REVISTA DE FILOSOFIE
REPERE BIBLIOGRAFICE, Rev. filos., LXX, 4, 2023
DescriptionREPERE BIBLIOGRAFICE
Baptiste Morizot, Răscolind Jarul viului, traducere de Bogdan Ghiu, Bucureşti, Editura Seneca, 2022, 214 p. (Paul Sandu)
Imageno image available
Filesize175.42 kB
Downloads144
Download
Rating
Not rated