PROBLEME DE LOGICĂ


 

PROBLEME DE LOGICĂView   Order by   Sort  
Name Date Author Size DL's Rating Get
Cuprins / Contents, Probleme de logică, vol. XXIII, 202030 Jan : 12:16173.76 kB142Not rated
ALEXANDRU SURDU, Speculațiunea și Deceestele sau Temeiul30 Jan : 12:15544.44 kB163Not rated
MIRCEA DUMITRU, Despre normativitatea logicii30 Jan : 12:14237.17 kB222Not rated
ȘTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Logica lui Hermes – un model de logică speculativă30 Jan : 12:13265.88 kB173Not rated
COSMIN DUMITRESCU, Rolul logicii dialectice în analiza conceptelor teologiei dogmatice ortodoxe30 Jan : 12:11228.62 kB149Not rated
IONEL NARIȚA, Descripții30 Jan : 12:04251.5 kB125Not rated
IULIAN GRIGORIU, Generalitate și inducție în filosofia wittgensteiniană a matematicii30 Jan : 12:03379.5 kB231Not rated
MARIUS DOBRE, Procedeul inductiv în retorică și gândirea critică30 Jan : 12:02347.64 kB150Not rated
TITUS LATES, Prezentarea inovațiilor în logică ale lui Franz Brentano30 Jan : 12:01291.6 kB139Not rated
GABRIEL ILIESCU, Relația de apartenență și unele inferențe asociate acesteia30 Jan : 12:00255.29 kB219Not rated
ȘERBAN NICOLAU, Comentariul lui Teofil Corydaleu la fizica aristotelică (I)30 Jan : 12:00283.9 kB128Not rated
CEZAR ROȘU, Expansiunea logică. Momentul logic originar al gândirii (III)30 Jan : 11:59204.35 kB125Not rated
Abstracts, Probleme de logică, vol. XXIII, 202030 Jan : 11:55146 kB115Not rated
Cuprins, Probleme de logică, vol. XXII, 201912 Dec : 19:14107.95 kB381Not rated
ALEXANDRU SURDU, Rațiunea și Ceestele (Essentia)12 Dec : 19:13540.53 kB807Not rated
ALEXANDRU BOBOC, Semiotică și logică în concepția lui Husserl12 Dec : 19:13358.94 kB542Not rated
MIRCEA DUMITRU, Forma logică12 Dec : 19:13183.88 kB722Not rated
IONEL NARIȚA, Determinare și dependență12 Dec : 19:12161.21 kB467Not rated
MARIUS DOBRE, Definiția. Perspective logice clasice și moderne12 Dec : 19:12180.51 kB1007Not rated
GABRIEL ILIESCU, Libertate deontic-acțională12 Dec : 19:11186.36 kB634Not rated
ȘTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Considerații asupra conceptului Hegelian de Aufhebung12 Dec : 19:10180.79 kB501Not rated
IULIAN GRIGORIU, Univers Logic Generator. Logică bidimensională12 Dec : 19:101.25 MB646Not rated
CEZAR ROȘU, Expansiunea logică. Momentul logic originar al gândirii (II)12 Dec : 19:09141.16 kB369Not rated
DRAGOȘ POPESCU, Structură categorială și transformări de structuri categoriale (II)12 Dec : 19:08182.09 kB379Not rated
Sorin Vieru: ceva din cuprinsul gândirii gândite și gândirii gânditoare (TITUS LATES)12 Dec : 19:06235.92 kB472Not rated
F.W.J. SCHELLING, Deducție generală a procesului dinamic sau a categoriilor fizicii12 Dec : 18:55159.3 kB442Not rated
Abstracts, Probleme de logică, vol. XXII, 201912 Dec : 18:55145.95 kB362Not rated
ŞERBAN N. NICOLAU, Teoria logico-clasică a raţionamentului în opera aristotelică04 Feb : 09:36236.83 kB1286Not rated
MIRCEA DUMITRU, "Expresiile obişnuite nu au o logică exactă si sistematică"04 Feb : 09:34393.42 kB765Not rated
TITUS LATES, Primele manuale de logică în limba română şi logica din primele manuale (până la 1918)04 Feb : 09:31556.9 kB733Not rated
ANTOINE ARNAULD, PIERRE NICOLE, Logica sau arta de a gândi (Fragment)04 Feb : 09:31663.86 kB1152Not rated
Abstracts, Probleme de logica, vol. XXI, 201804 Feb : 09:02585.3 kB800Not rated
Cuprins / Contents, Probleme de logică, vol. XXI, 201831 Jan : 09:37353.05 kB777Not rated
MARIUS DOBRE, Argumentarea prin analogie. Puncte de vedere logice si retorice31 Jan : 09:36691.86 kB8265Not rated
IONEL NARIŢA, Cuantificarea31 Jan : 09:34449.83 kB708Not rated
IULIAN GRIGORIU, Filosofia matematicii şi eşecul logicist în Tractatus logico-philosophicus31 Jan : 09:33698.24 kB817Not rated
GABRIEL ILIESCU, Funcţiile de adevăr ale logicii bivalente clasice şi echivalarea lor prin eveniment31 Jan : 09:33864.36 kB895Not rated
DRAGOŞ POPESCU, Structură categorială şi transformări de structuri categoriale în sisteme speculativ31 Jan : 09:32764.76 kB473Not rated
ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Aspecte ale gândirii speculative la Kant, Fichte şi Schelling31 Jan : 09:32457.43 kB755Not rated
AL. SURDU, Teoria generală a sistemelor13 Jan : 08:52182.32 kB1545Not rated
ALEXANDRU BOBOC, Limbă și gândire în concepția lui W. von Humboldt13 Jan : 08:40209.79 kB2039Not rated
MIRCEA DUMITRU, Este mintea umană complet algoritmică?13 Jan : 08:39211.58 kB1046Not rated
MARIUS DOBRE, Trei modele de neosofistică13 Jan : 08:38231.63 kB952Not rated
ȘTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Antitetică și dialectică în perioada idealismului german13 Jan : 08:38230.57 kB763Not rated
IONEL NARIȚA, Silogismul generalizat13 Jan : 08:37211.23 kB2950Not rated
IULIAN GRIGORIU, Tractatus logico-philosophicus – contradicții și probleme de traducere13 Jan : 08:36380.39 kB1721Not rated
ȘERBAN N. NICOLAU, Demonstrații în tratatul aristotelic De caelo13 Jan : 08:35385.85 kB933Not rated
CEZAR ROȘU, Expansiunea logică. Momentul logic originar al gândirii (I)13 Jan : 08:35186.59 kB811Not rated
DRAGOȘ POPESCU, Demonstrația matematică și demonstrația speculativă. Linii de orientare13 Jan : 08:34246.22 kB1451Not rated
TITUS LATES, Logica lui Titu Maiorescu in focus13 Jan : 08:34320.23 kB1442Not rated
42891 download(s) from 50 files
Return to Category List