REVISTA DE FILOSOFIE, TOMUL LXI, 2014

REVISTA DE  FILOSOFIE
revista-bar.pngUnited-Kingdom-flag-icon.png

Tomul LXI


Nr. 6, 2014


S U M A R

FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ
COMEMORARE SIMION BĂRNUŢIU (1808–1864)
DRAGOȘ POPESCU, Simion Bărnuţiu despre nevoia unei universităţi româneşti
TITUS LATES, Simion Bărnuţiu – „Profesoriul filosofiei” – în lumina „auzitorilor” români

FILOSOFIE UNIVERSALĂ
CONSTANTIN ASLAM, Între sensibil și inteligibil. Coordonate ale gândirii estetice în metafizica lui Plotin
MIHNEA DOBRE, Consideraţii despre filosofia experimentului în perioada modernă timpurie
BRIAN A. CHANCE, Forţele cauzale. Criticile germane timpurii la Hume şi răspunsul lui Kant la Hume (traducere de Marius Augustin Drăghici)
CRISTIAN CIOCAN, Fenomenologie şi medicină: Heidegger la Zollikon
CRISTIAN IFTODE, Sartre şi problema libertăţii

INEDITE
NICOLAE BAGDASAR, Pagini inedite: Existenţialismul (VI) – N. Berdiaeff

MAPAMOND FILOSOFIC
MARIO ANDREA RIGONI, Cioran în amintirile mele (traducere de Marius Dobre)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
Posibilul şi imposibilul. Al XXXV-lea Congres internaţional al Asociaţiilor Societăţilor de Filosofie de limbă franceză, Rabat, 26–29 august 2014 (Rodica Croitoru)

REVISTA REVISTELOR
„Acta Analytica. An International Journal for Philosophy in the Analytical Tradition”, vol. 29, nr. 1, martie 2014 (Henrieta Anişoara Şerban)
„Studia Politica. Romanian Political Science Review”, nr. 1, 2014 (Monica Marinescu)

REPERE BIBLIOGRAFICE
Viorel Cernica, Judecată şi timp. Fenomenologia judicativului, Iaşi, Institutul European (colecţia Academica, nr. 192; seria Filosofie), 2013, 426 p. (Titus Lates)
Jacques Baillé, Du mot au concept. Valeur, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2013, 319 p. (Henrieta Anişoara Şerban)

CĂRŢI PRIMITE LA REDACŢIE


INDEX TEMATIC ŞI ALFABETIC
Nr. 5, 2014

S U M A RLOGICĂ ŞI EPISTEMOLOGIE

CONSTANTIN SĂLĂVĂSTRU, Încercare asupra surselor originare ale problematologiei
IONEL NARIŢA, Modelul semiotic al cunoaşterii
VICTOR EMANUEL GICA, Paradoxurile logice şi principiul non-contradicţiei
RODICA CROITORU, Două modele cognitive în Critica raţiunii pure. Cunoaştere matematică şi cunoaştere filosofică
CĂTĂLIN BĂRBOIANU, Circularităţile teoriilor filosofice contemporane asupra aplicabilităţii matematicii în universul fizic

OPINII DESPRE CĂRŢI

În obiectiv:
Alexandru Surdu, Filosofia pentadică III. Existenţa nemijlocită, Bucureşti, Editura Academiei Române, Târgu-Mureş, Editura Ardealul, 2014, 133 p.
ŞTEFAN-DOMINIC  GEORGESCU,  Semnificaţii  ale  existenţei  nemijlocite  în  filosofia pentadică
VIOREL VIZUREANU, Un demers viguros în favoarea filosofiei sistematice
NICOLAE COJOCARU, O filosofie existenţială

INEDITE
NICOLAE BAGDASAR, Pagini inedite: Existenţialismul (V) – N. Berdiaeff

REPERE BIBLIOGRAFICE

Ioan Biriş, Filosofia ştiinţelor sociale, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, 439 p. (Marius Dobre)
Horia Pătraşcu, Terapia prin Cioran. Forţa gândirii negative, prefaţă de Doina Uricariu, Bucureşti, Editura Trei, 2014, 320 p. (Amelia Natalia Bulboacă)

CĂRŢI PRIMITE LA REDACŢIENr. 4, 2014


S U M A R


FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ
CONSTANTIN STROE, Idei etice europene prezente la cărturari români din prima jumătate a secolului al XIX-lea (Fraţii Dinicu şi Iordache Golescu)
DRAGOŞ POPESCU, Filosofia religiei în sistemul lui Lucian Blaga

FILOSOFIE UNIVERSALĂ
PSIHOLOGIA DESCRIPTIVĂ BRENTANIANĂ
RODERICK M. CHISHOLM, Introducere la conferinţa Psihologia descriptivă brentaniană şi actualitatea ei
RODERICK M. CHISHOLM, Psihologia descriptivă şi factorul intenţional la Franz Brentano
SUSAN KRANTZ, Estetica empirică a lui Brentano

OPINII DESPRE CĂRŢI
În obiectiv:
Stefania Centrone (Hg.), Versuche über Husserl, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 2013, 276 p
ION TĂNĂSESCU, Psihologia brentaniană în contextul noilor Încercări despre Husserl

INEDITE
NICOLAE BAGDASAR, Pagini inedite: Existenţialismul (IV) – Jean-Paul Sartre

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
Simpozionul Naţional Constantin Noica, ediţia a VI-a „Concepte deschise”, Craiova, 23–24 mai 2014 (Dragoş Popescu)
Mind and Language – Franz Brentano’s Legacy in Prague. Commemorating the Centenary of Anton Marty’s Death, Prague, Academy of Sciences, Vila Lanna, 14–16 mai 2014 (Ion Tănăsescu)
Colocviul Internaţional „Emil Cioran”, ediţia a XIX-a, Sibiu – Răşinari, 8–11 mai 2014 (Marius Dobre)

REPERE BIBLIOGRAFICE

Denis Fisette, Guillaume Fréchette (eds.), Themes from Brentano, Rodopi, Amsterdam–New York, 2013, 530 p. (Ion Tănăsescu)
Elena Banciu, Concepţia lui GILBERT RYLE despre natura filosofiei şi despre problema raportului minte–corp, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2013, 231 p. (Constantin Stroe)

CĂRŢI PRIMITE LA REDACŢIEN
r. 3, 2014

S U M A R


ESTETICĂ ŞI ETICĂ
CONSTANTIN ASLAM, Estetica în reconfigurări filosofice contemporane
MIHAI POPA, Ştiinţă şi reprezentare în arta Renașterii
MARIA SINACI, Factori de normativitate etică în viața umană
HENRIETA ANIȘOARA ȘERBAN, Conceptul de libertate la Michael Walzer

FILOSOFIE UNIVERSALĂ
VICTOR EUGEN GELAN, Fapt și esență. Factual vs eidetic în fenomenologia husserliană
CRISTIAN TELEUCĂ, O interpretare a primelor trei capitole din Fenomenologia spiritului de G.W.F. Hegel

INEDITE
NICOLAE BAGDASAR, Pagini inedite: Existenţialismul (III). Karl Jaspers – Situaţiile-limită

REVISTA REVISTELOR
„Philosophy”, volumul 88, nr. 4, Cambridge University Press, 2013 – Henrieta Anișoara Șerban
„Revista portuguesa de Filosofia”, Volume 69, Fascículo 2, 2013; „Tópicos” – Revista de Filosofía, Diciembre 2013; „Kant-Studien”, Band 105, Heft 1, 2014; „The Monist”,
April 2014, Volume 97, Number 2 – Dragoș Popescu

CĂRŢI PRIMITE LA REDACŢIE


Nr. 2, 2014

S U M A R


LOGICĂ ŞI EPISTEMOLOGIE
CONSTANTIN STOENESCU, Adevăr şi alegere în semantica structurală. Unificare teoretică şi diferenţă pragmatică între teoriile lui Frege şi Carnap
MARIUS DOBRE, Teoria sofismelor în abordări contemporane de gândire
IOAN BIRIŞ, Partea şi întregul. Filosofie sau ştiinţă?
ROBERT MIHAI POPESCU, Thomas Kuhn, „programul tare” şi problema explicaţiilor sociologice în știinţă

TRADUCERI FILOSOFICE
IMMANUEL KANT, Istoria generală a naturii şi teoria cerului. Prima Parte: Schiţa unei constituiri în sisteme a stelelor fixe şi despre multiplicitatea unor astfel de sisteme de stele fixe (traducere de ALEXANDRU BOBOC)

INEDITE
NICOLAE BAGDASAR, Pagini inedite: Existenţialismul (II). Karl Jaspers

REPERE BIBLIOGRAFICE
Probleme de logică, vol. XVI – Principia Mathematica – un secol de la apariţie, coordonatori: acad. Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, 220 p. (Victor Emanuel Gica)
Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. IX – Timp şi spaţiu în gândirea românească, coordonator Viorel Cernica, ediţie îngrijită de Mona Mamulea, aparat bibliografic de Titus Lates, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, 396 p. (Dragoş Popescu)

AUTORII 


Nr. 1, 2014

S U M A R


FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ
VIOREL CERNICA, Structura categorial-judicativă a personalismului energetic
MONA MAMULEA, Criteriul realităţii: metafizică şi ştiinţă în şcoala lui Maiorescu
HORIA PĂTRAŞCU, Poezia şi eonul extatic. Etica omului tragic în Îndreptar pătimaş de Emil Cioran
DRAGOŞ POPESCU, Timpul creaţiei sacre în Sacrosanctae scientiae indepingibilis imago de Dimitrie Cantemir

ESTETICĂ ŞI ETICĂ
PETRU VAIDA, Estetică şi dialectică la Adorno
CORNELIA MARGARETA GĂŞPĂREL, Sensul etic al uitării

INEDITE
NICOLAE BAGDASAR, Pagini inedite: Existențialismul (I). Notă introductivă: Alexandru Boboc. Nota editorului: Alexandru Surdu

REVISTA REVISTELOR
„The Journal of Philosophy”, vol. CX, nr. 11, noiembrie 2013 (Henrieta Anişoara Şerban)

REPERE BIBLIOGRAFICE
Teologie şi logică. Lucrările Simpozionului naţional din 17–18 aprilie 2013, Arad,
coordonatori Florea Lucaci, Ioan Tulcan, Cristinel Ioja, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2013, 162 p. (Dragoş Popescu)


AUTORII