Exploring the Metaphysics of A. N. Whitehead: Process, Actual Occasions, and the Divine
victorg, Thursday 18 May 2023 - 00:00:00 //


Exploring the Metaphysics of A. N. Whitehead: Process, Actual Occasions, and the Divine
International Online Conference: Bucharest, Romania, October 31, 2023 - November 1, 2023
Organizer: Institute of Philosophy and Psychology "Constantin Rădulescu-Motru" of the Romanian Academy, Department of Western Philosophy.

Alfred North Whitehead (1861-1947), a highly influential British philosopher, mathematician, and logician of the 20th century, made remarkable contributions to various fields of study, including metaphysics, mathematics, logic, and education. Throughout his career, he held prestigious positions, including professorships at both Cambridge University and Harvard University. His thought-provoking ideas continue to inspire and influence philosophers, scientists, and scholars to this day.

A.N. Whitehead drew inspiration from a range of influential philosophers who preceded him, such as Plato, Kant, Hegel, Peirce, James, Bergson, and his collaborator Russell. These thinkers shaped Whitehead's philosophical framework and influenced his ideas on metaphysics, subjectivity, relationality, pragmatism, and the nature of time. Their contributions laid the foundation for Whitehead's unique metaphysics of process, enriching philosophical discourse and inspiring further exploration.

Whitehead's early education in mathematics laid the foundation for his later philosophical work. In collaboration with Bertrand Russell, Whitehead authored the seminal work "Principia Mathematica," which sought to provide a rigorous foundation for mathematics through logic.

However, it was Whitehead's later philosophical development that led him to develop his unique metaphysical framework known as the "metaphysics of process." This framework aimed to reconcile the seemingly disparate realms of philosophy and science by emphasizing the importance of process and change in understanding reality.
In Whitehead's metaphysics of process, he posited that reality is fundamentally composed of dynamic and interconnected processes, rather than static and isolated objects. He argued that the world is characterized by continual becoming and that all entities, whether physical or abstract, are in a constant state of flux and transformation.

His view challenges the traditional notion of substance ontology and emphasizes the primacy of becoming over being. Whitehead suggests that reality is composed of entities called "actual occasions."
Whitehead's metaphysics also incorporates a novel understanding of the divine. God, as conceived by Whitehead, is not a distant, all-controlling deity but rather an integral participant in the ongoing process of reality. This God is the primordial source of creativity, providing the initial aim or lure to every actual occasion. He invites the world into greater harmonization and the realization of potentiality.

Whitehead's metaphysics provides a comprehensive framework that acknowledges the interconnectedness of all entities, embracing both the physical and experiential dimensions of reality. The emphasis on the creative capacity of actual occasions offers a liberating vision of human agency. It empowers individuals as co-creators of their experiences and active contributors to the ongoing process of reality.

The conference will delve into several pertinent topics related to Whitehead's philosophy while also exploring the profound influence his ideas have had on Western culture. These topics encompass, among others, an exploration of the core concepts of Whitehead's metaphysics of process, a critical examination of his rejection of static entities and critique of substance, an investigation into the role of subjectivity within Whitehead's metaphysics, an examination of the connections and parallels between Whitehead's philosophy and quantum physics, and an exploration of the dialogue between Whitehead's philosophy and other significant philosophical traditions.

Please submit your abstracts for blind review to whiteheadsphilosophy.conference@gmail.com by August 31, 2023. Along with your abstract, please include a separate document containing a cover letter that includes the following information: the title of your presentation, your name, academic affiliation, a brief description of your research field, and a list of your main publications. Notification of acceptance will be sent no later than September 30, 2023. The conference will be conducted in English and organized by Claudiu Baciu and Marius Augustin Drăghici from the Department of Western Philosophy at the Institute of Philosophy and Psychology, Romanian Academy, Bucharest. The conference will be held online from October 31, 2023, to November 1, 2023.SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R. (8.06.2023)
victorg, Sunday 04 June 2023 - 00:00:00 //


Joi, 8 iunie 2023, orele 12–14
Conferențiar: CS I dr. MARIUS DOBRE (I.F.P.A.R.)
Tema: „Probleme filosofice în opera lui Emil Cioran”
Linkul pentru accesul online:
https://meet.google.com/idm-boup-spy


Ca modalitate de expunere a ideilor, Emil Cioran practică o filosofie de tip eseistico-literar, nesistematică, aforistică, el mărturisind a fi un adept convins al gândirii anti-sistem. Opera sa abordează o multitudine de probleme, din sfera culturii până în sfera vieții cotidiene, așa încât o încercare de sistematizare completă este foarte dificilă. O abordare tematică este totuși indicată în cazul operei cioraniene, urmărind acele probleme pentru care gânditorul a vădit o mai mare preferință – probleme precum viața, moartea, nașterea, sinuciderea, Dumnezeu și religia, istoria, utopia.


SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R. (25.05.2023)
victorg, Monday 22 May 2023 - 07:45:57 //


Joi, 25 mai 2023, orele 12–14
Conferențiar: CS I dr. CAMELIA POPA (I.F.P.A.R.)
Tema: „Dragoste și atingeri – două studii în echipă internațională”
Linkul pentru accesul online:
https://meet.google.com/idm-boup-spy


Prezentarea cuprinde două studii în echipă internațională care au apărut în acest an în Nature Scientific Reports, care vizează relațiile romantice ale partenerilor din întreaga lume. Acestea sunt două din cele mai mari studii privind diferențele interculturale în experiențele amoroase realizate până în prezent. Dragostea este un fenomen universal, cu un fundament biologic, însă experiențele amoroase ale oamenilor diferă de la o cultură la alta.
În primul studiu, am chestionat 9.474 de persoane din 45 de țări. Am testat relațiile dintre dragoste și predictorii ei la nivel de țară, respectiv indicele de modernizare, proximitatea socială și temperaturile medii anuale. Am găsit că nivelurile medii de dragoste (în special intimitatea) au fost mai mari în țările calde, dezvoltate, cu o proximitate socială ridicată. Explorarea modului în care dragostea, cu toate componentele ei (intimitate, pasiune și angajament), diferă între culturi contribuie la identificarea dificultăților amoroase ale cuplurilor din medii culturale diferite.
Cel de-al doilea studiu, condus de Universitatea din Wroclaw, Polonia, a arătat că Ungaria se află pe primul loc în topul mondial al iubirii satisfăcătoare, însă și România se găsește pe un loc fruntaș, surclasând Rusia, Germania, Austria, Olanda și Spania. Cele mai nefericite cupluri le-am găsit în Pakistan. A fost utilizată scala lui Sternberg, validată în cadrul aceleiași echipe extinse de cercetători.


SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R. (18.05.2023)
victorg, Sunday 14 May 2023 - 00:00:00 //


Joi, 18 mai 2023, orele 12–14
Conferențiar: ADRIAN NIȚĂ (I.F.P.A.R.)
Tema: „Membranele lumii – filosofia și literatura din punctul de vedere al cercetării interdisciplinare”
Linkul pentru accesul online:
https://meet.google.com/idm-boup-spy


Prezentarea face parte dintr-o cercetare mai largă dedicată studiului relației suflet–rațiune–spirit; principala interogație a cercetării este: care sunt semnele epocii spiritului în literatura începutului de secol XXI?
Pentru aceasta, am trecut în revistă o serie de lucrări elaborate, în special, după anul 2000, la o parte din cei mai reprezentativi creatori din țări, religii și culturi diferite, cum sunt: José Saramago, Javier Marías, Carlos Franz, Orhan Pamuk, Salman Rushdie, Michel Houellebecq, Bogdan Suceavă, Ian McEwan, Mircea Cărtărescu.
În prezentarea de față mă concentrez pe o parte din rezultatele acestei cercetări, cu referire directă la Marías, Rushdie și Cărtărescu.


REVISTA DE FILOSOFIE
victorg, Friday 05 May 2023 - 10:25:15 //SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R. (11.05.2023)
victorg, Sunday 07 May 2023 - 00:00:00 //


Joi, 11 mai 2023, orele 12–14
Conferențiar: NORA GRIGORE (I.F.P.A.R.)
Tema: „Normativitate etică și normativitate estetică”
Linkul pentru accesul online:
https://meet.google.com/idm-boup-spy


Cercetarea prezentă se axează pe două feluri posibile de a vedea normativitatea, unde „normativitate” va denumi în sens larg orice poate face trecerea de la cum sunt lucrurile la cum ar trebui să fie. Mă ghidez după distincția făcută de Korsgaard în „Sursele normativității”, anume distincția dintre normativitate ca forță constrângătoare („compulsive force”) și normativitate ca forță de atracție („attractive force”). Korsgaard consideră că atât normativitatea morală, cât și cea estetică sunt forțe constrângătoare. Contrastez această poziție a ei cu cea a lui Peter Railton (în „Normative Force and Normative Freedom: Hume and Kant, but Not Hume Versus Kant”), care consideră că, dimpotrivă, ar trebui să înțelegem normativitatea morală mai degrabă pe modelul normativității estetice, care este o forță de atracție.


SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R. (04.05.2023)
victorg, Monday 01 May 2023 - 00:00:00 //


Joi, 4 mai 2023, orele 12–14
Conferențiar:  VLAD MUREȘAN (Universitatea Babeș-Bolyai)  
Tema: „În căutarea fericirii pierdute: critica rațiunii practice la Hegel”
Linkul pentru accesul online:
https://meet.google.com/idm-boup-spy


Deși preocupările de etică ale lui Hegel nu sunt tratate atât de etanș precum la Kant, este evident că și Hegel face propria lui „critică a rațiunii practice”, nu doar prin celebra critică a formalismului imperativului categoric, ci și prin tematizarea moravurilor (Sittlichkeit) ca fenomen comunitar, a armoniei și dizarmoniei subiectului în comunitate. Atent la dezintegrarea modernă a ethos-ului, am putea spune că Hegel descrie subiectul practic modern ca subiect aflat în căutarea fericirii pierdute.


John Stuart Mill and the Positive Philosophy of the 19th Century
victorg, Friday 07 April 2023 - 08:58:03 //


On the 150th anniversary of Mill's death

Keynote Speakers: Michel Bourdeau (CNRS, Paris), Nicholas Capaldi (Loyola University New Orleans), Susan Krantz Gabriel (Saint Anselm College, New Hampshire), Christopher Macleod (University of Lancaster).

John Stuart Mill is the most influential English thinker of the 19th century. At the same time, his work is highly representative of the philosophy of that period – Mill dedicated several papers to the thought of his contemporaries, including Bentham, Comte and Hamilton, and worked out his own philosophy in dialogue with them. From this point of view, it is significant that Mill was an enthusiastic reader of Comte’s Cours de philosophie positive. Although his System of Logic was completed at the end of 1841, Mill postponed its publication until after he had read the last volume of Comte’s Cours (1842) and revised his work accordingly – in the last book of his Logic, for example, he, exactly like Comte, puts aside the metaphysical notions of the mind and concentrates on its “sensible manifestations”, i.e., on “mental Phenomena” and their law-like correlations. Moreover, Mill later published Auguste Comte and Positivism (1865), where he presented his final critical view of Comte’s philosophy.

Mill’s writing on Comte was of paramount importance at least for a young German-Austrian philosopher, Franz Brentano, who discovered Comte through the French translation of Mill’s book mentioned above. Brentano dealt extensively with the works of both Mill and Comte in his youth: in 1869/70 Brentano was already giving a lecture Deductive and Inductive Logic, and Mill is one of the most cited authors in his masterpiece Psychology from an Empirical Standpoint (1874). Although Brentano does not adopt Mill’s view of psychology as a “purely phenomenalist science”, his empirical psychology is entirely based on Mill's inductive-deductive model of science: i) inductively determine the general laws that rule the succession of mental phenomena; ii) derive from them more specific laws that refer to complex mental phenomena; iii) inductively test those specific laws after having deduced them. At the same time, despite the great influence that both Mill and Comte exerted on him, Brentano never regarded them as representatives of a new, ascending phase in philosophy, though he did consider himself to be such. On the contrary, he regarded them as “extreme empiricists”, representatives of skepticism, the second phase of decay in modern philosophy.
Against this backdrop, the conference will address topics relevant to Mill’s relationship to the positive philosophy of his time and beyond: Mill’s philosophy of experience in relation to Comte’s positive philosophy and their differences; Mill’s and Comte’s historicizing naturalism; Mill's relativism; his inductive-deductive model of science and his critique of Comte’s neglect of the questions of proof. The conference will also address Mill’s, Comte’s, and Brentano’s stance toward the following: (associative and empirical) psychology; the status of  causes in the process of knowledge; the positivist criterion of meaning, and strategies for the rebirth of philosophy. It will also pay close attention to thinkers who were involved in the disputes over these issues (H. Spencer, A. Bain, W. Whewell …) and to such topics as utilitarianism, the question of liberty, religion, and issues that can be put in relation with these or similar topics in authors who have themselves practiced a positive philosophy or had been influenced by it.
Submission Instructions: Those who are interested to take part in the conference are invited to send an abstract of 250–500 words to brcm.conference@gmail.com by 31th August 2023. Abstracts must be prepared for blind review. A separate document should include a cover letter containing the following information: the title of the presentation, the name and academic affiliation of the author, and a short description of his/her field of research and a list of main publications. The accepted speakers will be notified no later than September 30th, 2023. The language of the conference will be English. The conference is organized by Tinca Prunea-Bretonnet and Ion Tănăsescu, the Department of Western Philosophy of the Institute of Philosophy and Psychology of the Romanian Academy, Bucharest and will take place online between October 20-21, 2023.SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R. (27.04.2023)
victorg, Sunday 23 April 2023 - 00:00:00 //


Joi, 27 aprilie 2023, orele 12–14
Conferențiar: MARIAN GEORGE PANAIT (I.F.P.A.R.)  
Tema: „Platon și Aristotel: scurtă descriere și câteva remarci despre relația dintre ideile lor”
Linkul pentru accesul online:
https://meet.google.com/idm-boup-spy


Conținutul prezentării nu este rezultatul unei preocupări unice, recente, pentru unul sau altul dintre aspectele platonismului sau aristotelismului; nu este nici rezultatul unui studiu sistematic de lungă durată al lui Platon sau Aristotel. Ideile prezentării s-au născut dintr-o revenire repetată de-a lungul a mai bine de patru decenii asupra diverselor aspecte din filosofia celor doi gânditori. Aceste întâlniri repetate au generat întrebări – care este statutul formelor la Platon; care e poziția genurilor supreme din Sofistul; de ce nu apare la Aristotel un intelect activ pentru individ; ce legătură există între tripartiția în cetate și meritul relevant etc. –, semnificative chiar filosofic, nu doar istoric; întrebări care pot sugera interpretări sistematice ale gândirii celor doi. O remarcă a lui W.D. Ross despre natura strânsă a relațiilor ideatice dintre Platon și Aristotel m-a încurajat să fac acest demers. Oricum, el va prilejui, cel puțin, dezbateri despre o tematică mereu actuală. Voi proceda astfel: propun o schiță a principalelor aspecte (ontologie și epistemologie) ale gândirii fiecăruia dintre filosofi; cu această ocazie: 1. introduc întrebări, de felul celor amintite, și propun răspunsuri pentru fiecare; 2. fac unele observații despre relația de idei dintre cei doi filosofi; în expunerea propriu-zisă, subiectele de la 1 și 2 vor fi uneori întrețesute.


SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R. (20.04.2023)
victorg, Sunday 16 April 2023 - 00:00:00 //


Joi, 20 aprilie 2023, orele 12–14
Conferențiar: EUGENIU NISTOR (I.F.P.A.R.)
Tema: „Revista Saeculum (director Lucian Blaga) în istoria filosofiei românești”
Linkul pentru accesul online:
https://meet.google.com/idm-boup-spy


Editată în vremuri tulburi, de război, dintre cele mai nefavorabile sub aspect cultural, revista „Saeculum” a apărut doar în anii 1943 (6 numere) şi 1944 (2 numere). Cu toate acestea, ea a rămas, prin bogatul şi valorosul ei conţinut, prima şi singura publicaţie filosofică din Ardeal care şi-a făcut un program riguros şi şi-a asumat o misie culturală, pe care a urmat-o cu stăruinţă câtă vreme a apărut, pledând mereu în paginile ei pentru originalitate şi profunzime ideatică. Rubricatura ei modernă, studiile, eseurile, articolele, comentariile şi recenziile, rezumatele traduse în limbi de mare circulaţie, ca şi polemicile de idei stârnite – arată că revista era bine ancorată în realitatea cultural-filosofică a epocii, că avea o pulsaţie spirituală proprie care o singulariza în peisajul nostru publicistic. Adică, pe scurt, „Saeculum” era o revistă de anvergură europeană!


Go to page       >>