SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R. (06.06.2024)
victorg, Monday 03 June 2024 - 00:00:00 //


Joi, 6 iunie 2024, orele 12-14
Conferențiar: MIHAI MICLE (I.F.P.A.R.)
Tema: „Influența factorilor psihosociali în reiterarea comportamentului infracțional la minori și tineri”

Linkul pentru accesul online:


Din ce în ce mai mulţi adolescenţi sunt asociaţi cu violenţa, ei reprezentând un segment al societăţii căruia îi lipseşte controlul de sine şi care se abate de la principiile etice şi morale, făcându-şi adeseori un scop în sine din încălcarea normelor, a regulilor sociale. Comportamentul acestui segment al populaţiei este rezultatul eşecului familiei şi şcolii de a transmite valori tradiţionale, valori în topul cărora se găsesc valoarea fiinţei umane şi respectul pentru ceilalţi. Frica de criminalitate, mai ales de violenţa tinerilor, ar trebui, până nu este prea târziu, să devină una dintre principalele preocupări ale instituţiilor statului responsabile cu controlul şi prevenirea acestui fenomen social.
Încercăm, prin acest studiu, să răspundem unei nevoi de cunoaştere a dimensiunii, formelor de manifestare şi cauzelor fenomenelor de delincvenţă şi recidivism infracţional la copii şi tineri, cunoaştere necesară elaborării unor strategii de prevenire şi ameliorare cu adevărat funcţionale şi eficiente. Cercetarea este, astfel, un pas absolut necesar, un argument util în vederea sensibilizării unui public cât mai larg şi o condiţie a mobilizării resurselor în vederea abordării delincvenţei juvenile în relaţie cu recidivismul.
Gravitatea acestui fenomen care priveşte generaţia în formare aflată pe cale de desocializare trebuie să conducă la punerea în acţiune, pe scară largă şi imediat, a unor măsuri preventive, accentuat educative şi formative, cu speranţa schimbării destinului acestor tineri defavorizaţi, al acestor copii „sălbăticiţi” din cauza socializării pierdute. În ceea ce priveşte generaţia care va veni se impune urgent, începând cu copilăria mică, aplicarea unor intervenţii psihosociale precoce, în momentul apariţiei factorilor de risc identificaţi a conduce către comportamente infracţionale.