CS II dr. Titus LatesLISTA DE LUCRĂRI

CARTE DE AUTOR:
Titus Lates, Orizonturi logice în filosofia românească din secolul al XX-lea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2017, 171 p. (ISBN 978-973-27-2805-5)  

II. VOLUME EDITATE ŞI COORDONATE (ÎN COLABORARE):
Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. XVI: Relația minte-corp, coordonatori: Alexandru Surdu, Mona Mamulea, Titus Lates, Mihai Popa, Viorel Cernica, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2020. (ISSN 2065-4405)
Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. XV: Problema conştiinţei, coordonatori: Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Mona Mamulea, Mihai Popa, Titus Lates, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2019. (ISSN 2065-4405)
Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. XIV: Intelect, raţiune speculaţiune, coordonatori: Alexandru Surdu, Mona Mamulea, Mihai Popa, Titus Lates, Viorel Cernica, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2018. (ISSN 2065-4405)
Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. XIII: Ipostaze ale transcendenţei, coordonatori: Alexandru Surdu, Mihai Popa, Mona Mamulea, Viorel Cernica, Titus Lates, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2017. (ISSN 2065-4405)
Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. XII: Teorii şi categorii ale cunoaşterii, coordonatori: Alexandru Surdu, Mihai Popa, Mona Mamulea, Viorel Cernica, Titus Lates, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016. (ISSN 2065-4405)
Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. XI: Lucian Blaga, 120 de ani de la naştere, coordonarea şi îngrijirea ediţiei: Mihai Popa, Mona Mamulea, Viorel Cernica, Titus Lates, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2015. (ISSN 2065-4405)
Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. X: Teme ontologice: existenţă, fiinţă, realitate, coord. Viorel Cernica, Mona Mamulea, Titus Lates, Mihai Popa, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014. (ISSN 2065-4405)
Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. IX: Timp şi spaţiu în gândirea românească, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, aparat bibliografic de Titus Lates,  Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013. (ISSN 2065-4405)
Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. VIII: Mircea Vulcănescu, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, aparat bibliografic de Titus Lates,  Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012. (ISBN 978-973-27-2236-7 ; ISSN 2065-4405)
Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. VII, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, aparat bibliografic de Titus Lates,  Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011. (ISSN 2065-4405)
Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. V: Centenar Constantin Noica (1909-2009), coord. Acad. Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Titus Lates, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009. (ISBN 973-27-1354-2)

III. LUCRĂRI PUBLICATE ÎN VOLUME COLECTIVE:
„Kant’s Works in Romanian Translations Over the Last Hundred Years. Historical Outline and Annotated Bibliography”, în Kants Schriften in Übersetzungen, hrsg. von Gisela Schlüter, unter Mitwirkung von Hansmichael Hohenegger, Hamburg, Felix Meiner Verlag (Archiv für Begriffsgeschichte, Sonderheft 15), 2020, pp. 275–301 (ISBN 978-3-7873-3857-3). E-Book (PDF) DOI: 10.28937/978-3-7873-3858-0 
„Prezentarea inovaţiilor în logică ale lui Franz Brentano în cursurile universitarilor români Nae Ionescu, Nicolae Bagdasar şi Mircea Florian”, în Probleme de logică, vol. XXIII, coord. Alexandru Surdu, Ştefan-Dominic Georgescu, Bucureşti, Editura Academiei Române,  2020, pp. 161–174. (ISSN 1454-2366)
„Precursorii filosofiei moderne româneşti”, în Istoria filosofiei româneşti, coord.: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2018, pp. 107–116. (ISBN 978-973-27-3000-3)
„Estetica”, în Istoria filosofiei româneşti, coord.: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2018, pp. 415–436. (ISBN 978-973-27-3000-3)
„Peirce şi conceptul de utilitate marginală”, în Filosofie şi economie, vol. III: Sensuri ale utilităţii în ştiinţele socioumane, coord. Vasile Macoviciuc, Bucureşti, Editura ASE (Et in Arcadia Ego), 2017, pp. 408–418. (ISBN 978-606-34-0180-0)
„Mioriţa şi ideea de neant”, în Mioriţa în cumpăna vremurilor. Perspective filosofice, coord. Claudiu Baciu, Marius Dobre, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016, pp. 79–92. (ISBN 978-973-27-2714-0)
„Relevanţa lui Charles Sanders Peirce în economie”, în Filosofie şi economie: teme şi realităţi contemporane, coord. Loredana Cornelia Boşca şi Lucia Ovidia Vreja, Bucureşti, Editura ASE (Et in Arcadia ego), 2015, pp. 121–126. (ISBN 978-606-505-869-9)
„Orizontul logic al Trilogiei cunoaşterii”, în Epistemologie şi cosmologie la Lucian Blaga, coord. Georgeta Marghescu, Viorel Cernica, Bucureşti, Editura Printech, 2012, pp. 71–94. (ISBN 978-606-521-934-2)
„Istoria filosofiei româneşti – un concept controversat”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. III: Omagiu profesorului Alexandru Surdu, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, pp. 75–83. (ISBN 973-27-1354-2)  
„Metodă istorică şi filosofia istoriei la Gheorghe I. Brătianu”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. II, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, pp. 452–457. (ISBN 973-27-1354-2)
„Preocupări de logică la reprezentanţii Şcolii Ardelene”, în Istoria logicii româneşti, coord. Alexandru Surdu şi Dragoş Popescu, Bucureşti, Editura Tehnică (Cogito), 2006, pp. 25–39. (ISBN 978-973-27-1355-6 ; 978-973-27-1354-9)
„Conturarea disciplinelor filosofice în iluminismul românesc”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. I, [ed. Ion Pogorilovschi], ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, pp. 19–44. (ISBN 978-973-27-1355-6 ; 978-973-27-1354-9)  
„Eugen Coşeriu – filosof al lingvisticii”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. I, [ed. Ion Pogorilovschi], ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, pp. 322–327. (ISBN 978-973-27-1355-6 ; 978-973-27-1354-9)  
„Comparatism şi profunzime în opera lui Sergiu Al-George”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. I, [ed. Ion Pogorilovschi], ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, pp. 315-321. (ISBN 978-973-27-1355-6 ; 978-973-27-1354-9)  

IV. ARTICOLE ÎN REVISTE ŞTIINȚIFICE DE SPECIALITATE:
„Reflections on the Nobility of Spirit in Romanian Philosophy”, in Dialogue and Universalism (Journal of the International Society for Universal Dialogue), vol. XXVII, no. 4 (238), 2017, pp. 127–136. (PL ISSN 1234-5792) DOI: 10.5840/du201727469
„Constantin Noica’s Philosophy on the Road within Universality”, în Revue Roumaine de Philosophie, Tome 61, No. 2, Juillet-Décembre, 2017, pp. 297–306. (ISSN 1220-5400) https://www.researchgate.net/publication/322053326_Constantin_noica%27s_philosophy_on_the_road_within_universality „Prima pagină filosofică despre adevăr, în limba română”, în Revista de filosofie, tomul LXIV, nr. 1, 2017, pp. 35–39. (ISSN 0034-8260) http://institutuldefilosofie.ro/e107_files/downloads/Revista%20de%20filosofie/2017/Rev.%20filos.,%20LXIV,%201,%202017/TITUS%20LATES,%20Prima%20pagina%20filosofica%20despre%20adevar%20in%20limba%20romana.pdf https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=734011 „Un maiorescian uitat – Licu Pop (1900–1971)”, în Cercetări filosofico-psihologice, anul IX, nr. 1, 2017, pp. 133–139. (ISSN 2247-7853) http://www.cercetari.institutuldefilosofie.ro/e107_files/downloads/Extrase%20C.F.P.%20anul%209,%20nr.%201%20[2017]/TITUS%20LATES,%20Un%20maiorescian%20uitat%20%E2%80%93%20Licu%20Pop%20(1900%E2%80%931971).pdf „Scris şi decădere în Caietele lui Cioran. Un colaj la 105 ani de la naştere”, în Cercetări filosofico-psihologice, anul VIII, nr. 2, iulie-decembrie 2016, pp. 103–108. (ISSN 2066-7566) http://www.cercetari.institutuldefilosofie.ro/e107_files/downloads/Extrase%20C.F.P.%20anul%208,%20nr.%202%20[2016]/TITUS%20LATES,%20Scris%20si%20decadere%20in%20Caietele%20lui%20Cioran.pdf
„Kant in Romanian Philosophy. The First 150 Years”, în Revue Roumaine de Philosophie, Tome 59, No. 1, Janvier-Juin, 2015, pp. 63–72. (ISSN 1220-5400)
„Traducerile lui Traian Brăileanu din Kant”, în Revista de filosofie, tomul LXII, nr. 3, 2015, pp. 320–334. (ISSN 0034-8260)
„Simion Bărnuţiu – «profesoriul filosofiei» – în lumina «auzitorilor» români”, în Revista de filosofie, tomul LXI, nr. 6, 2014, pp. 597–612. (ISSN 0034-8260)
„Percept, fapt perceptual şi judecată perceptuală la Charles Sanders Peirce”, în Analele Universităţii Bucureşti. Seria Filosofie, anul LVIII, 2009, pp. 11–20. (ISSN 0068-3175)  
„Nina Façon despre filosofia românească”, în Revista de istorie şi teorie literară, anul III, serie nouă, nr. 1-4, 2009, pp. 311–315. (ISSN 0034-8392) „Petre Botezatu: contribuţii logico-semiotice”, în Revista de filosofie, tomul XLIX, nr. 5-6, 2002, pp. 671–674. (ISSN 0034-8260)
„De la Elementa linguæ daco-romanæ sive valachicæ la elemente de filosofie a limbii în Şcoala Ardeleană”, în Revista de filosofie, tomul XLVIII, nr. 5-6, 2001, pp. 537–542. (ISSN 0034-8260)
„Sistemul rostirii filosofice româneşti la Constantin Noica”, în Revista de filosofie, tomul XLIV, nr. 4, 1997, pp. 409–422. (ISSN 0034-8260)  

V. RECENZII:
„Viorel Cernica, Judecată şi timp. Fenomenologia judicativului, Iaşi, Institutul European, 2013, 426 p.”, în Revista de filosofie, tomul LXI, nr. 6, 2014, pp. 719–721. (ISSN 0034-8260)
„O carte pentru (ne)liniştea noastră [Adrian Niţă, Deşertul interogaţilor, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007, 147 p.], în Revista de filosofie, tomul LVII, nr. 1-2, 2010, pp. 247–249. (ISSN 0034-8260)  
„Maria Cornelia Bârliba, Introducere în retorică, Bucureşti, Editura Printech, 2007, 407p.”, în Revista de filosofie, tomul LV, nr. 3-4, 2008, pp. 465, 466. (ISSN 0034-8260)  
„Gilbert Harman – Reasoning, Meaning, and Mind; Clarendon Press, Oxford, 1999, VIII+291 p.”, în Analele Universităţii Bucureşti. Seria Filosofie, anul XLIX, 2000, pp. 117, 118. (ISSN 0068-3175)    

VI. BIBLIOGRAFII (SELECTIV):
„Sorin Vieru: ceva din cuprinsul gândirii gândite şi gândirii gânditoare”, în Probleme de logică, vol. XXII, coord. Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu, Bucureşti, Editura Academiei Române,  2019, pp. 196–208. (ISSN 1454-2366)
„Titu Maiorescu. O bibliografie a exegezei operei filosofice”, în Comemorare Titu Maiorescu: Un secol de la moarte (1917–2017), vol. II: Studii despre filosofia lui Titu Maiorescu, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2017, pp. 171–187. (ISBN 978-973-27-2775-1)
„Logica lui Titu Maiorescu in focus”, în Probleme de logică, vol. XX, coord. Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu, Bucureşti, Editura Academiei Române,  2017, pp. 139–156. (ISSN 1454-2366)
„Teorii şi categorii ale cunoaşterii în filosofia românească”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. XII: Teorii şi categorii ale cunoaşterii, coordonatori: Alexandru Surdu, Mihai Popa, Mona Mamulea, Viorel Cernica, Titus Lates, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016, pp. 161–175. (ISSN 2065-4405)
„Tabloul receptării Scrisorilor despre logica lui Hermes de Constantin Noica, la 30 de ani de la prima lor apariţie în volum (1986–2016)”, în Probleme de logică, vol. XIX, coord. Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016, pp. 199–208. (ISSN 1454-2366)
„Aram M. Frenkian. O bibliografie a operei”, în Probleme de logică, vol. XVIII, coord. Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2015, pp. 153–158. (ISSN 1454-2366)
„Ontologia filosofilor români: repere bibliografice”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. X: Teme ontologice: existenţă, fiinţă, realitate, coord. Viorel Cernica, Mona Mamulea, Titus Lates, Mihai Popa, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, pp. 165–186. (ISSN 2065-4405)
„Petre Bieltz – o ilustrare a «polivalenţei» logicii”, în Cercetări filosofico-psihologice, anul V, nr. 2, iulie-decembrie 2013, pp. 167–173. (ISSN 2066-7566)
http://www.cercetari.institutuldefilosofie.ro/e107_files/downloads/Extrase%20C.F.P./Petre%20Bieltz%20-%20O%20ilustrare%20a%20polivalentei%20logicii%20(bibliografie%20de%20Titus%20Lates).pdf „Timp şi spaţiu în gândirea românească: câteva repere”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. IX: Timp şi spaţiu în gândirea românească, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, aparat bibliografic de Titus Lates,  Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, pp. 283–308. (ISSN 2065-4405)
„Receptarea şi valorificarea contribuţiilor lui Florea Ţuţugan în domeniul logicii: o bibliografie adnotată”, în Probleme de logică, vol. XV, coord. Alexandru Surdu, Dragoş Popescu şi Ştefan-Dominic Georgescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, pp. 179–187. (ISSN 1454-2366) 
http://www.institutuldefilosofie.ro/e107_files/downloads/Probleme%20de%20logica/TITUS%20LATES%20-%20Receptarea%20si%20valorificarea%20contributiilor%20lui%20Florea%20Tutugan.pdf „Cornel Mihai Ionescu: bibliografia unui palimpsest”, în Cercetări filosofico-psihologice, anul IV, nr. 1, ianuarie-iunie 2012, pp. 151–159. (ISSN 2066-7566)
„Mircea Vulcănescu. O bibliografie a exegezei”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. VIII: Mircea Vulcănescu, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, aparat bibliografic de Titus Lates, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, pp. 287–299. (ISBN 978-973-27-2236-7 ; ISSN 2065-4405)
„Petre Botezatu, o bibliografie a exegezei la centenar: 1911–2011”, în Probleme de logică, vol. XIV, coord. Alexandru Surdu, Dragoş Popescu şi Ştefan-Dominic Georgescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, pp. 255–264. (ISSN 1454-2366)  
„Mircea Florian: o bibliografie a exegezei”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. VI, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, pp. 179–190. (ISSN 2065-4405)  
http://filosofieromaneasca.institutuldefilosofie.ro/e107_files/downloads/Lates,%20Titus%20-%20Bibliografie%20Mircea%20Florian.pdf „Constantin Noica. O bibliografie a exegezei”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. V: Centenar Constantin Noica (1909-2009), coord. Acad. Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Titus Lates, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, pp. 603–632. (ISBN 973-27-1354-2)

VII. LUCRĂRI PUBLICATE ÎN VOLUME ALE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE:
„Devenirea întru fiinţă şi «regândirea» Logicii lui Hegel”, în Simpozionul Naţional „Constantin Noica”, ediţia a XII-a: „Devenirea întru fiinţă”, coord. Alexandru Surdu, Mona Mamulea, Ovidiu G. Grama, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2020. (ISSN 2247-7853)
„Constantin Rădulescu-Motru şi «cestiunile» de estetică”, în Simpozionul Naţional „Constantin Rădulescu-Motru, ediţia a IV-a, Târgu-Mureş, 2019, coordonatori: Alexandru Surdu, Marius Dobre, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2020, pp. 79–96. (ISSN 2601-2316; ISSN-L 2601-2316)
„Drumul raţiunii până la Personalismul energetic”, în Simpozionul Naţional „Constantin Rădulescu-Motru”, ediţia a III-a, Târgu-Mureş, 2018, coord. Alexandru Surdu şi Marius Dobre, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2019, pp. 131–140. (ISSN 2601-2316; ISSN-L 2601-2316)
„Logos divin şi logos matematic în Scrisori despre logica lui Hermes”, în Simpozionul Naţional „Constantin Noica”, ediţia a XI-a: „Raţiune şi credinţă la Constantin Noica şi în şcoala lui Nae Ionescu”, coord. Alexandru Surdu, Mona Mamulea, Ovidiu G. Grama, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2019, pp. 194–197. (ISSN 2247-7853)
„Erotetica şi sentimentul românesc al fiinţei”, în Simpozionul Naţional „Constantin Noica”, ediţia a X-a: „Sentimentul românesc al fiinţei”, coord. Alexandru Surdu, Mona Mamulea, Ovidiu G. Grama, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2018, pp. 187–189. (ISSN 2247-7853)
„Iscodirea logicului în Creaţie şi frumos în rostirea românească”, în Simpozionul Naţional „Constantin Noica”, ediţia a IX-a: „Creaţie şi frumos în rostirea filosofică românească”, coord. Alexandru Surdu, Mona Mamulea, Ovidiu G. Grama, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2017, pp. 175–178. (ISSN 2247-7853)
„Psihologia şi studiul originii operaţiilor logice”, în Simpozionul Naţional „Constantin Rădulescu-Motru”, ediţia I, Târgu-Mureş, 2016, coord. Alexandru Surdu şi Marius Dobre, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2017, pp. 75–82. (ISSN 2601-2316 ; ISSN-L 2601-2316)
„Chipul noii logici în Rostirea filosofică românească”, în Simpozionul Naţional „Constantin Noica”, ediţia a VII-a: Logos, cuvânt, rostire, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Mona Mamulea şi Ovidiu G. Grama, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016, pp. 107–111. (ISSN 2247-7853)
„Logica lui Hermes – logică a realului”, în Simpozionul Naţional „Constantin Noica”, ediţia a VI-a: „Treptele realităţii”, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Mona Mamulea şi Ovidiu G. Grama, Bucureşti, Editura Academiei Române/ Târgu-Mureş, Editura Ardealul, 2015, pp. 135–140. (ISSN 2247-7853)
„Istoria filosofiei ca explicaţie a structurilor sufleteşti”, în Filosofia lui P.P. Negulescu. Reconsiderări istorice, coord. Georgeta Marghescu, Viorel Cernica, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2014, pp. 95–99. (ISBN 978-606-16-0493-7)
„De la mulţime la concept în logica lui Hermes”, în Simpozionul Naţional „Constantin Noica”, ediţia a VI-a: „Concepte deschise”, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, pp. 265–270. (ISSN 2247-7853)
„Rostul cuvântului în logica lui Hermes”, în Simpozionul Naţional „Constantin Noica”, ediţia a IV-a: „La început era cuvântul”, Constanţa, 17-18 mai 2012, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Ovidiu G. Grama, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, pp. 208–214. (ISSN 2247-7853)
„Logica lui Hermes şi posibilitatea unei logici a invenţiei”, în Simpozionul Naţional „Constantin Noica”, ediţia a V-a: cum e cu putinţă ceva nou”, Timişoara, 24-25 mai 2013, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Mona Mamulea şi Ovidiu G. Grama, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, pp. 117–124. (ISSN 2247-7853)
„Provocările semioticii şi radiografia artei simbolizării în Scrisori despre logica lui Hermes”, în Simpozionul Naţional „Constantin Noica”, ediţia a III-a: „Pagini despre sufletul românesc”, Iaşi, 5-6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Mona Mamulea şi Ovidiu G. Grama, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, pp. 199–205. (ISSN 2247-7853)  
„Traducerea Organon–ului: o cercetare pe margini de pagini”, în Mircea Florian: reconstrucţia datului şi ideea recesivităţii, coord. Mihaela Pop, Viorel Cernica, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, pp. 112–121. (ISBN 978-973-737-891-0)
„Rolul imaginaţiei în cunoaşterea adevărului la C.S. Peirce”, în Imaginaţie şi intenţionalitate: perspective istorico-fenomenologice şi sistematice (Lucrările colocviului organizat în zilele de 8 şi 9 noiembrie 2007 de Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române), ed. Ion Tănăsescu, Giurgiu, Editura Pelican, 2008, pp. 166–179. (ISBN 973-799-302-0)  
„Înţelegerea la Brâncuşi”, în Brâncuşi, artist-filosof, coord. Ion Pogorilovschi, Târgu-Jiu, Editura Fundaţiei „Constantin Brâncuşi” (Brâncuşiana 14), 2001, pp. 84–87. (ISBN 973-8162-06-8)  

VIII. COMUNICĂRI SUSŢINUTE LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE:
„Synalethism and Unlimited Semiosis”, la 14th IASS-AIS World Congress of Semiotics „Trajectories”/ Congreso Mundial de Semiótica „Trayectorias” (Buenos Aires, Argentina, Universidad Nacional de las Artes şi Centro Cultural San Martin, 9-13 septembrie, 2019). Abstract: https://www.worldcongressofsemiotics2019.org/fr/node/225. Publicată în: Actas 14º Congreso Mundial de Semiótica: Trayectorias / Proceedings of the 14th World Congress of the International Association for Semiotic Studies (IASS/AIS), Tomo 1: Trayectorias y Teorías, coordinadores María Teresa Dalmasso y Claudio Guerri, Buenos Aires, Libros de Crítica, 2020, pp. 391–399. (ISSN 2414-6862; e-ISBN 978-987-47805-1-5) DOI: 10.24308/IASS-2019-1 [10.24308/IASS-2019-1-031] https://iass-ais.org/proceedings2019/Proceedings_IASS_2019_tomo_1.pdf
„Anticipation and Free Will: Semiotic Implications”, la The 11th Conference of the Nordic Association for Semiotic Studies (NASS XI): Anticipation and Change, Stavanger, Norway,  13-15 iunie 2019. (Kjell Arholms Hus, University of Stavanger (UiS) Department of Social Studies, Auditorium 2). Abstract în: Anticipation and Change: The 11th Conference of the Nordic Association for Semiotic Studies (NASS XI), Stavanger, Norway, June 13-15th 2019. Abstract Book, eds. Morten Tønnessen, Daria Segal, Inesa Sahakyan, Stavanger, UiS Scholarly Publishing Services, 2019, pp. 11, 12. (ISBN 978-82-7644-857-3) /
„Divine Logos and Mathematical Logos in Constantin Noica’s Scrisori despre logica lui Hermes”, la 6th International Conference Politics. Diplomacy. Culture, organized de: Academia Română, Institutul de Ştiinţe Sociale „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România şi Universitatea din Craiova (Universitatea din Craiova – Facultatea de Teologie Ortodoxă, 30 mai - 1 iunie 2019). Abstract în: Aman’s Book of Abstracts: 6th International Conference Politics. Diplomacy. Culture, 30 May – 1 June, Craiova, Romania, ed. by „Alexandru & Aristia Aman” Dolj County Library/„Alexandru & Aristia Aman” Foundation, vol. 5, no. 1, 2019, p. 94. (ISSN 2457-4120; ISSN–L 2457-4120)
„The Face of the Dialogical Man in Virtual Reality: Some Philosophical Consequences of the Dissapearance of Sight”, la ISUD XII Word Congress „Philosophy in an Age of Crisis: Challenges and Prospects/ „Filosofia en una era de crisis: desafios y perspectivas” (Lima, Peru, 10-14 iulie 2018). Abstract în: ISUD XII World Congress. Book of Abstracts, Lima, Potifica Universidad Católica del Peru, 2018, pp. 164, 165. (ISBN 978-612-47779-1-2) https://www.academia.edu/43607952/Philosophy_in_Age_of_Crisis_Challenges_and_Prospects_ISUD_XII_World_Congress_Book_of_Abstracts „Transdisciplinarity and Recessivity: a Semiotic Approach to Cyberspace”, la 13th IASS-AIS World Congress of Semiotics „Cross-inter-multi-trans” (International Semiotics Institute – Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, 26-30 iunie 2017). Abstract în: 13th IASS-AIS World Congress of Semiotics „Cross-inter-multi-trans”: programs and abstracts, Kaunas, Printing House „Technologija”, 2017, p. 134. (ISBN 978-609-02-1346-9)
„Aristotle and Hermes’s Logic”, la Conferinţa Internaţională „2400 Aristotle” (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 25-26 noiembrie, 2016). Abstract în: The International Conference „2400 Aristotle”, eds. Savu Totu, Oana Şerban, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2016, p. 60. (ISBN-online 978-606-16-0806-5)
„The Adventures of Nobility of Spirit in Romanian Philosophy”, la 11th World Congress of the International Society for Universal Dialogue „Values and Ideals: Theory and Praxis” (Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science, Warsaw, Poland, 11-15 iulie 2016). Abstract în: Dialogue and Universalism (Journal of the International Society for Universal Dialogue), Special Issue: Value and Ideals: Theory and Praxis (Abstacts. International Society for Universal Dialogue XI World Congress, July 2016, Warsaw, Poland), 2016, pp. 79, 80. (PL ISSN 1234-5792)
„Language and Reality in El Mono Gramático”, la International Colloquium „The Tradition of Rupture”, organizat de Universitatea din Bucureşti, The Autonomous University of Mexico State, The National Autonomous University of Mexico şi Universitatea din Craiova, cu ocazia aniversării a o sută de ani de la naşterea lui Octavio Paz (Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Filosofie, 28-30 octombrie 2014). Publicată în: Octavio Paz: Culture and Modernity: The volume of the International Colloquium „The Tradition of Rupture”, held on the occasion of the 100-year anniversary of the birth of Octavio Paz, ed. by: Romulus Brâncoveanu, Laurenţiu Gheorghe, Oana Şerban, Mariana Zamfir, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2017, pp. 281–286. (ISBN 978-606-16-0919-2)
„Stories about the Human Being in Romanian Philosophy”, la 10th World Congress of the Internaţional Society for Universal Dialogue (ISUD) „The Human Being: its Nature and Functions” (Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, 4-9 iulie 2014).
„Provocările semioticii în Scrisori despre logica lui Hermes”, la Simpozionul Internaţional „Filosofie şi logică la Noica”, organizat de Universitatea din Craiova – Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Secţia Filosofie, Academia Română – Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” şi Societatea Română de Filosofie. (Universitatea din Craiova, 30 octombrie 2009).
„Internet and Meaningless Life”, la Simposionul Internaţional „The Philosophical Relevance of Contemporary Chalenges”, organizat de Universitatea Politehnica din Bucureşti, Academia Română şi Universitatea din Bucureşti (Universitatea Politehnica din Bucureşti, 19 octombrie 2007).
„L’identité n’est pas seule: une approche sémiotique”, la 1ère Conférence Internationale Francophone en Science de l’Information et de la Communication (CIFSIC) (Universitatea din Bucureşti, 28 iunie - 2 iulie 2003). „How Can We Escape Pragmatism?”, la Conferinţa Centenară Internaţională Karl Popper (Facultatea de Filosofie din Bucureşti, 18-20 octombrie 2002).  

IX. CITĂRI ŞIMENŢIUNI BIBLIOGRAFICE (SELECTIV):
Fabio Ciracì, „Mainländer, Cioran y el dios perdido”, în Thémata. Revista de Filosofía (Universidad de Sevilla) , no. 61, enero-junio 2020, pp. 123–135 [128, 135]. [Traducción de Carlos Darío Romero y Gabriel Adelio Saia]
Fabio Ciraci, „Mainländer, Cioran e il dio perduto”, în Emil Cioran. Zile de studiu la Napoli/Giornate di studio a Napoli 2016-2018, coord. Mattia Luigi Pozzi, Giovanni Rotiroti, Ciprian Vălcan, Timişoara, Editura Universităţii de Vest/ Milano, Criterion Editrice, 2019, pp. 91–102 [96, 97]. https://criterioneditrice.com/smedia/critedi/Cioran_Zile%20de%20studiu-1.pdf
Ioan Biriş, Constantin Noica. Holomeria simbolică, Bucureşti, Editura Eikon, 2019, pp. 165, 297. Florin Crîşmăreanu, „Constantin Micu Stavilă et ses disciples/Constantin Micu Stavilă and His Followers”, în Agathos. An International Review of the Humanities and Social Science (Iaşi), volume 10, issue 2 (19), 2019, pp. 377–381 [378]. [PDF] from agathos-international-review.com
Constantin Stroe, „Al. Busuioceanu despre corelaţia etic-estetic”, în Revista de filosofie, tomul LXVI, nr. 3, 2019, pp. 307–318 [308].
Margit Ruffing, „Kant-Bibliographie 2015”, în Kant-Studien. Philosophische Zeitschrift der Kant-Gesellschaft, Band 108, Heft 4, 2017, pp.601–649 [623]. Maria Sinaci, „Preocupări filosofice ale intelectualilor români din Transilvania în secolul al XIX-lea”, în Studii de ştiinţă şi cultură (Arad), vol. XIII, nr. 4, 2017, pp. 87, 89.
Amelia Natalia Bulboaca, „«Max Stirner» il monologo visionario di Emil Cioran”, în Orizzonti culturali italo-romeni/ Orizonturi culturale italo-române, ottobre 2016. 
Michael Finkenthal, „Cioran despre singurătate”, în Observatorul cultural, nr. 813, 11 martie 2016. https://www.observatorcultural.ro/articol/despre-singuratate/
Victoria Melnic, Structura şi clasificarea muzicologiei. Suport de curs, Chişinău, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, 2015, pp. 36, 37, 39. URI:
Constantin Aslam, Incursiuni în istoria filosofiei româneşti. Perspective hermeneutice, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2014, p. 21.
Viorel Vizureanu, Bibliografia logicii româneşti: articole apărute în reviste de specialitate, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2013, pp. 39, 79, 80, 81, 92, 96.
Dorin Popescu, Noica. Bătălia continuă, Bucureşti, Ideea Europeană (Collegium), 2013, pp. 16, 328. Stan V. Cristea, Constantin Noica: repere biobibliografice, ed. a 2-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, ECR Editorial, 2011, passim.   
Andreea-Georgiana Dragomir, „Filosofia lui Simon Bărnuţiu”, în Revista de filosofie, tomul LVIII, nr. 3-4, 2011, pp. 339–357 [346, 347].
George Ceauşu, Petru Ioan, Melentina Toma, Contributori în contul logicii ieşene, Iaşi, Editura „Ştefan Lupaşcu, 2010, p. 74.
Andrei-Dragoş Giulea, Fiinţă şi proces în ontologia lui Noica, Bucureşti, Humanitas, 2005, p. 221. (Academica) „Revista de filosofie” la 80 de ani: caiet aniversar, Târgu-Mureş, Editura Ardealul, 2004, pp. 198, 241, 252.

X. REFERINŢE BIOBIBLIOGRAFICE:
Kants Schriften in Übersetzungen, hrsg. von Gisela Schlüter, unter Mitwirkung von Hansmichael Hohenegger, Hamburg, Felix Meiner Verlag (Archiv für Begriffsgeschichte, Sonderheft 15), 2020, p. 868. (ISBN 978-3-7873-3857-3). E-Book (PDF) DOI: 10.28937/978-3-7873-3858-0
Anticipation and Change: The 11th Conference of the Nordic Association for Semiotic Studies (NASS XI), Stavanger, Norway, June 13-15th 2019. Abstract Book, eds. Morten Tønnessen, Daria Segal, Inesa Sahakyan, Stavanger, UiS Scholarly Publishing Services, 2019, p. 12. (ISBN 978-82-7644-857-3)
Aman’s Book of Abstracts: 6th International Conference Politics. Diplomacy. Culture, 30 May – 1 June, Craiova, Romania, ed. by „Alexandru & Aristia Aman” Dolj County Library/„Alexandru & Aristia Aman” Foundation, vol. 5, no. 1, 2019, p. 44. (ISSN 2457-4120; ISSN–L 2457-4120)
Octavio Paz: Culture and Modernity. The volume of the International Colloquium „The Tradition of Rupture”, held on the occasion of the 100-year anniversary of the birth of Octavio Paz, ed. by: Romulus Brâncoveanu, Laurenţiu Gheorghe, Oana Şerban, Mariana Zamfir, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2017, p. 308. (ISBN 978-606-16-0919-2)
13th IASS-AIS World Congress of Semiotics „Cross-inter-multi-trans”: programs and abstracts, Kaunas, Printing House „Technologija”, 2017, p. 134. (ISBN 978-609-02-1346-9)
Dialogue and Universalism (Journal of the International Society for Universal Dialogue), vol. XXVII, no. 4 (238), 2017, p. 136. (PL ISSN 1234-5792)
Imaginaţie şi intenţionalitate: perspective istorico-fenomenologice şi sistematice, ed. Ion Tănăsescu, Giurgiu, Editura Pelican, 2008, pp. 250, 251.
Angela Botez, Un secol de filosofie românească, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, pp. 354, 358, 441, 442.