CERCETĂRI FILOSOFICO-PSIHOLOGICE

CERCETĂRI FILOSOFICO-PSIHOLOGICE         cfp.png

Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru" al Academiei Române
Societatea Germano-Română de Filosofie


ISSN: 2066-7566

NUMĂRUL CURENT:
sublink.png
Anul V, nr. 2 (iulie - decembrie), 2013


CONSILIUL EDITORIAL

Director: Acad. Alexandru SURDU
Redactor şef: C.S. Victor Emanuel GICA
Secretar de redacţie: C.S. gr. III dr. Bogdan DANCIU
Membri:
Prof. univ. dr. Grigore NICOLA; Prof. univ. dr. Irina HOLDEVICI;
Prof. univ. dr. Dumitru CRISTEA; Prof. univ. dr. Vasile Dem. ZAMFIRESCU;
Prof. univ. dr. Teodor VIDAM; Prof. univ. dr.  Margareta DINCĂ;
C.S. gr. III dr. Mona MAMULEA; C.S. gr. III dr. Ana-Maria MARHAN;
C.S. gr. III dr. Claudiu BACIU; C.S. gr. III dr. Marius DOBRE; C.S. gr. III dr. Dragoș POPESCU

Redactori: C.S. gr. III dr. Camelia POPA, C.S. dr. Ștefan-Dominic GEORGESCU,
C.S. Ovidiu G. GRAMA

COMITETUL CONSULTATIV

Preşedinte: Prof. univ. dr., Dr. h.c. mult. Hans LENK (Karlsruhe, Germania)
Membri:
Prof. univ. dr. Ulrich HOYER (Münster, Germania);
Dr. Niels ÖFFENBERGER (Köln, Germania);
Acad. Alexandru BOBOC; Acad. Teodor DIMA;
Acad. Evanghelos MOUTSOPOULOS (Atena, Grecia);
Prof. univ. dr. Zissu WEINTRAUB (Ierusalim, Israel);
Prof. univ. dr. Shulamith KREITLER (Tel Aviv, Israel);
Prof. univ. dr. Thomas David OAKLAND (Gainsville, Florida, SUA);
Prof. univ. dr. Michael J. STEVENS (Normal, Illinois, SUA);
Prof. univ. dr. Nicolae GEORGESCU.


Revista "Cercetări filosofico-psihologice"
îşi propune să publice lucrările (sau rezumate ale acestora) elaborate în cadrul planurilor de cercetare ale departamentelor de filosofie şi psihologie ale Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române. Având şi un caracter instructiv-educativ, revista „Cercetări filosofico-psihologice” publică şi cercetări ale studenţilor realizate ca referate şi comunicări ştiinţifice.


Prin intermediul Societăţii Germano-Române de Filosofie şi al asociaţiilor internaţionale de psihologie, revista "Cercetări filosofico-psihologice" publică studii ale specialiştilor din domeniul filosofiei şi al psihologiei, în limba română sau în limbi de circulaţie internaţională, inedite sau republicate cu acordul autorilor, obligându-se să le ofere câte 20 de extrase gratuite ale materialelor publicate.


"Cercetări filosofico-psihologice" urmăreşte reconcilierea filosofiei cu psihologia, cu sau fără intermediul logicii, prin menţinerea firească a diferenţierilor (de obiect şi metodă), dar şi prin semnalarea zonelor de interferenţă în domeniile gândirii, creativităţii, cunoaşterii, educaţiei şi sănătăţii. Revista îşi propune să informeze cititorii în legătură cu principalele evenimente: congrese, simpozioane, conferinţe naţionale şi internaţionale, cu semnalarea publicaţiilor periodice şi cu literatura curentă de specialitate.

Semnatarii articolelor răspund pentru datele utilizate în lucrările publicate. Redacţia îşi permite să accepte sau să respingă publicarea unor lucrări fără obligaţia de argumentare a deciziilor luate. Nu se acceptă lucrări apologetice sau critice ad personam. Mai ales la rubricile de Recenzii sau Opinii despre cărţi se cere, pentru acceptarea lucrărilor, un stil sobru, moderaţie şi obiectivitate. La rubrica Restituiri vor fi republicate lucrări româneşti sau străine care au influenţat dezvoltarea filosofiei şi a psihologiei, iar la Traduceri vor fi publicate, în limba română sau în limbi străine, lucrări clasice de filosofie şi psihologie. (Consiliul editorial)ARHIVA REVISTEI CERCETĂRI FILOSOFICO-PSIHOLOGICE

pdf_ico.png Anul V, Nr. 1 (8), ianuarie-iunie 2013

pdf_ico.png Anul IV, Nr. 2 (7), iulie - decembrie, 2012
pdf_ico.png Anul IV, Nr. 1 (6), ianuarie - iunie 2012


pdf_ico.png Anul III, Nr. 2 (5), iulie – decembrie, 2011
pdf_ico.png
 Anul III, Nr. 1 (4), ianuarie - iunie, 2011

pdf_ico.png Anul II, Nr. 2 (3), iulie – decembrie, 2010
pdf_ico.png Anul II, Nr. 1 (2), ianuarie - iunie, 2010

pdf_ico.png Anul I, Nr. 1 (1) iulie - decembrie, 2009


CONTACT

Adresa:
Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru" al Academiei Române,

Redacţia revistei "Cercetǎri filosofico-psihologice"
Calea 13 Septembrie,
nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti

Telefon: 021.410.56.59
E-mail: cercetari.filosofico.psihologice@gmail.com