SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R. (12.10.2023)
victorg, Monday 09 October 2023 - 00:00:00 //


Joi, 12 octombrie 2023, orele 12–14
Conferențiar: TITUS LATES (I.F.P.A.R.)
Tema: „Filosofia în limba română în Imperiul Habsburgic”

Linkul pentru accesul online:


Apariția filosofiei în limba română în Imperiul Habsburgic – mai târziu numit Imperiul Austriac (Kaisertum Österreich: 1804–1867) și Imperiul Austro-Ungar (Österreichisch-Ungarische Monarchie/Osztrák-Magyar Monarchia: 1868–1918) – a fost posibilă după emanciparea naționalităților din secolul al XVIII-lea. Au fost tipărite cărți de filosofie în limba română la Buda, la Viena și mai târziu la Cernăuți. Au luat naștere câteva centre de învățământ teologic și pedagogic în care s-a predat și filosofia și au fost tipărite primele manuale de filosofie, la Blaj, Baia-Mare, Sibiu, Brașov, Arad, Năsăud. Autorii care au predat sau au tipărit cărți de filosofie în Imperiu s-au aflat în permanentă legătură cu cei din țările române, și apoi din Principatele Unite și România, care și-a proclamat independența în anul 1877. Unii au trecut granița datorită presiunilor politice, alții și-au continuat activitatea devenind personalități notabile, înființând societăți și publicații în care a fost promovată filosofia, chiar și în condițiile în care învățământul superior în limba română a rămas interzis în aceste regiuni până la Marea Unire din 1918.