii”, în: Revista de teorie socială, nr. 1, 2002, p. 13-21.
12. „Despre o insuficienţă a democraţiei în raport cu teoria autorităţii epistemice”, în: Revista de teorie socială, nr. 3, 2002, p. 19-21; republicat în Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu, Seria Ştiinţe Sociale, nr. 2, 2008, p, 189-192.
13. „Logica religiei la J. M. Bochenski”, în: Revista de filosofie, nr. 1-2, 2002, p. 41-53; republicat în vol.: Mihai D. Vasile (ed.), Teologie şi analiză, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2007, p. 325-338.
14. „Schiţă asupra unei logici intuiţioniste”, în: Revista de filosofie, nr. 3-4, 2002, p. 115-120.
15. „Două contribuţii în domeniul logicii ale lui Alexandru Surdu”, în volumul  Alexandru Surdu: itinerarii logico-filosofice (coordonatori: Marius Dobre şi Dragoş Popescu), Editura Paideia, Bucureşti, 2003, p. 51-64.
16. „Note despre optimismul lui Constantin Noica”, în: Revista de filosofie, nr. 1-2, 2003, p. 115-120.
17. „Conceptul de autoritate epistemică la J. M. Bochenski”, în: Revista de filosofie, nr. 5-6, 2003, p. 735-750.
18. „Judecata ca element fundamental al logicii tradiţionale”, postfaţă la: Al. Posescu, Teoria logică a judecăţii, Editura Garamond, Bucureşti, 2003, p. 123-130; republicat cu titlul „Teoria logică a judecăţii la Al. Posescu”, în vol.: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu (coordonatori), Istoria logicii româneşti, Editura Tehnică, Bucureşti, 2006, p. 247-253.
19. „Autohtonismul filosofic al lui Mircea Vulcănescu”, în: Revista de filosofie, nr.1-2, 2004, p. 185-192. 20. „The theory of prejudicative forms and its aristotelian origins”, în vol. Rumänische Beiträge zur modernen Deutung der Aristotelischen Logik (herausgegeben von Niels Őfenberger und Alexandru Surdu), Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York, 2004, p. 335-348.
21. „Abordarea sistematică a filosofiei contemporane”, în: Revista de filosofie, nr. 5-6, 2004, p. 823-830.
22.  „Elemente de filosofie a religiei la Mircea Vulcănescu”, în: Revista de filosofie, nr. 1-2, 2005, p. 179-187.
23. „Concepţia despre logică a lui Anton Dumitriu”, în: Revista de filosofie, nr. 5-6, 2005, p. 945-952.
24. „Lecţiile de logică ale lui P.P. Negulescu”, în vol.: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu (coordonatori), Istoria logicii româneşti, Editura Tehnică, Bucureşti, 2006, p. 133-141.
25. „Psihologia consonantistă şi logica rezonanţei la Ştefan Odobleja”, în vol.: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu (coordonatori), Istoria logicii româneşti, Editura Tehnică, Bucureşti, 2006, p. 404-413.
26. „Logică deontică şi axiomatizare a silogisticii la Sorin Vieru”, în vol.: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu (coordonatori), Istoria logicii româneşti, Editura Tehnică, Bucureşti, 2006, p. 603-619.
27. „Studiul dualităţii în logica formală la Petre Bieltz”, în vol.: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu (coordonatori), Istoria logicii româneşti, Editura Tehnică, Bucureşti, 2006, p. 635-641.
28. „Emil Cioran şi comunismul. Între iluzia decretată şi iluzia ipostaziată”, în: Revista de filosofie, nr. 3-4, 2006, p. 663-669.
29. „Ideea de istorie la Emil Cioran”, în: Revista de filosofie, nr. 1-2, 2007, p. 103-110. 30.  „A Formalization of Bochenski`s theory on Epistemic Authority”, în: Revue roumaine de philosophie, nr. 1-2, Tome 51, 2007, p. 225-231; republicat cu titlul „Un sistem formal asupra autorităţii epistemice”, în Probleme de logică, vol. XIII, 2010, p. 128-134.
31.  „Trecut, prezent şi viitor în filosofia românească. O viziune pesimistă”,  în vol.: Viorel Cernica (coordonator), Studii de istorie a filosofiei româneşti, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008, p. 91-99.
32. „Expresie şi scepticism la Emil Cioran”, în vol. Viorel Cernica (coordonator), Studii de istorie a filosofiei româneşti, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008, p. 45-56.
33. „Viaţa ca agonie sau preludiu al morţii la Emil Cioran”, în Revista de filosofie, nr. 5-6, 2008, p. 565-574.
34. „Optimism vs. Pesimism.  Noica şi Cioran”, în vol. Alexandru Surdu (coord.), Studii de istorie a filosofiei româneşti, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009, p. 561-575.
35. „Despre inconsecvenţa logică fundamentală a scepticismului în marginea a două studii de caz – Pyrrhon şi Cioran”, în vol.: Probleme de logică, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009, p. 103-110.
36. „Mircea Vulcănescu despre creştinism şi filosofia creştină în faţa veacului”, în: Cercetări filosofico-psihologice, nr. 1, 2009, p. 131-138.
37. „Pe urmele ultimului mare sceptic”, în: Întâlniri cu Cioran (culegere de texte realizată de Marin Diaconu şi Mihaela-Genţiana Stănişor), vol. I, Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2010, p. 97-107.
38. „Mircea Vulcănescu despre augustinism şi tomism în filosofia medievală”, în: Cercetări filosofico-psihologice, nr. 2, 2010, p. 63-69.
39. „Noi perspective asupra transcendenţei”, în: Cercetări filosofico-psihologice, nr. 2, 2010, p. 199-204.
40. „Portretul unui filosof creştin”, în Analele Universităţii Spiru Haret, seria Studii de filosofie, nr. 12, 2010, p. 23-28.
41. „Constantin Noica despre Europa şi comunism în faţa provocării lui Emil Cioran”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. VII (supliment), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011, p. 137-140.
42. „Eternul ţăran român la judecata lui Noica şi Cioran”, în Simpozionul Naţional Constantin Noica (ediţia a III-a), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011, p. 169.
43. „Emil Cioran despre femeie şi dragoste”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. VII, 2011, p. 67-74.
44. „Câteva impresii de călătorie. La Paris, după Cioran (iulie 2011)”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. VII, 2011, p. 100-104.
45. „How to build an „Anti-theology. The case of Emil Cioran”, în European Journal of Science and Theology, vol. 7, no. 3, 2011, p. 47-58.
46. „Philosophical skepticism at the end of the 20th century”, în Cogito, vol. III, no. 4, 2011, p. 41-47.
47. „La suprême injustice ontique, la naissance”, în Cogito, vol. III, no. 3, 2011, p. 17-24.
48. „A Paideic Model in Romanian Philosophical Orthodoxism”, în European Journal of Science and Theology, vol. 8, no. 2, 2012, p. 25-37.
49. „Traces of Buddhism in the Works of Emil Cioran”, în European Journal of Science and Theology, vol. 9, no. 3, 2013, p. 95-104.
50. „Semnificaţii ale limbajului filosofic românesc în dezbaterea lui Vulcănescu, Cioran şi Noica”, în vol. Simpozionul Naţional Constantin Noica (ediţia a IV-a), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2013, p. 79-84.
51. „Emil Cioran au jugement de l’histoire. Dossier politique”, în Revue roumaine de philosophie, vol. 57, nr. 2, 2013, p. 331-356.
52. „Gândirea critică. Câteva repere”, în Probleme de logică, vol. XVI, Editura Academiei Române, București, 2013, p. 173-181; republicat în Revue roumaine de philosophie, vol. 59, nr. 1, 2015.
53. „Cum e cu putință să-ți iubești condiția de român. Cazul Constantin Noica”, în vol. Simpozionul Naţional Constantin Noica (ediţia a V-a), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2013, p. 125-128.
54. „Teoria sofismelor în abordări contemporane de gândire critică”, în Revista de filosofie, tom LXI, nr. 2, 2014, p. 133-144.
55. „Concept deschis: istoria filosofiei”, în vol. Simpozionul Naţional Constantin Noica (ediţia a VI-a), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2014, p. 231-233.
56. „Considerații filosofico-psihologice asupra naționalismului rusesc”, în Cercetări filosofico-psihologice, anul VI, nr. 1, 2014, p. 55-60; republicat în Cohabitation and Ecumenicity. Competing Social Imaginaries of Cultural Diversity, edited by Daniel Cojanu, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2017, p. 79-89 („Philosophical-Psychological Remarks on Russian Nationalism”).
57. „La transfiguration dʼun amour: lʼamour du pays”, în Cioran, archives paradoxales. Nouvelles approches critiques (sous la direction dʼAurelian Demars, Nicolas Cavaillès, Caroline Laurent et Mihaela-Gențiana Stănișor), Classiques Garnier, Paris, 2015, p. 65-71.
58. „Argumentarea în gândirea critică. Forme speciale de argumentare”, în: Revista de filosofie, tom LXII, nr. 1, 2015, p. 42-57.
59. „Destin et lamentation nationale”, în vol.: Cioran, archives paradoxales. Nouvelles approches critiques (sous la direction dʼAurelian Demars et Mihaela-Gențiana Stănișor), Classiques Garnier, Paris, 2015, p. 79-84
60. „Despre noțiunile generale și abstracte”, în vol. Simpozionul Naţional Constantin Noica (ediţia a VII-a), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2015, p. 103-108
61. „Declinul unei civilizații”, în Cercetări filosofico-psihologice, Anul VII, nr. 2, 2015, p. 143-149
62. „Repere intuiționiste în logica românească”, în Probleme de logică, vol. XVIII, Editura Academiei Române, București, 2015, p. 131-140  
63. „Fatalismul românesc și Miorița”, în vol.: Claudiu Baciu, Marius Dobre (coordonatori), „Miorița” în cumpăna vremurilor. Perspective filosofice, Editura Academiei, Române, București, 2016, p. 187-206
64. „Noica și limba română”, în vol. Simpozionul Naţional Constantin Noica (ediţia a VIII-a), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2016, p. 69-74
65. „Despre convingere, adevăr și sofism în discursul publicitar”, în Probleme de logică, vol. XIX, Editura Academiei Române, București, 2016, p. 105-117; republicat în Revue roumaine de philosophie, Tome 61, nr. 2, 2017, p. 323-336 („Sur la persuasion, la verité et le sophisme dans le discours publicitaire”)
66. „Argumentarea vechilor sofiști, un prim model al discursului manipulator”, în: Revista de filosofie, tom LXIV, nr. 1, 2017, p. 127-134
67. „Filosofia spațiului plan sau Bărăganul reinventat la Vasile Băncilă”, în: Revista de filosofie, tom LXIV, nr. 4, 2017, p. 431-438
68. „Este posibilă o psihologie a poporului român?”, în vol. Simpozionul Național Constantin Rădulescu-Motru, ediția I, Editura Academiei Române, București, 2017, p. 91-98
69. „Problema neantului în filosofia lui Noica”, în vol. Simpozionul Național Constantin Noica, ediția a IX-a, Editura Academiei Române, București, 2017, p. 93-97
70. „Trei modele de neosofistică”, în Probleme de logică, vol. XX, Editura Academiei Române, București, 2017, p. 33-41
71. „Teoria formelor fără fond. Contribuții ale lui C. Rădulescu-Motru”, în vol. Simpozionul Național Constantin Rădulescu-Motru, ediția a II-a, Editura Academiei Române, București, 2018, p. 161-165
72.  „Raportul dintre logica clasică și logica matematică”, în Revista de filosofie, Tomul LXV, nr. 1, 2018, p. 15-34
73. „Despre analogie în gândirea greacă veche. Repere introductive”, în Revista de filosofie, Tomul LXV, nr. 2, 2018, p. 167-175
74. „Este filosofia nesistematică într-adevăr nesistematică?”, în Revista de filosofie, Tomul LXV, nr. 2, 2018, p. 407-414
75. „Cioran și psihanaliza”, în Cercetări filosofico-psihologice, anul X, nr. 1, 2018, p. 21-28.
76. „Conceptul de manipulare în abordare psihologică”, în Cercetări filosofico-psihologice, anul X, nr. 2, 2018, p. 75-84.
77. „Alternativa morală și optimismul lui Constantin Noica”, în Simpozionul Național Constantin Noica, ediția a X-a, Editura Academiei Române, București,  2018, p. 111-118.
78. „Argumentarea prin analogie. Puncte de vedere logice și retorice”, în Alexandru Surdu, Dragoș Popescu, Ștefan-Dominic Georgescu (coordonatori), Probleme de logică, vol. XXI, Editura Academiei Române, București, 2018, p. 25-42.
79. „Teoria dreptății din Republica în fața atacului popperian”, în Studii de teoria categoriilor, vol. X, Editura Academiei Române, București,  2018, p. 53-60.
80. „Logica intelectului, logica rațiunii și logica speculațiunii”, în Studii de istorie a filosofiei românești, vol. XIV, Editura Academiei Române, București, 2018, p. 46-58.
81. „Filosofie a religiei și logică la Nae Ionescu”, în Alexandru Surdu, Dragoș Popescu, Ștefan-Dominic Georgescu (coordonatori), Istoria filosofiei românești, Editura Academiei Române, București, 2018, p. 187-195.
82.  „Autohtonism filosofic la Mircea Vulcănescu”, în Alexandru Surdu, Dragoș Popescu, Ștefan-Dominic Georgescu (coordonatori), Istoria filosofiei românești, Editura Academiei Române, București, 2018, p. 196-202.
83.  „Problema etnicului în scrierile lui Vasile Băncilă”, în Alexandru Surdu, Dragoș Popescu, Ștefan-Dominic Georgescu (coordonatori), Istoria filosofiei românești, Editura Academiei Române, București, 2018, p. 227-229.
84. „Probleme filosofice în opera lui Emil Cioran”, în Alexandru Surdu, Dragoș Popescu, Ștefan-Dominic Georgescu (coordonatori), Istoria filosofiei românești, Editura Academiei Române, București, 2018, p. 230-233.
85. „Definiția. Perspective logice clasice și moderne”, în Alexandru Surdu, Dragoș Popescu, Ștefan-Dominic Georgescu (coordonatori), Probleme de logică, Editura Academiei Române, București, 2019, p. 117-129.
86.  „Vocație și profesionalism în viziunea lui Constantin Rădulescu-Motru”, în Simpozionul Național Constantin Rădulescu-Motru, ediția a III-a, Târgu-Mureș, 2018, Editura Academiei Române”, București, 2019, p. 175-188.
87. „Noica și Cioran despre destinul Europei”, în Simpozionul Național Constantin Noica, ediția a XI-a, Editura Academiei Române”, București, 2019, p. 102-109.
88. „Tehnici argumentative retorice în fața unor tehnici corespondente din argumentarea logică”, în Revista de filosofie, Tomul LXVI, nr. 2, 2019, p. 133-149.
89. „Alăturări dificile. (I): Carnap și Cioran”, în Revista de filosofie, Tomul LXVI, nr. 4, 2019, p. 476-482. 90. „Gândire pozitivă vs. scepticism elementar”, în Revista de filosofie, Tomul LXVI, nr. 5, 2019, p. 649-658.
91. „Cultură majoră și cultură minoră (Emil Cioran)”, în Barbara Cassin (ed.), Vocabularul european al filosofiilor, Editura Polirom, 2020, p. 248-249.
92. „Forme prejudicative”, în Barbara Cassin (ed.), Vocabularul european al filosofiilor, Editura Polirom, Iași, 2020, p. 993-994.
93. „Consonantism”, în Barbara Cassin (ed.), Vocabularul european al filosofiilor, Editura Polirom, Iași, 2020, p. 1419.
94. „Elemente de argumentare în filosofia vechilor sceptici”, în Alexandru Surdu, Claudiu Baciu, Ion Tănăsescu, Sergiu Bălan (editori), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XXVIII, Editura Academiei Române, București, 2020, p. 9-42.
95. „Conceptul de optimism elementar. Scurte preliminarii la o filosofie a optimismului”, în Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (editori), Studii de teoria categoriilor, vol. XII, Editura Academiei Române, București, 2020, p. 73-88.
96. „Procedeul inductiv în retorică și gândirea critică”, în Alexandru Surdu, Ștefan-Dominic Georgescu (editori), Probleme de logică, vol. XXIII, Editura Academiei Române, București, 2020, p. 135-160.
97. „Gândirea critică și noțiunile științifice”, în Alexandru Surdu, Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâț (editori), Studii de epistemologie și de teorie a valorilor, vol. IV, Editura Academiei Române, București, 2020, p. 19-31.
98. „Principiul specializării la Constantin Rădulescu-Motru”, în Simpozionul Național Constantin Rădulescu-Motru, ediția a IV-a, Târgu-Mureș, Editura Academiei Române, București, 2020, p. 165-170.
99. „Holomerul și exemplul generic”, în Simpozionul Național Constantin Noica, ediția a XII-a, cu tema „Devenirea întru ființă”, Editura Academiei Române, București, 2020, în curs de apariție.
100. „Blaga și filosofia științei”, în Revista de filosofie, LXVII, nr. 6, 2020, p. 679-685.
101. „Une esquisse sur la philosophie de Cioran”, în Revue roumaine de philosophie, nr. 1, 2021, p. 7-14. 102.  „Concepția despre logică a lui Constantin Rădulescu-Motru”, în Revista de filosofie, nr. 2, 2021, p. ...