ARHIVA PROBLEME DE LOGICĂ


PROBLEME DE LOGICĂ united_kingdom_square_icon_64.png
 
 NUMĂRUL CURENT

COPERTA, Probleme de logică, vol. XXVI, 2023.pngPROBLEME DE LOGICĂ, vol. XXVI
Coordonatori: Acad. Mircea Dumitru,
Marius Dobre, Viorel Vizureanu, Ștefan-Dominic Georgescu
Editura Academiei Române, București, 2023
ISSN 3008-2870
ISSN-L 1454- 2366


MIRCEA DUMITRU, A Free Logic for Fictionalism
IONEL NARIȚA, Operații și relații
CONSTANTIN STOENESCU, Probleme ale matematicii în „Programul Tiergarten” al lui Bertrand Russell
IOAN BIRIȘ, Matematism sau logicism? Kant și Frege
FLOREA LUCACI, Aristotel și geneza logicii lui Hermes
CLAUDIU BACIU, John Stuart Mill’s Failed Thought Experiment
SERGIU BĂLAN, Câteva observații privind problema post-adevărului
ȘERBAN N. NICOLAU, Reconstrucția logicii clasice la Alexandru Surdu (III). Teoria noțiunii (II)
CEZAR ROȘU, Expansiunea logică. Momentul logic originar al gândirii (VI)
ANDREI IONUŢ MĂRĂȘOIU, Indispensability and the Empirical Content of Mathematical Theories
CONSTANTIN BRÎNCUȘ, Non-categoricitatea logicii (II). Sisteme logice cu concluzii multiple și bilateraliste
GABRIEL ILIESCU, Imperativul categoric și logica deontică
ȘTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Concepte cu rol de conectori logici specifici filosofiei dialectico-speculative hegeliene
MARIUS DOBRE, Teoria dialogului în logica informală
 
 

Coordonatori: acad. Mircea Dumitru, 
Marius Dobre, Viorel Vizureanu, Ștefan-Dominic Georgescu,
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2022 
ISSN 3008-2870
ISSN-L 1454- 2366

 

IOAN BIRIŞ, Despre logica ştiinţelor exacte în viziunea lui Paul Natorp
FLOREA LUCACI, Limbajul Bibliei şi logica
CLAUDIU BACIU, Despre erorile lui Russell în prezentarea filosofiei lui Hegel
CONSTANTIN STOENESCU, Logicism şi  analiză logică în filosofia timpurie a lui Russell
IONEL NARIŢA, Elemente de logică doxastică
ŞERBAN N. NICOLAU, Reconstrucţia logicii clasice la Alexandru Surdu (II). Teoria noţiunii (I)
CEZAR ROŞU, Expansiunea logică. Momentul logic originar al gândirii (V)
IULIAN GRIGORIU, Semnificaţie, relaţie, identitate şi generalitate în Tractatus logico-philosophicus
ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Aspecte logice categoriale ale ideii de sistem în filosofia românească
CONSTANTIN C. BRÎNCUŞ, Non-categoricitatea logicii (I). Problema unei formalizări complete
GABRIEL ILIESCU, Diagrame Euler, sincronie, diacronie, eveniment
MARIUS DOBRE, Probleme şi concepte în logica informală

 ARHIVA PROBLEME DE LOGICĂ
 
PdL_XXIV_2021.pngProbleme de logică, volumul XXIV
Coordonatori: acad. Mircea Dumitru, 
Marius Dobre, Viorel Vizureanu, Ștefan-Dominic Georgescu
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2021
ISSN: 1454-2366 

PdL_XXIV_2021.pngProbleme de logică, volumul XXIII
Coordonatori: Alexandru Surdu, Ştefan-Dominic Georgescu
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2020
ISSN: 1454-2366 

ALEXANDRU SURDU, Speculațiunea și Deceestele sau Temeiul
MIRCEA DUMITRU, Despre normativitatea logicii
ȘTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Logica lui Hermes – un model de logică speculativă
COSMIN DUMITRESCU, Rolul logicii dialectice în analiza conceptelor teologiei dogmatice ortodoxe
IONEL NARIȚA, Descripții
IULIAN GRIGORIU, Generalitate și inducție în filosofia wittgensteiniană a matematicii
MARIUS DOBRE, Procedeul inductiv în retorică și gândirea critică
TITUS LATES, Prezentarea inovațiilor în logică ale lui Franz Brentano în cursurile universitarilor români: Nae Ionescu, Nicolae Bagdasar și Mircea Florian
GABRIEL ILIESCU, Relația de apartenență și unele inferențe asociate acesteia
ȘERBAN NICOLAU, Comentariul lui Teofil Corydaleu la fizica aristotelică (I)
CEZAR ROȘU, Expansiunea logică. Momentul logic originar al gândirii (III)
Abstracts

PrProbleme de logica - XXII - 2019.jpgobleme de logică, volumul XXII
Coordonatori: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2019
ISSN: 1454-2366 

TEXTE CLASICE ÎN VERSIUNE ROMÂNEASCĂ

Probleme de logică, voluProbleme de logica vol. XXI - 2018.jpgmul XXI
Coordonatori: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018
ISSN: 1454-2366 

ŞERBAN N. NICOLAU, Teoria logico-clasică a raţionamentului în opera aristotelică
MARIUS DOBRE, Argumentarea prin analogie. Puncte de vedere logice si retorice
MIRCEA DUMITRU, „Expresiile obişnuite nu au o logică exactă si sistematică” - Remarci asupra contribuţiilor lui P. F. Strawson la teoria logică
IONEL NARIŢA, Cuantificarea
IULIAN GRIGORIU, Filosofia matematicii şi eşecul logicist în Tractatus logico-philosophicus
GABRIEL ILIESCU, Funcţiile de adevăr ale logicii bivalente clasice şi echivalarea lor prin evenimente
DRAGOŞ POPESCU, Structură categorială şi transformări de structuri categoriale în sisteme speculative (I)
ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Aspecte ale gândirii speculative la Kant, Fichte şi Schelling
TITUS LATES, Primele manuale de logică în limba română şi logica din primele manuale (până la 1918)
TEXTE CLASICE DE LOGICĂ ÎN VERSIUNE ROMÂNEASCĂ
ANTOINE ARNAULD, PIERRE NICOLE, Logica sau arta de a gândi (Fragment), cu o prezentare introductivă de ALFRED FOUILLEE, traducere de ALEXANDRU BOBOC
Abstracts

ProblemProbleme-de-logica-vol-XX-2017.jpge de logică, volumul XX
Coordonatori: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017
ISSN: 1454-2366

C U P R I N S
ALEXANDRU SURDU, Teoria generală a sistemelor
ALEXANDRU BOBOC, Limbă și gândire în concepția lui W. von Humboldt
MIRCEA DUMITRU, Este mintea umană complet algoritmică? Remarci asupra teoremelor de incompletitudine ale lui Gödel
MARIUS DOBRE, Trei modele de neosofistică
ȘTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Antitetică și dialectică în perioada idealismului german
IONEL NARIȚA, Silogismul generalizat
IULIAN GRIGORIU, Tractatus logico-philosophicus – contradicții interne, externe și probleme de traducere
ȘERBAN N. NICOLAU, Demonstrații în tratatul aristotelic De caelo
CEZAR ROȘU, Expansiunea logică. Momentul logic originar al gândirii (I)
DRAGOȘ POPESCU, Demonstrația matematică și demonstrația speculativă. Linii de orientare
TITUS LATES, Logica lui Titu Maiorescu in focus
Abstracts


ProblemProbleme-de-logica-vol-XX-2017.jpge de logică, volumul XIX
Coordonatori: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2016
ISSN: 1454-2366 

CUPRINS
TEODOR DIMA, Strategii euristice
ALEXANDRU BOBOC, Cunoaştere şi limbaj în Critica raţiunii pure
MIRCEA DUMITRU, Modele şi reguli. Controverse în fundamentele semanticii contemporane
VIOREL VIZUREANU, Logica, logica matematică şi principiile logicii în viziunea lui L.E.J. Brouwer
IONEL NARIŢA, Calculul extensional
GABRIEL ILIESCU, Subcontrarietate ca opoziţie nonclasică între premisele inferenţelor clasice
MARIUS DOBRE, Despre convingere, adevăr şi sofism în discursul publicitar
DRAGOŞ POPESCU, Termenul mediu în logica clasică şi în logica speculativă
ŞERBAN N. NICOLAU, Reducerea aristotelică a silogismelor şi expresia lor lingvistică   
VICTOR EMANUEL GICA, Aspectul judicativ al non-contradicţiei
CEZAR ROŞU, Semnificaţia judicativă a krinamenului   
ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Preliminarii ale logicii lui Hermes: situaţia logică şi câmpul logic
TITUS LATES, Tabloul receptării Scrisorilor despre logica lui Hermes de Constantin Noica: după 30 de ani de la prima lor apariţie în volum (1986– 2016)
Abstracts


ProblemProbleme-de-logica-vol-XX-2017.jpge de logică, volumul XVIII
Coordonatori: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2015

ISSN: 1454-2366


CUPRINS
ALEXANDRU BOBOC, Semantică și interpretare. Conceptul semantic de adevăr
MIRCEA  DUMITRU, Noi perspective  asupra compoziționalității. Abordarea relaționist-semantică a lui Kit Fine asupra semnificației
IOAN BIRIȘ, Logicismul lui Hintikka. De la teoria semantică a jocurilor la logica IF (Independence-Friendly Logic)
IONEL NARIȚA, Metafora
FLOREA LUCACI, Temeiul logic al cunoașterii catafatice și apofatice în patristica orientală
GABRIEL ILIESCU, Evenimente și negații
VICTOR EMANUEL GICA, Non-contradicția și terțul exclus în logicile polivalente și logicile modale
MARIUS DOBRE, Repere intuiționiste în logica românească
TITUS LATES, Proiecții ale logicilor antice din perspectiva filosofiei comparate în studiile lui Aram M. Frenkian
ȘTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Aspecte ale deducției categoriilor în logica lui Hegel
DRAGOȘ POPESCU, Subiectul în logica clasică și în logica speculativă
ȘERBAN N. NICOLAU, Aspecte ale teoriei judecății la Aristotel
Abstracts


ProblemProbleme-de-logica-vol-XX-2017.jpge de logică, volumul XVII
Coordonatori: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2014

ISSN: 1454-2366


CUPRINS
ALEXANDRU BOBOC, R. Carnap despre semnificația logicismului în filosofia matematicii
IOAN BIRIȘ, Noua logică și teoriile științifice
MIRCEA DUMITRU, Semnificație, non-existență și termeni non-referențiali
IONEL NARIȚA, Logica valorilor logice
VICTOR EMANUEL GICA, Considerații asupra terțului exclus în logica de tip intuiționist
GABRIEL ILIESCU, Negații neclasice. Interpretări metateoretice și extinderi spre științe socio-umane
ALEXANDRU DRAGOMIR, Paradoxul lui Fitch în logica temporală a anunțurilor publice arbitrare
DRAGOȘ POPESCU, Raporturi intercategoriale în Știința logicii a lui Hegel
ȘTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Categoria ființei în logica lui Hegel
CLAUDIU BACIU, Despre sensul relațional al identității dintre ființă, neant și devenire la Hegel
VLAD ENACHE, Paradoxul corecției temporale
Reflectarea vieții și operei lui Athanase Joja (1904–1972), în volume și publicații științifice (TITUS LATES)
Abstracts

 
ProblemProbleme-de-logica-vol-XX-2017.jpge de logică, volumul XVI, Principia Mathematica - un secol de la apariție
Coordonatori: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2013

ISSN: 1454-2366


CUPRINS

TITUS LATES, Principia Mathematica în conștiința logicienilor români 
ALEXANDRU BOBOC, Conceptul modern de gramatică
MARIUS DOBRE, Gândirea critică. Câteva repere
MIRCEA DUMITRU, Incompletitudinea; aspecte modale
IOAN BIRIȘ, Trei forme de logică partitivă
GABRIEL ILIESCU, Negații neclasice, funcții-concluzive și funcții-premise
IONEL NARIȚA, Tipuri de raționament
ȘERBAN N. NICOLAU, Noțiuni, concepte și genuri de categorii în tratatul aristotelic De Caelo
ALEXANDRU SURDU, Formele de bază ale gândirii speculative
DRAGOȘ POPESCU, Categoria calității la Aristotel și Hegel
ȘTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Principiile logicii clasice în Știința logicii a lui Hegel
CLAUDIU BACIU, Observații privind semnificația transcendentală a logicii hegeliene
FLOREA LUCACI, Regimul problematic al judecății de valoare estetică
TEODOR DIMA, Ipostaze semiotice ale explicației dispoziționale
Abstracts

ProblemProbleme-de-logica-vol-XX-2017.jpge de logică, volumul XV
Coordonatori: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012

ISSN: 1454-2366

CUPRINS

ALEXANDRU SURDU, Autologia supercategoriilor
CLAUDIU BACIU, Adevăr și cunoaștere în Fenomenologia spiritului
DRAGOȘ POPESCU, Obiectivitatea și categoriile Logicii obiective în Știința logicii a lui Hegel
ȘTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Structura logicii lui Hegel
IONEL NARIȚA, Tabelul silogismelor
IANCU LUCICA, Dacă P, atunci Q. Cercetări asupra implicației. Partea I. Implicaţia materială
ȘERBAN N. NICOLAU, Aspecte ale teoriei noțiunii la Aristotel
IOAN BIRIȘ, Logica gândirii slabe și violența religioasă: între René Girard și Gianni Vattimo
ALEXANDRU BOBOC, Logică și filosofie în opera lui Rudolf Carnap
VLAD ENACHE și VLAD VIERU, Cum e posibil ca o mulțime de agenți raționali să se înșele. Partea a II-a – Exagerarea poate conduce la eșec epistemic global
TITUS LATES, Receptarea și valorificarea contribuțiilor lui Florea Țuțugan în domeniul logicii: o bibliografie adnotată
Prezentarea seriei "Probleme de logică" – vol. I–XIV 

ProblemProbleme-de-logica-vol-XX-2017.jpge de logică, volumul XIV
Coordonatori: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu
Editura Academiei Române, 2011

ISSN: 1454-2366

CUPRINS
ALEXANDRU SURDU, Predicaţia clasică şi triada hegeliană
ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Ideea absolută şi conceptul adevărului în logica lui Hegel
DRAGOŞ POPESCU, Universal, particular şi individual în Logica subiectivă a lui Hegel
CLAUDIU BACIU, Ontologia de la necesitate logică la simplă relaţie formală
VIOREL VIZUREANU, Despre unele caracteristici ale logicii Renaşterii. Scurte observaţii preliminarii
ŞERBAN NICOLAU, Comentariul lui Theofil Corydaleu la antepredicamentele aristotelice
VICTOR EMANUEL GICA, Principiile logicii în logica modernă
SERGIU BĂLAN, Principii ale metodologiei ştiinţei în realismul critic al lui Karl Popper
IANCU LUCICA, Schiţa unei teorii logice a conceptului (II). Structura propoziţională a conceptului
IONEL NARIŢA, Factorul X
GABRIEL ILIESCU, Argumentare filosofică şi logică modală
VLAD ENACHE, Cum e posibil ca o mulţime de agenţi raţionali să se înşele.
Partea I – Pragmatismul şi agenţii epistemici eterni
TITUS LATES, Petre Botezatu, o bibliografie a exegezei la centenar: 1911–2011ProblemProbleme-de-logica-vol-XX-2017.jpge de logică, volumul XIII
Coordonatori: Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu
Editura Academiei Române, 2010

ISSN: 1454-2366

CUPRINS
TEODOR DIMA, Raţional şi intuitiv în investigaţia ştiinţifică
IOAN-ALEXANDRU GRĂDINARU, Schiţă pentru o teorie a semnificaţiei
IANCU LUCICA, Schiţa unei teorii logice a conceptului (I). Către o posibilă definiţie logică a conceptului
IOAN BIRIŞ, Despre logica noţiunilor religioase
CONSTANTIN SĂLĂVĂSTRU, Erori ale dezbaterilor publice. Sistematizare şi aplicabilitate
MARIUS DOBRE, Un sistem formal asupra autorităţii epistemice
IONEL NARIŢA, Structura paradoxurilor implicaţiei materiale
GABRIEL ILIESCU, Negaţii neclasice, opoziţii între concluzii şi premise
ŞERBAN N. NICOLAU, Demonstraţia aristotelică a eternităţii cerului
VIOREL VIZUREANU, Direcţii noi de evoluţie a logicii în Renaştere
ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Hegel despre negaţie şi contradicţie
DRAGOŞ POPESCU, Teoria hegeliană a judecăţii
TITUS LATES, Logica clasificării ştiinţelor la Charles Sanders Peirce
ILIE PINTEA, Concepţia lui Mircea Florian despre logică şi metodologie
VICTOR EMANUEL GICA, Monada leibniziană şi locul ei în logica lui Hermes
VIOREL ŢUŢUI, Statutul epistemologic al adevărurilor logice şi matematice. Teorii contemporane ale intuiţiei raţionale
VLAD ENACHE, Când Ahile întâlneşte Broasca ţestoasă

ProblemProbleme-de-logica-vol-XX-2017.jpge de logică, volumul XII
Coordonatori: Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu
Control ştiinţific: Acad. Alexandru Surdu

Editura Academiei Române, 2009.

ISSN: 1454-2366

CUPRINS
ALEXANDRU SURDU, Suportul ontic al doctrinelor logice
ALEXANDRU BOBOC, „Pragmatic turn" în gândirea contemporană
TEODOR DIMA, Raportul dintre explanans şi explanandum din punct de vedere logico-formal
CONSTANTIN SĂLĂVĂSTRU, Logica discursivă: genurile oratorice şi selecţia
argumentelor
MIHAI D. VASILE, Decizie şi adevăr în sistemele formale de tip Principia mathematica
SERGIU BĂLAN, Natura filosofiei şi logica limbajului la Gilbert Ryle
MARIUS DOBRE, Despre inconsecvenţa logică fundamentală a scepticismului în marginea a două studii de caz - Pyrrhon şi Cioran
VIOREL VIZUREANU, Teme ale dialecticii ramiste în filosofia carteziană
ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Rolul formelor logicii tradiţionale în filosofia lui Hegel
IANCU LUCICA, Teza realismului modal şi problema obiectelor posibile, dar inactuale
IONEL NARIŢA, Relaţiile alethice între propoziţii
LUCIAN CHERATA, Scheme logico-structurale ale dialogurilor platonice
ŞERBAN NICOLAU, Logică şi ştiinţă la Aristotel
GABRIEL ILIESCU, Relevanţe metateoretice ale axiomei sistemului K
MIRCEA DUMITRU, Vorbind despre ce cred oamenii. Consideraţii critice asupra
interpretării paratactice a discursului indirect şi a atribuirii de atitudini propoziţionale
VLAD ENACHE, Dilema prizonierului şi logica onoarei
PETRU-SORIN DRĂGUŞIN, Decizie şi obiectivitate în cunoaşterea socio-umanului
ALEXANDRU BOBOC, In memoriam: Athanase Joja