REVISTA DE FILOSOFIE, TOMUL LXV, 2018

REVISTA DE  FILOSOFIE
revista-bar.pngUnited-Kingdom-flag-icon.png

Tomul LXV
Numărul curent: Nr. 6, 2018

S U M A R

Nr. 5, 2018

S U M A R

FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ
FILOSOFIA SISTEMATICĂ – PRO SAU CONTRA
DRAGOŞ POPESCU, Sistemul devenirii întru fiinţă şi Sistemul rostirii filosofice româneşti ale lui Constantin Noica
MARIUS DOBRE, Filosofia nesistematică este într-adevăr nesistematică? Cazul Emil Cioran

FILOSOFIE UNIVERSALĂ
SORIN  PETREA,  Introducere  în  filosofia  śivaismului  kashmirian.  Concepte  şi idei fundamentale
COSMIN  DUMITRESCU,  „Royal  Society  of  London”  –  expresie  a  spiritului  ştiinţific iluminist din Anglia sec. XVI–XVII

FILOSOFIA MORALEI. ETICĂ
DANIEL NICA, Preistoria autenticităţii. Surse greceşti şi creştine ale unui concept modern
VASILE PETRU HAŢEGAN, Consilierea filosofică şi bioetica, legături interdisciplinare
BEATRICESARAXIMARIA ALBU, Gotthold Ephraim Lessing către o nouă interpretare a adevărului creştinismului

ESTETICĂ
MANUEL COJOCARU, Arta ca filtru. Simple obiecte ca artă, arta ca simplu obiect

RESTITUIRI
G. ASLAN, Spre ideal


Nr. 4, 2018

S U M A R
FILOSOFIE UNIVERSALĂ
FILOSOFI MODERNI ŞI CONTEMPORANI
ANTON ADĂMUŢ, Descartes şi Dilthey – despre două episoade onirice


Nr. 3, 2018

S U M A R

OPINII DESPRE CĂRŢI
În obiectiv:
Costin Popescu, Comunicare publicitară. Retrospective, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2018
ROMINA SURUGIU, Tensiunile comunicării publicitare: comercial vs. cultural, continuitate vs. inovaţie, informaţie vs. persuasiune
MĂDĂLINA MORARU, Publicitatea şi societatea contemporană


VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

TRADUCERI

REPERE BIBLIOGRAFICE


Nr. 2, 2018

S U M A R

FILOSOFIA EDUCAŢIEI
HENRIETA ANIŞOARA ŞERBAN, Filosofia pedagogiei româneşti la 1918

200 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR FILOSOFIC ÎN LIMBA ROMÂNĂ
TITUS LATEŞ, Înştiinţarea lui Lazăr

RESTITUIRI
GHEORGHE LAZĂR, Înştiinţare
AVRAM SĂDEAN, Date nouă despre Gheorghe Lazăr

FILOSOFIE UNIVERSALĂ
MARIUS DOBRE, Despre analogie în gândirea greacă veche. Repere introductive
CORNEL-FLORIN MORARU, Nimicnicia răului şi diferenţa meontologică. Schiţa unei interpretări meontologice a problemei răului la Platon

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
Imaginaţia. Al 37-lea Congres Internaţional al Asociaţiei Societăţilor de Filosofie de Limba Franceză ASPLF (Rio de Janeiro, 26–31 martie 2018) (Rodica Croitoru)

TRADUCERI
IMMANUEL KANT, Chestiunea dacă Pământul îmbătrâneşte, considerată fizicalist (traducere de Alexandru Boboc)


Nr. 1, 2018

S U M A R
IDEI ŞI CONCEPTE PENTRU SECOLUL AL XXI-LEA
PERSPECTIVE ALE UNEI FILOSOFII SISTEMATICE – FILOSOFIA PENTADICĂ

SERGIU BĂLAN, O perspectivă asupra relaţiei dintre Subsistenţă şi Transcendenţă 
MARIUS DOBRE, Raportul dintre logica matematică şi logica clasică
MONA MAMULEA, Theoria şi speculum sau despre cea de a treia facultate a gândirii la Alexandru Surdu
MIHAI POPA, Pentamorfoza artei. O viziune originală a fenomenului artistic la Alexandru Surdu
VIOREL VIZUREANU, Despre valenţele operative în istoria filosofiei ale triplei poziţionări contemporane privind fundamentele matematicii. Plecând de la scrierile lui Alexandru Surdu


FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ
EUGENIU NISTOR, Scriitori, teologi şi filosofi din Transilvania în Evul Mediu şi în „Epoca Luminilor”

OPINII DESPRE CĂRŢI
În obiectiv:
Sfântul Irineu de Lyon, Împotriva ereziilor. Combatere şi răsturnare a gnozei cu nume mincinos, Cartea a II-a, trad. din greacă şi latină, introducere şi note de Petru Molodeţ, Editura IBMO, Bucureşti, 2017
GELU SABĂU, Irineu de Lyon în limba română

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
Simpozionul Naţional „Constantin Rădulescu-Motru”, Ediţia a II-a, Maiorescu şi maiorescienii, Târgu Mureș, 25–28 octombrie 2017 (Victor Emanuel Gica)

TRADUCERI
IMMANUEL KANT, Cercetarea chestiunii, dacă Pământul în rotaţia lui în jurul axei, prin care produce alternarea zilei şi a nopţii, a suferit vreo schimbare de la primele timpuri ale originii sale şi cum am putea fi siguri de aceasta, temă propusă de Academia Regală de Ştiinţe din Berlin pentru premiul anului în curs (traducere de Alexandru Boboc)

REPERE BIBLIOGRAFICE
Scrisori din Câmpulung Constantin Noica–Gheorghe Staicu, Ediţie de Ioan Crăciun, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2017, 135 p. (Constantin Stroe)
Constantin Schifirneţ, Modernitatea tendenţială. Reflecţii despre evoluţia modernă a societăţii, Bucureşti, Editura Tritonic, 2016 (Viorel Cernica)