REVISTA DE FILOSOFIE, TOMUL LXX, 2023

Tomul LXX
Numărul curent: Nr. 6, 2023


FILOSOFIE UNIVERSALĂ
CONSTANTIN STOENESCU, „Hegelianism rezidual” și „hegelianism retoric” în scrierile de tinerețe ale lui Bertrand Russell
CLAUDIU BACIU, Caracterul substanțialist al „lucrului în sine” kantian
SERGIU BĂLAN, Ideea naturalizării epistemologiei. Soluția lui Hume pentru problema lui Quine

FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ
VIOREL CERNICA, De la persoana a treia la persoana întâi: câteva răspunsuri la întrebarea despre rosturile filosofiei lui Vasile Tonoiu
MIHAI POPA, Semnificația „uitării” și regăsirea ființei în rostire la Constantin Noica

OPINII DESPRE CĂRŢI
În obiectiv:
Mircea Flonta, Filozofia cercetătorului, București, Editura Humanitas, 2022, 406 p.
ILIE PÂRVU, O operă monumentală a filosofiei contemporane
ADRIAN MIROIU, Despre tipuri diferite de a reflecta filosofic 

REPERE BIBLIOGRAFICE
Mic compendiu de epistemologie românească, Partea I, Marius Augustin Drăghici, Oana Vasilescu (editori), București, Editura Academiei Române, 2022, 316 p. (Henrieta Anișoara Șerban)
Sandu Frunză, Publicitatea construiește realitatea. Eseu despre ființa umană, religie și publicitate în societatea de consum, București, Editura Eikon, 2023, 266 p. (Gabriela Goudenhooft)
Nr. 5, 2023
Coperta


MODERNITATE ŞI CULTURĂ POSTMODERNĂ
HENRIETA ŞERBAN, Despre dialogul dintre modernitate şi cultură postmodernă
OANA ŞERBAN, O biopolitică neîmplinită: metafilosofia lui Edgar Morin sau ce rămâne din civilizația metodică a lui homo sapiens?
ANA NEGOIŢĂ, Olivia Dobrea, Modernitate şi feminism. Artiste ale avangardei, repoziționări şi reconsiderări
MIRUNA BARCAN, Reinterpretări ale modernității. Reevaluare şi revizionism ca strategii curatoriale


ÎNSEMNĂRI FILOSOFICE
CLAUDIU BACIU, Virtute, contemplație și libertate la Aristotel
CRISTIAN ANDREESCU, Confruntarea cu necunoscutul - semnificații pentru viață, semnificații pentru cunoaștere
ALINA MIHALACHE, Măști din D ’ale carnavalului pe scena extrem contemporană
AUGUSTIN CUPȘA, Simili carni. Construcția identitară prin iluzii vizuale și tactile

RECENZII
MARIUS AUGUSTIN DRĂGHICI (ed.), Lucian Blaga, filosof al științei, Bucureşti, Editura Academiei, 2022, 209 p. (Henrieta Șerban)
OANA ŞERBAN (ed.), RethinkingModernity: Transitions and Challenges, UK, Ethics International Press, 2023, 200 p. (Henrieta Şerban)
GHEORGHE DĂNIŞOR, Solitude-isolement du monde. Une philosophie sur l ’histoire echouee de l ’humanite [Preface de Diana Danisor, auteur Gheorghe Dănișor, Collection: Ouverture Philosophique - Debats, Editions L’Harmattan, 282 p. (Henrieta Şerban)
Nr. 4, 2023

BLAISE PASCAL - 400 DE ANI DE LA NAŞTERE
SEBASTIAN GRAMA, Incizii ontologice
OANA ȘERBAN, Corpuri sociale: în căutarea unei politici pascaliene
ŞTEFAN BÂRZU, Introducere la etica pascaliană. De la raţiunea stării naturale la inima stării de graţie

VARIA
VLAD MUREŞAN, Ce este marxismul cultural?
IONUȚ VĂDUVA, Spectrele romantismului. Marcuse şi moştenirea lui Schiller
EMANUEL FLORESCU, Responsabilitate şi identitate la David Hume
CRISTINA URSU, De la detaliu la întreg: despre construcţia „firului narativ”

OPINII DESPRE CĂRŢI
In obiectiv: Oana Vasilescu, Ion Tănăsescu, Mircea Dumitru (editori), Istoria filosofiei ca hermeneutica. Studii şi eseuri în onoarea profesorului Gheorghe Vlăduţescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2022, 344 p.
MARIUS AUGUSTIN DRĂGHICI, (Ne)convenţional despre Gheorghe Vlăduţescu
RALUCA VASILESCU, Istoria filosofiei ca hermeneutică la Gheorghe Vlăduţescu

In obiectiv: Daniel Nica, Cine sunt eu? Autenticitatea şi limitele sale morale, Oradea, Ratio & Revelatio, 2022, 265 p.
PAUL SANDU, Figurile autenticităţii: o istorie complicată
MARIAN CĂLBOREAN, Cine sunt eu? - trei demersuri despre autenticitate
ALEXANDRA ZORILĂ, Celălalt ca limită şi posibilitate a autenticității

REPERE BIBLIOGRAFICE
Baptiste Morizot, Răscolind Jarul viului, traducere de Bogdan Ghiu, Bucureşti, Editura Seneca, 2022, 214 p. (Paul Sandu)


Nr. 3, 2023

ANIVERSARE JEAN BAUDRILLARD
(Editor invitat: Henrieta Şerban)
HENRIETA ŞERBAN, Jean Baudrillard, un guru al schimbului simbolic, recuperat filosofic
HENRIETA ŞERBAN, Jean Baudrillard regăsit: în „umbra majorităţilor tăcute” şi în scintilanta „transparenţă a răului”
VIORELLA MANOLACHE, Să (nu)-l uităm pe Jean Baudrillard!
LORENA STUPARU, „Fatalitatea obiectului” şi circuitul simbolic al seducţiei

ÎNSEMNĂRI FILOSOFICE
CLAUDIU BACIU, Liberul arbitru între fapt şi posibilitate
MIHAI POPA, Cunoaştere şi metafizică: reflecţii ontologice româneşti în perioada interbelică
EVA IVAN-HAINTZ, Actualitatea teoriei critice şi implicaţiile sale socioculturale
CONSTANTIN STROE, Despre om şi morala sa (Eugen Russu)


OPINII DESPRE CĂRŢI
În obiectiv:
Ion Cordoneanu, Liviu Cocei (editori), Despre fericire, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, colecţia Filosofia în viaţă, 2022, 241 p.
HORIA VICENŢIU PĂTRAŞCU, Şapte chipuri ale fericirii

REPERE BIBLIOGRAFICE
Florea Lucaci, Spiritul biblic si raţiunea filosofică, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2023, 360 p. (Marius Dobre)


Nr. 2, 2023

S U M A R

SUB SEMNUL FILOSOFĂRII. DE LA PLATON LA HEGEL
SAVU TOTU, Cum gândim platonician [?]
ANTON ADĂMUȚ, Fidelitatea în filosofie: puțin despre cazul Aristotel
VLAD MUREȘAN, Stăpân și sclav. O interpretare conservatoare

FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ
EUGENIU NISTOR, Scrierile lui Ion Petrovici comentate în istoriile consacrate filosofiei românești
ADRIAN CIOCIOMAN, Cum e cu putință gândirea filosofică? Constituția transcendentală și reducția biologică la P.P. Negulescu

OPINII DESPRE CĂRŢI
În obiectiv:
Ştefan-Dominic Georgescu, Marius Augustin Drăghici (coordonatori), Istoria şi teoria sistemelor filosofice româneşti, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2022, 315 p.
MARIUS DOBRE, O dare de seamă asupra filosofiei sistematice româneşti
VIOREL CERNICA, O istorie sistematică a filosofiei româneşti

REPERE BIBLIOGRAFICE
Note la o nouă ediție: Nicolae Bagdasar, Istoria filosofiei românești, ediţie îngrijită, prefaţă, postfaţă şi note de Gheorghe Vlăduţescu şi Eugeniu Nistor, Târgu Mureș, Editura Ardealul/ Colecția Biblioteca de filosofie, 2022, 516 p. (Titus Lates)

IN MEMORIAM
Mihai Șora (1916–2023) (Viorel Cernica, Ion Tănăsescu)
Cu & despre Mihai Șora (referințe bibliografice de Titus Lates)Nr. 1, 2023


ÎNTRUCHIPĂRI CONTEMPORANE ALE NEOPLATONISMULUI
(Editor invitat: Horia Vicenţiu Pătraşcu)

ÎNSEMNĂRI FILOSOFICE

REPERE BIBLIOGRAFICE