REVISTA DE FILOSOFIE, TOMUL LXVII, 2020

REVISTA DE  FILOSOFIE
revista-bar.pngUnited-Kingdom-flag-icon.png

Tomul LXVII

Nr. 6, 2020

S U M A RNr. 5, 2020

S U M A R 

FILOSOFIE UNIVERSALĂ
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL – 250 DE ANI DE LA NAȘTERE

IMMANUEL KANT

ALFRED NORTH WHITEHEAD

FILOSOFIA RELIGIEI
INEDITE

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

REPERE BIBLIOGRAFICE


Nr. 4, 2020

S U M A R

FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ


Nr. 3, 2020

S U M A R

ETICĂ


OPINII DESPRE CĂRȚI
În obiectiv: Immanuel Kant, Opere. Critica rațiunii pure, Traducere, Studiu introductiv, Studiu asupra traducerii, Note, Bibliografie selectivă, Index de concepte german-român, Index de concepte român-german de Rodica Croitoru, București, Editura Paideia, 2019, 1061 p., ISBN 978-606-748-308-6
ALEXANDRU BOBOC, Traducerea ca restituire valorică și eveniment culturalNr. 2, 2020

S U M A R
Nr. 1, 2020

S U M A R

FILOSOFIA ARTEI
ALEXANDRU BOBOC, Conceptul modern de adevăr. Adevăr și ficțiune în muzică

OPINII DESPRE CĂRŢI
În obiectiv: SAMUIL MICU, Teologhiia Moralicească sau Bogosloviia ⁎ Cartea a doao a Teologhiei Moralicești, Blaj 1796, Ediție îngrijită, transcrierea textului și glosar de dr. Florica-Elisabeta Nuțiu-Vulcănescu, Prefață de PSS dr. Virgil Bercea, Studiu introductiv de C.Ș. I dr. habil. Remus Câmpeanu, Editura Academiei Române, București, 2019, 460 p., ISBN 978-973-27-2876-5
DRAGOȘ POPESCU, Importanța unei scrieri teologice de la finele secolului al XVIII-lea pentru filosofia românească de azi

În obiectiv: IOAN BIRIȘ, Constantin Noica Holomeria simbolică, Editura Eikon, București, 2019, 306 p.,
FLOREA LUCACI, Noica sau despre o viață sub imperativul ideii


VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
Kant și grecii, ieri și astăzi. Al XIV-lea Congres Internațional al Societății de Studii Kantiene de Limba Franceză (Atena, 23–25 octombrie 2019) (Rodica Croitoru)

REPERE BIBLIOGRAFICE
Ioan Alexandru, Despre sacralitatea justiției, București, Editura Academiei Române, 2019, 236 p. (Henrieta Anișoara Șerban)