SUSȚINERE ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ TEZE DE DOCTORAT

ȘCOALA DOCTORALĂ DE FILOSOFIE ȘI PSIHOLOGIEunited_kingdom_square_icon_64.png
 
 SUSȚINERE ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ TEZE DE DOCTORAT

pdf_ico.png Susținere publică teză doctorat Cătălin Mosoia
pdf_ico.png Curriculum vitae CS I dr. Viorel Vizureanu
pdf_ico.png Curriculum vitae prof. univ. dr. Margareta Dincă
pdf_ico.png Curriculum vitae prof. univ. dr. Dragoș Iliescu
pdf_ico.png Curriculum vitae prof. univ. dr. Dumitru Cristea
pdf_ico.png Curriculum vitae prof. univ. dr. Mihaela Minulescu
pdf_ico.png Curriculum vitae Cătălin Mosoia
pdf_ico.png Rezumat teza doctorat Cătălin Mosoia
pdf_ico.png Rezumat (engleză) teza doctorat Cătălin Mosoia

pdf_ico.png Susținere publică teză doctorat Sorin-Iulian Ropotan
pdf_ico.png Curriculum vitae CS I dr. Viorel Vizureanu
pdf_ico.png Curriculum vitae prof. univ. dr. Margareta Dincă
pdf_ico.png Curriculum vitae prof. univ. dr. Laurențiu Maricuțoiu
pdf_ico.png Curriculum vitae prof. univ. dr. Dumitru Cristea
pdf_ico.png Curriculum vitae prof. univ. dr. Petru Craiovan
pdf_ico.png Curriculum vitae Sorin-Iulian Ropotan
pdf_ico.png Rezumat teza doctorat Sorin-Iulian Ropotan
pdf_ico.png Rezumat (engleză) teza doctorat Sorin-Iulian Ropotan

pdf_ico.png Susținere publică teză doctorat Lazăr Cătălin
pdf_ico.png Curriculum vitae CS I dr. Viorel Vizureanu
pdf_ico.png Curriculum vitae prof. univ. dr. Mihaela-Camelia Popa
pdf_ico.png Curriculum vitae Mariela Pavalache-Ilie
pdf_ico.png Curriculum vitae prof. univ. dr. Mihaela Rus
pdf_ico.png Curriculum vitae prof. univ. dr. Adela Mihaela Țăranu
pdf_ico.png Curriculum vitae Lazăr Cătălin
pdf_ico.png Rezumat teza doctorat Lazăr Cătălin
pdf_ico.png Rezumat (engleză) teza doctorat Lazăr Cătălin


pdf_ico.png Curriculum vitae CS I dr. Viorel Vizureanu
pdf_ico.png Rezumat teza doctorat Marian George Panait


Susținere publică teză doctorat ȘERBAN NICOLAU
Miercuri 24.04.2019, ora 10,00 va avea loc în Sala de Consiliu a Departamentului de Filosofie al Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, susţinerea publică a tezei de doctorat:  „FORME LOGICE CLASICO-TRADIŢIONALE ÎN TRATATUL ARISTOTELIC DE CAELO”, elaborată de domnul drd. NICOLAU ŞERBAN – doctorand cu frecvenţă în cadrul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, domeniul fundamental de doctorat „Ştiinţe umaniste şi arte”, domeniul „Filosofie” – în vederea obţinerii titlului ştinţific de doctor.

Comisia de doctorat:
Preşedinte: conf. univ. dr. Bogdan DANCIU, C.Ş. II, Secretar ştiinţific al Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”
Conducător ştiinţific: acad. Alexandru SURDU, Directorul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
Referenţi oficiali: acad. Alexandru BOBOC, Universitatea Bucureşti; prof. univ. dr. Nicolae GEORGESCU, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, prof. univ. dr. Viorel Iulian TĂNASE, Universitatea ”Titu Maiorescu”, Bucureşti.
* Teza de doctorat poate fi consultată în format tipărit la secretariatul Departamentului de Filosofie al Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”.

Curriculum vitate
pdf_ico.png Drd. Șerban NICOLAU

Susținere publică teză doctorat NIŢĂ DRAGOŞ TIBERIU

ANUNŢ
Joi 18.10.2018, ora 12,00 va avea loc în Sala de Consiliu a Departamentului de Filosofie al Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, susţinerea publică a tezei de doctorat: 
„TRADIŢIE, VALOARE ŞI COMUNICARE INTERCULTURALĂ”
elaborată de domnul drd. NIŢĂ DRAGOŞ TIBERIU – doctorand fără frecvenţă în cadrul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, domeniul fundamental de doctorat „Ştiinţe umaniste şi arte”, domeniul „Filosofie” – în vederea obţinerii titlului ştinţific de doctor.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Acad. Alexandru SURDU, Directorul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Marin Aiftincă, C.Ş.I, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”
Referenţi:
Acad. Alexandru BOBOC, Academia Română
Acad. Gheorghe VLĂDUŢESCU, Universitatea Bucureşti
Prof.univ.dr. Viorel CERNICA, Universitatea Bucureşti
Director
Acad. Alexandru SURDU                   
Secretar ştiinţific
Conf.univ.dr. Bogdan DANCIU, C.Ş. II

*Teza de doctorat poate fi consultată în format tipărit la secretariatul Departamentului de Filosofie al Institutului de Filosofie şi Psihologie   „Constantin Rădulescu-Motru”

Curriculum vitate

Rezumatul tezei de doctorat: Niță Dragoș Tiberiu, Tradiţie, valoare şi comunicare interculturală

sublink.pnghome_16.png