REVISTA DE FILOSOFIE, TOMUL LXX, 2023

Tomul LXX
Numărul curent: Nr. 3, 2023

ANIVERSARE JEAN BAUDRILLARD
(Editor invitat: Henrieta Şerban)
HENRIETA ŞERBAN, Jean Baudrillard, un guru al schimbului simbolic, recuperat filosofic
HENRIETA ŞERBAN, Jean Baudrillard regăsit: în „umbra majorităţilor tăcute” şi în scintilanta „transparenţă a răului”
VIORELLA MANOLACHE, Să (nu)-l uităm pe Jean Baudrillard!
LORENA STUPARU, „Fatalitatea obiectului” şi circuitul simbolic al seducţiei

ÎNSEMNĂRI FILOSOFICE
CLAUDIU BACIU, Liberul arbitru între fapt şi posibilitate
MIHAI POPA, Cunoaştere şi metafizică: reflecţii ontologice româneşti în perioada interbelică
EVA IVAN-HAINTZ, Actualitatea teoriei critice şi implicaţiile sale socioculturale
CONSTANTIN STROE, Despre om şi morala sa (Eugen Russu)


OPINII DESPRE CĂRŢI
În obiectiv:
Ion Cordoneanu, Liviu Cocei (editori), Despre fericire, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, colecţia Filosofia în viaţă, 2022, 241 p.
HORIA VICENŢIU PĂTRAŞCU, Şapte chipuri ale fericirii

REPERE BIBLIOGRAFICE
Florea Lucaci, Spiritul biblic si raţiunea filosofică, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2023, 360 p. (Marius Dobre)


Nr. 2, 2023

S U M A R

SUB SEMNUL FILOSOFĂRII. DE LA PLATON LA HEGEL
SAVU TOTU, Cum gândim platonician [?]
ANTON ADĂMUȚ, Fidelitatea în filosofie: puțin despre cazul Aristotel
VLAD MUREȘAN, Stăpân și sclav. O interpretare conservatoare

FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ
EUGENIU NISTOR, Scrierile lui Ion Petrovici comentate în istoriile consacrate filosofiei românești
ADRIAN CIOCIOMAN, Cum e cu putință gândirea filosofică? Constituția transcendentală și reducția biologică la P.P. Negulescu

OPINII DESPRE CĂRŢI
În obiectiv:
Ştefan-Dominic Georgescu, Marius Augustin Drăghici (coordonatori), Istoria şi teoria sistemelor filosofice româneşti, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2022, 315 p.
MARIUS DOBRE, O dare de seamă asupra filosofiei sistematice româneşti
VIOREL CERNICA, O istorie sistematică a filosofiei româneşti

REPERE BIBLIOGRAFICE
Note la o nouă ediție: Nicolae Bagdasar, Istoria filosofiei românești, ediţie îngrijită, prefaţă, postfaţă şi note de Gheorghe Vlăduţescu şi Eugeniu Nistor, Târgu Mureș, Editura Ardealul/ Colecția Biblioteca de filosofie, 2022, 516 p. (Titus Lates)

IN MEMORIAM
Mihai Șora (1916–2023) (Viorel Cernica, Ion Tănăsescu)
Cu & despre Mihai Șora (referințe bibliografice de Titus Lates)Nr. 1, 2023


ÎNTRUCHIPĂRI CONTEMPORANE ALE NEOPLATONISMULUI
(Editor invitat: Horia Vicenţiu Pătraşcu)

ÎNSEMNĂRI FILOSOFICE

REPERE BIBLIOGRAFICE