SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R. (5.10.2023)
victorg, Tuesday 03 October 2023 - 06:29:52 //


Joi, 5 octombrie 2023, orele 12–14
Conferențiar: Lector univ. dr. ȘTEFAN VIANU (Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”)
Tema: „Filozofia realității și realitatea filozofiei: Henry, Chestov, Fondane”

Linkul pentru accesul online:
https://meet.google.com/idm-boup-spy

Curentul filozofic în care mă situez este filozofia vieții (Lebensphilosophie). Pe urmele filozofilor numiți în titlul conferinței vreau să arăt că reproșul adus cândva acestui curent, acela de a nu (putea) fi o ontologie, este nejustificat. A fi înseamnă a fi real, în sensul deplin al termenului. Viața este realitatea primordială. Iar filozofia, la rândul ei, posedă cel mai înalt grad de realitate, în sensul că nu datorează nimic științelor (exacte sau umaniste) – ca filozofie a vieții. Filozofia, precum arta, nu este o activitate exterioară vieții; ea participă la viața omului, aceasta fiind „obiectul”, și în același timp sursa ei. Realitatea filozofiei nu este un simplu dat, ea este cucerită printr-un dublu gest: o critică a idealismului și obiectivismului (sau raționalismului) în toate formele sale; și o revelare a faptului că viața se manifestă în artă și în filozofie, în adevărul ei, ca viață interioară.