VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

coin_athena_tr.png
S.I.F.R.

sifr-logo.jpg
LEGĂTURI

ar_hp21.png

EAR_logo.jpg
Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
REVISTA DE FILOSOFIE, TOMUL LXVI, 2019

REVISTA DE  FILOSOFIE
revista-bar.pngUnited-Kingdom-flag-icon.png

Tomul LXVI
Numărul curent: Nr. 2, 2019

S U M A RNr. 1, 2019

S U M A R

ETICĂ APLICATĂ
ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Consideraţii privind natura şi rolul codurilor de etică şi deontologice
DRAGOŞ BÎGU, Un cadru pentru analiza etică a ghionturilor
RADU USZKAI, Câteva probleme adiţionale cu drepturile de autor
MIHAIL-VALENTIN CERNEA, Dilemele etice ale industriei Big Data şi limitele teoriilor morale consacrate: un studiu de caz
CRISTINA VOINEA, O critică a instrumentalismului şi determinismului tehnologic. Cazul Internetului
ALEXANDRA E. ZORILĂ, Mai moral, dar acelaşi? – Efectele bioameliorării morale asupra identităţii personale

OPINII DESPRE CĂRŢI
În obiectiv:
TEODOR  VIDAM,  Eseuri  etice,  Editura  Argonaut, Cluj-Napoca, 2018
GABRIEL HASMAŢUCHI, Încercări de redefinire morală
DANA GAGNIUC-BUZURA, Prin valoarea morală spre sentimentul libertăţii în finitudine. Posibile soluţii la criza contemporană a valorilor

RESTITUIRI
EUGENIU SPERANTIA, Apriorismul pragmatic. Contribuţiuni la psico-biologia gândirii (I)