ARHIVA STUDII DE ISTORIE A FILOSOFIEI UNIVERSALE


STUDII DE ISTORIE A FILOSOFIEI UNIVERSALE united_kingdom_square_icon_64.png
 
ARHIVA

Seria Studii de istorie a filosofiei universale (SIFU) este o publicație anuală dedicată studierii istoriei ideilor filosofice și reflecției asupra statutului istoriei filosofiei ca disciplină filosofică fundamentală. Seria publică studii consacrate momentelor semnificative ale istoriei filosofiei, precum și traduceri din opere filosofice fundamentale relevante pentru tema volumelor individuale. SIFU apare în limba română în formă tipărită din 1969 și în formă tipărită și online din 2022. Din 2023 seria acceptă spre publicare și articole în limba engleză.


NUMĂRUL CURENT

STUDII DE ISTORIE A FILOSOFIEI UNIVERSALE, vol. XXXI, 2023
Coordonatori: CLAUDIU BACIU, TINCA PRUNEA-BRETONNET, ION TĂNĂSESCU
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2023

ISSN (print): 1583-8536           INDEXĂRI:
ISSN (online): 3008-2129 ebsco-logo.png
ISSN-L 1583-8536 CEEOL-logo.png


 

STUDII DE ISTORIE A FILOSOFIEI UNIVERSALE, vol. XXX

Coordonatori: CLAUDIU BACIU, ION TĂNĂSESCU
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2022
ISSN 1583-8536
publicație indexatăebsco-logo.png


 


STUDII DE ISTORIE A FILOSOFIEI UNIVERSALE, vol. XXIX
Coordonatori: CLAUDIU BACIU, ION TĂNĂSESCU
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2021
ISSN 1583-8536

publicație indexatăebsco-logo.png

ION TĂNĂSESCU, Prefaţă: Seria Studii de istorie a filosofiei universale sau ce fel de istorie alegem să facem?
MIHAI POPA, Condiţia istorică a fiinţei umane în filosofia lui Giordano Bruno
VLAD MUREȘAN, Critica intelectului pur la Hegel
IONUȚ RĂDUICĂ, Sentimentul ca paradox la Kierkegaard
CLAUDIU BACIU, Creativitate și ontologie la Alfred North Whitehead
ADRIAN NIȚĂ, Rațiune și spirit la Jung
IOANA CRISTINA NICOLAE, O abordare diferită a obiectului estetic
ERWIN KESSLER, Stil și singularitate la Georg Simmel

PSIHOLOGIA FILOSOFICĂ A SECOLULUI XIX – TREI REPREZENTANȚI

ION TĂNĂSESCU, Introducere
CONSTANTIN STOENESCU, Ideea posibilităților permanente ale senzației. O introducere la capitolul 11 din cartea lui Mill despre Hamilton
JOHN ST. MILL, O examinare a filosofiei lui Sir William Hamilton și a principalelor probleme filosofice discutate în scrierile sale. Cap. XI. Teoria psihologică a credinței într-o lume externă (Traducere de Constantin Stoenescu)
WILHELM MAX WUNDT, Principii ale psihologiei fiziologice. Introducere. 1. Sarcina psihologiei fiziologice. Aplicarea matematicii în psihologie. 2. Preconcepte psihologice. Conceptele de suflet și spirit. Teoria facultăților psihice (Traducere de Alexandru Bejinariu)
WILLIAM JAMES, Recenzie la Principii ale psihologiei fiziologice (Traducere de Anita Drella)
FRANZ BRENTANO, Psihologia din punct de vedere empiric. Cuvânt înainte. Cartea I. Psihologia ca știință. I. Despre conceptul și sarcina științei psihice. 1. Definiția psihologiei ca știință a sufletului. 2. Definiția psihologiei ca știință a fenomenelor psihice. 3. Valoarea proprie a psihologiei (Traducere de Alexandru Bejinariu)


STUDII DE ISTORIE A FILOSOFIEI UNIVERSALE, vol. XXVIII

Coordonatori: ALEXANDRU SURDU, ALEXANDRU BOBOC,
CLAUDIU BACIU, SERGIU BĂLAN, ION TĂNĂSESCU

Editura Academiei Române, Bucureşti, 2020
ISSN 1583-8536

publicație indexatăebsco-logo.png

C U P R I N S

MARIUS DOBRE, Elemente de argumentare în filosofia vechilor sceptici
HORIA PĂTRAȘCU, Iisus versus creștinism. Revoluția cristică privită din perspectiva dihotomiei „cultură majoră – cultură minoră” sau „centru–periferie”
MIHAI POPA, Originile istoriei în Știinţa nouă a lui Giambattista Vico
ŞERBAN N. NICOLAU, Filosofia greacă la începutul secolului al XVII-lea
GABRIELA TĂNĂSESCU, Spinoza și precursorii „epocii rațiunii”
DRAGOŞ GRUSEA, Contemplaţia estetică la Schiller
VLAD MUREȘAN, Critica percepției pure la Hegel
ION TĂNĂSESCU, Psihologia descriptivă brentaniană și concepția pozitivă asupra cunoașterii
IONUȚ RĂDUICĂ, Problema sentimentului la Nietzsche
CLAUDIU BACIU, Reconfigurări conceptuale la A.N. Whitehead
IOANA CRISTINA NICOLAE, Decadență, artisticitate și morbiditate în opera lui Thomas Mann
PAUL GABRIEL SANDU, Autenticitate și alteritate. De la Heidegger la Augustin și înapoi
HENRIETA ANIȘOARA ȘERBAN, Nihilism și angajament. De la nihilism, la „nihilismul activ”
ADRIAN NIȚĂ, Rațiune și comprehensiune la Gadamer
ERWIN KESSLER, Importuri conceptuale în estetica românească a anilor ’60–’70: fundalul istoric și efectele contrastante ale occidentalizării universului artistic vizual în perioada destinderii de după anul 1965
IRINA NICA, Spațiile postmoderne între estetic și funcțional
SERGIU BĂLAN, Problema naturii umane în filosofia contemporană a biologieiStudii de istoria filosofiei universale XXVII 2019.jpgSTUDII DE ISTORIE A FILOSOFIEI UNIVERSALE, vol. XXVII

Coordonatori: ALEXANDRU SURDU, ALEXANDRU BOBOC,
CLAUDIU BACIU, SERGIU BĂLAN, ION TĂNĂSESCU

Editura Academiei Române, Bucureşti, 2019
ISSN 1583-8536

publicație indexatăebsco-logo.png
C U P R I N S

ŞERBAN N. NICOLAU, Meteorologicele şi tratatele aristotelice de filosofie naturală
TODERIŢĂ  RUSU,  Influenţa  filosofiei  lui  van  Helmont  asupra gândirii lui Dimitrie Cantemir
ALEXANDRU BOBOC, Intelect, rațiune, spirit în filosofia modernă. De la raționalismul clasic la gândirea speculativă
RODICA  CROITORU,  Materie,  material  și  substanță  în  Opus Postumum
DRAGOŞ GRUSEA, Mişcarea a priori la Galilei şi Kant
VLAD MUREȘAN, Critica senzației pure la Hegel
CLAUDIU BACIU, Aforism și experiment la Nietzsche
ION TĂNĂSESCU, Psihologia din punct de vedere empiric în calitate de contribuție la filosofia pozitivă
IULIAN  APOSTOLESCU,  Husserl  și  Brentano:  deschideri  și echivocuri
IOANA CRISTINA NICOLAE, ADELAIDA PETRANCU, Instanțierea umbrei prin intermediul pactului faustic
OANA VASILESCU, Despre cale şi metodă
IONUȚ RĂDUICĂ, Perspective fenomenologice de interpretare a plânsului la Helmuth Plessner
ADRIAN NIȚĂ, Categoria rațiunii discursive: disputa Habermas-Rorty
HENRIETA ANIȘOARA ȘERBAN, Experimentele gândirii: contribuții aduse de perspectiva lui Thomas Kuhn
IRINA  NICA,  Utilizarea  imaginii  în  era  dezvoltării  tehnologiei informației
ERWIN KESSLER, Statul estetic

Traduceri
ERNST CASSIRER, Newton și Leibniz (traducere în limba română de Alexandru Boboc)SIFU-c1-vol-26-2019.jpgSTUDII DE ISTORIE A FILOSOFIEI UNIVERSALE, vol. XXVI

Coordonatori: ALEXANDRU SURDU, ALEXANDRU BOBOC,
CLAUDIU BACIU, SERGIU BĂLAN, ION TĂNĂSESCU

Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018
ISSN 1583-8536

publicație indexatăebsco-logo.png
C U P R I N S

ALEXANDRU BOBOC, Fenomenologie şi axiologie. Concepte de bază ale logicii, metodologiei, teoriei cunoaşterii şi teoriei valorilor în tratare fenomenologică la Husserl şi Scheler
MIHAI POPA, Conceptul de mimesis în arta Renaşterii
IONUŢ RĂDUICĂ, Conceptul de început în filosofia modernă timpurie
RODICA CROITORU, Eterul şi caloricul, piloni ai Opusului Postum. Evaluare din perspectiva secolului XX
MARIUS AUGUSTIN DRĂGHICI, Ideea de funcţie în Critica raţiunii pure
DRAGOŞ GRUSEA, Judecată, lege şi mişcare la Kant. De la Prolegomene la Principiile metafizice ale ştiinţei naturii
BEATRICESARAXIMARIA ALBU, Søren Kierkegaard şi „rescrierea tipologică” a experienţei creştine
ION TĂNĂSESCU, Brentano şi Comte: teoria stagiilor şi căile reformării filosofiei
OANA VASILESCU, Unele consideraţii privind metoda filosofiei pozitive la Auguste Comte
IULIAN APOSTOLESCU, Critica  husserliană a psihologiei lui Franz Brentano în anexa la Cercetările logice
IOANA CRISTINA NICOLAE, (Re)Interpretarea arhetipului umbrei din perspectiva conceptului de empatie
CLAUDIU BACIU, Aspecte  ale  secularizării  în  gândirea lui Hans Blumenberg
ADRIAN NIŢĂ, Categoriile ironiei la Rorty şi Patocka
HENRIETA ANIŞOARA ŞERBAN, Conceptul de identitate personală la Derek Parfit sifu-coperta-vol-XXV-2017.jpgSTUDII DE ISTORIE A FILOSOFIEI UNIVERSALE, vol. XXV

Coordonatori: ALEXANDRU SURDU, ALEXANDRU BOBOC,
CLAUDIU BACIU, SERGIU BĂLAN, ION TĂNĂSESCU

Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017
ISSN 1583-8536

publicație indexatăebsco-logo.pngC U P R I N S
ŞERBAN N. NICOLAU, Tratatul aristotelic De caelo din perspectiva analizei logice clasico-tradiţionale
MIHAI POPA, Publius Ovidius Naso şi Dante Aligheri, de la Metamorfoze la Itinerarium mentis in Deum
RODICA CROITORU, Categoria de tranziție în Opus Postumum
DRAGOŞ GRUSEA, Interpretarea transcendentală a artei la Kant şi Schelling. De la Critica facultăţii de judecare la Sistemul idealismului transcendental
ROBERTO POLI, Puzzle-ul Brentano: o introducere
ION TĂNĂSESCU, Problematica psihologiei descriptive la Anton Marty
ALEXANDRU BOBOC, „Psihologia popoarelor” în contextul reconstrucției moderne în filosofie: de la Lazarus și Steinthal la W. Wundt și C. Rădulescu-Motru
IOANA CRISTINA NICOLAE, Antropologia unui compozitor: ipostaza muzicală a lui Faust
CLAUDIU BACIU, Intersubiectivitate și limbaj la Karl-Otto Apel
ADRIAN NIŢĂ, Categoria rațiunii la Peter Sloterdijk
IONUŢ RĂDUICĂ, Conceptul de    curiositas la Hans Blumenberg
HENRIETA  ANIŞOARA  ȘERBAN,  De  la  teoria  unităţii valorii la conceptul de dreptate
ERWIN KESSLER, Arta contemporană şi experienţa religioasă


SIFU-2016-coperta.pngSTUDII DE ISTORIE A FILOSOFIEI UNIVERSALE, vol. XXIV

Coordonatori: ALEXANDRU BOBOC, CLAUDIU BACIU,
SERGIU BĂLAN, ION TĂNĂSESCU

Editura Academiei Române, Bucureşti, 2016
ISSN 1583-8536

C U P R I N S
ŞERBAN N. NICOLAU, Construcţia conceptelor de greutate şi uşurinţă în fizica aristotelică
MIHAI D. VASILE, Canonul Aristotel-Kant
MIHAIL M. UNGHEANU, Paradoxul utopiei. Dezirabilul şi indezirabilul cetăţii perfecte
RODICA CROITORU, Psihologia raţională, o doctrină a paralogismelor
CLAUDIU BACIU, Libertate şi cauzalitate a raţiunii la Kant
MARIUS AUGUSTIN DRĂGHICI, Despre conceptul de infinit în Critica raţiunii pure
ALEXANDRU BOBOC, Ideea de umanitate la J.G. Herder şi W. von Humboldt
ION TĂNĂSESCU, Psihologia empirică brentaniană: obiective şi metodă
MIHAI POPA, Antropologia stilurilor culturale
VIOREL VIZUREANU, Paliere de analiză filosofică ale intuiţionismului lui Brouwer.  Concepţia lui Brouwer despre comunicare şi limbaj
ADRIAN NIŢĂ, Categoria raţiunii la Foucault
IONUŢ RĂDUICĂ, Modernitate şi libertate la Hans Blumenberg
DORINA PĂTRUNSU, Explicaţie cauzală vs. explicaţie teleologică. O analiză din perspectiva lui G.H. von Wright
HENRIETA ANIŞOARA ŞERBAN, Reflecţii despre natura paradoxală a democraţiei
ERWIN KESSLER, Terminologii critice curente


Studii de ist. a filos. univ. XXIII c1.jpgSTUDII DE ISTORIE A FILOSOFIEI UNIVERSALE, vol. XXIII

Coordonatori: ALEXANDRU BOBOC, CLAUDIU BACIU,
SERGIU BĂLAN, ION TĂNĂSESCU

Editura Academiei Române, Bucureşti, 2015
ISSN 1583-8536

C U P R I N S
ŞERBAN NICOLAU, Teoria astrelor în cosmologia greacă de până la Aristotel
ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Aspecte ale gândirii speculative la Platon şi Aristotel
ADRIAN NIŢĂ, Unitatea explicativă a lumii în scrierile de tinereţe ale lui Leibniz
RODICA CROITORU, Sufletul ca eu gânditor în critica psihologiei raţionale
MARIUS AUGUSTIN DRĂGHICI, O perspectivă epistemologică privind raportarea lui Kant la scepticism
HENRIETA ANIŞOARA ŞERBAN, Elemente pentru o filosofie politică a recunoaşterii 
ALEXANDRU BOBOC, Johannes Volkelt. Sistemul de estetică şi estetica tragicului 
ION TĂNĂSESCU, Problema geniului şi a fanteziei la Franz Brentano 
IOAN BIRIŞ, Expulzarea gândurilor din minte. Filosofia analitică timpurie de la Bolzano la Frege
KLAUS HEDWIG, Intenţia: schiţă a istoriei unui concept fenomenologic
ERWIN KESSLER, „Experienţa estetică” rediviva
IONUŢ RĂDUICĂ, Hans Blumenberg şi Karl Löwith: imanenţă vs. substanţialism în modernitate
CLAUDIU BACIU, Fiinţă şi funcţie la Im. Kant şi C. Noica 
OANA VASILESCU, Despre unele semnificaţii filosofice ale ekphrasis-ului la Dostoievski
MIHAELA POP, Ontologia devenirii şi performance art
MIHAI POPA, Tradiţie şi autenticitate în cultură. Idei estetice privind relaţia dintre nou şi vechi în operele de artă
IOAN N. ROŞCA, Timp şi destin în context filosofic universal şi românesc
TRADUCERI DIN AUTORI CLASICI: GOETHE
Johann Wolfgang von Goethe, Materiale privind istoria Teoriei culorilor
Johann Wolfgang von Goethe, Pagini despre ştiinţăSTUDII DE ISTORIE A FILOSOFIEI UNIVERSALE, vol. XXII

Coordonatori: ALEXANDRU BOBOC, CLAUDIU BACIU,
SERGIU BĂLAN, ION TĂNĂSESCU

Editura Academiei Române, Bucureşti, 2014
ISSN 1583-8536

CUPRINSŞERBAN N. NICOLAU, Teoria pământului în cosmologia lui Aristotel
OANA VASILESCU, Câteva considerații privind metoda maieutică în gândirea orientală
MIHAI POPA, Leonardo da Vinci și spațiul renascentist
MIHAIL M. UNGHEANU, O construcţie istorico-filosofică a ideii de libertate. Omul ca fiinţă suverană şi activă
ADRIAN NIȚĂ, Materie și materie primă în concepția lui Leibniz
ALEXANDRU BOBOC, „Lucrul în sine” kantian. Sensuri și interpretări
RODICA CROITORU, Rațiunea pură ca unificatoare a cunoașterii prin genuri și specii
MARIUS AUGUSTIN DRĂGHICI, Comentarii privind răspunsul lui Kant la Hume
TINCA PRUNEA-BRETONNET, Mai este conceptul de ontologie potrivit pentru filosofia critică? Kant şi redefinirea ontologiei în şcoala kantiană după 1780
CLAUDIU BACIU, Hegel și principiul identității dintre gândire și real
ȘTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Considerații asupra istoricității în filosofia lui Hegel
ION TĂNĂSESCU, Relația de conținere intențională ca relație de semnificare în manuscrisul brentanian EL80
VASILE MACOVICIUC, Absurdul și sensul moralității la Giuseppe Rensi
ERWIN KESSLER, Obiectiv, cadru, privire. Iconic şi fenomenologic în imaginea fotografică
IOAN BIRIȘ, Istoria filosofilor sau istoria ideilor? Modelul lui Michael Dummett
CRISTIAN CIOCAN, Note privind problematica animalității în fenomenologie
IONUȚ RĂDUICĂ, Metaforă și modernitate la Hans Blumenberg
ALEXIUS MEINONG, Experimentul de gândire
MONA MAMULEA, Experimentele de gândire filosofice și științifice: despre posibilitatea unei abordări transdisciplinare
OVIDIU G. GRAMA, Câteva puncte de reper pentru o istorie a termenului de experiment de gândireStudii de istoria filosofiei universale XXI c1s.pngpdf_ico.png STUDII DE ISTORIE A FILOSOFIEI UNIVERSALE, vol. XXI
    DE LA RETORICA ROMANĂ LA FENOMENOLOGIE

Coordonatori: ALEXANDRU BOBOC, CLAUDIU BACIU,
SERGIU BĂLAN, ION TĂNĂSESCU

Editura Academiei Române, Bucureşti, 2013
ISSN 1583-8536


CUPRINS
ȘERBAN N. NICOLAU, Tradiția tratatului aristotelic De Caelo
ALEXANDRU ȘTEFĂNESCU, Retorica dreptății în Roma secolului I ante Chr.
GABRIELA TĂNĂSESCU, Spinoza şi condiţiile de specificitate ale eticii
RODICA CROITORU, Reguli de ordonare a priori a existenței fenomenelor în Critica rațiunii pure
ALEXANDRU PETRESCU, Unele semnificații ale imaginației în filosofia kantiană
ANDREI TODOCA, Salomon Maimon și problema creării lucrurilor
ALEXANDRU BOBOC, Schelling și idealismul german în autodepășire
CLAUDIU BACIU, Goethe și Hegel – un posibil dialog în jurul formei ideale (Gestalt)
DRAGOȘ POPESCU, Adevăr și rațiune în istoria filosofiei la Hegel
CĂLIN LUCACI, FLOREA LUCACI, Actualitatea lui Hegel. Resemnificări ale „morții artei”
FLORIN LOBONȚ, Idealismul britanic – de la tradiție la contextualism
ALEXANDRU BOBOC, Muzică și filosofie în opera lui Friedrich Nietzsche. Premise ale unei noi înțelegeri a limbajului muzical din epoca postromantică
KLAUS HEDWIG, Hermeneutica brentaniană
ION TĂNĂSESCU, Relația de conținere intențională și problema intenționalității senzației la Franz Brentano
IRINA ROTARU, Conceptele fenomenologiei transcendentale husserliene şi îndepărtarea de metafizica tradiţională
CRISTINEL UNGUREANU, Husserl şi filosofia minţii. Contribuţii fenomenologice la o semantică a stărilor mentale
ERWIN KESSLER, Timp şi temporalitate în primele scrieri şi manuscrise ale lui Tristan Tzara, 1912–1916
MIHAIL UNGHEANU, O paradigmă ocultată a filosofiei politice
SERGIU BĂLAN, Conceptul de homo oeconomicus. Interpretări contemporane ale utilitarismului benthamian
NICOLETTA POLI ȘI BARBARA BEONIO BROCCHIERI, Istoria și metodologia consilierii filosofice STUDII DE ISTORIE A FILOSOFIEI UNIVERSALE, vol. XX
DE LA PLATON LA RAWLS

Coordonatori: ALEXANDRU BOBOC, CLAUDIU BACIU,
SERGIU BĂLAN, ION TĂNĂSESCU

Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012
ISSN 1583-8536


CUPRINS:
ŞERBAN N. NICOLAU, Etapele astronomiei greceşti până la Aristotel
MIHAI D. VASILE, Problematica răului şi a puniţiei în metafizica creştin-elenistică
GABRIELA TĂNĂSESCU, Raţionalismul teologic. Hobbes şi Spinoza
MIHAIL M. UNGHEANU, Un paradox: de la heteronomie la autonomie
ALEXANDRU ŞTEFĂNESCU, Câteva ipostaze ale reconstrucţiei filosofice leibniziene
RODICA CROITORU, Armonia lumii prin frumos
CLAUDIU BACIU, Consideraţii lămuritoare la Prefaţa cărţii lui Hegel Fenomenologia spiritului
ION TĂNĂSESCU, Aspectele nereale ale polisemiei categoriale a fiinţei la Aristotel şi rolul lor în geneza gândirii fenomenologice
ALEXANDRU BOBOC, Intuiţie şi concept în filosofia spiritului a lui B. Croce
LORENA PĂVĂLAN STUPARU, Emil Cioran şi interiorizarea istoriei
IOAN BIRIŞ, Categoria de realitate socială şi actele de limbaj. Contribuţia lui John Searle
SERGIU BĂLAN, Ideea egalităţii de şanse la Rawls şi Nozick
ANA BAZAC, Discursul mincinos: radiografii clasice şi contemporane (II)pdf_ico.png STUDII DE ISTORIE A FILOSOFIEI UNIVERSALE, vol. XIX

Coordonatori: ALEXANDRU BOBOC, CLAUDIU BACIU,
SERGIU BĂLAN, ION TĂNĂSESCU

Editura Academiei Române, 2011
ISSN 1583-8536


CUPRINS:
SILVIU ŞERBAN, Cercetare asupra conceptului de Eikasia la Platon
ŞERBAN NICOLAU, Physis-ul aristotelic în interpretare heideggeriană
LAURA PANĂ, Principiul ca fundament, ca instrument şi ca finalitate în Metafizica
MIHAI D. VASILE, Canonul filosofiei în patristica elenistică.
ELENA BĂLTUŢĂ, Rolul speciilor inteligibile în procesul cunoaşterii umane la Toma d’Aquino
MARIN BĂLAN, Cum interpretează Toma din Aquino numele biblic „Cel Ce Este”?
MIHAIL M. UNGHEANU, Modernitate şi nihilism
RODICA CROITORU, Armonia facultăţilor subintelectuale ale sufletului în proiectul antropologic kantian
ION TĂNĂSESCU, Funcţiile expresiilor lingvistice în psihologia brentaniană
CLAUDIU BACIU, Fenomenologie şi critică a cunoaşterii la Husserl
ANA BAZAC, Discursul mincinos: radiografii clasice şi contemporane (I)
IRINA ROTARU, Două moduri de abordare a intersubiectivităţii: transcendental versus dialogic
ALEXANDRU BOBOC, Conceptul de „comprehensiune” la H.-G. Gadamer
ALEXANDRU SURDU, Sistemul filosofic al lui Wittgenstein
SERGIU BĂLAN, Problema limbajului privat la Wittgenstein
CODRINA-LAURA IONIŢĂ, De la evenimentul istoric tolstoian la fenomenul saturat al lui J.-L. Mario


STUDII DE ISTORIE A FILOSOFIEI UNIVERSALE, vol. XVII


Coord. Al. Boboc şi N.I. Mariş
Editura Academiei Române, Bucureşti 2009


CUPRINS:
ALEXANDRU SURDU, Scheme antitetico-speculative la pitagoreici şi la Heraclit
FLORINA BRAT, Filosofia limbajului la vechii indieni pe teme şi „autori”
ALEXANDRA PÂRVAN, Augustin şi Plotin asupra lumii şi materiei, sufletului şi trupului, binelui şi răului
MIHAI D. VASILE, Gnosticismul creştin – o paradigmă platonică eşuată
MARIN BĂLAN, Filosofia în universitatea medievală
RODICA CROITORU, Raţionamentul teleologic kantian şi mediul planetar
ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Punctul de vedere hegelian asupra logicii formale
TEODOR DIMA, Auguste Comte şi spiritul pozitiv (I)
ION TĂNĂSESCU, Psychologie vom empirischen Standpunkte şi proiectul noii ediţii Brentano
ALEXANDRU BOBOC, Fenomenologia formelor afectivităţii la M. Scheler
ALEXANDRU BOBOC, Max Scheler: Philosophische Weltanschauung
MARIN AIFTINCĂ, Valoarea la Max Scheler: între apriorism şi intenţionalitate
MARIN AIFTINCĂ, Autonomie estetică şi nemărginire simbolică
N.I. MARIŞ, Se caută, încă, o „definiţie” a existenţialismului
SERGIU BĂLAN, Dialectica formelor filosofiei în viziunea lui R.G. Collingwood
MIHAI POPA, Experienţa istorică
HENRIETA ANIŞOARA ŞERBAN, Refuzul vocabularului final: metafora emblematică a caleidoscopului filosofic şi politic al ideilor rortiene
OANA VASILESCU, Teorii estetice întemeiate pe ideea aferezei
LAURA PANĂ, Axiologie şi axiosofie. Valori perene şi evoluţii actuale ale culturii româneşti
ELENA COBIANU, Epoca contemporană – timp al responsabilităţii
VIOREL CERNICA, Analitică, dialectică şi judicativ constitutiv la Aristotel, Kant şi HeideggerSTUDII DE ISTORIE A FILOSOFIEI UNIVERSALE, vol. XVI

Coord. Al. Boboc şi N.I. Mariş
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008


CUPRINS:
ALEXANDRU SURDU, Subsistenţa transcendentă la eleaţi
MIHAI D. VASILE, Plotin, prima teologie apofatică a răului
ALEXANDRA PÂRVAN, Contradicţii în concepţia plotiniană asupra răului: materie şi nefiinţă, suflet şi cunoaştere
MARIN BĂLAN, Observaţii asupra latinei scrierilor teologice şi filosofice din Evul Mediu
ION TĂNĂSESCU, Intenţie şi interpretare. Asupra conceptului de intenţionalitate la Brentano şi Husserl
ALEXANDRU BOBOC, Fenomenologia ca metodă şi filosofie: E. Husserl
MARIN AIFTINCĂ, Dimensiunea axiologică a libertăţii la Sartre
ION COPOERU, De la empatie la comunicare. O nouă perspectivă asupra teoriei husserliene a comunităţii
RODICA CROITORU, Fenomenologia valorilor la Raymond Polin
ADRIAN NIŢĂ, Timp şi memorie la Merleau-Ponty
ANA BAZAC, Merleau-Ponty: recunoaşterea omului de către om ca vizibilă şi invizibilă
SORIN N. BAŞTUREA, Diferenţe şi rezonanţe în dezvoltările esteticii fenomenologice la Roman Ingarden şi Luigi Pareyson
VIOREL CERNICA, Proiectul unei fenomenologii a judicativului
ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Logica formală şi logica speculativă în filosofia lui Hegel
ELENA COBIANU, Temeiuri teoretice ale raportului dintre cultură şi valorile morale
MARIA COBIANU-BĂCANU, Cultura – factor stringent al progresului societăţii româneşti actuale
N.I. MARIŞ, Anxietatea şi curajul să fii la P. Tillich
IOAN C. IVANCIU, Conceptul de interpretare şi fenomenologia religiei la Paul Ricoeur
IOAN RADULIAN, Naţiunea şi ideea naţională în concepţia filosofică a lui D. D. Roşca
SERGIU BĂLAN, Câteva aspecte ale problematicii istorismului
LAURA PANĂ, Infinit şi absolut. Finit şi infinit în existenţa umană. Consideraţii generale şi reflecţii axiologice
ANIŞOARA-HENRIETA ŞERBAN, „Cotitura lingvistică” şi abordările semiotice în filosofia comunicării
OANA VASILESCU, Tehnica aferezei – o abordare hermeneutică
R. ARSENIE-ZAMFIR, Întruparea sau eşafodajul radical al corporalităţii la Michel HenrySTUDII DE ISTORIE A FILOSOFIEI UNIVERSALE, vol. XV

Coord. Al. Boboc şi N.I. Mariş
Editura Academiei Române,
Bucureşti, 2007


CUPRINS:
ALEXANDRU SURDU, Elemente speculative în gândirea vechilor egipteni
ALEXANDRU BOBOC, Blaga şi Cassirer: Metaforă şi mit în orizontul filosofiei culturii
ALEXANDRU BOBOC, Frege, Meinong şi Russell despre „existenţă” şi „fiinţă” în determinarea semnificaţiei propoziţiei
MARIN AIFTINCĂ, Puncte de vedere contemporane în filosofia culturii
MIHAI D. VASILE, Hermeneutica experienţei religioase la Platon în patristica primelor secole creştine
LUCIAN CHERATA, Aspecte istorice privind comentariile asupra dialogurilor lui Platon
EMILIAN ŢINCU, Ideea ca valoare, în gândirea lui Platon
CONSTANTIN ŢINCU, Ideea de timp la Platon şi Augustin
ALEXANDRA PÂRVAN, Liber arbitru, predestinare şi libertate în filosofia augustiniană
ELENA COBIANU, Morală şi cultură în globalizare. Globalizarea. Câteva consideraţii generale
LAURA PANĂ, Posibilul uman ca posibil conceptual şi acţional. Elemente de filosofie a posibilului
MIRCEA ITU, Hermeneutica lui Paul Ricoeur
IOAN C. IVANCIU, Filosofia miturilor şi a simbolurilor la Paul Ricœur
DRAGOŞ POPESCU, Sacrificiul lui Isaac. Schiţa unui context al opiniei lui Kierkegaard
RODICA CROITORU, Martin Heidegger
ANA BAZAC, Note cu privire la unele perspective critice asupra lui Heidegger
N.I. MARIŞ, Existenţialismul în America. Paul Tillich (I)
HENRIETA ANIŞOARA ŞERBAN, Noua epistemologie în filosofie. Contribuţia filosofiei americane contemporane
ADRIAN MIRCEA DOBRE, Coordonate ale naţionalismului european
STAN I. FLOREA, Oswald Spengler în receptarea gândirii româneşti
MARIUS DRĂGHICI, Critica subiectului la Nietzsche şi avangărzile în arta
CONSTANTIN STROE, Fundamente filosofice ale teoriei comunicării sociale în viziune alui J. Habermas
CLAUDIU BACIU, Trăsături ale conceptului de alteritate la B. Waldenfels
VIOREL CERNICA, Mitic şi filosofic în rostirea despre om. Antropologie apofatică şi antropologie catafatică
MARIAN GEORGE PANAIT, O critică a moralei universale
DUMITRU MATEESCU, Simbol şi interpretare la J. HintikkaSTUDII DE ISTORIE A FILOSOFIEI UNIVERSALE, vol. XIV

Coord. Al. Boboc şi N.I. Mariş
Editura Academiei Române,
Bucureşti, 2006


CUPRINS:
ALEXANDRU SURDU, Probleme logiciste, formaliste şi intuiţioniste în filosofia greaca
MIHAI D. VASILE, Conceptele de Dumnezeu si Teologie la Aristotel
SERBAN NICOLAU, Teoria elementelor în filosofia greacă şi reflectarea ei în tratatul aristotelic De Caelo.
ION POGORILOVSCHI, Zamolxis şi filosofia greacă
ALEXANDRU BOBOC, Leibniz în gândirea eminesciană
MARIN AIFTINCĂ, Adevăr şi experienţă estetică
RODICA CROITORU, Fenomenologia conştiinţei morale la Vladimir Jankélévitch
ANGELA BOTEZ, Postmodernismul în filosofie. Protagoniştii din Franţa: Derrida, Foucault, Lyotard, Levinas, Lacan, Deleuze, Cioran, Irigaray, Kristeva
ANGELA Z Ă BULIC Ă, Diferenţierea modală a fiinţării Dasein -ului. Consideraţii asupra autenticităţii şi neautenticităţii
ION TĂNĂSESCU, Kasimir Twardowski şi problematica obiectului si continutului reprezentarii
HENRIETA ANIŞOARA ŞERBAN, Concepte postmoderne în filosofia comunicării: „diferenţă” şi „deconstructivism
N.I. MARIŞ, Analitica existenţială a omului în „carne şi oase” la M. de Unamuno
ALEXANDRU BOBOC, Conceptul de intenţionalitate în fenomenologia lui Husserl
ERWIN KESSLER, Practica hermeneutică la George Steiner.
DIANA ILIŞOI, Nihilismul în opera lui Nietzsche
SERGIU BĂLAN, Problema presupoziţiilor la R.G. Collingwood
VIOREL VIZUREANU, Fundamentele intuiţionismului lui Brouwer
GRIGORE SMEU, Liviu Rusu în estetica europeană a secolului XX
FLOREA STAN, Progresul social în concepţia lui P.P. Negulescu. Inteligenţa ca factor al progresului social
MIHAI POPA, A.D. Xenopol, V. Părvan, N. Bagdasar, Gh. Brătianu. Teoria seriilor istorice în relaţii conceptuale cu ritmul istoric, teoria reflectării şi sinteza istorică
IOAN N. ROŞCA, Conceptul de metafizică la Lucian Blaga
ION MUNTEANU, Filosofie şi mit în cosmologia lui Lucian Blaga
GABRIEL NAGÂŢ, Explicaţie prin înţelegere? Opţiuni metodologice în abordarea fenomenelor sociale
CLAUDIU BACIU, Raţiune şi sensibilitate – Noi perspective la Max Scheler
STEFAN VLADUTESCU, Hermeneutica la Heidegger, Gonseth şi Gadamer
MARIN DIACONU, Concepţia filosofică a lui Constantin Noica. Etapa de tinereţe
ANDREI-DRAGOŞ GIULEA, Metoda dialecticii tematice şi relaţia ei cu fenomenologia în filosofia noiciană
DUMITRU MATEESCU, Simbol şi interpretare la Umberto Eco
DAN ROBERT BIŞA, Teoria de tip mănunchi a eului – o teorie unitară