SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R. (16.05.2024)
victorg, Monday 13 May 2024 - 00:00:00 //


Joi, 16 mai 2024, orele 12-14
Conferențiar: TINCA PRUNEA (I.F.P.A.R.)
Tema: „Nicolai Hartmann și problema metodei în istoria filosofiei”

Linkul pentru accesul online:

Această comunicare își propune să analizeze concepția lui Nicolai Hartmann despre metodologia istoriei filosofiei. Voi începe prin a discuta teoriile despre istoria filosofiei pe care Hartmann le critică şi alternativele care s-au impus. Voi analiza apoi evoluția perspectivei lui Hartmann asupra modalităților adecvate de înțelegere a doctrinelor și a gânditorilor din trecut, concentrându-mă pe perioada 1909–1924. În încheiere, voi examina modul în care aceste principii metodologice sunt aplicate interpretării filosofiei lui Kant pe care Hartmann o propune. El vorbește despre o „înțelegere istorică greşită” care a denaturat semnificația filosofiei critice pentru gândirea secolului XX şi înscrierea corectă a acesteia în tradiţia filosofică. Doar elaborarea unei noi lecturi a filosofiei kantiene, susține Hartmann, poate permite înţelegerea autentică a istoriei filosofiei ca istorie a problemelor şi deschide singura cale pentru a filosofa cu adevărat.