VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

coin_athena_tr.png
S.I.F.R.

sifr-logo.jpg
LEGĂTURI

ar_hp21.png

EAR_logo.jpg
Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
Acad. Alexandru Boboc


alexandru-boboc.jpgProf. Dr. Alexandru BOBOC
n. 20.02.1930, Dumbrava / Mehedinţi;
absolvent (1957) al Facultăţii de Filosofie a Universităţii Bucureşti;
doctor în filosofie din 1964;
profesor titular din 1972;
membru titular al Academiei Române din 2012.

pdf_ico.png Curriculum vitae

LISTĂ DE LUCRĂRI (selecţie)

A.    Cărţi
1.    Kant şi neokantianismul, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1968, 349 p.
2.    Etică şi axiologie în opera lui Max Scheler, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1971, 245 p.
3.    Nicolai Hartmann şi realismul contemporan, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1973, 220 p.
4.    Neopozitivismul şi ştiinţa contemporană, Bucureşti, Ed. Politică, 1974, 90 p.
5.    Istoria filosofiei contemporane, Filosofia nemarxistă la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1976, 245 p.
6.    Fenomenologia şi ştiinţele umane, Bucureşti, E.P., 1979, 131 p.
7.    Filosofia contemporană. Orientări şi tendinţe în filosofia nemarxistă din secolul XX, Bucureşti, E.D.P., 1980, 228 p.
8.    Filosofia contemporană. Marxismul şi confruntările de idei în lumea contemporană, Bucureşti, E.D.P., 1982, 395 p.
9.    Confruntări de idei în filosofia contemporană. În jurul problematicii unor mari dispute din gândirea secolului al XX-lea, Bucureşti, E.P., 1983, 358 p.
10.    Adevăr şi conştiinţă istorică. Confruntări contemporane între hermeneutică şi dialectică în metodologia ştiinţelor umane, Ed. Politică, 1988, 202 p.
11.    Filosofia contemporană. Orientări şi stiluri de gândire semnificative, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1995, 239 p.
12.    Limbaj şi ontologie. Semiotica şi filosofia modernă a limbajului, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1997, 141 p.
13.    Semiotică şi filosofie. Cu texte de referinţă, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1998, 135 p.
14.    Hermeneutică şi ontologie. Prolegomene la o reconstrucţie modernă în filosofia culturii, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1999, 128 p.
15.    Zugänge zum Sein. Aufsätze zur Philosophie und ihrer Geschichte in vergleichender Sicht, Bucureşti, Ed. Paideia, 1999, 305 p.
16.    Cunoaştere şi comprehensiune. Hermeneutica şi ştiinţele umane, Bucureşti, Ed. Paideia, 2001, 305 p.
17.    NIETZSCHE. Între elenism şi modernitate sau dincolo de actual şi „inactual” Cluj-Napoca, Editura „Grinta”, 2003, 175 p.                   
18.    Limbaj şi cunoaştere. Consideraţii asupra interacţiunii dintre semiotică, logică şi filosofie, Bucureşti, Editura „Cartea Universitară”, 2005, 150 p.
19.    Formă şi valoare în orizontul filosofiei culturii, Cluj-Napoca, Editura „Grinta”, 2005, 182,p.
20. Vergleichende Philosophie.Methoden und Grundlinien einer integrativen Kulturanalyse, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, 324 p          
21. Filosofi contemporani. Fenomenologie, hermeneutică şi ontologie (de la Brentano şi Nietzsche la Heidegger şi Sartre), Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2006, 268 p.                           
22. Filosofi contemporani. Orientări şi stiluri de gândire în epoca reconstrucţiei moderne în filosofie (transcendentalism, psihologism, intuiţionism, pozitivism şi filosofie analitică), Editura Grinta, 2007, 246 p.       
23. Filosofi moderni. Studii de filosofie universală şi comparată, Bucureşti, Editura Floare Albastră, 2007, 240 p. 
24. Filosofie românească. Studii istorico-filosofice în perspectivă comparată, Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2007, 305 p.               
25. Cultură modernă şi „tradiţie de cultură”. Încercare de analiză integrativă în filosofia culturii, Editura Grinta, 2008, 207 p.           
26. Raţionalismul modern. Stil de gândire şi formă de viaţă, Editura Grinta, 2010, 170 p.                                   
27. Kant şi gândirea contemporană, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, 206 p.                               
28. Filosofie românească. Studii istorico-filosofice, Editura Academiei Române, 2011, 197 p.                           
29. Sprache und Erkenntnis. Sprachphilosophische Untersuchungen, Editura Grinta, 2011, 245 p.
30. Filosofie şi ştiinţă în epoca modernităţii târzii. Reconstrucţii filosofice sub impactul spiritului ştiinţific modern, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, 275 p.
31. Filosofie şi cultură. Reevaluare şi reconstrucţie modernă în filosofie (de la Nietzsche la Heidegger), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, 395 p.                                                                            

B.    Prefeţe şi introduceri la traduceri şi la editări din filosofia universală şi din filosofia românească.
1.    „Studiu introductiv” la: Aristotel, Despre suflet, trad. de N. I. Ştefănescu, Ed. Ştiinţifică, 1969, p. 5-22.
2.    „Notă introductivă” la: Parva naturalia, trad. de S. Mironescu şi C. Noica, Ed. Ştiinţifică, 1972, p. 7-13.
3.    N. Hartmann şi estetica modernă, „Studiu introductiv” la: N. Hartmann, Estetica, trad. C. Floru, Ed. Univers, 1974, p. V-LIV.
4.    Joh. Volkelt şi estetica modernă, „Prefaţă” la: Joh.Volkelt, Estetica tragicului, Ed. Univers, 1978, p. 5-52.
5.    „Prefaţă” la: A. Schaff, Istorie şi adevăr, trad. de Al. Boboc şi I. Mihăilescu, Ed. politică, 1982, p. 8-17.
6.    „Studiu introductiv” (în colab.), p. V-XV, şi note (p. 391-404) la: Al. Bogza, Realismul critic, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983.
7.    „Apropiere şi distanţare. În jurul semnificaţiei unei înţelegeri şi interpretări a artei din perspectiva filosofiei”, în W. Biemel, Expunere şi interpretare, trad. G.Purdea, Ed. Univers, 1987, p. 5-20.
8.    „Cartesian şi neocartesian în studiul modern al limbajului. Modalităţi semnificative ale prezenţei Discursului despre metodă în gândirea contemporană”, în vol. Descartes şi spiritul ştiinţific modern. René Descartes, Discurs despre metoda de a ne conduce bine raţiunea şi a căuta adevărul în ştiinţe, trad. de Daniela Rovenţa-Frumuşani şi Alexandru Boboc,  Note, comentarii şi bibliografie de Al. Boboc, Bucureşti, Ed. Academiei Române, 1990, p. 76-94; 155-188.
9.    „Prefaţă” la: E. Husserl, Scrieri filosofice alese, trad., note, comentarii şi bibliografie de Al. Boboc, Bucureşti, Ed. Academiei Române, 1993, p. 7-14 (Bibliografie, p. 231-253).
10.    „Postfaţă” la: E. Husserl, Filosofia ca ştiinţă riguroasă, trad., note şi comentarii de Al. Boboc, Bucureşti, Ed. Paideia, 1994, p. 95-128.
11.    „Notă introductivă” la: G.W.F.Hegel, Scrieri teologice de tinereţe, I: Viaţa lui Iisus, traducere, note şi comentarii de Al. Boboc, Bucureşti, Ed. Paideia, 1994, p. 7-8; 100-116.
12.    „Schopenhauer în gândirea contemporană”, în vol.: Ion Petrovici, Schopenhauer. Viaţa şi opera (1937), ediţie, postfaţă şi bibliografie, Bucureşti, Ed. Garamond, 1995, p. 153-165.
13.    „Ion Petrovici şi spiritul filosofic”, în vol.: Ion Petrovici, Filosofi contemporani. Studii istorico-filosofice, ediţie, postfaţă şi note de Al. Boboc, Bucureşti, Ed. Garamond, 1997, p. 7-9; 285-292.
14.    „N. Hartmann în gândirea contemporană; Aporetică şi dialectică la Aristotel şi N. Hartmann”, în vol. Nicolai Hartmann. Vechea şi noua ontologie şi alte scrieri filosofice, traducere, note şi postfaţă de Al.Boboc, Bucureşti, Ed. Paideia, 1997, p. 175-205.
15.    „Notă introductivă” la: Edmund Husserl, Criza umanităţii europene şi filosofia, traducere, note şi comentarii de Al. Boboc, Bucureşti, Ed. Paideia, 1997, p. 5-10, 141-158.
16.    „Semiotică şi filosofie. Prolegomena la o «Semiotică a tăcerii»”, în vol.: Semiotică şi filosofie. Texte de referinţă, selecţie, studiu introductiv, note şi comentarii, Al. Boboc, Bucureşti, E.D.P., 1998, p. 7-31.
17.    „C. Rădulescu-Motru în gândirea contemporană”, în vol.: Constantin Rădulescu-Motru, Psihologia poporului român şi alte studii de psihologie socială, ediţie şi note de Al.Boboc, Bucureşti, Ed.Paideia, p. 181-193.
18.    „Husserl în gândirea contemporană”, în vol.: Edmund Husserl, Conferinţe pariziene şi alte scrieri filosofice, traducere, note, postfaţă şi comentarii de Al. Boboc, Bucureşti, Ed. Paideia, 1999, p. 137-180.
19.    „Ideea critică şi perspectivele filosofiei moderne”, în vol.: Kant prin el însuşi, Bucureşti, Ed. Paideia (col. „Mari gânditori prin ei înşişi”), 2000, p. 5-10; 83-104.
20.    „Carnap în gândirea contemporană”, în vol.: Rudolf Carnap, Vechea şi noua logică, Bucureşti, Ed. Paideia, (col. „Mari gânditori prin ei înşişi”), 2001, p. 5-10; 139-195.
21.    „Max Scheler în gândirea contemporană”, în vol.: M. Scheler, Poziţia omului în cosmos. Concepţie filosofică despre lume, trad. de V. Muscă şi Al. Boboc, Bucureşti / Cluj-Napoca, Ed. Paralela 45, 2001, p. 117-133.
22.    „Leibniz. Logică şi metafizică. Ideeia «lumilor posibile» şi reconstrucţia modernă în filosofie”, în vol.: G. W. Leibniz, Primae veritates şi alte scrieri de logică şi metafizică, Bucureşti, Ed. Paideia (col. „Mari gânditori prin ei înşişi”), 2002, p. 5-17; 219-251.
23.    „Leibniz astăzi. Consideraţii asupra acţiunii istorice a operei lui Leibniz”, în: Ibidem, p. 172-239.
24.    „Nietzsche, filosof al reevaluărilor”, în vol.: Nietzsche. Între elenism şi modernitate ..., 2003, p. 7-49.
25. „Conceptul de „spirit” în filosofia lui Hegel”, Postfaţă, în: G. W. F. Hegel, Filosofia ca sistem şi sistemul ca istorie. Programul şi trei introduceri în sistem. Hegel prin el însuşi, Bucureşti, Editura Paideia, 2006, p. 261-282.   
26. „Leibniz şi reconstrucţia modernă în logică şi filosofie”, Postfaţă, în G.W. Leibniz, Characteristica universalis şi alte scrieri, Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2008, p. 107-128.               
27. „Schopenhauer şi «metafizica Voinţei»: Critica modernităţii şi preludii la postmodern”, Postfaţă, în: A. Schopenhauer, Lumea ca Voinţă şi reprezentare (selecţie), Editura Grinta, 2008, p. 129-141.           
28. „N. Hartmann în gândirea contemporană”, Postfaţă, în: N. Hartmann, Problema fiinţei spirituale şi alte scrieri filosofice, Editura Grinta, 2008, p. 155-163.
    29. „Postfaţă”, în: E. Husserl, Criza umanităţii europene şi filosofia (şi alte scrieri),            Editura Grinta, 2009, p. 115-146.           
30. Speculativ şi „gândire speculativă”, în: Fenomenologia spiritului, Postfaţă,       în: G.W. Hegel, Fenomenologia spiritului (Prefaţă). Viaţa lui Isus şi alte scrieri,         Editura Grinta, 2009, p. 207-228.               
31. „Kant şi filosofia modernă”, Postfaţă, în: Imm. Kant, Ce este «luminarea» şi alte  scrieri, Editura Grinta, 2010, p. 111-136.           
32. „Descartes et la présence du Discours de la Méthode dans la pensée  contemporaine”, Postfaţă, în: R.Descartes, Discurs despre metoda de a ne  conduce bine raţiunea şi a cânta adevărul în ştiinţe, Editura Grinta, 2010, p. 97-118.                                   
33. „Notă introductivă” la: H Rickert, Ştiinţa culturii şi ştiinţa naturii, Editura Grinta, 2012, p. 5-11.
34. „Logică şi filosofie în opera lui Carnap”, Postfaţă la Rudolf Carnap, Sintaxa logică a limbajului (Introducere). Logica veche şi logica nouă şi alte scrieri, Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2013, p. 173-189.

C.    Traduceri
1.    J. Kopper, În jurul teoriei lui Kant despre judecăţile de cunoaştere, cu notă interpretativă, în: Revista de filosofie, nr. 3, 1977, p. 371-381.
2.    A. Schaff, Istorie şi adevăr (în colab. cu I.Mihăilescu), Ed. Politică, 1982, 372 p.
3.    Filosofia contemporană în texte alese şi adnotate: Partea I (în colab. cu I.N.Roşca),  Tipografia Universităţii Bucureşti, 1985 (reprod. în 1986, 1987, 1988), p. 23-32, 73-94, 253-260, 261-318, 319-344, 345-387, 473-482, 483-490, traduceri (din: W. Dilthey, H. Rickert, E. Cassirer, E. Husserl, N. Hartmann, M.Heidegger, H.-G. Gadamer, G.W.F. Hegel); Partea II-a (p. 85-191; 208-258; 275-317; 404-436; 501-525) traduceri (din: E. Husserl, M. Heidegger, H.-G. Gadamer, G. Schmidt, A. Schaff, G.W.F. Hegel), T.U.B. (în colaborare cu I. N. Roşca), 1990.
4.    Spiegel – Gespräch mit Martin Heidegger am 23. September 1976 – Ultimul interviu al lui M.Heidegger – cu Notă introd. şi Postfată, în: Revista de istorie şi teorie literară, Anul XXV, Nr. 3-4 (1987), p. 114-123; Anul XXVI, Nr. 1-2 (1988), p. 111-119. Reluare în: Filosofie contemporană, Ed. Garamond, 1995, p. 255-290.
5.    E. Husserl „Fenomenologia” – Art. din Encyclopedia Britanica (Proiectul I), cu notă introd., în: Revista de istorie şi teorie literară, Nr. 3-4 (1989), p. 107-116.
6.    R. Descartes, Discurs despre metoda de a ne conduce bine raţiunea şi a căuta adevărul în ştiinţe (în colab. cu Daniela-Rovenţa Frumuşani), în vol.: Descartes şi spiritul ştiinţific modern, Bucureşti, Ed. Academiei Române, 1990, p. 111-193.
7.    E. Husserl, Articole (varianta II) pentru „Enciclopedia Britanică”,în: Filosofia contemporană. Texte alese, traduse şi comentate de Al.Boboc şi I. N. Roşca, Bucureşti, Ed. Garamond, 1995, p. 112-140.
8.    E. Husserl, Scrieri filosofice alese (Despre logica semnelor; Ideea de fenomenologie; Ideea de cultură filosofică; Articol varianta I; pentru Enciclopedia Britanică; Conferinţe pariziene; Postfaţă, 1930 la Idei pentru o fenomenologie pură şi o filosofie fenomenologică; Criza umanităţii europene şi filosofia), cu prefaţă note şi comentarii, bibliografie, Bucureşti, Ed. Academiei Române, 1993, 255 p.
9.    E. Husserl, Filosofia ca ştiinţă riguroasă (cu note, comentarii, postfaţă), Ed. Paideia, 1994, 140 p.
10.    G. W. Hegel, Scrieri teologice de tinereţe, I: Viaţa lui Iisus, Paideia, 1995, 116 p
11.    G. W. F. Hegel, Cel mai vechi sistem de program al idealismului german, în: op. cit., p. 117-119.
12.    E. Rickert, Sens şi valoare (din vol.: Obiectul cunoaşterii. Introducere în filosofia transcendentală), în: Filosofie contemporană, Texte alese, traduse şi comentate de Al. Boboc şi Ioan N. Roşca, Ed. Garamond, Bucureşti, 1995, p. 11-23.
13.    E. Cassirer, Filosofia formelor simbolice – Introducere (I), în: op.cit. p. 95-111.
14.    H.-G. Gadamer, Adevăr şi metodă – Introducere, în: op.cit. p. 248-254.
15.    W. Biemel, Heidegger şi fenomenologia, în: M. Heidegger, Timp şi fiinţă, trad.  de D. Tilinca şi M.Guram, Ed. „Jurnalul literar”, 1995, p. 56-64 (reluare în: E.Husserl, Criza umanităţii europene şi fenomenologia, Paideia, 1997, p. 179-203).
16.    E. Husserl, Criza umanităţii europene şi filosofia, Paideia, 1997, 158 p.
17.    N. Hartmann, Vechea şi noua ontologie şi alte scrieri filosofice (Autoreferire la „Logica fiinţei a lui Platon”; Posibilitate şi realitate: „Lumi posibile”; Problema fiinţei spirituale –  Introducere; Problema valorii în filosofia contemporană: Etica – Introducere; Poziţia valorilor estetice în domeniul valorilor în genere; Autoexpunere în „Philosophen Lexicon”), note şi postfaţă, anexe, Ed. Paideia, 1997, 205 p.
18.    E. Husserl, Conferinţe pariziene şi alte scrieri filosofice (Articol, varianta II, pentru „Enciclopedia Britanică”, Ideea de cultură filosofică), Ed. Paideia, 1999, 137 p.
19.    M. Scheler, Concepţia filosofică despre lume, în: Revista de filosofie nr. 3-4 (1999), p. 205-216.
20.    J. Simon, Limbajul la Kant, în: Revista de filosofie, nr. 3-4 (2000), p.  365-377.
21.    Din Corespondenţa lui Frege cu D. Hilbert, E. Husserl, B. Russell, ş.a. în: Semiotică şi filosofie. Texte de referinţă, selecţie, studiu introd., note şi comentarii de Al. Boboc, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1998, p. 72-73.
22.    G. Frege, Consideraţii despre sens şi semnificaţie, în: op.cit. p. 73-74
23.     M. Scheler, Concepţia ştiinţifică despre lume, în: M. Scheler, Poziţia omului în cosmos,  Bucureşti / Cluj-Napoca, Ed. Paralela 45, 2001, p. 101-116.
24.    E. Husserl, Ideea de fenomenologie şi alte scrieri filosofice, ed., trad., note şi postfaţă de Al. Boboc, Cluj-Napoca, Ed. Grinta, 2002, 151 p. (în: „Cuprins”: Două scrisori ale lui Husserl către Brentano; Bibliografie).
25.    G.W.Leibniz, Noi eseuri asupra intelectului uman, trad.(în colab.), ed., note şi comentarii, anexe de Al.Boboc, Cluj-Napoca, Ed. Grinta, 2002, 570 p.
26.    J. Simon, Noua imagine a lui Nietzsche, în: Revista de filosofie, nr. 5-6 (2003), p. 585-592.
27.    Imm. Kant, Cercetare asupra evidenţei principiilor teologiei naturale şi ale moralei, în: Revista de filosofie, nr. 3-4 (2004), p. 325-3245.
28.    Ce este «luminarea». Teze, definiţii şi semnificaţii (ediţie, traducere, note şi postfaţă de Al.Boboc), Paideia, Bucureşti, 2005, 114 p.
29. G.W. Leibniz, Noi Eseuri asupra intelectului uman (în colaborare cu Mihaela         Pop, şi Delia Şerbescu), note, comentarii şi anexe (p. 32-33; 67-72; 199-210; 281-287; 435-463), Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2003, 448 p.
30. W. Biemel: Heidegger ca profesor¸Heidegger şi fenomenologia, în vol.;  W. Biemel, Fenomenologie şi hermeneutică Editura Pelican, 2003, p. 25-61.
31. Fr. Nietzsche, Nihilism european, în: Revista de filosofie nr. 5-6 (2006), p. 1117- 1182.                               
32. G.W. Hegel, Filosofia ca sistem şi sistemul ca istorie. Programul şi trei  introduceri în sistem – Hegel prin el însuşi (Ediţie, traducere, note, comentarii şi postfaţă), Bucureşti, Editura Paideia, 2006, 284 p.   
33. H.-G. Gadamer, Cercul comprehensiunii, în: Revista de filosofie, nr. 1-2 (2007), p. 179-186.                            
34. A. Schopenhauer, Lumea ca Voinţă şi Reprezentare (Selecţia textelor, traducere, note şi postfaţă), Editura Grinta, 2008, 151 p.
35. N. Hartmann, Problema fiinţei spirituale şi alte scrieri filosofice, (traducere, note, postfaţă şi bibliografie), Editura Grinta, 2008, 184 p.       
36. G. W. Leibniz, Characteristica universalis şi alte scrieri (traducere, note, postfaţă şi anexe), Editura Grinta, 2008, 184 p.               
37. E. Husserl, Criza umanităţii europene şi filosofia. Despre logica semnelor şi alte scrieri) traduceri, note şi comentarii, postfaţă), Editura Grinta, 2009, 209 p.           
38. G.W. F. Hegel, Fenomenologia spiritului (Prefaţă). Viaţa lui Isus şi alte scrieri (traducere, note şi postfaţă), Editura Grinta, 2009, 229 p.
39. Imm. Kant, Ce este «luminarea»? şi alte scrieri (Ediţie, traducere, note, postfaţă şi anexe), Editura Grinta, 2010, 169 p.           
40. R. Descartes, Discurs despre metoda de a ne conduce bine raţiunea şi a căuta adevărul în ştiinţe (traducere, note, comentarii, anexe şi postfaţă), Editura Grinta, 2010, 161 p.                        
41. H. Rickert, Ştiinţa culturii şi ştiinţa naturii, Editura Grinta, 2012, 205 p.
42. R.Carnap, Sintaxa logică a limbajului (Introducere). Logica veche şi logica nouă şi alte scrieri, Editura Grinta, 2013, 191 p.
                
D.    Participări la elaborarea unor lucrări colective.
1. Mic Dicţionar filosofic, Ed. Politică, 1969 (cu 46 de termeni). Dicţionar de filosofie, Ed. Politică, 1978 (cu 95 de termeni).
2. Filosofia contemporană. Probleme, teorii curente. Cercetare bibliografică B.C.U., 1977-1987 (anual cu referate, prezentări, traduceri, prefeţe şi coordonare şt.).
3. Manual de limba germană. Texte de specialitate, filosofie şi sociologie, de J.Livescu şi F.Gradin, în colaborare cu Alexandru Boboc Tipografia Universităţii Bucureşti, 1981, 212 p.
4. Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. I-X (1969-1989), Ed. Academiei Române; vol. XI-XII (2003-2004); vol. XIII-XX (2005-2012).       
5. Probleme de logică, vol. XII (2009); vol. XV (2012), Editura Academiei Române.   

E.    Studii şi articole în volume colective şi reviste (inclusiv în limbi străine)
1.    Unele aspecte filosofice ale semanticii, în: Revista de filosofie, nr. 9, 1966, p. 1137-1148.
2.    Sensul operei istorico-filosofice a neokantienilor, în: Ibidem, nr. 1, 1967, p. 27-37.
3.    Kant şi filosofia culturii, în: Analele Universităţii Bucureşti, Filosofie, 1967, p. 39-48.
4.    Kant und das Problem der Metaphysik, în: Revue Roumaine des Sciences Sociales, nr. 2, 1967, p. 135-145.
5.    Probleme filosofice ale limbajului, în vol.: Limbaj-logică-filosofie, Bucureşti, Ed. Şt., 1968, p. 213-261.
6.    Sinn und Wert in der Auffassung Rickerts, în: Revue Roumaine des Sciences, nr. 1, 1968, p. 65-70.
7.    Filosofia istoriei şi a culturii în neokantianism, în: Studii de istorie a filosofiei universale, vol. I, Bucureşti, Ed. Academiei, 1969, p. 83-115.
8.    Die kritische Methode und das Problem der synthetischen Art der Erkenntnis, în: Revue Roumaine des Science Sociales, nr. 1, 1969, p. 95-99 (rezumat în: XIV, Internationaler Kongress für Philosophie, Wien, 1968, p. 44).
9.    Neokantianismul şi estetica modernă, în vol.: Estetica filosofică şi ştiinţei artei, Bucureşti, Bucureşti, Ed. Şt., 1972, p. 80-102.
10.    Dimitrie Cantemir şi cugetarea modernă, în: Analele Universităţii Bucureşti, Filosofie, nr. 2, 1973, p. 13-16.
11.    Petre Andrei şi filosofia contemporană a valorilor (I) în Forum nr. 12, 1974, p. 49-53; nr 1, 1975, p. 60-66.
12.    Ibidem (II), în Forum, nr. 1, 1975, p. 60-66.
13.    Analiza logică a limbajului în: Tratatul logico-filosofic al lui L.Wittgenstein, în vol.: Epistemologia şi analiza logică a limbajului ştiinţei, coord. M. Flonta, Bucureşti, Ed. Politică, 1975, p. 232-263.
14.    Nietzsche în gândirea contemporană, în: Revista de filosofie, nr. 2, 1977, p. 236-243.
15.    Spinoza şi gândirea modernă, în: Ibidem, nr. 6, 1977, p. 697-708.
16.    Filosofia culturii la Fr.Nietzsche, în: Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. V, Bucureşti, Ed. Acad.,  1977, p. 137-152.
17.    Heidegger şi ontologia umanului, în: Revista de filosofie, nr. 2, 1978, p. 206-222.
18.    Aporetica lui Aristotel, Semnificaţii şi deschideri în istoria dialecticii şi a ontologiei, în: Ibidem, nr. 6, 1978, p. 708-714.
19.    Probleme ale istoriei şi teoriei ştiinţei în opera lui E.Cassirer, în: vol. Concepţii asupra dezvoltării ştiinţei, Bucureşti, Ed. Politică, 1978, p. 297-316.
20.    Teoria simbolului la E.Cassirer şi influenţa ei în gândirea contemporană, în: Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. VI, Bucureşti, E.A., 1979, p. 143-152.
21.    Husserl and the Programm of Modern Logic, în: Revue Roumaine ... nr. 1-2, 1979, p. 461-463 (şi în: Abstracts, Sections 13-14 of 6th Int. Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science Hannover, August 22 – August 29, 1979, p. 28-32).
22.    Der ästhetische Wert als Bezug, în: Revue Roumaine ... nr. 1-2, 1980, p. 125-128.
23.    Însemnări despre C.Rădulescu-Motru şi problema metafizicii, în: Revista de filosofie, nr. 1, 1980, p. 110-117.
24.    J.-P. Sartre şi ideea valorii speranţei, în: Ibidem, nr. 4, 1980, p. 535-539.
25.    D.D.Roşca şi proiectul unei concepţii eroice a existenţei umane, în: Forum, nr. 12, 1980, p. 66-69.
26.    Kant versus Newton. Ideea fundamentelor metafizice ale ştiinţei, în vol.: Momente ale evoluţiei şi genezei ştiinţei, coord. C.Damian şi I.Pârvu, Ed. Academiei, 1981, p. 108-119.
27.    Kant und C.Rădulescu-Motru, în: Akten des 5. Internationalen Kant-Kongresses. Mainz 4-8. April 1981, Teil I, 2, Bonn, Bouvier, 1981, p. 937-943.
28.    Pascal şi axiologia contemporană, în: Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. VII, Bucureşti, E.A., 1982, p. 19-28.
29.    Semnificaţia istorică a criticismului kantian, în vol.: Immanuel Kant – 200 de ani de la apariţia Criticii raţiunii pure, coord. Al.Boboc, M.Flonta, I.Pârvu, R.Pantazi, Bucureşti, Ed. Acad., 1982, p. 7-14.
30.    În jurul semnificaţiei conceptului de „spirit al lumii” în opera lui Hegel, în vol.: Teme hegeliene. Studii, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1982, p. 77-94.
31.    Ion Petrovici şi problema „spiritului filosofic” în: Ibidem, nr. 6, 1982, p. 574-578.
32.    Heidegger und die Ontologie des menschlichen Seins, în: Revue Roumaine ... nr. 3, 1982, p. 307-315.
33.    Rumänische Beiträge in der Entwicklung der Wertphilosophie: Petre Andrei, în: Ibidem, nr. 4, 1982, p. 347-356.
34.    Premise ale gândirii dialectice moderne: Jakob Böhme, în: Studii de istorie a filosofiei universale, vol. VIII, Bucureşti, Ed. Acad., 1983, p. 37-47.
35.    Kants Kritizismus und die neue Bedeutung der Metaphysik, în: Kant-Studien, Berlin, W. de Gruyter, Heft 3, 1983, p. 314-326.
36.    Zwei Formen der Wirkungsgeschichte des klassischen Denkens, în: Analele Universităţii Bucureşti, Filosofie, 1983, p. 33-38.
37.    Leibniz und die rumänische Aufklärung, în: Leibniz Werk und Wirkung. IV. Internationaler Leibniz-Kongress. Hannover 14. bis 19. November 1983, Hannover, (Leibniz-Gesellschaft), p. 42-47.
38.    Filosofia Reformei, în: Istoria filosofiei moderne şi contemporane, vol. I, Ed. Academiei, 1984, p. 209-230.
39.    Spinoza, în: Ibidem, p. 378-391.
40.    Valoarea în orizontul logicii şi sociologiei valorii. Contribuţia lui P.Andrei la întemeierea filosofiei moderne a valorilor, în: Analala Universităţii Bucureşti, Filosofie, Anul XXXV, 1985, p. 15-22.
41.    Aporetica and ist Place in Aristotele’s Theorie of Science, în: Revue Roumaine des Sciences Sociales. Série de Philosophie et Logique, Tome 30, nr. 3-4 (1986), 328-330 (şi în 8-th International Congress of Logic, Methodology and Philosophie of  Science, Moscow, 17-22 August 1987. Vol. 3, Section 13, Abstracts, p. 57-60).
42.    Norm and Value in the Horizon of „Live-Word”, în: Analecta Husserliana, vol. XXII, D.Reidel, Dordrecht: Holland, 1987, p. 465-471.
43.    Limbajul între  comprehensiune şi „tăcere”, M.Heidegger şi filosofia contemporană a limbajului, în: Revista de filosofie, Tomul XXXIV, nr. 2, 1987, p. 190-196.
44.    Limbajul între „tăcere” şi referenţialitate. L. Wittgenstein şi filosofia contemporană a limbajului, în Revista de filosofie, nr. 6, 1987, p. 546-555.
45.    Mioriţa ca instituire valorică şi formă de viaţă „Lumea mioritică” în perspectiva filosofiei culturii (I), în Revista de etnografie şi folclor 32: nr. 1, 1987, p. 19-31.
46.    Ibidem (II), în: Ibidem, nr. 2, 1987, p. 14-154.
47.    Arbeit und Praxis in der „Ontologie” von G.Lukäcs, în vol.: Der lebende Lukäcs, Kossuth Könyvkiado, Budapest, 1986.
48.    Mircea Florian şi problema modelelor dialecticii în gândirea contemporană, în Revista de filosofie, tomul XXXV, nr. 4, 1988, p. 376-381.
49.    Eminescu şi Leibniz. Ecouri ale gândirii leibniziene în opera lui Mihai Eminescu, în: Analele Universităţii Bucureşti, Filosofie, Anul XXXVIII, 1989, p. 8-14 (şi în Forum, nr. 1989, p. 70-78).
50.    Mioriţa ca instituire valorică şi formă de viaţă „Lumea mioritică” în perspectiva filosofiei culturii (III), în: Revista de etnografie şi folclor, tomul 34, nr. 1, 1989, p. 25-44.
51.    Leibniz Nachklänge im Denken und in der Dichtung von Mihai EminescuI, în Revue Roumaine ... tome 32, nr. 3-4 (1988), p. 203-208 (şi în: Leibniz. Tradition und Aktualität. V. Internationaler Leibniz-Congress, Hannover, 14.-19. November, 1988, Hannover, 1988, p. 90-98).
52.    Ideea „diferenţei ontologice” de la Kant la Heidegger şi relevanţa hermeneuticii fenomenologice pentru ontologia umanului, în vol. Ontologia umanului. Confruntări filosofice contemporane şi încercare de reconstrucţie teoretică, coord. L.Grünberg, Ed. Academiei, 1989, p. 62-70.
53.    Hermeneutică şi dialectică. Modern şi postmodern în înţelegerea unităţii dintre „Raţiune” şi „raţionalitate”, în: Memoriile Secţiilor Ştiinţifice, Academia Română, Seria IV, tomul IX, nr. 1, 1986, Ed. Academiei, 1989, p. 334-343.
54.    Cartesian şi neocartesianul în studiul modern al limbajului, în vol. „Descartes şi spiritul ştiinţific modern”, Ed. Academiei Române, 1990, p. 76-96.
55.    Kant und Eminescu. Zur Wirkung der Kritischen Lehre im Denken und Dichten von Mihai Eminescu, în: Revue Romaine de Sciences Sociales ... nr. 3-4 (1989), p. 257-264.
56.    Eminescu şi filosofia modernă, în: Analele Universitaţii Bucureşti, Filosofie, Anul XXXIX (1990), p. 3-10.
57.    Cartésien et néo-cartésien dans l’étude moderne du langage, în: Revue Roumaine de Philosophie et Logique, tome 34, nr. 1-2 (1990), p. 25-40.
58.    Prolegomene la filosofie modernă a limbajului, în: Secolul 20, nr. 325, 326-327 (1990), p. 144-160.
59.    Semantică şi ontologie. Interpretare şi „lumi posibile”, în: Revista de filosofie, nr. 3-4 (1991), p. 101-107.
60.    Conceptul de metafizică în opera lui C.Rădulescu-Motru, în: Revista de filosofie, nr. 2, 1992, p. 167-173.
61.    Filosofia şi sistemul valorilor în cultura „luminilor”, în: Idem: Anul XLI, 1992,  p. 41-47 (şi în: Revista de filosofie şi drept, Chişinău, Academia de Ştiinţe nr. 2, 1992, p. 11-16).
62.    „Lumea mioritică” în şi dincolo de „spaţiul mioritic”, în: Analele  Universităţii Bucureşti, Filosofie, Anul XLIII, 1994.
63.    Heidegger în contemporaneitate. Interviu cu Walter Biemel, în: Revista de filosofie, nr. 5, 1994, p. 459-467.
64.    Transcendentalism şi psihologism. Idea unei metafizici pe baze kantiene în opera lui C.Rădulescu-Motru, în: Revista de filosofie, nr. 2, 1994, p. 171-176.
65.    Blaga, Nietzsche şi Spengler. Demersuri moderne  asupra paradigmei «stil», în: Revista de filosofie, nr. 2, 1995, p. 177-182 (în lb. Engleză, în Romanian Review 3-4, 1995, p. 110-117).
66.    Leibniz und D.Cantemir: Zur Leibniz-Rezeption in Romanien, în: VI. Internationaler Leibniz Congress. Vorträge, I. Teil, Hannover, 1994, p. 72-76 (reluare, cu întregiri, în Revue Roumaine de Philosophie, nr. 3-4, 1994, p. 331-338).
67.    Semantik und Ontologie. Interpretation und „mögliche Welten”,  în: vol. Kriza i Perspective Filosofije, Beograd, Tersit, 1995, p. 107-120.
68.    Traditions et tendences philosophiques en Roumanie aujourdhui, în vol.: Philosophy in Balcan Countres Today, Athens, 1994, p. 67-75 (vol. apărut în 1995).
69.    Ideea «seriilor istorice» şi problema universalului în istorie la A.D.Xenopol, în: Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologice, Seria IV, Tomul XX, 1995, p. 31-40.
70.    Semantik und Ontologie – Interpretation und «mögliche Welten», în: Zeit- schrift der Germanisten Rumäniens, 5. Jahrgang, Heft 1-2 (9-10), 1996, p. 174-176.
71.    Cunoaştere şi comprehensiune, în: Revista de filosofie, T. XLV, nr. 2, 1988, p. 141-152.
72.    Der Präferenzbegriff in Schelers „Formalismus” und in der Normenlogik, în: Analele Universităţii Bucureşti, Filosofie, Anul XLVII, 1998, p. 17-22.
73.    Der Bedeutungsbegriff bei Husserl und Frege, în: Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”. Philosophia, XLIV, 1-2, 1999, p. 73-83 (nr. Apărut în 2000).
74.    Die Idee von «möglichen Welten» und die moderne Rekonstruktion in der Sprachphilosophie, în vol.: Endlich Philosophieren. Spielräume und Grenzen, eine Tradition fortzusetzen. Paul Janssen zum 65. Geburtstag, Köln, Unverzagt Verlag, 2000, p. 12-20.
75.    Contribuţii de referinţă în cultura europeană. Al IX-lea Congres-Internaţional-Kant (Berlin, martie- 2000), în: Revista de filosofie, T.XLII, 3-4, 2000, p. 391-398.
76.    The Concept of Preferece in the Modern Axiology and in the Logic of Norms, în: Revue Roumaine de Théorie Sociale, Tome II, nr. 3, 2000, p. 10-15.
77.    L’idée de civilisation chez J.-J.Rousseau, în: Revue Roumaine de Philosophie, Tome 45, nr. 1-2, 2001, p. 71-74.
78.    Conceptul de sinteză şi teoria modernă a textului, în: Revista de Teorie Socială, T. V, nr. 1, 2001, p. 15-24.
79.    Obiect şi obiectualitate. Consideraţii asupra raporturilor dintre semantică, logică şi ontologie, în: Revista de Teorie Socială, T. V, nr. 2, 2001, p. 9-20.
80.    Brâncuşi, arta modernă şi fenomenologia, în vol.: Brâncuşi, artist-filosof, Brâncuşiana-14, Tg-Jiu, 2001, p. 22-36.
81.    Conceptul de gramatică. Modele şi teorii ale gramaticii, în: Revista de filosofie, T. XlVIII, 3-4, 2001, p. 321-336.
82.    Conceptul de valoare la H.Rickert şi Petre Andrei, în: Publicaţiile Fundaţiei Academice „Petre Andrei”, Iaşi, Ed. CANTES, 2001, p. 31-37.
83.    Mircea Florian şi Johannes Rehmke. Studiul comparat în perspectiva reconstrcţiei filosofice moderne,în: Analele Universităţii „Spiru Haret”, Seria: Studii de filosofie, nr. 2, 2000, (nr. apărut în 2001), pag. 19-22.
84.    Tridimensionalitatea ca exigenţă logico-metodologică, în vol.: Ştefan Lupaşcu: un gânditor pentru Mileniul Trei, vol. 2, Iaşi, Ed. „Ştefan Lupaşcu”, 2001, p. 29-40.
85.    Kantsbegriff der Wissenschaft und das Programm der modernen Wissenschafts theorie, în: Akten des IX. Internationalen Kant-Kongresses (Berlin, 26.-31. März, 2000), Bd. 5, Berlin, Akademie-Verlag, 2001, p. 445-453.
86.    Die Idee von «möglichen Welten» und die moderne Semantik, în: VII. Internationaler Leibniz-Kongress: NIHIL SINE RATIONE. Mensch, Natur und Technik im Wirken  von G.W.Leibniz (Berlin, 10.-15. September, 2001): Vorträge I, Berlin, 2001, p. 109-113.
87.    Ideea de filosofie comparată, în perspectiva interacţiunii culturilor,în: Revista de Teorie Socială, T. VI, nr. 2, 2002, p. 7-12.
88.    Contribuţii de referinţă în cultura europeană. Al VII-lea Congres-Internaţional-Leibniz (Berlin, Sept. 2001), în: Revista de filosofie, T. XLIX, nr 3-4, 2002, p. 429-435.
89.    Eminescu şi filosofia germană, în: Caietele „Viaţa Românească”, nr. 3 (ed. II), 2002, p. 27-37.
90.    Nietzsche – filosof al «reevaluărilor», în vol.: NIETZSCHE. Între elenism şi modernitate ... (Cluj-Napoca, Editura „Grinta” (2003), p. 7-49).
91.    Filosofia în cultura «luminilor», în: Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XI, Editura Academiei Române (2003), p. 84-95.
92.    Contribuţii de referinţă în gândirea contemporană: „Kant-Studien” şi prezenţa spiritului critic în reconstrucţia filosofică modernă, în: Revista de filosofie, nr. 5-6 (2003), p. 841-845.
93.    Nietzsche în gândirea contemporană, în: Revista de filosofie, nr. 5-6 (2003), p. 585-592.
94.    Aufklärung als Aufgabe und Aufklärung als Mythos ..., în: vol.: Die Zukunft der Vernunft. Zur Aktualität von Th.W.Adorno, Cluj-Napoca (2004), p. 71-79.
95.    Kant şi Peirce, în: Revista de filosofie, nr. 3-4 (2004), p. 391-397.
96.    Ideea de transcendenţă în perspectivă metafizică şi teologică, în: Revista de filosofie, nr. 1-2 (2004), p. 133-139.
97.    Valoare, normă şi „preferinţă”. Consideraţii asupra unei paradigme a logicii normelor, în: Revista de filosofie, nr. 1-2 (2004), p. 43-49.
98.    Filosofie, logică şi istoria filosofiei în opera lui Ath.Joja, în: Revista de filosofie, nr. 5-6 (2004), p. 807-812.
99.    Raţiune şi „cunoaştere transcendentală” în Critica raţiunii pure, în: CULTURA. Revistă de filosofia culturii (Iaşi), nr. 3 (2005), p. 36-45.
100.    Simbol şi formă în arta modernă, în: Symposion. Revistă de ştiinţe socio-umane, Iaşi, nr. 5 (2005), p. 8-19.
101.    Kant şi Newton. Ideea fundamentelor ştiinţei în modelări de referinţă pentru destinul postmetafizic al raţiunii, în: Studii de istorie s filosofiei universale, XII (Editura Academiei Române, 2004), p. 48-64.
102.    Metaforă şi mit la Blaga şi Cassirer, în: Revista de filosofie, nr. 3-4 (2005).
103.    C.Rădulescu-Motru în gândirea contemporană, în: C.Rădulescu-Motru, Elemente de metafizică pe baza filosofiei kantiene (şi alte scrieri filosofice), Ediţie îngrijită, note şi postfaţă de Al.Boboc, Cluj-Napoca, Editura „Grinta” (2005), p. 239-262.
104. Formă „cunoaştere transcendentală” şi „idealism transcendental” în Critica raţiunii pure, în: Studii de istorie a filosofiei universale, XIII, 2006, p. 17-36.
105. Consideraţii asupra ultimului Sartre, în: Revista de filosofie, nr. 1-2 (2006), p. 269-275.
106.  Stil cultural la L.Blaga şi Spengler, în: Revista de filosofie, nr. 1-2 (2006), p. 123-131.
107. Titu Maiorescu şi filosofia germană clasică, în: Revista de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, nr. 2-3 (2006), p. 6-23.
108. D. D. Roşca şi Hegel, în: vol. L.Blaga – D.D.Roşca 110 ani de la naştere, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007, p. 163-173.
109. Leibniz în gândirea eminesciană, în: Studii de istorie a filosofiei universale, XIV, 2007, p. 129-138.
110. Valoare şi «serie» la Rickert şi A.D.Xenopol, în: Revista de Ştiinţe Politice..., nr. 1 (2007), p. 6-11.
111. Aram Frenkian şi idea de filosofie comparată, în: Symposion. Revistă de Ştiinţe Socio-Umane, Iaşi, nr. 1 (9), 2007, p. 184-187.
112. Conceptul de intenţionalitate în fenomenologia lui Husserl, în: Revista de filosofie, nr. 3-4, (2006), p. 431-436.
113. Bemerkungen über die Modanalyse bei Leibniz und N.Hartmann, în: Revue Roumaine de Philosophie, nr.1-2 (2007), p. 63-74.
114. Speculativ şi „gândire speculativă” în „Fenomenologia spiritului”, în: Revista de filosofie, nr. 3-4 (2007), p. 245-259.
115. Ideea de cultură modernă în programul concepţiei activiste a culturii, în vol.: Cultură şi adevăr. Studii despre filosofia lui T.Vianu, Editura Academiei Române, 2007, p. 23-42.
116 Kurt Gödel şi dezbaterile privind fundamentele matematicii, în: Revista de filosofie, nr. 1-2 (2008), p. 27-40 (cu traducerea textului „Discuţie despre fundamentarea matematicii, 1930).
117. Experienţă fenomenologică şi experienţă estetică la E.Husserl, în vol.: Imaginaţie şi intenţionalitate (editor: Ion Tănăsescu), Editura Pelican, 2008, p. 217-228.
118. «Pragmatic turn» în gândirea contemporană, în: Studii de logică, Vol. XII, Editura Academiei Române, 2009, p. 12-21.
119. Semnificaţia demersului semiotic în reconstrucţia modernă în logică şi filosofie, în: Symposion. Revistă de Ştiinte Socio-Umane, Iaşi, nr. 1 (13), 2009, p. 75-85.
120. Categorie şi categorii. Însemnări despre posibilitatea unei „teorii generale a categoriilor”, în vol.: Studii de teoria categoriilor, Vol. I, Editura Academiei Române, 2009, p. 59-72.
121. Husserl şi fenomenologia ca program de reconstrucţie filosofică, în: Revista de filosofie, nr. 5-6 (2009), p. 409-504.
122. Fenomenologia formelor afectivităţii umane la Max Scheler, în: Studii de istorie a filosofiei universale, XVII, Editura Academiei Române, 2009, p. 204-222.
123. Ideea «devenirii întru fiinţă» în contextul ontologiilor contemporane, în: Studii de istorie a filosofiei româneşti, Vol. V, Editura Academiei Române, 2009, p. 119-134.
124. Spaţiu poetic şi «lumi posibile». Eminescu şi filosofia modernă, în: Revista de filosofie, nr. 1-2 (2010), p. 5-14.
125. Teoria categoriilor la N.Hartmann, în: Studii de teoria categoriilor, vol. II, Editura Academiei Române, 2010, p. 7-22.
126. Energetism şi „personalism energetic” la W.Ostwald şi C.Rădulescu-Motru, în: Studii de istorie a filosofiei universale, XVIII, Editura Academiei Române, 2010, p. 109-116.
127. Tehnică şi filosofie la E.Cassirer şi M.Heidegger, în: Ibidem, p. 255-261.
128. Conceptul de «comprehensiune» la H.-G.Gadamer, în: Studii de istorie a filosofiei universale, XIX, 2011, p. 199-213.
129. Fundamentul filosofiei şi „ştiinţa fundamentală”: M.Florian şi Joh.Rehmke în reconstrucţia modernă în filosofie, în: Revista de filosofie, nr. 5-6 (2010), p. 539-558.
130. Semantic şi magic în limbajul romantic (filosofic, poetic, musical), în: Revista de filosofie, nr. 1-2 (2011), p. 159-172.
131. Comparativismul ca metodă a istoriei şi filosofiei culturii. Nina Façon despre semnificaţia şi actualitatea lui Blaise Pascal în gândirea contemporană, în: Revista de istorie şi teorie literară, Anul III, 1-4 (2009), p. 261-270 (vol. apărut în 2011).
132. Leibniz’ Modalbegriffe in der Auffassung von N.Hartmann, în: IX Internationaler Leibniz-Kongreß, Hanover, 26. September bis 1. Oktober 2011, Vorträge 1. Teil, p. 99-104.
133. Al IX-lea Congres Internaţional – Leibniz, în: Revista de filosofie, nr. 6 (2012), p. 821-828.
134. Intuiţie şi concept în filosofia spiritului lui B.Croce, în: Studii de istorie a filosofiei universale, XX (2012), p. 175-188.
135. Contrbuţii neokantiene în teoria categoriilor, în: Studii de teoria categoriilor, vol. IV (2012), p. 27-38.         

NOTĂ
– În: Dicţionar. Membrii Academiei Române 1866-1999 (autor Dr. Dorina Rusu), Ed. Academiei Române (1999), p. 71, se menţionează: „Este considerat în prezent cel mai bun cunoscător al filosofiei contemporane în România”. – despre vol.: E.Husserl, Scrieri filosofice alese (trad. şi comentarii, note, bibliografie de Al.Boboc): „cea dintâi traducere în limba română a unor lucrări principale ale întemeietorului fenomenologiei moderne”.
– În: Revista de filosofie (T. LXIX, 1-2, 2002, p. 175) despre: Cunoaştere şi comprehensiune (2001: lucrarea „are la bază activitatea didactică consacrată de prof. Alexandru BOBOC de-a lungul câtorva decenii filosofiei contemporane, abordată de autor în câteva volume publicate înainte de ’89 şi care pot fi citite şi astăzi cu folos de cel interesat în obţinerea unei perspective de ansamblu asupra unei probleme şi asupra surselor bibliografice esenţiale ei ” –       
– Sunt de menţionat numeroase recenzii, repere bibliografice, note şi însemnări în: Revista de filosofie; Revue Roumaine de Philosophie; Analele Universităţii Bucureşti; Kant-Studien; Secolul 20; Forum; Contemporanul; Cronica; Tribuna; ş.a.