REVISTA DE FILOSOFIE, TOMUL LXIV, 2017

REVISTA DE  FILOSOFIE
revista-bar.pngUnited-Kingdom-flag-icon.png

Tomul LXIV
Numărul curent: Nr. 6, 2017

S U M A R

Dr. Anatoly Chernyaev – Şeful Catedrei de Istorie a Filosofiei Ruse în cadrul Institutului de Filosofie, Academia de Ştiinţe a Rusiei
Dr. Vladimir Sidorin – Cercetător în cadrul Institutului de Filosofie, Academia de Ştiinţe a Rusiei
Dr. Ksenia Vorozhikhina – Cercetător în cadrul Institutului de Filosofie, Academia de Ştiinţe a Rusiei


Nr. 5, 2017

S U M A R

SEMIOTICĂ
IMAGINE, IMAGINAR, IMAGINAŢIE
CONSTANTIN POPESCU, Expresivitatea privirilor în artefactele vizuale
CRISTINA BOGDAN, Oglindiri ale Dansului macabru în imaginarul romantic. Revizitări ale temei în arta lui Anton Falger şi Georg Kneipp

FILOSOFIE UNIVERSALĂ
MIHAI-DRAGOŞ VADANA, Meditaţie, simţire şi cunoaşterea lucrurilor materiale în Meditaţia a şasea la Descartes
OVIDIU BABEŞ, Descartes şi Roberval: premise metafizice şi epistemologice ale unui sistem fizic
MARIUS-DAN IONAŞCU, Dionisie Areopagitul şi neoplatonismul
COSMIN DUMITRESCU, Despre semnificaţiile termenului ἀγαπη în textele scriitorilor şi filosofilor Greciei antice

OPINII DESPRE CĂRŢI
În obiectiv: Ion Piso, CRIZA OPEREI ? Studiu de hermeneutică muzicală, Editura Eikon, Bucureşti, Ediţia I în limba română, 2015, Bucureşti, 2017
ALEXANDRU BOBOC Despre noul curs al interpretării în arta muzicală. Un studiu hermeneutic de referinţă în cercetarea muzicologică şi filosofică

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
Simpozionul  Naţional  „Constantin  Noica”,  Ediţia  a  IX-a:  Creaţie  şi  frumos  în  rostirea filosofică românească, Arad, 26–27 mai 2017 (Victor Emanuel Gica)
Al XIII-lea Congres internaţional al Societăţii de Studii Kantiene de Limba Franceză (SEKLF). Kant şi umanul: Geografie, Psihologie, Antropologie, Porto, 13–15 septembrie, 2017 (Rodica Croitoru)

TRADUCERI
ALFRED N. WHITEHEAD, BERTRAND RUSSELL, Principia Mathematica. Teoria tipurilor logice (traducere de Iancu Lucica)

IN MEMORIAM: Mihai D. Vasile


Nr. 4, 2017

S U M A R

FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ
MARIUS DOBRE, Filosofia spaţiului plan sau Bărăganul reinventat la Vasile Băncilă
GABRIELA TĂNĂSESCU, Naţionalismul doctrinar – Aurel C. Popovici
DRAGOŞ POPESCU, Vechile scrieri româneşti şi semnificaţia lor filosofică. Privire generală
MARIUS AUGUSTIN DRĂGHICI, De ce nu este Mioriţa operă folclorică

IDEI ŞI CONCEPTE PENTRU SECOLUL AL XXI-LEA
PROBLEME ŞI DIRECŢII ÎN FILOSOFIA CONTEMPORANĂ A ARTEI
OANA ŞERBAN, Alternative ale determinării „subiectului estetic” în modernitate: autonomie, criticism şi (inter)subiectivitate
ŞTEFAN-SEBASTIAN MAFTEI, Sensus communis şi teorii ale cosmopolitismului estetic
RALUCA NESTOR OANCEA, Heidegger şi paradigma artei contemporane
EMILIA FAUR, Avangarda şi explorarea „medium-ului” – sublim şi raţionalitate tehnică
LORIN GHIMAN, Aici şi acum: tematizări postkantiene ale sublimului în epoca revoluţiilor politice şi culturale

FILOSOFIA LIMBAJULUI
IOAN BIRIŞ, Spre o naturalizare a ontologiei entităţilor literare fictive. Schiţă posibilă
FLORINA DOBRE BRAT, Filosofia limbajului la vechii indieni pe teme şi „autori”

OPINII DESPRE CĂRŢI
În obiectiv:
Comemorare Titu Maiorescu – Un secol de la moarte (1917–2017)
I. Opera  filosofică,  Ediţia  a  II-a,  îngrijită  de  Alexandru  Surdu
II. Studii despre filosofia lui Titu Maiorescu, Coordonator: Alexandru Surdu, Ediţie îngrijită de: Mona Mamulea, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017
MONA MAMULEA, Maiorescu despre filosofie ca Scientia niversalis:  însemnări  pe marginea ediţiei Titu Maiorescu – Opera filosofică (2017)
VICTOR EMANUEL GICA, Figura lui Titu Maiorescu prin discipolii lui

TRADUCERI
MAZZINO MONTINARI, Ce a spus Nietzsche (traducere de Alexandru Boboc)Nr. 3, 2017

S U M A R

ETICĂ ŞI ESTETICĂ
MARIN AIFTINCĂ, Opera de artă – simbol estetic
CONSTANTIN STROE, Samuil Micu şi filosofia cea lucrătoare (etica)
HORIA VICENŢIU PĂTRAŞCU, Revalorizarea scepticismului în opera franceză a lui E.M. Cioran
HENRIETA ANIŞOARA ŞERBAN, O lectură a imaginii noocratului, un conducător etic
VIORELLA MANOLACHE, K.A. Appiah is coming to dinner: cosmopolitism & etică
RAMONA ARDELEAN, Eul ca structură a alterităţii originare
CARLA-FRANCESCA SCHOPPEL, Oniric şi oracular: funcţii ale divinaţiei onirice

TRADUCERI
IMMANUEL KANT, Falsa subtilitate a celor patru figuri silogistice (traducere de Alexandru Boboc)

CĂRŢI PRIMITE LA REDACŢIE Nr. 2, 2017

S U M A R

ISTORIA ŞI FILOSOFIA ŞTIINŢEI
DRAGOŞ BÎGU, Disputa dintre teoria oxigenului şi teoria flogistonului: o perspectivă bazată pe valori cognitive
VICTOR EMANUEL GICA, Structura silogistică a cunoaşterii şi non-contradicţia
DRAGOŞ POPESCU, Progresul cantitativ infinit în Ştiinţa logicii de Hegel

COMEMORARE GHEORGHE ENESCU (1932–1997)
IANCU LUCICA, Profesorul Gheorghe Enescu

INEDITE
GHEORGHE ENESCU, Jurnal intim, Caietele 1 şi 2 (1962–65) – fragmente

OPINII DESPRE CĂRŢI
În obiectiv:
The Global Lives of Things: The material culture of connections in the early modern world, edited by Anne Gerritsen and Giorgio Riello
VIOREL VIZUREANU, Sensuri ale globalului în discursul istoric contemporan

În obiectiv:
Teodor Vidam, Revirimentul eticii în gândirea filosofică românească, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2017
VASILE MACOVICIUC, Şansele filosofiei morale
GABRIEL HASMAŢUCHI, Soluţii pentru un reviriment al eticii în gândirea românească


TRADUCERI
IMMANUEL KANT, Încercare de a introduce în filosofie conceptul de mărimi negative (traducere de Alexandru Boboc)
JAN ŁUKASIEWICZ, Logica şi problema fundamentelor matematicii (traducere de Iancu Lucica)


REVISTA REVISTELOR
„Studia Politica. Romanian Political Science Review”, nr. 2, 2016 (Monica Marinescu)

REPERE BIBLIOGRAFICE
In Fiction We Trust, volum coordonat de Cătălin Partenie şi Alfred Bulai, Editura Polirom, Iaşi, 2016, 240 p. (D.P.)
Manuel García Morente, Faptul extraordinar. Experienţa mistică a unui filozof contemporan, volum alcătuit, tradus şi prefaţat de Cristian Bădiliţă, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2015, 156 p. (N. Drăguşin)
Oana Şerban, Capitalismul artistic. Consumul operei de artă în patru paşi: Marcuse, Baudrillard, Debord şi Lipovetsky, Piteşti, Paralela 45, 2016, 277 p. (Diana Ghinea)
Teodor Vidam, Revirimentul eticii în gândirea filosofică românească, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2016 (N. Turcan)

CĂRŢI PRIMITE LA REDACŢIE


Nr. 1, 2017

S U M A R

FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ
CONSTANTIN STROE, Feţe din şi prin Prefeţe, la apogeul Iluminismului românesc (primele trei decenii ale secolului al XIX-lea)
DIMITRIE CANTEMIR – CITITOR AL LUI JAN BAPTIST VAN HELMONT
TITUS LATES, Prima pagină filosofică despre adevăr în limba română
DRAGOŞ POPESCU, Dimitrie Cantemir şi „izvoditoriul” Van Helmont


RESTITUIRI
DIMITRIE CANTEMIR, Encomium in I.B. van Helmont et virtutem physices universalis doctrinæ eius

FILOSOFIE UNIVERSALĂ
RODICA CROITORU, Dumnezeu şi lumea în Opus postumum. Ecouri platonice
CORNEL-FLORIN MORARU, Perceperea frumosului la Plotin. Prefigurarea unei căi meontologice de constituire a esteticii
PETRU MOLODEŢ-JITEA, „Răul” în opera lui Proclus, De malorum subsistentia, şi în Corpusul areopagitic. Dependenţa discuţiei despre rău în Numele divine
de lucrarea lui  Proclus: o reevaluare a problemei

LOGICĂ ŞI EPISTEMOLOGIE
IONEL NARIŢA, Soriţii
VIOREL  VIZUREANU, Conceptul de subiect creator şi caracteristicile acestuia la L.E.J. Brouwer
MARIUS DOBRE, Argumentarea vechilor sofişti, un prim model al discursului manipulator

FILOSOFIA EDUCAŢIEI
ILEANA DASCĂLU, Educaţie, autonomie şi ideologie: o reconstituire a filosofiei educaţiei a lui Michael Oakeshott

TRADUCERI
IMMANUEL KANT, Încercare de a introduce în filosofie conceptul de mărimi negative (traducere de Alexandru Boboc)

REPERE BIBLIOGRAFICE
Petru Vaida, O filosofie a riscului. Introducere în opera lui Th. W. Adorno, Bucureşti, Tracus Arte, 2016, 134 p. (Alexandru Boboc)