ALEXANDRU BOBOC (1930-2020)
victorg, Tuesday 21 April 2020 - 06:31:14 //Cu adâncă tristețe anunțăm plecarea dintre noi a colegului nostru Acad. Alexandru Boboc, născut la 20 februarie 1930 în comuna Dumbrava, jud. Mehedinți.

Alexandru Boboc a urmat cursurile Facultății de Filosofie a Universității din București, pe care le-a finalizat în 1957. Începând chiar din acest an și până în 2000, când s-a retras din învățământ, s-a făcut remarcat printr-o susținută activitate didactică, pe parcursul căreia a trecut prin toate treptele învățământului superior, de la preparator și asistent, până la profesor universitar. În paralel, Alexandru Boboc a desfășurat activitate de cercetare la Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, în calitate de cercetător principal gr. I. Anul acesta, la 20 februarie, Institutul de Filosofie și Psihologie l-a omagiat pentru împlinirea frumoasei vârste de 90 de ani, dintre care 63 în slujba filosofiei.

Alexandru Boboc a fost unul dintre cei mai cunoscuți specialiști români în filosofie modernă și contemporană. Opera sa include peste 30 de cărți de autor, începând cu lucrarea Kant și neokantianismul, din 1968, și sfârșind, chiar anul acesta, cu două lucrări de exegeză dedicate lui Nietzsche, respectiv lui Heidegger (București, Editura Paideia). A rămas în manuscris lucrarea Logos și Melos, care urmează să fie publicată sub egida Editurii Academiei Române. A participat la congrese internaționale de filosofie, la toate simpozioanele naționale ale Institutului de Filosofie și a colaborat la numeroase publicații periodice din țară și din străinătate. În anul 1991 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar în anul 2012, membru titular.

Alexandru Boboc a condus lucrări de licență și de doctorat, a îndrumat prin cursurile sale, dar și personal, generații de filosofi și istorici ai filosofiei, care i-au rămas recunoscători.

În numele celor care i-au fost studenți, colegi și prieteni, ne exprimăm regretul și durerea la plecarea neașteptată dintre noi, într-o perioadă de vârf a creativității sale, a Profesorului Acad. ALEXANDRU BOBOC.STUDII DE ISTORIE A FILOSOFIEI UNIVERSALE
victorg, Saturday 21 March 2020 - 07:24:19 //REVISTA DE FILOSOFIE
victorg, Saturday 29 February 2020 - 19:11:13 //STUDII DE TEORIA CATEGORIILOR
victorg, Saturday 11 January 2020 - 07:21:21 //REVUE ROUMAINE DE PHILOSOPHIE
victorg, Friday 13 December 2019 - 11:13:13 //


Tome 63, 2019, Nr. 2

pdf_ico.png sumar/ sommaire/ contents


PROBLEME DE LOGICĂ
victorg, Friday 13 December 2019 - 03:13:05 //REVISTA DE FILOSOFIE
victorg, Wednesday 13 November 2019 - 06:05:40 //REVISTA DE FILOSOFIE
victorg, Wednesday 09 October 2019 - 11:12:17 //CERCETĂRI FILOSOFICO-PSIHOLOGICE
victorg, Monday 09 September 2019 - 10:55:37 //REVISTA DE FILOSOFIE
victorg, Thursday 01 August 2019 - 05:29:47 //Go to page   <<        >>