REVISTA DE FILOSOFIE, TOMUL LXVIII, 2021

REVISTA DE  FILOSOFIE
revista-bar.pngUnited-Kingdom-flag-icon.png

Tomul LXVIII

Nr. 6, 2021Nr. 5, 2021
S U M A R

FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ
Adrian BUZDUGAN, Cioran – între o filosofie a vieții și o filosofie pentru viață
Ștefan-Dominic GEORGESCU, Cadrul general al filosofiei sistematice românești. Concepte și categorii fundamentale
Eugeniu NISTOR, N. Bagdasar despre teoria blagiană a cunoașterii

ÎNSEMNĂRI FILOSOFICE
Anita DRELLA, Ieșirea la iveală a Ființei ființării în armonii clasice
Marian George PANAIT, Morală, politică, drept
Gheorghe DĂNIȘOR, Sacrificiul de sine – fundament al comunității oamenilor
Andrei CARPENEANU, Israel Scheffler și abordarea analitică a filosofiei educației

RECENZII
Alexandre KOJEVE, Introducere în lectura lui Hegel. Cursuri despre Fenomenologia spiritului susținute între anii 1933 și 1939 la École des Hautes Études, reunite și publicate de Raymond Queneau, traducere și note de Ovidiu Stanciu și Andrei Chițu, postfață de Ovidiu Stanciu, Editura Tact, Cluj-Napoca, 2018, 646 p. (Gelu Sabău)
Loredana Cornelia BOȘCA, Antropologiile Islamului. Dimensiuni filosofico-religioase şi economice, Bucureşti, Editura ASE, 2021, 455 p. (Ilie Pintea)

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ
Al XV-lea Congres internațional al Societății de studii kantiene de limbă franceză, „Kant – ontologie și metafizică”, Milano, 28–30 septembrie 2021 (Rodica Croitoru)
Colocviul Național Nicolae Bagdasar: Teorii ale Adevărului (M.G. Panait)
Colocviul Național Sir William David Ross și aristotelismul timpului său (M.G. Panait)
Tribute Colloquium to John Rawls (M.G. Panait)
International Conference: The Idea of Philosophy as Science within 19th Century Thinking (M.G. Panait)
Trei manifestări cultural-filosofice desfășurate la Târgu Mureș în 2021 (Eugeniu Nistor)


Nr. 4, 2021

S U M A R

JOHN RAWLS – 100 de ani de la naştere
A THEORY OF JUSTICE – 50 de ani de la publicare
(editor invitat: Radu Uszkai)

FILOSOFIE CONTEMPORANĂ
ÎNSEMNĂRI FILOSOFICE
OPINII DESPRE CĂRŢI


Nr. 3, 2021

S U M A R

MARCUS AURELIUS (121–180): 1900 DE ANI DE LA NAŞTEREA ÎMPĂRATULUI FILOSOF
(Editor invitat: Oana Vasilescu)

RECENZII

IN MEMORIAMNr. 2, 2021
(Responsabil de număr Titus Lates)

S U M A R

CIORAN – 110 ANI DE LA NAŞTERE

SYMPOSION CONSTANTIN RĂDULESCU-MOTRU

REPERE BIBLIOGRAFICENr. 1, 2021

S U M A R

240 DE ANI DE LA APARIŢIA PRIMEI EDIŢII A CRITICII RAŢIUNII PURE
(Editor invitat: Marius Augustin Drăghici)

FILOSOFIA ŞTIINŢEI 


ETICĂ

REPERE BIBLIOGRAFICE 

IN MEMORIAM