REVISTA DE FILOSOFIE, TOMUL LXII, 2015

REVISTA DE  FILOSOFIE
revista-bar.pngUnited-Kingdom-flag-icon.png


Tomul LXII

Nr. 6, 2015

S U M A R

FILOSOFIE UNIVERSALĂ
TEORIA BRENTANIANĂ A CELOR PATRU FAZE ALE FILOSOFIEI
ŞI DISTINCŢIA ANALITIC-CONTINENTAL
ÎN FILOSOFIA CONTEMPORANĂ

ION TĂNĂSESCU, Teoria brentaniană a celor patru faze ale filosofiei
KEVIN MULLIGAN, Despre istoria abordării analitice a istoriei filosofiei: de la Bolzano şi Brentano la Bennett şi Barnes
KEVIN MULLIGAN, PETER SIMONS, BARRY SMITH, Ce se întâmplă cu filosofia contemporană?

LOGICĂ ŞI EPISTEMOLOGIE
VICTOR EMANUEL GICA, Logica stoică – o prezentare din perspectivă clasică
ION VEZEANU, Dificultăţi etice şi epistemologice în vulgarizarea ştiinţei

RESTITUIRI
TRAIAN BRĂILEANU, Despre condiţiunile conştiinţei şi cunoştinţei. Partea a patra: Concluziuni etice

TRADUCERI
CARL G. HEMPEL, Despre natura adevărurilor matematice (traducere de Iancu Lucica)
GIORGIO COLLI, Scrieri despre Nietzsche (traducere de Alexandru Boboc)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
Al XII-lea Congres internaţional al Societăţii de Studii kantiene de Limba franceză. Anul 1784. Drept şi filosofia istoriei, Mainz, 28 septembrie – 2 octombrie 2015 (Rodica Croitoru)
Al XII-lea Congres al Societăţii Kant şi al Universităţii Viena. Natură şi Libertate (Rodica Croitoru)


REPERE BIBLIOGRAFICE
Antropologie economică. Antologie de texte, Sergiu Bălan editor, Editura ASE, 2014, 390 p. (Marius Augustin Drăghici)

INDEX TEMATIC ŞI ALFABETIC - 2015Nr. 5, 2015

S U M A R

FILOSOFIE UNIVERSALĂ

DORIN ŞTEFĂNESCU, Intuiţie şi imagine în filosofia lui Schelling
VICTOR EUGEN GELAN, De la lumea naturală la conştiinţa transcendentală. Rolul şi importanţa reducţiei fenomenologice în cadrul proiectului filosofic husserlian al Ideilor I
PETRU VAIDA, Om şi natură în viziunea lui Adorno

FILOSOFIE POLITICĂ

HENRIETA ANIŞOARA ŞERBAN, „Cea de-a treia teorie a dreptului” şi nucleul tare al dreptului individual
DORINA PĂTRUNSU, Din nou despre democraţie: provocări vechi şi controverse actuale

RESTITUIRI

TRAIAN BRĂILEANU, Despre condiţiunile conştiinţei şi ale cunoştinţei. Partea a treia, Fixarea limitelor cunoştinţei

TRADUCERI

GIORGIO COLLI, Scrieri despre Nietzsche (traducere de Alexandru Boboc)
R.G. COLLINGWOOD, Metodă şi Metafizică (traducere de Cristinel Munteanu)

CĂRŢI PRIMITE LA REDACŢIENr. 4, 2015


S U M A R

LOGICĂ ŞI EPISTEMOLOGIE
CONSTANTIN SĂLAVĂSTRU, Geneza formulelor filosofice
GABRIEL ILIESCU, Contrarietăţi şi concluzii între relaţiile de ordine

FILOSOFIA RELIGIEI
MARIN AIFTINCĂ, Cultură şi religie: o perspectivă actuală
GEORGE REMETE, Vitalism filosofic şi vitalism teologic
MIHAI D. VASILE, De Spiritu Sancto et Filioque

FILOSOFIE UNIVERSALĂ
VICTOR EUGEN GELAN, Husserl şi problematica timpului (II). Constituirea transcendentală a timpului la nivel pre-imanent

RESTITUIRI
TRAIAN BRĂILEANU, Despre condiţiunile conştiinţei şi cunoştinţei. Partea a doua: Observaţiuni critice la filosofia tradiţională

TRADUCERI
GIORGIO COLLI, Scrieri despre Nietzsche (traducere de Alexandru Boboc)

OPINII DESPRE CĂRŢI
În obiectiv: Marin Aiftincă, Filosofia culturii şi estetică
CRISTIAN-ION POPA, Filosofia culturii în faţa globalizării: note de lectură

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
Simpozionul Naţional Constantin Noica, ediţia a VII-a, „Treptele realităţii”, 10–12 iunie, 2015, Târgu-Mureş (Ştefan-Dominic Georgescu)
Masă rotundă – Lansarea volumului Filosofie şi Economie. Teme şi realităţi contemporane, Editura ASE, Bucureşti, 2015, coordonatori: Lucia Ovidia Vreja şi Loredana Bocşa (Ştefan-Dominic Georgescu)


CĂRŢI PRIMITE LA REDACŢIENr. 3, 2015

S U M A R

FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ
TRAIAN BRĂILEANU – FILOSOF ŞI TRADUCĂTOR

ALEXANDRU OVIDIU VINTILĂ, Traian Brăileanu, un antimodern?
MONA MAMULEA, "Cogitant, ergo mundus est" sau înţelesul realităţii corporale la Traian Brăileanu
DRAGOŞ POPESCU, Fundamentele unei filosofii raţionale la Traian Brăileanu
TITUS LATES, Traducerile lui Traian Brăileanu din Kant

RESTITUIRI
TRAIAN BRĂILEANU, Despre condiţiunile conştiinţei şi cunoştinţei (Prefaţă, Partea întâia, Fundamentele unei filosofii raţionale)

FILOSOFIE UNIVERSALĂ
MIHAI-DRAGOŞ VĂDANA, Despre sensul şi rolul Meditaţiilor în filosofia lui Descartes
ALEXANDRU BEJINARIU, Individ şi subiect. Despre şansele recuperării individului în discursul fenomenologic la persoana întâi
VICTOR EUGEN GELAN, Husserl şi problematica timpului (I). Constituirea transcendentală a timpului la nivel imanent

TRADUCERI
WALTER BIEMEL, Producerea şi structura romanului. Analize filosofice privind interpretarea romanului modern (traducere de Alexandru Boboc)

REVISTA REVISTELOR
"Studia  Politica" Romanian Political Science Review, vol. XIV, nr. 2, 2014 (Monica Marinescu)

REPERE BIBLIOGRAFICE
Sevastian Blendea, Filosofia politică şi juridică a lui John Locke, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2013, 248 p. (Constantin Stroe)
Paul Evdokimov, Viaţa spirituală în cetate, traducere de Măriuca şi Adrian Alexandrescu, Editura Nemira, Bucureşti, 2010, 240 p. (Nicolae Drăguşin)

IN MEMORIAM WALTER BIEMEL (1918–2015)

CĂRȚI PRIMITE LA REDACȚIE
Nr. 2, 2015

S U M A R

CENTENAR PRINCIPIA MATHEMATICA (1913–2013)
MIRCEA FLONTA, Wittgenstein despre filosofia russeliană a matematicii
MIRCEA DUMITRU, Principia Mathematica după 100 de ani. Un eseu expozitiv


ETICĂ ŞI ESTETICĂ
HENRIETA ANIŞOARA ŞERBAN, Etica solicitantă a culturii postmoraliste? 
LAURENŢIU STAICU, OCTAVIAN BUDA, Presupoziţii metafizice în etica consimţământului informat
DANIEL NICA, „Opera de artă fără autor”. O perspectivă foucauldiană asupra ideii de autocreaţie în opera lui Nietzsche
SILVIA GIURGIU, Cyber-criticul şi omul complet în estetica receptării la Victor Ernest Maşek
AMELIA NATALIA BULBOACĂ, Seriozitatea jocului în aspectele sale ritualice şi antropologice

TRADUCERI
ERNST CASSIRER, Formă şi tehnică (traducere de Alexandru Boboc)
THOMAS HOBBES, Leviathan, Capitolul IV, Despre vorbire (traducere de Henrieta Anişoara Şerban)

REVISTA REVISTELOR
„Revista portuguesa de Filosofia”, Volume 70, 2014; „Tópicos” – Revista de Filosofía, Enero–Junio 2014; „Kant-Studien”, Band 105, Heft 2, 3, 4, 2014; „The Monist”, Volume 97, 2014; „Estudios Filosóficos”, vol. LXIII, 2014; „Revue Thomiste”, Revue doctrinale de Théologie et de Philosophie, CXXIIe Année, T. CXIV, No 1, Janvier–Mars 2014; „Kriterion” – Revista de Filosofia, Volume LV, No 129, janeiro a junho, 2014 (D.P.)

REPERE BIBLIOGRAFICE
Alexandru Boboc, Filosofie şi cultură: reevaluare şi reconstrucţie modernă în filosofie (de la Nietzsche la Heidegger), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2013 (Henrieta Anişoara Şerban)
Teodor Vidam, Filosofia moralei încotro?, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2014 (Daniela Cîmpean)

IN MEMORIAM GHEORGHE G. CONSTANDACHE (1942–2015)

CĂRŢI PRIMITE LA REDACŢIENr. 1, 2015


S U M A R

LOGICĂ ŞI EPISTEMOLOGIE
IANCU LUCICA, Paradoxurile şi metoda raţionamentului diagonal
PETRU IOAN, Contribuţii în logica aplicată a numelor proprii
MARIUS DOBRE, Argumentarea în gândirea critică. Forme speciale de argumentare
CĂTĂLIN BĂRBOIANU, Eficacitatea „iraţională” a matematicii: abordarea fundaţională a alternativelor teoretice
MIHAIL-VALENTIN CERNEA, O paralelă surprinzătoare între concepţia lui Rudolf Carnap şi cea a lui Thomas Kuhn cu privire la ontologia ştiinţei

FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ
TITUS LATES, N. Bagdasar. O reevaluare bibliografică
CONSTANTIN STROE, Morala echilibrului între antiteze (Ion Heliade Rădulescu)

RESTITUIRI
ION HELIADE RĂDULESCU, Mic curs de morală (transcriere din alfabetul chirilic în alfabetul latin şi notă de Constantin Stroe)

TRADUCERI
ERNST CASSIRER, Formă şi tehnică (traducere de Alexandru Boboc)

REPERE BIBLIOGRAFICE
Pierfrancesco Basile und Wolfgang Röd (ed.), Die Philosophie des ausgehenden 19. und des 20. Jahrhundert, Verlag C.H. Beck München, 2014, 365 p. (Alexandru Boboc)
Gr. Brâncuş, Studii de istorie a limbii române, III, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, 249 p. (Alexandru Boboc)
Gheorghe Doca, Eminescu. Alt chip, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2014, 341 p. (Alexandru Boboc)
Philosophy Manual, a South-South Perspective, Published under the direction of Phinith Chanthalangsy and John Crowley, Coordinators: Ali Benmakhlouf, Enrique Dussel, Nkolo Foé, Rainier Ibana, With the support of the Kingdom of Saudi Arabia King Abdullah Bin Abdulaziz programme for a  Culture of Peace and Dialogue, Paris, UNESCO, 2014, 238 p. (Ana Bazac)