REVISTA DE FILOSOFIE, TOMUL LXIII, 2016

REVISTA DE  FILOSOFIE
revista-bar.pngUnited-Kingdom-flag-icon.png
Tomul LXIII

Nr. 6, 2016

S U M A R

FILOSOFIE UNIVERSALĂ

STUDII CARTEZIENE
MIHAI-DRAGOŞ VADANA, Meditaţia lui abstineo în Meditaţia a IV-a a lui Descartes
COSMIN-PETRU VRACIU, Teoria carteziană a ideilor – rupturi faţă de teoria tomistă a cunoaşterii
MIHNEA DOBRE, Descartes şi cercul lui Hartlib: un episod de comunicare a cunoaşterii în perioada modernităţii timpurii

LOGICĂ ŞI EPISTEMOLOGIE

IANCU LUCICA, Pseudoparadoxul
VIOREL VIZUREANU, Concepţia lui Brouwer despre matematică din perspectiva unei analize filosofice a intuiţionismului său
VICTOR EMANUEL GICA, Aspectul categorial al non-contradicţiei
GABRIEL ILIESCU, Contrarietate între premisele şi negaţia concluziei
 
OPINII DESPRE CĂRŢI
În obiectiv: Alexandru Surdu, Filosofia pentadică II. Teoria Subsistenţei, Editura Academiei Române, Bucureşti, Editura Ardealul, Târgu Mureş, 2012
ION DUR, Filosofia pentadică: ruptură şi continuitate

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
Congresul Mondial de Filosofie. Filosofia lui Aristotel, Atena, 9–15 iulie 2016 (Marin Aiftincă)

REVISTA REVISTELOR
„Studia Politica. Romanian Political Science Review”, nr. 2, 2015 (Monica Marinescu)

CĂRŢI PRIMITE LA REDACŢIE


INDEX TEMATIC ŞI ALFABETIC – 2016Nr. 5, 2016

S U M A R

IDEI ȘI CONCEPTE PENTRU SECOLUL AL XXI-LEA
FILOSOFII ALE LUMII DIGITALE
CONSTANTIN VICĂ, Spațiul și timpul în lumea digitală în rețea
CRISTIAN IFTODE, Experiența Facebook: expresivismul digital și cyber-bioputerea
LAVINIA MARIN, Schiță pentru o posibilă filosofie a digitalului
CRISTINA VOINEA, Guvernare fără guvernanți: politica prin algoritmi și Big Data
RADU USZKAI, Pirateria online: un tip de infracțiune fără victime

FILOSOFIA RELIGIEI
MIHAI D. VASILE, Transcendența: între masculin și feminin

GEORGE REMETE, Autenticitatea și patologia rațiunii
NICOLAE DRĂGUȘIN, Pedagogia tanatologică în apocrifa Testamentul lui Avraam
DORIN GRECU, Fundamente filosofico-teologice ale luminii din pictura bizantină
SORINA ELENA AMIRONESEI, Revoluţia capadociană şi aspecte privind trecerea de la gândirea greacă antică la gândirea creştină în expunerea Mitropolitului Ioannis Zizioulas

INEDITE
MIHAIL RADU SOLCAN, Bricolajul intelectual (Nota editorului de Constantin Vică)

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ
Congresul Mondial de Filosofie. Filosofia lui Aristotel, Atena, 9–15 iulie 2016 (Rodica Croitoru)

IN MEMORIAM
„O viață de cărturar”: Ion Ianoși (Alexandru Boboc)Nr. 4, 2016

S U M A R

FILOSOFIE UNIVERSALĂ
GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ – 300 DE ANI DE LA MOARTE
ION VEZEANU, Leibniz – comunicare, limbaj şi cunoaştere
ADRIAN NIŢĂ, Quasi-monismul leibnizian

FILOSOFIE POLITICĂ

DORINA PĂTRUNSU, Modelul majoritarist. O analiză din perspectiva eficienţei sociale
MIHAIL M. UNGHEANU, Despre conceptele de utopie şi suveranitate. O scurtă privirev

OPINII DESPRE CĂRŢI

În obiectiv:
Viorel Cernica, Judecată şi timp. Fenomenologia judicativului, Editura Institutul European, Iaşi, 2015, 180 p.
MIHAI-DRAGOŞ VĂDANA, Judecată şi timp – o cercetare asupra logos-ului
CORNEL-FLORIN MORARU, Logicul şi denaturarea logos-ului. Note pentru o hermeneutică a clipei
REMUS BREAZU, Note cu privire la reducţia judicativă din Judecată şi timp
ION DRĂGOI, O istorisire din Judecată şi timp

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
Simpozionul Naţional „Constantin Noica”, Ediţia a VIII-a: Logos, Cuvânt, Rostire (Sâmbăta de Sus, 20–21 mai 2016) (Victor Emanuel Gica)

RESTITUIRI

PAUL STERIAN, Idealul panromânesc şi desvoltarea economică a ţării

TRADUCERI
IMMANUEL KANT, Despre un ton elevat adoptat recent în filosofie (traducere de Alexandru Boboc)

REPERE BIBLIOGRAFICE
E. Moutsopoulos, La conscience intentionnée, Académie d’Athènes, Centre de Recherche sur la Philosophie Grecque, 2016, 106 p. (Rodica Croitoru)
Evanghélos Moutsopoulos, Aspects de sa philosophie. Aspects of his Philosophy, Sous la direction de Athanasia, Glycofrydi-Leontsini, Paris, l’Harmattan, 2015, 151 p. (Rodica Croitoru)
Viorel Cernica, Judecată şi timp. Fenomenologia judicativului, Editura Institutul European, Iaşi, 2013, 432 p. (Iulian Apostolescu)
Nr. 3, 2016

S U M A R

FILOSOFIA ECONOMIEI ŞI A ŞTIINŢEI ECONOMICE
DAN CRĂCIUN, Econi & umani. Mitul raţionalităţii în teoriile economice standard
SERGIU BĂLAN, O perspectivă critică asupra ideii de raţionalitate a agentului economic
DRAGOŞ BÎGU, Poate fi  utilizată maximizarea utilităţii  aşteptate ca un criteriu al raţionalităţii?
VALENTIN COJANU, Critica raţiunii istorice: un proiect nefinalizat în filosofia ştiinţelor sociale
ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Managementul sub auspiciile moralităţii. Consideraţii privind relaţia dintre etică şi afaceri

LOGICĂ ŞI EPISTEMOLOGIE
IANCU LUCICA, Paradoxul ca eroare logică
CONSTANTIN STOENESCU, Realismul epistemologic ca realism convergent. O abordare critică a problemei referinţei

TRADUCERI
MIRCEA FLORIAN, Conceptul de timp la Bergson – II (traducere de Alexandru Boboc)
CZESLAW LEJEWSKI, Logică şi ontologie (traducere de Iancu Lucica)

REVISTA REVISTELOR
„Estudios Filosóficos”, Ano 2015, Vol. LXI; „Logos. Revista de Filosofía” (D.P.)

CĂRŢI PRIMITE LA REDACŢIENr. 2, 2016

S U M A R


ETICĂ ŞI ESTETICĂ
BOGDAN OLARU, Este posibil un constructivism eliberat de consideraţii factuale? Controversa dintre John Rawls şi G.A. Cohen cu privire la statutul principiilor dreptăţii
TEODOR VIDAM, Aliniamente axiologice în concepţia etică a lui N. Hartmann
DIANA SILAGHI, Moralitatea – o problemă contemporană
HORIA PĂTRAŞCU, Stadiile karamazoviene ale existenţei
MIHAI POPA, Comprehensiune şi devenire. Timpul – factor al unităţii stilistice

LOGICĂ
IONEL NARIŢA, Modalităţile deontice ca acte de comunicare

FILOSOFIE SOCIALĂ
OVIDIANA BULUMAC, Infrastructură şi societate – considerente teoretice

OPINII DESPRE CĂRŢI
În obiectiv: Alexandru  Boboc,  Raţiune  şi  spirit  în  reconstrucţia  modernă  în filosofie,  vol.  I,  De  la  Descartes  la  Hegel,  Editura  Academiei Române, Bucureşti, 2015, 180 p.
VIOREL VIZUREANU, Constante ale filosofiei moderne sau filosofia modernă între spiritul raţiunii şi raţiunea spiritului

TRADUCERI
MIRCEA FLORIAN, Conceptul de timp la Bergson. O cercetare critică – I (traducere de Alexandru Boboc)

REVISTA REVISTELOR

„Kant-Studien”, Band 106, Hefte 1, 2, 3, 4, 2015 (D.P.)

REPERE BIBLIOGRAFICE
Alexandru Boboc, Semiotică şi comunicare. Conceptul modern de limbaj la întâlnirea dintre gramatică, logică şi filosofie, Cluj-Napoca, Editura Tribuna, 2015, 292 p. (Henrieta Anişoara Şerban)
Ion Dur, Cel de al treilea sens, Editura Institutului European, Iaşi, 2014 (Teodor Vidam)
Gabriel Hasmaţuchi, Structuri filosofice în scrierile lui N. Crainic, Editura UVLBS, 2014 (Teodor Vidam)
Mihail Diaconescu, Dialoguri şi meditaţii metafizice despre literatură, muzică şi artele plastice, Bucureşti, Tipografia Gutenberg, 2015, 384 p. (Marin Diaconu)


CĂRŢI PRIMITE LA REDACŢIE


Nr. 1, 2016

S U M A R

FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ
CONSTANTIN STOENESCU, Conjuncturi şi fapte esenţiale. Mircea Vulcănescu, cronicar şi filosof al istoriei
CONSTANTIN STROE, Idei etice kantiene vehiculate de profesorii de filosofie de la "Sf. Sava" în perioada paşoptistă
DRAGOŞ POPESCU, Academiile Domneşti din Bucureşti şi Iaşi şi începuturile învăţământului filosofic românesc modern. Schiţa unui context istoric şi cultural

FILOSOFIE UNIVERSALĂ
DANIEL NICA, Subiectul modern la Nietzsche ca "puzzle fără soluţie"
NICOLAE DRĂGUŞIN, Iona, fiul lui Amitai, Karl Marx şi orgoliul profetic
VICTOR POPESCU, Teoria russelliană a timpului: o alternativă la teoriile A şi B

TRADUCERI
GIORGIO COLLI, Scrieri despre Nietzsche (traducere de Alexandru Boboc)

REPERE BIBLIOGRAFICE
Anna Tabaki, Despre iluminismul neoelen. Curente de idei şi canale de comunicare cu gândirea occidentală, traducere din limba neogreacă de Elena Lazăr, cuvânt-înainte de Pashalis M.  Kitromilides, cu un cuvânt al autoarei la ediţia românească, Editura Omonia, Bucureşti, 2015 (Dragoş Popescu)

CĂRŢI PRIMITE LA REDACŢIE