REVISTA DE FILOSOFIE, TOMUL LXVI, 2019

REVISTA DE  FILOSOFIE
revista-bar.pngUnited-Kingdom-flag-icon.png

Tomul LXVI
Numărul curent: Nr. 6, 2019

S U M A R

FILOSOFIA ARTEI. ESTETICĂ

FILOSOFIE UNIVERSALĂ

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂNr. 5, 2019

S U M A R

EPISTEMOLOGIE. LOGICĂ
VIOREL VIZUREANU, Intuiționismul lui Brouwer și cel al lui Bergson în lectură comparativă. Cadrul general al analizei
IULIAN GRIGORIU, Elemente de filosofie wittgensteiniană a matematicii în spațiul ideatic al anilor ’30
MARIUS DOBRE, Gândire pozitivă vs. scepticism elementar
PETRE BIELTZ, Fundamente logice ale deciziei sociale în practica juridică și politică

FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ
DRAGOȘ POPESCU, Noica și marxismul. O explorare

MAPAMOND FILOSOFIC
FRANCIS REMEDIOS, Epistemologia socială orientată de interes (traducere de Henrieta Anișoara Șerban)

REPERE BIBLIOGRAFICE
Gabriel Hasmațuchi, Alternative culturale, Editura Techno Media, Sibiu, 2018 (Teodor Vidam)
Enciclopedia juridică română, editori și coordonatori generali Iosif R. Urs și Mircea Duțu, volumul I, A–C, București, Editura Academiei Române, Editura Universul Juridic, 2018, 1070 p.; ISBN 978-973-27-2966-3; Vol. I – 2018 ISBN 978-973-27-2967-0 ISBN 978-606-39-0335-9 (Henrieta Anișoara Șerban)

CĂRȚI PRIMITE LA REDACȚIE Nr. 4, 2019

S U M A R

MARIUS-DAN IONAŞCU, Creştinism şi neoplatonism: influenţe şi contradicţii

ETICĂ. FILOSOFIA DREPTULUI
CONSTANTIN STROE, Etică şi încercări de metaetică la Traian Brăileanu
TEODOR VIDAM, Câteva reflecţii pe marginea concepţiei etice a lui Vasile Lucaciu
MARIAN GEORGE PANAIT, Despre drepturi, recunoaşterea şi exercitarea lor
ANDREI LUCIAN, Codul etic bazat pe principii morale universale

OPINII DESPRE CĂRŢI
În obiectiv:
Meşteşugul doftoriei – Primul tratat românesc de medicină, studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie, glosar şi indice de Lia Brad Chisacof, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2017, 1020 p.
DRAGOŞ POPESCU, Câteva cuvinte despre importanţa filosofică a primului tratat de medicină în limba română


REPERE BIBLIOGRAFICE
Adrian Boldişor, Ortodoxia ieri, azi, mâine. Teme intercreştine şi interreligioase pentru secolul XXI, Craiova, Editura Mitropolia Olteniei, 2019, 240 p. (Henrieta Anişoara Şerban)Nr. 3, 2019

S U M A R

FILOSOFIA ARTEI. ESTETICĂ

FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ

REPERE BIBLIOGRAFICE
Ion  Piso, The  Crisis of the Opera? A study of Musical Hermeneutics, Cambridge Scholars Publishing, 2013 (Acad. Prof. Dr. Alexandru Surdu)
Anton Adămuţ, Amicus Plato sed magis amica veritas. Istoria spusei de la Homer la Tarski, Iaşi, Institutul European, 2018, 218 p. (Alexandru Boboc)
Ioan N. Roşca, Istoria în oglinda spiritului filosofic modern şi contemporan, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2018, 309 p. (Alexandru Boboc)
Victor  Emanuel  Gica,  Dragoş  Popescu,  Luminiţa  Gliga,  Cristian  Radu  Nema  (editori), Filosofia ca sărbătoare. Alexandru Surdu la 80 de ani, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2018, 632 p., ISBN 978-973-27-2907-6 (Henrieta Anişoara Şerban)
Ştefan Afloroaei, Fabula existenţială, Editura Polirom, Iaşi, 2018, 222 p. (Horia Vicenţiu Pătraşcu)
Nr. 2, 2019

S U M A RNr. 1, 2019

S U M A R

ETICĂ APLICATĂ
ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Consideraţii privind natura şi rolul codurilor de etică şi deontologice
DRAGOŞ BÎGU, Un cadru pentru analiza etică a ghionturilor
RADU USZKAI, Câteva probleme adiţionale cu drepturile de autor
MIHAIL-VALENTIN CERNEA, Dilemele etice ale industriei Big Data şi limitele teoriilor morale consacrate: un studiu de caz
CRISTINA VOINEA, O critică a instrumentalismului şi determinismului tehnologic. Cazul Internetului
ALEXANDRA E. ZORILĂ, Mai moral, dar acelaşi? – Efectele bioameliorării morale asupra identităţii personale

OPINII DESPRE CĂRŢI
În obiectiv: TEODOR  VIDAM,  Eseuri  etice,  Editura  Argonaut, Cluj-Napoca, 2018
GABRIEL HASMAŢUCHI, Încercări de redefinire morală
DANA GAGNIUC-BUZURA, Prin valoarea morală spre sentimentul libertăţii în finitudine. Posibile soluţii la criza contemporană a valorilor

RESTITUIRI
EUGENIU SPERANTIA, Apriorismul pragmatic. Contribuţiuni la psico-biologia gândirii (I)