SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R. (9.05.2024)
victorg, Monday 06 May 2024 - 00:00:00 //


Joi, 9 mai 2024, orele 12-14
Conferențiar: CS III dr. ADRIAN NIȚĂ (I.F.P.A.R.)
Tema: ”Despre pluralitatea lumilor: câteva considerații despre Leibniz și David Lewis”

Linkul pentru accesul online:

În Prefața la celebra sa lucrare Despre pluralitatea lumilor (publicată în 1986, tradusă la Editura Tehnică în 2006), Lewis scrie că nu face referiri la filosofia lui Leibniz deoarece este dificil de înțeles „care au fost cu adevărat vederile lui Leibniz” (p. VI). Cu toate acestea, cele două abordări au multe puncte comune, ce pot fi ușor văzute de orice amator – cum numește el pe acela care nu reușește să pătrundă până în miezul gândirii leibniziene.
Îmi propun să plec de la asemănările celor două abordări – teza că lumea noastră nu este decât una dintre numeroasele lumi posibile (Lewis, Despre pluralitatea lumilor, p. 24; Leibniz, Eseuri de teodicee, par. 42), apoi să arăt diferențele dintre cele două abordări cu privire la conceperea lumii posibile, la identitatea prin lumi posibile și alte teme. În partea finală voi prezenta câteva aspecte generale cu privire la noțiunea de lume.