REVISTA DE FILOSOFIE, TOMUL LXIX, 2022

Tomul LXIX

Nr. 6, 2022

S U M A R

BIOETICA ȘI DEMNITATEA UMANĂ
(Editor invitat: Maria Sinaci)


ÎNSEMNĂRI FILOSOFICE

ESEU


Nr. 5, 2022
Coperta

S U M A R

FILOSOFIE ȘI EDUCAȚIE
(Editor invitat: Marin Bălan)

VARIANr. 4, 2022

S U M A R

ISTORIA FILOSOFIEI UNIVERSALE

FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ

ÎNSEMNĂRI FILOSOFICE


Nr. 3, 2022

S U M A R

THOMAS KUHN – 60 DE ANI DE LA STRUCTURA REVOLUȚIILOR ȘTIINȚIFICE
Henrieta ȘERBAN, Despre idealismul epistemologic kuhnian
Sergiu BĂLAN, Epistemologia evoluționistă a lui Thomas Kuhn
Maria SINACI, Kuhn despre paradigmă și asemănarea de familie
Ana NEGOIȚĂ, Conceptualismul și schimbările de paradigmă în artă
Oana ȘERBAN, Comutabilitatea structurii revoluțiilor științifice în artă și validitatea estetică

FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ
Ștefan-Dominic GEORGESCU, Structura logică a ideii de sistem în filosofia românească
Șerban N. NICOLAU, Începuturile neoaristotelismului românesc. Teofil Corydaleu

ÎNSEMNĂRI FILOSOFICE
Adrian NIȚĂ, Membranele comprehensiunii la Javier Marias
Victor D. POPESCU, Rorty și dilema post-filosofului
Noni-Emil IORDACHE, Senzație, reprezentare şi idei în filosofia cunoaşterii lui John Locke

REPERE BIBLIOGRAFICE
Maria Sinaci, Bioetica și ameliorarea umană. O perspectivă filosofică, Editura Eikon, 2021, 282 p. (Gabriel Hasmațuchi)
Friedrich-Wilhelm von Herrmann, Francesco Alfieri, Martin Heidegger: Adevărul despre Caietele Negre, Oradea, Editura Ratio et Revelatio, 2021, 454 p. (Bogdan Mincă)


Nr. 2, 2022

S U M A R

LOGICĂ ȘI TEORIA CUNOAȘTERII


Nr. 1, 2022

S U M A R

FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ
Sergiu BĂLAN, Filosofia sistematică românească. Aspecte istorico-teoretice și comparative
Henrieta Anişoara ȘERBAN, Despre singularitatea omului în continuitatea (relativă) bio-ontologică și meta-ontologică, pornind de la Lucian Blaga
Eugeniu NISTOR, „Metoda culturală” blagiană în cunoaștere și în creație

FILOSOFIE UNIVERSALĂ
Vlad MUREȘAN, Ontologia dorinței la Hegel
Marius DOBRE, Gândirea critică și judecățile de valoare
Ștefan BÂRZU, Funcția interpretării în modelarea realității. Paul Ricœur și deschiderile hermeneutice ale fenomenologiei ficțiunii
Manuel COJOCARU, Prefigurarea teoriei respingerii morții prin eroism în scrierile timpurii
ale lui Ernest Becker


ÎNSEMNĂRI FILOSOFICE
Marius Bogdan CORBU, Iconoclasmul reformat. Conversia spațiilor religioase și convertirea creștinului

OPINII DESPRE CĂRȚI
În obiectiv: Cristian Iftode, Viața bună. O introducere în etică, București, Editura Trei, 2021, 543 p.
Paul Gabriel SANDU, Viața bună   
Daniel NICA, Depinde relația cu ceilalți de raportarea la sine?